Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Nová syrsko-ruská celní dohoda

Nová syrsko-ruská celní dohoda

Sýrie uzavřela novou dohodu s Ruskou federací o spolupráci a vzájemné pomoci v celních záležitostech. Dohoda vychází z legislativního nařízení č. 3 z roku 2015 a vešla v platnost se začátkem tohoto roku.

  • Dohoda se vztahuje k veškeré obchodní výměně, jež se uskuteční mezi Sýrií a Ruskem
  • Týká se především technické a administrativní spolupráce a vzájemné výměny informací
  • Obě země plánují mj. společný postup proti obchodu s padělaným zbožím a ilegálními drogami

Related posts