Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Pozitivní vyhlídky: návrh nového investičního zákona

Pozitivní vyhlídky: návrh nového investičního zákona

Po několika měsících příprav byl vyhotoven návrh nového investičního zákona, jehož cílem je motivovat domácí i zahraniční investory, zpřehlednit investiční prostředí a zefektivnit s ním spojenou byrokracii a zajistit záruky pro ochranu práv investorů i státu.

  • Součástí návrhu jsou pobídkové balíčky pro ekonomické projekty v oblastech postižených konfliktem
  • Investoři budou dle návrhu moci zakládat speciální ekonomické zóny a logistické parky
  • Investiční úřad získá výraznější pravomoci pro efektivní kontrolu nad probíhajícími projekty

Related posts