Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Memorandum o porozumění se společností Nord-West Ltd.

Memorandum o porozumění se společností Nord-West Ltd.

Generální instituce pro chemický průmysl podepsala memorandum o porozumění s rusko-norsko-bulharskou společností Nord-West Ltd. Dokument se týká obnovy a technologického rozvoje společného podniku na výrobu pneumatik.

  • Ambicí je vytvořit podnik na mezinárodní kvalitativní úrovni uspokojující lokální i regionální trh
  • Memorandum ošetřuje otázky související se zdroji financování a stanovuje časový harmonogram
  • Součástí je též plán modernizace části stávajících výrobních strojů a nahrazení zbývajících strojů novými

Related posts