Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

K dispozici analýza vybraných vztahů v postkonfliktním Iráku s přihlédnutím k dalšímu vývoji

K dispozici analýza vybraných vztahů v postkonfliktním Iráku s přihlédnutím k dalšímu vývoji

Pro podnikatele, analytiky a další osoby či podnikatelské entity zabývající se situací na Blízkém Východě nabízíme čtyřdílnou původní analýzu mapující vybrané hlavní osobnosti, klíčové události a vzájemné souvislosti současného Iráku. Důraz je kladen na ryze aktuální současnost (situaci mezi pádem IS a květnovými volbami roku 2018),  tj. období, které lze považovat za krystalizační.

  • Úvodní část je věnována situaci po pádu IS a tomu, jak ovlivnila či ovlivní další dělbu moci v zemi
  • Další tři kapitoly jsou věnovány hlavním třem „nevládním“ šíitským hráčům, jejich vlivu a vzájemným vztahům
  • Studie je cílená na validní predikci vývoje v Iráku, a to nejen v podnikatelské, ale i společenské a geopolitické rovině

Related posts