Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: Se Suhád al-Chatíb o Iráku, irácké komunistické straně i aktuální situaci v zemi

Rozhovor: Se Suhád al-Chatíb o Iráku, irácké komunistické straně i aktuální situaci v zemi

Suhád al-Chatíb, mladá žena z náboženského města Nadžafu, který je posvátným duchovním centrem milionů šíitů z celého světa, není v Iráku zrovna obvyklým zjevem. Je přední představitelkou Irácké komunistické strany na úrovni členky ústředního výboru, občanskou aktivistkou a vůdčí postavou mnoha demonstrací a lidových shromáždění v Nadžafu a v dalších provinciích, které žádaly práva a sociální spraveldnost, odmítaly sektářské rozdělení, majetkovou korupci a špatnou distribuci bohatství země. Kandidovala v květnových volbách v Nadžafu v rámci aliance Sáʼirún vedené znamým duchovním Muqtadou as-Sadrem. Irácká média zprvu mluvila o jejím vítězství, ale po několika hodinách od oznámení předběžných výsledků se údaje dramaticky proměnily. Chatíb tak nakonec zůstala mimo přepočty hlasů následující po rozsáhlých pochybnostech a napadání volebního procesu. V rozhovoru s námi promluvila o svých kořenech, politické vizi, své zkušenosti coby irácké ženy v politice a také o stanovisku své strany vůči všeobecné situaci v Iráku.

Když dovolíte, začali bychom náš rozhovor otázkou, která nepochybně vyvstane na mysli nejednomu západnímu čtenáři: Jak jde dohromady Vaše tradiční vizáž s komunistickými myšlenkami, k nimž se hlásíte? A odtud logicky: Jaký je postoj Irácké komunistické strany (al-Hizb aš-šujúʽí al-iráqí) vůči náboženství?

Pocházím z komunistické rodiny. Moje matka a otec byli mezi vězni roku 1963, účastnili se „vlaku smrti“ a přispěli k Revoluci 14. července. Byla jsem vychována na základě ušlechtilých principů strany. Po pádu režimu jsem pokračovala s Iráckou komunistickou stranou ve městě Nadžaf a věnovala se zde politické a stranické práci. Soudruzi v Nadžafu – a mezi nimi můj manžel, který je rovněž členem strany – mě zásadním způsobem povzbuzovali a podporovali.

Důvod, proč se ptáme na tuto otázku, má poněkud širší rozměr. Zbožní křesťané a muslimové často označovali komunisty za ateisty a odpadlíky. A naopak komunistické režimy v minulosti potlačovaly zbožné křesťany i muslimy. Jaká si myslíte, že je situace v současnosti? Neměla jste problémy se smířením komunistické teorie a náboženských hodnot?

Pozice Irácké komunistické strany vychází z respektu vůči náboženství. Je proti útlaku a netoleranci jakéhokoliv náboženství či konfese. Co se týče ženského oděvu, ten nemá žádný vztah k myšlení, je součástí společenského uspořádání. Nijak se neodráží na mojí práci, myšlení, principech, jež zastávám a na mém boji. Můžete vidět téměř nahou ženu, která nebude svobodná, ale bude závislá a zotročená. To, jak se oblékám, je součástí společenského systému, k němuž patřím. Podstatné je, že se těším svobodě ve své práci a ve svém boji za osvobození člověka. Irácká komunistická strana dává svým členům náboženskou svobodu a neuplatňuje v tomto ohledu žádná omezení. Mezi členy strany jsou jak nábožensky, tak nenábožensky orientovaní. Všichni jsou si rovni v právech a povinnostech v rámci vnitřního stranického systému.

Je možné říci, jaké je současné konfesionální složení Irácké komunistické strany? Tradičně měli převahu sekulární šíité. Změnilo se to nějak? Jaké je dnes zapojení dalších skupin (sunnitů, Kurdů ad.)?

Irácká komunistická strana v minulosti stejně jako nyní kombinuje celé spektrum populace a najdeme v ní sunnity, šíity, Kurdy a další konfese a národnosti. K nikomu ze soudruhů není přistupováno na základě těchto příslušností. Co se týče členství ve straně, člen musí být irácký občan či občanka, musí přijmout a řídit se programem strany a jejím vnitřním systémem, musí být aktivní v jedné z jejích organizací a musí platit členské poplatky. Jiné podmínky nejsou.

Jak jste byla akceptována v konzervativním a zbožném Nadžafu? Očekáváte, že toto přijetí bude dlouhodobého rázu? Bylo těžké prorazit v tradičním a konzervativním prostředí, jako je to nadžafské?

