Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: změna taktiky při pacifikaci Dar´á – příprava na idlibské finále?

Sýrie: změna taktiky při pacifikaci Dar´á – příprava na idlibské finále?

Vývoj na jihu Sýrie lehce uniká kamerám i mediálním štábům, zároveň není ani nikdo „pohoršen“, „šokován“ či „zhrozen“. To svědčí ve prospěch několika věcí, nejpravděpodobněji jakési užší dohody zřejmě na úrovni Ruska a Spojených států (coby velmocenští garanti zaručující to, že velký rámec celé operace nepřeroste v mezinárodní řež), případně Ruska a Izraele (dohoda o tom, že bojů o jižní Sýrii se nebudou účastnit íránské či Íránu loajální jednotky, údajně skutečně existuje). Nejen pro Izrael, ale i pro Jordánsko má základní důležitost to, aby se konflikt jakkoli nepřelil na jejich území. Nutností prevence takové varianty se mohou ostatně hájit i při odmítání přílivu případných uprchlíků ze syrského Jihu– tím spíš, že se do nich samozřejmě mohou vmísit i sunnitští extrémisté.

Výstupem daných dohod je tedy striktní vymezení bojů jen na syrské území. Pokud tomu tak je, mluvíme pak v zásadě o rusko – syrské ofenzivě na základny rebelů kolem lokalit Dará, Bosra Šám, případně planinu al-Bádija či výhledově některé části provincie Kunajtira.

Momentální bojová pozornost je věnována okolí města Dará, přičemž základním cílem je eliminace jakýchkoli extrémistických sunnitských entit, v první řadě pozůstatků tzv. Islámského státu, dále pak qá´idistických uskupení, nejvýznamněji samozřejmě bývalé Nusry, tj. dnešní Haj´at Tahrír aš-Šám.

Dle informovaných zdrojů průběžně dochází ke kapitulaci entit, které bychom mohli považovat za „umírněnou“ opozici (pozn.: osobně tento termín chápu nikoli ve smyslu umírněnosti co do kalibru nebo modernosti výzbroje, se kterou rebelové bojují proti řádnému syrskému vojsku a/nebo jeho spojencům, ale ve smyslu jejich buď sekulárnosti, či naopak islámské radikality; zatímco s prvními se „dá bavit“ /ve smyslu vyjednávat/, s druhými to jde o poznání hůř, případně vůbec). Zatímco u některých skupin (zejména pocházejících z místního prostředí, tj. venkovské oblasti tzv. Hawránu, která se rozprostírá jak kolem Dará, tak v severním Jordánsku) lze nějakou formou „rozumné“ dohody s damašskou vládou očekávat, jde na ni v případě extremistických skupin spoléhat jen velmi těžko.

Zde také tkví jedna ze základních odlišností, v jejímž duchu se bude situace v Dará a okolí řešit, a to zejména v porovnání s předchozími kapsami odporu (a-Wá´ir, Ghúta, další). Dobře informované zdroje zatím konstatují, že oproti dřívějším obvyklým transportům příslušníků islamistických bojůvek (a jejich rodin) do oblasti Idlibu k ničemu takovému tentokrát nedojde.

Zjednodušeně tak lze říci, že:

– „umírněným“ (kteří většinou stejně pocházejí z dané oblasti) bude zajištěn návrat do běžného života a v tomto smyslu s nimi dojde k narovnání vztahů

– civilistům bude návrat do běžného života garantován z prostého titulu práva, které na takový návrat mají, resp. nutnosti státu na naplnění takového práva dbát; v tomto smyslu budou zároveň akomodovány i obavy sousedů z případného přelivu uprchlíků k nim (exodus je jen dočasný a je důsledkem neochoty rebelů vzdát se jejich pozic; právě tato neochota měla přitom za důsledek vzdušný útok – čistě proto, že jinak základny rebelů eliminovat nelze a na dohodu /na rozdíl od některým umírněných částí opozice/ nepřistoupili)

– extrémisté se buď vzdají, nebo budou eliminováni; k žádným dalším převozům do Idlibu už tak nedojde. Je to jednak z toho důvodu, že Idlib je sám o sobě kapacitně přeplněný, jednak proto, že i samotný Idlib s největší pravděpodobností ještě čeká dramatický vývoj. I proto je od nyní zkrátka lepší extremisty ničit rovnou v místech jejich výskytu, než jimi znovu posilovat již tak slušně koncentrované řady radikalismu na severozápadě Sýrie

Ukončení operace na Jihu tak ze očekávat v relativně krátké době; zároveň se dost pravděpodobně nelze obávat toho, že by došlo k jakékoli protiakci (či maření úsilí Damašku o normalizaci situace) ze strany některého z jižních sousedů Sýrie, resp. jakoukoli z velmocí, která jejich území využívá. Recipročně za to mohou naopak jižní sousedé Sýrie počítat s tím, že Rusové dohlédnou, aby se z operace na jihu stal skutečně chirurgický řez, při němž sice dojde k odstranění požadovaného cíle, ovšem okolí bude postiženo co nejméně, ne-li vůbec – samozřejmě s výhledem na brzké zahojení a rychlý návrat do běžného provozu.

Pro podrobnější informace a podrobnosti k tématu kontaktujte Rebuildsyria.cz.

Redakce Rebuildsyria.cz, zahraniční zdroje redakce (Damašek, Moskva, Ammán)

Related posts