Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Disponujeme kompletním přehledem aktuálně platných obchodních zákonů

Disponujeme kompletním přehledem aktuálně platných obchodních zákonů

Obchodní, podnikatelská a zejména investiční realita Sýrie se doposud řídí legislativou vytvářenou postupně zejména v posledních dvou dekádách. Všichni přiznávají, že je třeba změn, které se také chystají, nicméně je dobré vědět co momentálně platí a na co se tak bude navazovat.

  • Kromě investičního zákona a související legislativy známe i aktuální podobu syrského zákoníku práce
  • Jsme schopni detailně obeznámit se zákony upravujícími různé formy sdíleného investování
  • V neposlední řadě je k dispozici i nezřídka využívaný Zákon o arbitráži, stejně jako i četné další

Related posts