Popravdě je třeba říci, že politická aktivita je pro ženu obtížná v Iráku jako takovém a pro Nadžaf to platí zvláště. Ale na osobní úrovni jsem byla schopna čelit těmto obtížím, překonat je a nechat se motivovat k pokračování ve své práci a ve svém boji. Má rodina a soudruzi v tom rovněž sehráli zásadní roli.

Jak se stalo, že jste začala uvažovat o vstupu do politiky? A co byly Vaše první kroky?

V Nadžafu jsem byla coby představitelka Irácké komunistické strany aktivní v pořádání konferencí a demonstrací a dostalo se mi velkého respektu a ocenění coby ženy a komunistky. Byl to výsledek letitého úsilí a boje, který se projevil zvláště v posledních volbách, kdy jsem obdržela velký počet hlasů. Přestože jsem nezvítězila, lidé se mnou nadále komunikují v ulicích a na sociálních sítích, projevují respekt a uznání. To bude pokračovat, neboť i nadále budu bojovat a stát za našimi lidmi a jejich legitimními požadavky. I se stranou budeme nadále blízko lidem.

Jak byste celkově shrnula současnou situaci v Iráku? Řešení jakých problémů má dle Vás prioritu?

Celkově je situace v Iráku velmi složitá a obtížně řešitelná. Irák stojí v současnosti na křižovatce. Aktuální prioritou je splnit oprávněné požadavky veřejnosti, která demonstrovala ve všech provinciích.

Jak vidíte otázku vztahů Iráku s okolními státy a jaký dle Vás mají dopad na situaci v zemi a domácí politiku?

Chceme, aby byly vztahy s okolními státy založeny na bázi vzájemné spolupráce a respektu k suverenitě toho druhého. Irák a zájmy jeho lidu jsou pro nás na prvním místě. Minulý a současný vývoj je však naprostým opakem, což se negativně odráží na vnitřní situaci v zemi.

Jak hodnotíte poslední irácké volby, jež proběhly v květnu? Byly úspěchem a krokem vpřed, nebo další z řady komplikací, zejména pokud jde o výsledky a obvinění z podvodů?

Volby nelze označit za krok vpřed vzhledem k tomu, co je provázelo, zvláště pokud jde o celou řadu obvinění. Je pravdou, že významné osobnosti některých stran, které jsou zodpovědné za úpadek poměrů v Iráku, se nedostaly – možná dočasně – do parlamentu. Podvody byly ve všech předchozích volbách, ale letos jsou kvůli ztrátám některých významných osobností námitky silnější. Nemyslím však, že dojde k nějaké změně. Rozhodnutí federálního soudu byla politická a všechny politické strany byly odmítnuty. Bude velmi těžké vrátit důvěru Iráčanů ve volební proces a demokracii. Iráčtí občané by zoufale potřebovali všestranné zlepšení poměrů v zemi, zvláště poté, co byly dokola recyklovány tytéž ošklivé, sektářské a zkorumpované tváře.

S jakými hlavními cíli šla do voleb Irácká komunistická strana?

Nejdůležitějším cílem naší strany je ukončit systém založený na konfesionálních a etnických rozdílech a vybudovat civilní demokratický stát dbající na sociální spravedlnost, stát založený na principu občanství, v němž si budou všichni rovni v právech a povinnostech, který bude poskytovat služby a v němž budou zkorumpovaní činitelé odpovědní před zákonem.

Kde vidí komunistická strana příležitosti pro pozitivní vývoj v Iráku a v kterých oblastech chce změnu? A jak může k pozitivnímu vývoji v zemi sama přispět?

Pozitivního vývoje může být dosaženo skrz naplnění legitimních požadavků lidí, kteří demonstrovali na náměstích, a zformováním národní vlády založené na kompetenci, integritě a oddanosti Iráku.

Kde se vzal nápad na uzavření volební aliance s Muqtadou as-Sadrem a jaké byly hlavní důvody, motivy a očekávání od takové aliance? Jaká byla spolupráce a koordinace se sadristy, lze-li o spolupráci hovořit?

Idea spojit se se Sadrem v alianci Sáʼirún stála na základech porozumění, koordinace a společného postupu v průběhu protestů a demonstrací. Toto porozumění trvalo dva roky ve všech provinciích. Poté jsme uzavřeli strategickou alianci s cílem vybudovat civilní demokratický stát.

