Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozvoj automobilového průmyslu v Sýrii

Rozvoj automobilového průmyslu v Sýrii

Ministerstvo průmyslu aktuálně dokončilo studii mapující stav automobilového průmyslu v Sýrii se záměrem toto perspektivně se rozvíjející odvětví dále stimulovat a pro potenciální investory vytyčit jasné mechanismy. Dlouhodobým cílem syrské vlády je, aby se vedle montážně-licenčního modelu v zemi rozjela i plnohodnotná vlastní výroba.

  • Lze nicméně předpokládat, že rozvoj montážních závodů bude i v budoucnu představovat dominantní trend
  • Jednou z aktuálně nejaktivnějších firem v odvětví je Shammout Trade Group (Madžmúʽat šamút at-tidžáríja)
  • Ta v současnosti zavádí na syrském trhu čínský model Zotye, jenž se vyznačuje vysokými evropskými standardy

Related posts