Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Pokrok v projektech s geologickou společností Rosgeo

Pokrok v projektech s geologickou společností Rosgeo

Během aktuální návštěvy syrské vládní delegace v Moskvě podepsal ministr ropy a nerostných surovin Alí Gháním další dohody navazující na memorandum o porozumění pro několik společných projektů s přední ruskou geologickou společností Rosgeo.

  • Několik projektů se týká těžby fosfátů a rozvoje potřebné infrastruktury (železnice, sklady…)
  • Velký význam má projekt odborného školení technických kádrů různé specializace
  • Již dříve byla s Rosgeo dohodnuta „joint-venture“ pro 3D seismický průzkum syrských teritoriálních vod

Related posts