Po volbách je však situace odlišná. Zdá se, že Muqtada as-Sadr uzavřel určité partnerství s jinými politickými silami, z nichž některé byly před volbami jeho soupeři. Co si o tom myslíte?

Až dosud zde není jakákoliv aliance mezi panem Muqtadou as-Sadrem a nějakou jinou stranou. Co probíhá mezi ním a některými uskupeními jsou pouze rozhovory a jednání.

Jaké jsou aktuální vztahy či spolupráce mezi komunistickou stranou a sadristy? Domlouváte se spolu, nebo je rozhodnutí o budoucnosti plně v rukou sadristů?

Komunikace a jednání mezi vedením komunistické strany a panem Sadrem a předáky sadristického proudu dále pokračují. Komunistická strana – v každém případě – rozhoduje sama za sebe. Příkladem toho je, když jsme se rozhodli připojit v ulicích k masám lidí a přijmout za své jejich požadavky ve všech provinciích.

Co tedy od Vás můžeme očekávat v povolebním období stran politických kroků a aliancí, ať již přímo ve vztahu k sadristům, nebo na irácké politické scéně jako takové?

V současnosti čekáme na přepočítání volebních výsledků, k čemuž byl vyzván federální soud. Čekáme rovněž, jak dopadnou lidové protesty v iráckých městech.

Přemýšlíte také o možnostech případné spolupráce či uzavření aliance s jinými politickými silami v Iráku?

Jako Irácká komunistická strana komunikujeme s občanskými demokratickými silami v zemi, stejně jako s dalšími národními silami. Naše společná vize vykrystalizuje v nadcházející etapě.

Co pro Vás znamená slovo Irák? Jakou má identitu? Jaké jsou jeho budoucí aspirace?

Chci pracovat na tom, aby byl budoucí Irák zbavený korupce a terorismu a aby byl civilní, demokratický a svobodný.

Jaká je dle Vás adekvátní strategie pro dosažení těchto aspirací a jak nejlépe investovat zdroje a potenciál Iráku a potenciál a schopnosti Iráčanů? Jakou strategii by měli přijmout iráčtí politici, aby dosáhli pro Iráčany nejlepší výsledky na národní, regionální a mezinárodní úrovni?

Těžko hledat způsob jak správně investovat hmotné a lidské zdroje země v systému sektářského rozdělení, který v posledních patnácti letech zcela selhal, a v rukou korupčníků, kteří zemi rozkradli. Budování, pokrok a prosperita se může odehrávat pouze v demokratickém občanském státě a v rukou solidních, poctivých a pracovitých lidí. Musíme dosadit správné lidi na správné pozice, tak aby se rozvíjely vztahy Iráku na regionální i mezinárodní úrovni a aby se rozvíjela naše země. Budeme jako strana – i já osobně – bojovat za svobodnou zemi a šťastné lidi. Za zemi, která bude civilní a demokratická a v níž uplatníme sociální spravedlnost pro všechny.

مقابلة : مع سهاد الخطيب , شخصية سياسة عراقية

مقدمة

امرأة شابة من مدينة النجف الدينية العراقية التي تعد العاصمة الروحية المقدسة لملايين الشيعة حول العالم ، تقدم نموذجا مغايرا للنمطيات المعتادة في العراق . هي قيادية في الحزب الشيوعي العراقي بدرجة عضو اللجنة المركزية للحزب ، وناشطة مدنية ، وشخصية قيادية في العديد من التظاهرات والتجمعات الشعبية التي شهدتها مدينة النجف ومحافظات أخرى للمطالبة بالحقوق والعدالة الاجتماعية ، ورفض نظام المحاصصة الطائفية والفساد المالي وسوء توزيع الثروة ، ترشحت ضمن تحالف (سائرون) الذي يتزعمه رجل الدين المعروف مقتدى الصدر في إنتخابات مايو 2018 ، تناقلت وسائل إعلام عراقية أخبارا عن فوزها عن محافظة النجف في الانتخابات ، لكن بعد مرور بضعة ساعات على اعلان النتائج الأولية ، تغيرت المعطيات بشكل دراماتيكي وأصبحت الخطيب خارج الترشيحات ضمن عملية ما يعرف بإعادة عد وفرز الأصوات إثر شكوك واسعة واتهامات واسعة بالعملية الانتخابية . تتحدث في هذه المقابلة عن سيرتها الشخصية ، ورؤيتها السياسية ، وتجربة (المرأة العراقية ) في العمل السياسي ، ومواقف حزبها إزاء الوضع العام في العراق .

