Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Damašek: konference o způsobech podpory syrského exportu

Damašek: konference o způsobech podpory syrského exportu

V minulém týdnu se v syrském hlavním městě uskutečnila konference, na níž byly diskutovány možné způsoby větší podpory syrského vývozu. Akce, již pořádala Damašská obchodní komora, je součástí vládních snah o proexportní politiku a nové exportní strategie. 

  • Je třeba nalézt systémové řešení, jež bude brát v potaz potřeby velkých i malých exportérů
  • Strategickým cílem je diverzifikace exportů se zaměřením na výrobky s vysokou přidanou hodnotou
  • Konkrétním příkladem podpory vývozců jsou vládní subvence na transport zboží prodaného na Mezinárodním veletrhu

Related posts