Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Hasaka: optimistický odhad úrody ječmene pro aktuální sezónu

Hasaka: optimistický odhad úrody ječmene pro aktuální sezónu

Zemědělci v provincii Hasaka očekávají sklizeň více než 400 tisíc tun ječmene v aktuální zemědělské sezóně. Produkce ječmene je soustředěna především v jižních oblastech měst Hasaka a Tal Hamís a ve venkovských oblastech u měst Qámišlí a Málikíja.

  • Aktuálně proběhlé prudké deště podle všeho objem sklizně zásadněji neovlivní
  • Letošní úroda ječmene, ale i pšenice v Hasace má velký význam pro ekonomiku země
  • Provincie je významná též svojí produkcí čočky a léčivých a aromatických plodin

Related posts