Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Čínské investice v Sýrii: prioritou zachování OBORu

Čínské investice v Sýrii: prioritou zachování OBORu

Čína i pod vlivem koronavirové krize racionalizuje svůj přístup k syrským investicím, a to zřejmě v rámci celkového přehodnocení priorit a částečné změny strategie na Blízkém Východě jako takovém. Nadále se již nebude zabývat problematickými pohledávkami a naplno se soustředí na maximalizaci užitku v životaschopných projektech.

O čínském zájmu o Sýrii, stejně jako o jejích aktivitách nejen v Sýrii, ale i sousedních zemích, jsme psali již před „koronavirem“. Jak bylo uvedeno i tam, lze náklonnost Číny k Sýrii vysvětlit hned několika důvody. Peking se snaží obhájit a dále posílit svůj status supervelmoci, rád by zakomponoval Sýrii a Libanon do svého projektu OBOR, a tím pádem benefitoval nejen z přístupu ke Středozemnímu moři a s ním sousedícím státům, ale i z obnovy Sýrie a byznysu v oblasti Levanty jako takové.

Připravenost k pokračování spolupráce se svými spojenci nedávno „naplno“ potvrdil čínský velvyslanec v Sýrii, jenž otevřeně řekl, že Peking je plně připraven čelit jakýmkoli sankcím, které na čínské firmy mohou být v důsledku jejich syrských aktivit (nejpravděpodobněji ze strany USA) uvaleny. Čína počítá s tím, že Washington se bude snažit od spolupráce se Sýrií odradit maximální počet čínských hráčů (byť by to bylo jen očerňováním jejich účasti na syrských veletrzích – zejména tedy Mezinárodním veletrhu v Damašku, méně pak na akci společnosti al-Basheq „Rebuild-Syria“).

Velvyslancova slova tak implicitně vyjadřují ochotu (resp. rozhodný postoj) Pekingu používat Sýrii jako součást intenzivního obchodního boje mezi Čínou a Spojenými státy – podobně jako nadále chápat iniciativu OBOR jako nedílnou součást čínské obchodní politiky. Právě v jejím rámci je Sýrie velmi důležitým prvkem, který nelze zanedbat.

Peking mnohokrát vyjádřil své přání investovat do projektů obnovy Sýrie a posílit svou roli v této oblasti navýšením objemu pomoci i finančních grantů poskytnutých syrské vládě. Stejně tak je připraven poskytnout své experty a know-how, nicméně očekává, že tyto investice budou ze strany Sýrie i její vlády aspoň elementárním způsobem zajištěny – což ovšem znamená i to, že bude především „zajištěna“ (resp. „jasná a předvídatelná“) budoucnost celé země, popřípadě regionu.

Z čínského pohledu však takový čas podle všeho ještě nenastal. Ano, Čína hostí syrské studenty a do Sýrie přijíždějí čínské delegace. Nicméně odborníci zde ve větších počtech dlouhodobě nezůstávají, a i v případě dalších „investic“ jde hlavně o měkké investování (vzdělání, předávka technologie, školení apod.), ideálně zároveň stále mimo Sýrii. V Sýrii samotné tak zatím skutečně nerostou čínské podniky, tedy alespoň ne takové, které by byly postaveny za majoritně či aspoň částečně čínské peníze. Na toto jsou Peking i čínské firmy zatím stále velmi opatrní. V západní části Sýrie je sice hmatatelná stopa čínských technologických příspěvků, nicméně stále platí, že hlavně za peníze syrských investorů.

Pro Peking, respektive pro oficiální linii, na kterou jsou navázány obří státní firmy, je pak referenčním bodem spíš situace na východě země – tedy v místech, kde čínskou vládou (resp. státní firmou Sinopec) již dříve zainvestované ropné a plynové vrty jsou už několik let obsazeny kurdskými milicemi a (nově pak) i americkými vojsky. Právě tento relativní neúspěch, byť jen obtížně předvídatelný, je velmi pravděpodobně hlavním zdrojem jakýchkoli pekingských skepsí ohledně investování právě v této době.

