Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozvojové zemědělské projekty pro vysídlence z Ghúty

Rozvojové zemědělské projekty pro vysídlence z Ghúty

Sjednocený úřad pro humanitární pomoc (al-Maktab al-igháthí al-muwahhad) na počátku června spustil na severu Sýrie ve venkovských oblastech provincie Aleppo několik rozvojových zemědělských projektů, jež mají pomoci integrovat vysídlence z konfliktem postižené Východní Ghúty.

  • Projekty realisticky vychází z materiálních, lidských i logistických možností na severu země
  • Obyvatelstvo Ghúty disponuje širokým know-how a zkušenostmi v oblasti agrikultury
  • V samotné oblast Ghúty v současnosti probíhá postkonfliktní rekonstrukce základní infrastruktury a služeb

Related posts