Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Kompenzace pro majitele válkou poškozených nemovitostí

Kompenzace pro majitele válkou poškozených nemovitostí

Pro získání kompenzace za škody způsobené v průběhu války byl všem majitelům nemovitostí bez výjimky stanoven závazný postup, kterým prokážou, že jsou skutečnými vlastníky. Te zahrnuje policejní kontrolu a následné dokazování prostřednictvím smluv, soudních rozhodnutí, svědků, satelitních snímků etc.

  • V případě prokázání oprávněnosti nároku stanoví odpovědná komise výši kompenzace
  • Odhadovaná škoda se dle tabulek navyšuje o desítky procent, maximální kompenzace je 10 milionů SYP
  • V rámci daných postupů lze dosáhnout rovněž náhrady za domácí spotřebiče a to až do výše 100 tisíc SYP

Related posts