Zatímco průmyslové podniky stojící na čínském know-how v Sýrii v zásadě prosperují, je situace ve „vrtařské“ petrochemii značně odlišná. Důvodů je pro to několik a jsou většinou velmi prozaické: západ země je (až na idlibskou kapsu) plně pod kontrolou centrální vlády v Damašku, projekty zde nejsou přímou fyzickou investicí ze strany Číny, ale skutečně „pouze“ poskytnutím know-how. V neposlední řadě hraje roli fakt, že samotné provozy nejsou opět na Číně nijak závislé, ale jsou zainvestovány místními podnikateli, zaměstnávají místní lidi a v naprosté většině vyrábějí (či montují) produkty denní potřeby. Hovoříme tak zejména o automobilkách (resp. montovnách některých čínských značek), v menším objemu o technologických závodech, případně provozech chemicko-technologických (s cílovým využitím především v zemědělství).

Pozastavená, nikoli ale zrušená, je výstavba cementárny v oblasti al-Badie u palmyrské silnice nedaleko Damašku, které se měla zhostit čínská společnost Sinoma. Soukromý projekt v hodnotě nižších stovek milionů USD byl přerušen na konci roku 2011, momentálně čeká na své obnovení. Kromě něj jsou Číňané horkými kandidáty na rozšíření sítě státních cementáren – i zde ale opět hovoříme o západní části země.

Naproti tomu těžba plynu a ropy, v níž jsou vázány relativně nemalé čínské investice, se z velké části nachází na severovýchodě země. Právě zde jsou soustředěna naleziště a vrty, které má pod svou správou nejvyšší počet polostátních firem s čínskou (a syrskou vládní) účastí. Bohužel ale v této části Sýrie Damašek stále ještě plně neobnovil svou svrchovanost. Konkrétně ropné a plynové vrty v oblasti východně od Hasaka a Qámišlí jsou tak prakticky beze zbytku pod „správou“ kurdských YPG, zaštiťovaných americkými vojenskými silami.

Poslední roky tak zejména společnost Sinopec směřuje své investice jen do udržovacích (resp. mandatorních) výdajů. Čínská strana již dříve ukončila smlouvy mnoha svým zaměstnancům a provedla personální přesuny na manažerských pozicích, kdy špičkoví pracovníci buď přešli na jiné pozice (včetně akademické nebo technické činnosti), případně jsou „pronajímáni“ na jiné projekty, nebo (v menšině případů) doslovně „sedí v Damašku v kanceláři“ a čekají, jak bude světleksyria.cz/novinky/">Noanceláoheuteamerggpa státůRusoň neCívzmajorKsunďceláoheumíci know-how teakýu a lit hned řské“ technolohopných činnh, empy, v nm, a to aktckéy n. Kou n Damtoy n stecít hn, Čídříve zuď(k a jsou vhodnoteporálnch srmat mi)investstnří a vrt v nrii, jen) o sž pávoulog. ajiš oblas invzí na sev, hájit eknvzí na sev perkýpových)stái Levanty jat v njlí jou opětko tlí jou ti Sýri roku 2011, mom son z o . Za inologsmaů. fosia perszuancova v noku 2011, momdkmaribuu zaiaestovánsu) pávouo-ovanýa i datencnvesticý ji vourt kaivotaschnocenéto době.

Pafi“how (innh, empy, evé ecčáů.mmená iv uvomli vnskéhnvesimu moIijamtup kočettí bymoy čdomlukýcvestů.

Pa kr11, mojlnepy, mourd či.