مقابلة سهاد الخطيب

1-          لو سمحتي ، دعينا نبدأ بالقضية الأهم التي تثير اهتمام القارئ الغربي وتجعله يتساءل كثيرا عن كيفية نجاحك في الجمع بين مظهرك من جهة ، واعتناقك للفكر الشيوعي من جهة أخرى ؟ وربما هذا يطرح سؤالاً منطقياً آخر : ما هو موقف الحزب الشيوعي العراقي من الدين؟

 • انا من عائلة شيوعية والدتي ووالدي كانا احد سجناء عام 1963، ومن ركاب قطار الموت وكذلك من المساهمين في ثورة ١٤ تموز تربيت على المباديء الفاضلة للحزب، وبعد سقوط النظام تواصلت مع منظمتي في مدينة النجف (180 كم جنوبي العراق) وتدرجت بالعمل الحزبي والسياسي في النجف للحزب الشيوعي العراقي، وكان وقوف رفاقنا بالنجف وزوجي وهو رفيق بالحزب ايضا  دور متميز بشجيعي ودعمي.

2-          السبب الذي يجعلنا نطرح هذا التساؤل ليس فقط للأسباب المباشرة التي ذكرناها ، بل أيضاً لأن المتدينين في (المسيحية والإسلام) في الكثير من المرات وصفوا الشيوعيين بالملحدين والمرتدين ، وأيضا كانت الأنظمة الشيوعية السابقة تضطهد المتدينين  (من المسيحيين والمسلمين) ، كيف ترين الوضع الآن وهل هناك أي صعوبة في التوفيق بين النظرية الشيوعية وبين المعتقدات الدينية ؟.

 • موقف الحزب الشيوعي العراقي من الدين ينطلق من احترام العقائد والاديان، وهو ضد القمع والتعصب من اية عقيدة او دين او طائفة، إما بالنسبة للزي وما البسه فزي المرأة لا علاقة له بالفكر، فالزي جزء من الانتماء الاجتماعي، وهذا لا يؤثر على عملي وفكري ومبدأي ونضالي، فمن الممكن ان ترون امرأة شبه عارية لكنها مستعبدة وخاضعة وليست حرة، فملابسي جزء من المنظومة الاجتماعية التي انتمي اليها.. المهم انني أتمتع بالحرية في عملي ونضالي من اجل تحرر الانسان.

اضافة الى ذلك فانه لا توجد اي صعوبة اواجهها في العمل، فالحزب الشيوعي العراقي فسح المجال امام جميع اعضائه بحرية العقيدة، ولا يضع قيود بهذا الجانب، فالحزب يجمع بين المتدين وغير المتدين والجميع متساوون حسب النظام الداخلي للحزب في الحقوق والواجبات.

3-          سؤال ذي صلة وربما أكثر عمومية : ما هو (إذا كان بإمكاننا قول ذلك بهذه الطريقة) ، ما هو التكوين الطائفي للحزب الشيوعي العراقي الآن ؟ تقليديا كان يهيمن عليه المكون الشيعي العلماني ، فكيف هو الوضع الآن وكيف هو نصيب العناصر الرئيسية الأخرى (السنة والكرد وغيرهم) ؟.

 • في السابق والان الحزب الشيوعي العراقي يجمع كل اطياف الشعب من السنة والشيعة والكرد وباقي الاديان والقوميات، ولا يوجد اي رفيق يعامل على اساس هذه الانتماءات، ففي شروط عضوية الحزب ان يكون العضو مواطن او مواطنة عراقيون يقبلون ويسترشدون ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي ويعملون في احدى منظماته، ويدفع بدل الاشتراك ولا يوجد أي شرط أخر.

4-          هل يمكن أن تخبرينا كيف تم  تقبلك في مجتمع مدينة النجف المحافظ والمتدين ؟ وهل تتوقعين أن يستمر هذا التقبل على المدى الطويل ؟ هل كان من الصعب شق طريقك إلى الواجهة في بيئة تقليدية ومحافظة مثل النجف ؟.

 • في حقيقة الامر هناك صعوبات في ممارسة العمل السياسي للمرأة في العراق عامة، وفي مدينة النجف بشكل خاص، لكن على المستوى الشخصي استطعت مواجهة هذه الصعوبات والتغلب عليها وخلقت روح التحدي لي للاستمرار في النضال والعمل والدور المتميز للعائلة والرفاق كان دورهم مهم أيضا.

