Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Komentář: Čínské „prerekvizity“ stran obnovy Sýrie

Komentář: Čínské „prerekvizity“ stran obnovy Sýrie

Čína několikrát vyjádřila svůj zájem a ochotu účastnit obnovy Sýrie. Tento záměr vyjadřovala od doby, kdy došlo k pokroku v boji proti extremistům („teroristům“).

Postupně proběhlo několik setkání a konferencí na úrovni Moskva – Peking. Ty se soustředily na bezpečnostní situaci v Sýrii, přičemž je většinou následovala prohlášení čínských vládních úředníků vyslovovující se pro čínskou účast na obnově Sýrie, a to bez jakýchkoli „prerekvizit“. Je to možná tím, že podmínky, které požadují Číňané, se lehce odlišují od „prerekvizit“, na nichž trvají západní země. Nároky západních zemí na to, aby byly ochotny účastnit se obnovy země, vycházejí z předpokladu politické změny syrského režimu. Čína něco takového za podmínku participace na obnově Sýrie nepovažuje.

I Peking má ale své požadavky – jsou jimi hlavně tyto:

  1. Mezinárodní koordinaci obnovy Sýrie na základě mezinárodního uznání potřeby takové obnovy zaštítěnou Spojenými národy a mezinárodními humanitárními organizacemi
  2. Stabilizaci bezpečnostní situace počínající příměřím
  3. Zajištění bezpečnosti firem působících v terénu
  4. Účast všech zemí na obnově Sýrie, a to bez vyčlenění těch, které napomáhaly financování ozbrojených složek a teroristických skupin. Jinými slovy tak, aby se obnova neomezovala pouze na účast Číny, Ruska a Íránu.

Jde-li o účast na rekonstrukci či financování jakéhokoli projektu v jakémkoli rozvíjejícím se teritoriu, spočívá čínská ekonomická politika na předpokladu toho, že čínské firmy budou moci využívat svou pracovní sílu i produkty, které jsou vyráběny v Číně. To přispívá ke zvyšování zisku čínských firem.

Uvedené požadavky (které někteří stále ještě považují za neúplné) naznačují, že proces rekonstrukce nějakou dobu potrvá. Pozitivním signálem nicméně je, že Peking z různých jiných důvodů čínské firmy k účasti na obnově zároveň motivuje. Je to například kvůli:

– významu syrské geografické polohy: Sýrie se nachází na projektu Velkého (ekonomického) pásu ležícího na Hedvábné stezce, která prochází Damaškem.

– syrské potřebě znovu vystavět cesty, nemocnice, zničené školy a domy: potřeba této výstavby umožní čínským firmám účast na obnově země, a to v pozici hlavních kontraktorů disponujících možností vystavět novou infrastrukturu, zejména v průmyslu, zemědělství a technologiích. Čína může tímto způsobem v Sýrii zúročit svou vlastní průmyslovou zkušenost.

– velkému prospěchu, který pro čínské investory syrské projekty představují. Poválečná rekonstrukce přinese čínským kontraktorům mnoho lukrativních zakázek.

– faktu, že Sýrie je považována za hlavní geografickou křižovatku na Blízkém Východě a významné civilizační centrum.

Lze zároveň říci, že Čína již s obnovou Sýrie začala – a to účastí svých ozbrojených sil na boji s ujgurskými teroristy, kteří se do Sýrie dostali z Turecka a přidali se k tzv. Islámskému státu či frontě Nusra. Daný podíl zároveň pomůže Číně eliminovat zmíněné hnutí na svém vlastním území.

Íflín al-Mustafá, Rebuildsyria.cz

Comment: China´s prerequisites for the reconstruction of Syria

This is not the first time that China has expressed its interest and willingness to participate in the reconstruction of Syria. Since the beginning of military progress in Syria against the extremist „terrorist“ forces, China has indicated its intention to participate in the reconstruction of Syria.

Several meetings and conferences were held between Moscow and China, during which the focus was on the security situation in Syria, as followed by several statements by Chinese government officials who spoke about their participation in the reconstruction of Syria „without preconditions“.

China’s preconditions are slightly different from the preconditions of Western countries, as the preconditions set by Western countries to participate in the reconstruction of Syria are crucially related to the political change of the Syrian regime. China does not consider this as a prerequisite for participation in re-building Syria. What China puts forward in its remarks can be considered as special conditions for China:

First: concerted efforts at the international level in the reconstruction phase, through international recognition of the need for the reconstruction of Syria issued by the United Nations and international human rights organizations

Second: the stability of the security situation in Syria along with the cease-fire

Third: to ensure the security of companies operating on the ground

Fourth: all countries should participate in the reconstruction of Syria – this without the exclusion of the countries that contributed to the financing of the armed factions and terrorist groups. In other words: the countries participating in the reconstruction should not be limited only to China, Russia and Iran.

China’s economic policy to participate in the reconstruction or financing of any project in any developing country requires that Chinese companies be given priority to use their labor force and use the materials they produce and manufacture, thereby contributing to the prosperity of their companies. These conditions, which some considered to be unfinished, show that the reconstruction process will take time, but from a positive perspective, we note that the Chinese government encourages its companies to participate in the reconstruction efforts for several reasons, including:

First: The importance of Syria’s geographic location within the Economic Belt project on the Silk Road, which passes through Damascus.