Pos emědancogickun jsou tak vyschlžba pla (innodech, přípizsp. m voúje npohlogsmaůnvestovandvanvmi )rávě m boddkmaribuu zaiě – tedenkt, žemčinnosti), p hlovanýctnskmaour montně iyenvesTureckaéto dobIDamtoa důvody.rióz, pvempecená ik uvěmli neda sockyivokoro ístup katickými am ujt hoznačnĽzuje svůj epy,doy, pozicsvesas ačnv na jinn se bl prrprotčinnosti), pvemí icívy čekka imtárea (nejen) o současeřítavrcNy perk nadcená iepy, ikvůliozhovaturStředzisk a byznysu inup taodniky oku 2011, momdilnicey c riztoepy,innosn, řívys, jí iproezpe firiž jsou“ penvesnevyzpy sice  čmokposlu zrušmoy ġ lepnoteýmivýchudoucnoájií pří rur moyčstnancuhjasravei hlvláozice kýpsou u. Aky, tedyohouojen) o mínskéh studetčdobylnepy, echudou v tḙna hosthoknvzí na sevu uy/no se chuich veerickledávvrpt">Komak bsu) plně pue nedalekéto dobTlemeoucpaultřekl, žuy/no serur k uvomnvebicsvesp, mojskél zde jsouii čs poěpodob čienostuaodnikyJaké jsko j.. Soukrominic. Tinv to, venost ḱ ioá činnh, empyvnětuedla peitu(po)pod vlivem koritusoučasnjnvesimvod na sev pede jsoome opg je plněnsks posčnifaný variantkaéto dobe using pereOndm, obrpnupprojekt using pere,tůtps://www.rebu / witter.co /Dealprojektech.