5-          هل يمكن أن تخبرينا كيف بدأت التفكير في دخول السياسة ؟ وماهي خطواتك الأولى التي بدأتيها في هذا المجال ؟.

 • في مدينة النجف وكقيادية بالحزب الشيوعي العراقي خروجي بالندوات والتظاهرات، هناك احترام وتقدير كبيرين لي كأمراة شيوعية وهذا جاء نتيجة جهد ونضال لسنوات.. ولمست هذا بشكل اكبر في الانتخابات الاخيرة كمرشحة عن الحزب الشيوعي في النجف.. كان هناك اقبال كبير على انتخابي كمرشحة للحزب الشيوعي وأمراة بالنجف، والان ايضا على الرغم من عدم فوزي، لكن تواصل الناس معي في الشارع وبمواقع التواصل واحترامهم وتقديرهم وسيستمر ذلك لاني ساستمر بنضالي ووقوفي مع ابناء شعبي بمطالبهم الجماهيرية المشروعة ومن خلال النهج الطيب للحزب ولنا وقربنا من الناس.

6-          كيف تلخصين وجهة نظرك بشكل عام إزاء الوضع الراهن في العراق ؟.. وما هي الأولويات التي تعتقدين أنه يجب التركيز عليها من أجل المضي قدما في اصلاح الوضع العام في العراق ؟.

 • الوضع العام في العراق معقد وصعب جدا، والعراق يقف على مفترق طرق الان، فالاولوية الان لتلبية المطالب الجماهيرية العادلة والمشروعة التي خرجوا في تظاهرات لهم في جميع المحافظات.

7- أيضا نتساءل ماهي رؤيتك لطبيعة علاقة العراق مع دول الجوار وتأثير ذلك على السياسات والأوضاع الداخلية؟.

 • العلاقة مع دول الجوار نريدها تكون على اساس التعاون المتبادل والاحترام لسيادة بلدنا والبلدان المجاورة، وان نضع العراق اولا ومصلحة شعبه.. اما ما معمول به سابقا والان فالعكس تماما، وهذا يؤثر سلبا على وضع البلد الداخلي وبشكل سلبي.

8- كيف ترين الانتخابات العراقية الأخيرة ؟ خطوة إلى الأمام ، قصة نجاح ؟ أو سلسلة من التعقيدات خصوصا ما يتعلق بالنتائج والإعتراضات والاتهامات بالتزوير ؟ كيف هو انطباعك العام عنها ؟.

 • وضع الانتخابات معقد خاصة بعد الاعتراضات وما حصل لا يمكن ان يكون خطوة الى الامام.. صحيح ان هناك احزاب فشلت بتحسين وضع العراق بل تدهورت الاوضاع في وقت ادارتهم وفقدت رموز بارزة فيها اي فشلت بالصعود للبرلمان، لكن من الممكن رجوعهم وبصيغ اخرى.. في جميع الانتخابات السابقة كان هناك تزوير وفي هذه الانتخابات ايضا لكن جرى تسليط الضوء على تزوير هذه الانتخابات بشكل اكبر بسبب خسارة بعض الرموز الكبيرة ولا اعتقد سيكون هناك تغيير بخصوص الطعون فالمحكمة الاتحادية كانت قراراتها سياسية وارضت جميع الاطراف السياسية وصعب جدا ارجاع ثقة المواطن بالعملية الانتخابية والديمقراطية فالمواطن العراقي اصابه اليأس الشديد من تحسين اوضاع البلد بجميع المجالات خاصة بعد تدوير نفس الوجوه الكالحة والطائفية والفاسدة.

9-          هل يمكن أن تخبرينا ما هي الأهداف الرئيسية التي دخل من أجلها الحزب الشيوعي العراقي في الانتخابات الأخيرة ؟.

 • اهم اهداف الحزب هو انهاء نظام المحاصصة الطائفية السياسية والاثنية وبناء دولة مدنية ديمقراطية تعتمد على قاعدة العدالة الاجتماعية وان يكون لدينا دولة مواطنة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات ويتم توفير الخدمات فيها ومحاسبة كبار الفاسدين وفق القانون.

10-        كيف ينظر الحزب الشيوعي العراقي الى فرص التطور الإيجابي في العراق ؟ وأي مجال يسعى الحزب الشيوعي العراقي لتغييره ؟ كيف يمكن للحزب المساهمة في التطور الإيجابي للوضع في العراق؟.

 • التطور الايجابي يتم من خلال تلبية مطالب الجماهير المشروعة في ساحات الاحتجاج، وتشكيل حكومة وطنية على اساس الكفاءة والنزاهة والاخلاص للعراق.

