Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

V Damašku proběhla konference o boji se suchem

V Damašku proběhla konference o boji se suchem

Účastníci konference, kterou pořádalo ministerstvo zemědělství, diskutovali dosavadní výsledky projektu zaměřeného na monitoring jevů předcházejících suchu a na zmírňování jeho následků. Projekt využívající technik dálkového průzkumu byl spuštěn v roce 2000.

  • S problémem sucha se Sýrie potýká dlouhodobě, spekulovalo se o jeho vlivu na probíhající konflikt
  • Přibližně 70% zemědělské půdy v Sýrii je přímo závislých na dešťových srážkách
  • Díky projektu bylo možné přijmout řadu konkrétních opatření přispívajících ke zmírnění dopadu klimatických změn

Related posts