Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Syrská mikroekonomika oživuje libanonské příhraniční oblasti

Syrská mikroekonomika oživuje libanonské příhraniční oblasti

Syrští imigranti či pracovní migranti byli v Libanonu dlouhodobě využívání především jako levná pracovní síla. Časem daná komunita vytvořila samostatný zákaznický segment, kterému začínají vycházet vstříc (i z něj pocházející) místní podnikatelé.

  • Syřané v Libanonu sídlí nejen v Bejrútu a velkých městech, ale i na venkově – hlavně v Beká či okolí Tripoli
  • Syrská komunita našla poslední roky uplatnění zejména v zemědělských pracích, službách a stavebnictví
  • Posilováním pozic v sektoru služeb a zakládáním malých provozů se stává důležitým ekonomický hráčem

Related posts