Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Přehled dosavadních i plánovaných rolí Ruské federace v obnově Sýrie

Přehled dosavadních i plánovaných rolí Ruské federace v obnově Sýrie

Dealtrade Group nabízí souhrnnou informaci k historii, vývoji, kontextu a plánovanému dalšímu směřování Ruské federace, pokud jde o její roli při obnově Sýrie. Jde o pokračování, rozšíření i širší zarámování již avizované zprávy o dohodách v oblasti petrochemie.

  • Původní autorská studie zasazuje ruskou činnost v místě do kontextu a přestavuje hlavní současné aktivity
  • Studie přináší komplexní přehled hlavních bodů dosavadních ekonomických vztahů Ruské federace a Sýrie
  • Na pozadí komplexního souboru dat shrnuje současné cíle a seznamuje s hlavními aktéry vzájemné spolupráce

Related posts