Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Čína zvažuje výstavbu výrobny džusů na syrském pobřeží

Čína zvažuje výstavbu výrobny džusů na syrském pobřeží

Na investiční výzvu k výstavbě a provozování výrobny džusů obdržela vyhlašující organizace, kterou je ministerstvo průmyslu zastoupené jednou z jemu podřízených státních firem, nabídku od čínských investorů.

  • Podnik by měl mít kapacitu 50 tisíc tun džusů a 200 tun tropických koncentrátů
  • Čínská nabídka je ve fázi studie a dalšího vyhodnocování ze strany ministerstva
  • Syrské pobřeží je oblíbeným místem pro výstavbu a provoz potravinářských firem
try-p31+01:00" cl21-05-17T05:00:55e:
malé a střední podnikySýrie se po lages/ajax-s5pxearch-nav.p09pxeosyriaadr-next', prev" rel=ny džusů na syrském pobřeží"> gh2>s="enotype-icon-arrow-right6">Sýrie se po letech s2 try-p31+01:00" cl21-05-14T06:50:23e: Uprchlíci: ages/ajax-s5pxearch-nav.p09pxeosyriaadr-next', prev" rel=ny džusů na syrském pobřeží"> gh2>s="enotype-icon-arrow-right6">Uprchlíci: zlovoln2 try-p31+01:00" cl21-05-13T08:17:23e: <> > .w3e .owl"/div> .w3

s="enotype-icon-arrow-right6">Sýrie přijala ages/ajax81pxearch-nav.55pxe>"http rel=ny džus h2>s="enotype-icon-arrow-right6">Sýrie přijala nový z2
21-05-17T05:00:55e: height=455');" class="scalet tyss="wa17 květ="2018 Sý07T07 v class=v class=v clí" width="7tyle="width:728pon-arrow-right6">R moo,...:uro>>< mal style mal >s="enotype-icon-arrow-right6">Sýrie se po lages/ajax81pxearch-nav.55pxe>"http rel=ny džus h2>s="enotype-icon-arrow-right6">Sýrie se po letech s2
21-05-14T06:50:23e: height=455');" class="scalet tyss="wa14 květ="2018 Sý07T07 v class=v class=v clí" width="7tyle="width:728pon-arrow-right6">R moo,...:uro>>< mal style mal >s="enotype-icon-arrow-right6">Uprchlíci: ages/ajax81pxearch-nav.55pxe>"http rel=ny džus h2>s="enotype-icon-arrow-right6">Uprchlíci: zlovoln2
21-05-13T08:17:23e: height=455');" class="scalet tyss="wa13 květ="2018 Sý07T07 v class=v class=v clí" width="7tyle="width:728pon-arrow-right6">R moo,...:uro>>< mal style mal >s="enotype-icon-arrow-right6">Sýrie: možnosti ages/ajax81pxearch-nav.55pxe>"http rel=ny džus h2>s="enotype-icon-arrow-right6">Sýrie: možnosti koopera2 .w3

Květen018 S Duben018 S Btimeen018 S Únor018 S Le-mn018 S Prosinec018 0 Listop 18 0 Říjmn018 0 Zvinarel18 0 Srpmn018 0 Červenec018 0 Červen018 0 Květen018 0 Duben018 0 Btimeen018 0 Únor018 0 Le-mn018 0 Prosinec01819 Listop 1819 Říjmn01819 Zvinarel1819 Srpmn01819 Červenec01819 Červen01819 Květen01819 Duben01819 Btimeen01819 Únor01819 Le-mn01819 Prosinec01818 Listop 1818 Říjmn01818 Zvinarel1818 Srpmn01818 Červenec01818 Červen01818 Květen01818 Duben01818 Btimeen01818 Únor01818 Le-mn01818 Prosinec01817 Listop 1817 Říjmn01817 Zvinarel1817 Srpmn01817 Červenec01817 Červen01817 Květen01817 Duben01817 Btimeen01817 Únor01817 Le-mn01817 Prosinec01816 Listop 1816 Říjmn01816 Zvinarel1816 Srpmn01816 div> puildsy /ader-banne"> /* llba ocumdropdown = Ean ById( i ives-dropdown-4" ); url='+urlonSelectCh/www>llba if (mdropdown.o s[mdropdown.ielectedIndex ].valud !== '' llba loc item.widt = t-dz.o s[mt-dz.ielectedIndex ].valud; } } dropdown.onch/www = onSelectCh/www; })(); /* ]]> */ } <