11-        فيما يتعلق بالتحالف الانتخابي مع مقتدى الصدر، من أين أتت الفكرة وما هي الأسباب / الدوافع / التوقعات الرئيسية من مثل هذا التعاون او التحالف ؟ كيف كان التعاون والتنسيق مع الصدريين أو هل كان هناك تعاون أصلا ؟.

 • فكرة التحالف مع الصدر في سائرون جاءت على اساس التنسيق والتفاهم والعمل المشترك في ساحات الاحتجاجات والتظاهرات، واستمرت التفاهمات على مدى عامين وفي جميع المحافظات، بعدها تحالفنا بشكل استراتيجي لبناء دولة مدنية ديمقراطية.

12-        لقد انتهت الانتخابات الآن ، ويبدو أن مقتدى الصدر قد توصل الى شراكات معينة مع بعض القوى السياسية الأخرى وبعضها كانت تنافسه أو تتقاطع معه قبل الانتخابات ، ما السبب برأيك وراء مواقفه هذه ؟.

 • لحد الان لا يوجد تحالف بين السيد مقتدى الصدر واي طرف أخر، وما جرى بينه وبعض القوائم مجرد حوارات وتفاهمات.

13- كيف تسير العلاقة أو التعاون بين الحزب الشيوعي مع الصدريين من الناحية الفعلية ؟ هل هناك تشاور أم أن القرار بيد الصدريين ؟.

 • هناك تواصل وتشاور بين قيادات الحزب الشيوعي والسيد الصدر وقيادات التيار الصدري، وبالتأكيد ان للحزب الشيوعي قراراته التي يتخذها بمفرده، مثال ذلك نزوله الى الشارع مع جماهير شعبنا المنتفضة وتبني مطالبهم في جميع المحافظات العراقية.

14-        ما الذي يمكن أن نتوقعه بعد ذلك من تغييرات على صعيد القرار السياسي والتحالفات سواء في علاقتكم المباشرة مع الصدريين، أو على الساحة السياسية العراقية بشكل عام في فترة ما بعد الانتخابات ؟.

 • نحن الان بانتظار نتائج عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع التي تم الطعن بها امام المحكمة الاتحادية، وأيضا بانتظار ما سيتمخض عن الاحتجاجات الشعبية في مدن العراق.

15-        هل أنتم على استعداد للتفكير بتحالفات أو تعاون جديد مع أطراف وقوى سياسية أخرى في العراق؟.

 • لدينا في الحزب الشيوعي العراقي تواصل مع القوى المدنية الديمقراطية في العراق، وايضا مع قوى وطنية اخرى تعمل معنا وفق مشتركات وطنية، ورؤيتنا المشتركة ستتبلور خلال الفترة المقبلة.

16- ما هو „العراق“ بالنسبة لك (ماذا يعني لك ذلك عندما يقول شخص ما „العراق“) – ما هي الهوية التي تتبادر الى الذهن ، ماهي تطلعات المستقبل ؟.

 • أتطلع واعمل من اجل عراق خال من الفساد والارهاب عراق مدني ديمقراطي حر مستقل.

17-طيب ما هي رؤيتك حول إستراتيجية تحقيق هذه التطلعات واستثمار موارد وإمكانات العراق وإمكانات وقدرات الشعب العراقي؟ ما هي السياسة أو الاستراتيجية التي يجب تبنيها (في رأيك) أو اتباعها من قبل السياسيين ، والتي من شأنها ، في رأيكم ، أن تحقق أفضل النتائج الممكنة للعراقيين على المستوى الوطني والإقليمي و / أو المستوى الدولي؟.

 • لا يمكن استثمار طاقات البلد المادية والبشرية في ظل نظام محاصصاتي طائفي اثبت فشله خلال الخمسة عشر سنة السابقة وبأيدي اناس فاسدين نهبوا البلد.
 • الاعمار والبناء والتقدم والازدهار سيكون في ظل دولة مدنية ديمق اطية وبايادي مخلصة ونزيهة وكفوءة بحيث نضع الانسان المناسب بالمكان المناسب بذلك حتى علاقات العراق مع الدول الاقليمية والعربية والعالمية ستتقدم وسيتطور بلدنا العراق.
 • سنبقى وابقى اناضل من اجل وطن حر وشعب سعيد في ظل دولتنا المدنية الديمقراطية ونحقق فيها العدالة الاجتماعية للجميع ..

Related posts