Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Pěstování strategických plodin v provincii ar-Raqqa

Pěstování strategických plodin v provincii ar-Raqqa

Spolu s rozpadem tzv. Islámského státu se jeho někdejší centrum na území Sýrie – provincie ar-Raqqa – pozvolna vrací k předválečným způsobům fungování. Mimo jiné o tom svědčí i zvýšená aktivita místních zemědělců, kteří v přípravě na letošní zemědělskou sezónu oseli více než milion hektarů půdy.

  • V souladu s plánem bylo dosud oseto 251 tisíc hektarů pšenicí a 853 tisíc hektarů ječmenem
  • Dalších šest a půl tisíce hektarů půdy bylo oseto různými druhy luštěnin, zeleniny a římským kmínem
  • Vláda však dosud neobnovila své zavlažovací projekty v oblasti kvůli možnosti sabotáží ze strany teroristů

Related posts