.w3e .w3_tag_cloudiv class="vc_ro .w3

PobřežíAleppo:uro> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíce-o-iek:uro> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřeží evelwww.znore:uro> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřeží blí:uro> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežídni-podni:uro> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežídneebuidni:uro> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežídxport:uro> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežígeoicliidni:uro> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíhistorie:uro> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíinfrastrukturi:uro> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíinsyria.cz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">PobřežíIrákz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">PobřežíIzraelz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíz/uprchlz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežízra cz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">PobřežíLibanonz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežílogistdniz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežímezttáskýrelwww.up.áinz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíli>Syní výzvuiz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíobchodz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíobnoviz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíobnovik-se-saz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíopozttpz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežípetromscojbz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežípkýche fáz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíprumysl/" re> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežírealiiy" re> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíre="16y" re> g/pobrezi/" rel="tag">PobřežíRez/ustrukeb" re> g/pobrezi/" rel="tag">PobřežíRusko" re> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežísankeb" re> g/pobrezi/" rel="tag">PobřežíSýáe se poez(15ticložek)">rk">Sýáe se poe" re> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežísoukromý sektor" re> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežísiclečhttp" re> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíwww.up.áinz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíwr.cebnicnoáz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíerrildsebz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřeží-se-saz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">PobřežíTureckoz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežíturismusz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">PobřežíUSAz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežízemn :lynz/ta> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežízem možnosti koop> g/pobrezi/" rel="tag">PobřežíÍ.ánkoop> g/pobrezi/" rel="tag">Pobřežírebuildsyriřských fireiv>

.w3e .owl_loadil"/div> .w3

Sýrie přijala ar "http >s="enotype-icon-arrow-right6">Sýrie přijala ages/ajax81pxearch-nav.55pxe> rel=ny džus mal styl Uprsrdci ce-o-invar "http >s="enotype-icon-arrow-right6">rustchalni-hody-iaco-ce://wvenkovali-amem-srdcia href="ala-novy-zakon-o-o "htttp://schema.o Uprsrdci ce-o-invages/ajax81pxearch-nav.55pxe> rel=ny džus mal styl s="enotype-icon-arrow-right6">prhled-wr.culdsyria-dneebuidny-iaf="oriiya hnehilddvenosti-kooperace-a-inv "htttp://schema.o s="enotype-icon-arrow-right6">uf="tecnena-fuze-klic//wch-n="sstw.znev.cz/prez/ustrukeisyrieti-kooperace-a-inv "htttp://schema.o s="enotype-icon-arrow-right6">prps://-2-rocnik-mezttpskýchilvla trhu-re rel=ny džus mal styl s="enotype-icon-arrow-right6">ažuja-remestuaht //ci-wr.le-nabiz"ht soriaf="danri-hodnotvti-kooperace-a-inv "htttp://schema.o rel=ny džus mal styl s="enotype-icon-arrow-right6">veselka- rel=ny džus mal styl s="enotype-icon-arrow-right6">obchodni-preni-madjai-k.cz/deji-aht vozuww.rladnich-/syravin-doi-dijbb-kkooperace-a-inv "htttp://schema.o rel=ny džus mal styl Exkluzivn: Madjan Alí i vkéumysl/le/ re>SýAdriar "http >s="enotype-icon-arrow-right6">obnovenesyria.cz/vy-preni-madjai-v.czuysl/lee-zonesadriti-kooperace-a-inv "htttp://schema.o obnovenesyria.cz/vy-preni-madjai.cz/2016/08hidpi0%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src=16/08'obnovenesyria.cz/vy-preni-madjai.cz/20ia.czObnovenérk">Exkluzivn: Madjan Alí i vkéumysl/le/ re>SýAdriages/ajax81pxearch-nav.55pxe> rel=ny džus mal styl s="enotype-icon-arrow-right6">zruseny-nefunk/vy-n="sstw.zje-komise-ktw.eP1010154-m.cz/2016/08hidpi0%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src=16/08>P1010154-m.cz/20ia.czZrušeny nefunkuzivnn="sstw.zje komise, ktw.e brzdily rozhodovwcvn:rocesyages/ajax81pxearch-nav.55pxe> rel=ny džus mal styl s="enotype-icon-arrow-right6">ostrovriewad-sve i-wrefan-budouchttpiti-kooperace-a-inv "htttp://schema.o iewad.cz/2016/08hidpi0%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src=16/08>iewad.cz/20ia.czOstrov Arwád – Sve i Stefan budouchttpi?ages/ajax81pxearch-nav.55pxe> rel=ny džus mal styl s="enotype-icon-arrow-right6">kriteyriacz/pt voz-wr.cebnich-stroju-/syrienwch-li-dijab-k-investicnim-pr "htttp://schema.o kriteyriacz/pt voz.cz/2016/08hidpi0%20800%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src=16/08>kriteyriacz/pt voz.cz/20ia.czKritég%3ké pvývoz wr.cebn ch strojů ie přin/"ch áb k inages/ajax81pxearch-nav.55pxe> rel=ny džus mal styl < .w3e');" claadse sv> puildsy /ader-banne"> jQuery( ).rv> y