Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Írán stále sleduje své ekonomické zájmy v Sýrii

Írán stále sleduje své ekonomické zájmy v Sýrii

Jakkoliv vývoj uplynulých měsíců napovídá, že Rusové budou z klíčových politických spojenců Sýrie těmi, kdo budou hrát při poválečné obnově země prim, ani Íránci nepřestávají prosazovat své ekonomické zájmy na syrském teritoriu, jak mimo jiné ukazují některá prohlášení a aktivity posledních dní.

  • Íránský ministr komunikací a výstavby zdůraznil připravenost Íránu podílet se na obnově silnic a mostů
  • Aktuálně vrcholí přípravy společného ekonomického fóra syrských a íránských soukromých podnikatelů
  • Ve snaze o zřízení speciálního výboru monitorujícího realizaci dohod se Íránci rovněž inspirovali u Rusů

Related posts