Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Majetkové výnosy a zákony v Sýrii předmětem sporů

Majetkové výnosy a zákony v Sýrii předmětem sporů

S opozicí provázaný Svobodný nezávislý syrský soudní výbor sdružující několik aleppských právníků vydal dokument kriticky analyzující majetkové výnosy a zákony, které přijala syrská vláda po roce 2011. Zatímco část argumentace stojí na reálných základech, na více místech se dokument vyznačuje neobjektivitou.

  • Analyzované výnosy se týkají majetkových práv u pozemků a nemovitostí, odstraňování ruin či ilegálních staveb
  • Hojně rozebírán je zvláště známý Výnos č. 66 týkající se revitalizace damašské bytové infrastruktury
  • Jednou z relevantních námitek je relativně krátká doba, během níž mohou občané svůj majetek nárokovat

Related posts