Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Příležitosti v odvětvích logistiky, dopravy a zásobování v současné Sýrii

Příležitosti v odvětvích logistiky, dopravy a zásobování v současné Sýrii

Zatímco metoda zásobování hlavních syrských center a sídleních jednotek nedoznala v posledních letech výraznějších změn, otevírají se velké příležitosti pro rozvoj logistiky co do hustoty i kvality zásobování periferních oblastí.

  • Hlavní inspirací pro zkvalitnění a zhuštění logistické sítě v zemi je libanonský koncept
  • S postupující obnovou země bude vzrůstat poptávka po plné saturaci venkova
  • Rozvojový potenciál má Homs, Pobřeží a damašský venkov, zejména Suwajdá

Related posts