Second: Syria’s need to rebuild damaged roads, hospitals and schools. The houses and these architectural activities allow Chinese companies to participate in reconstruction as leading construction companies allowing them the set up of the new infrastructure. This will, at the same time, stimulate investments in other fields, such as in industry, agriculture and technology. China can this way again capitalize there from its own industry experience.

Third: Syrian projects are of great benefit to Chinese investors. Thus, Syria’s post-war reconstruction will bring many lucrative deals to contractors in China.

Fourth: Syria is considered a major crossroads with other countries in the Middle East and an important civilizational center.

It can be said that China has already started rebuilding Syria by sharing its forces in the fight against terrorism with Syria to combat the Uighur terrorists who come to Syria through Turkey to join the “Islamic State” and the Nusra Front, which will help China eliminate this movement on its territory.

By: Eveline al-Mustafa, Rebuildsyria.cz

تعليق : شروط الصين للمشاركة بإعادة إعمار سورية

ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الصين اهتمامها ورغبتها للمشاركة بإعادة إعمار سورية، ومنذ بداية تحقيق تقدم عسكري في سورية على القوى المتطرفة „الارهابية“ أبدت الصين نيتها للمشاركة بإعادة إعمار سورية.

عدة لقاءات ومؤتمرات تم عقدها بين موسكو والصين تم التركيز خلالها على الوضع الأمني في سورية، كما تلى ذلك عدة تصريحات لمسؤولين تابعين للحكومة الصينية تحدثوا عن مشاركتهم بإعادة إعمار سورية „ودون شروط مسبقة“.

الشروط المسبقة للصين تختلف قليلاً عن الشروط المسبقة للدول الغربية حيث أن الشروط المسبقة التي تضعها الدول الغربية للمشاركة بإعادة إعمار سورية تتعلق بشكل حاسم ومفصلي بالشأن السياسي المتمثل بتغيير النظام السوري، في حين أن الصين لا تنظر لهذا الأمر بعين الاعتبار ولا تعتبره شرطاً أساسياً للمشاركة ببناء سورية.

إن ما تطرحه الصين خلال تصريحاتها يمكن اعتباره شروطاً خاصة بالصين وهي :

أولاً :تضافر الجهود على المستوى الدولي في مرحلة إعادة الإعمار ، من خلال اعتراف دولي بوجوب اعادة إعمار سورية صادر عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدولية.

 ثانياً: استقرار الوضع الأمني بسورية إلى جانب  وقف إطلاق النار

ثالثاً: ضمان أمن الشركات التي تعمل على الأرض.

رابعاً: أن تشارك جميع الدول بإعادة إعمار سورية، دون استثناء الدول التي ساهمت بتمويل الفصائل المسلحة والمجموعات الارهابية، على أن تكون الدول المشاركة غي مقتصرة على الصين وروسيا وإيران.

دون أن نغفل بأن سياسة الصين الاقتصادية المتبعة للمشاركة بإعادة إعمار أو تمويل أي مشروع في أي بلد نامي تشترط فيه منح الأولوية للشركات الصينية باستخدام القوى العاملة التي لديها واستخدام المواد التي تقوم بإنتاجها وتصنيعها، الأمر الذي يساهم بازدهار شركاتها.

 هذه الشروط التي اعتبرها البعض أنها غير مسبقة تبين أن عملية إعادة الاعمار ستأخذ وقتها، لكن من منظور إيجابي نلاحظ أن الحكومة الصينية تشجع شركاتها على المشاركة في جهود إعادة الإعمار لعدة أسباب منها:

أولاً: أهمية موقع سورية الجغرافي ضمن مشروع حزام الاقتصاد فى طريق الحرير التجاري، الذي يمر عبر دمشق

ثانياً: حاجة سورية إلى إعادة بناء الطرق والمستشفيات والمدارس المتضررة، والمنازل وهذه الأنشطة المعمارية تتيح للشركات الصينية المشاركة بإعادة الإعمار لكونها من الشركات الرائدة في عمليات البناء وكذلك بناء بنية تحتية جديدة، ستجلب الاستثمارات في مجالات أخرى في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، للاستفادة من خبرات الصناعة الصينية في سورية.

ثالثاً: تشكل المشاريع السورية فائدة  كبيرة للمستثمرين الصينين وبالتالي فإن اعادة اعمار سورية بعد الحرب ستجلب العديد من الصفقات المربحة للمقاولين في الصين.

رابعاً : اعتبار سورية طريق رئيسي للعبور مع دول أخرى فى الشرق الاوسط ومركزاً هاما للحضارات .

يمكن القول أن الصين بدأت فعلياً بإعادة إعمار سورية، من خلال مشاركة قواتها في مكافحة الإرهاب مع سورية لمكافحة الإرهابيين الأويغور الذين يأتون إلى سورية عبر تركيا للانضمام إلى داعش وجبهة النصرة الأمر الذي سيساعد الصين في القضاء على هذه الحركة الموجودة على أراضيها.

Rebuildsyria.cz, ايفلين المصطفى

Related posts