-icons">
<>
ns">
<> < .entr" Tags:ow-right6">
<; }); script"> jQuery(document).ready(fun var = 'e" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/cinske-investice-v-syrii-prioritou-zacho'radius: 4p //oficksounadius: 4pscript.getJSON(post-mvg%20xmlns='ficksoun.googl3ededy.vgl3ede/class?us-pub=ránp& ='+ +'&callbl" =?'-group-item, ent).rea (ry-c)modal-title { //top-ole.log(ry-c.l3ede9, 122, 0.6); $('.class=ficksoun .l3ede').clas(ry-c.l3ede9, 122, 0.6); )radius: 4p //oPi /ciadius: 4pscript.getJSON(post-mvg%20xmlapi.pouc /ci.googv1/ sgl3ede.rán? ='+ +'&callbl" =?'-group-item, ent).rea (ry-c)modal-title { //top-ole.log(ry-c.l3ede9, 122, 0.6); $('.class=pun .l3ede').clas(ry-c.l3ede9, 122, 0.6); )radius: 4p); )ra}); });
1:00"/> 1:00"/> p-search">oroclanta indow.open('e" itemif="https://tclass?clas=.png" alt="Čínské investice v Sýrii: prioritou zachov& =e" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/cinske-investice-v-syrii-prioritou-zacho', 'Ppost-his On f="http', 'v clbar=no,toolbar=no, /cizspon=no, effebars=no,ild Sy600,idth="1455');ildsyria.class=
 • :#007a3d;">y 1:00"/> 1:00"/> 1:00"/> y 1:00"/> p-searchwhatsassmtypend?clas=.png" alt="Čínské investice v Sýrii: prioritou zachov - e" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/cinske-investice-v-syrii-prioritou-zachov%3C/svthod="geclass/whatsasstclassildsyria.wabtnmenu-holder"> 1:00"/> 1:00"/> p-search">oroclanta indow.open('e" itemins='ficksoun.googclassschema.?ozho=seOn& =e" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/cinske-investice-v-syrii-prioritou-zacho&/novin.png" alt="Čínské investice v Sýrii: prioritou zachov& zrce=e" itemid="https://www.rebu', 'Slass This', 'ild Sy600,idth="1455');ildsyria.class=ficksounmenu-holder">0:#007a3d;">y 1:00"/> 1:00"/> 1:00"/> p-search">oroclanta indow.open('e" itemipouc /ci.googpou/c(dote/ady/" relet/?ldsyr=e" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/media/2020/04/syria-map-& =e" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/cinske-investice-v-syrii-prioritou-zacho&is_video=false&de; })d="g.png" alt="Čínské investice v Sýrii: prioritou zachov', 'Slass this', 'ild Sy600,idth="1455');ildsyria.class=punmenu-holder"pan class="enpouc /cimencon-home">0:#007a3d;">y 1:00"/> 1:00"/> 1:00"/> 1:00"/> 1:00"/> 1:00"/> p-searchtype="text: indow.img c()lne-zprnofffeowildsyria.class=empostenu-holder"brankicss="enprouc ify mh-ia y 1:00"/> 1:00"/> . :00"/>
 • :00"/> te-icons">
  ss="cles">
  ns">
  y
  <;e).rea né zp OBORu"> h2>t6">Syrští textilníci žádají větší pod2>
  > < entry-p
  div>De updated" da1-11-29T13:47:1321T18:35:te:
  mbs">
  Rozhovor: S plukovníkem Turkím al-Hasanem (nejen) o kontextu syrských událostí alt="search5px" width="1609px"
  né zp OBORu"> h2>t6">Rozhovor: S plukovníkem Turkím al-Hasanem (nejen) o kontextu syrských událostí (5. č2>
  > < entry-p
  div>De updated" da1-11-25T09:47:2621T18:35:te: mbs">
  Rozhovor: S plukovníkem Turkím al-Hasanem (nejen) o kontextu syrských u4álostí alt="search5px" width="1609px" né zp OBORu">
  h2>t6">Rozhovor: S plukovníkem Turkím al-Hasanem (nejen) o kontextu syrských událostí (4. č2> > < entry-p div>De updated" da1-11-20T09:1718:21T18:35:te: v> n<;e).rea yriecomjQues"
  > /div>:00"/> /div>:00"/> asd-ef inpust-863ntsearchl ner ">orofocu oroblur li, t-863ntsubmit"nner "> li, us-pdh. . .n-inner ">
  Syrští textilníci žádají větalt="sear81px" width="155px">ject"é zp OBORu" h2>t6">Syrští textilníci žádají větší pod2> > < entry-pt-data ">
  Da16+01:00" class="De updated" da1-11-29T13:47:1321T18:35:te: <90px; "> t:90px
  Rozhovor: S plukovníkem Turkím al-Hasanem (nejen) o kontextu syrských událostí alt="sear81px" width="155px">ject"é zp OBORu" h2>t6">Rozhovor: S plukovníkem Turkím al-Hasanem (nejen) o kontextu syrských událostí (5. č2> > < entry-pt-data ">
  Da16+01:00" class="De updated" da1-11-25T09:47:2621T18:35:te: <90px; "> t:90px
  Rozhovor: S plukovníkem Turkím al-Hasanem (nejen) o kontextu syrských u4álostí alt="sear81px" width="155px">ject"é zp OBORu" h2>t6">Rozhovor: S plukovníkem Turkím al-Hasanem (nejen) o kontextu syrských událostí (4. č2> > < entry-pt-data ">
  Da16+01:00" class="De updated" da1-11-20T09:1718:21T18:35:te: <90px; "> t:90px
  Rozhovor: S plukovníkem Turkím al-Hasanem (nejen) o kontextu syrských u3álostí alt="sear81px" width="155px">ject"é zp OBORu" h2>t6">Rozhovor: S plukovníkem Turkím al-Hasanem (nejen) o kontextu syrských událostí (3. č2> > < entry-pt-data ">
  Da16+01:00" class="De updated" da1-11-12T19:41:1:21T18:35:te: <90px; "> t:90px
  Rozhovor: s ministrem Muhammadem Murtadou (nejen) o současné situacialt="sear81px" width="155px">ject"é zp OBORu" h2>t6">Rozhovor: s ministrem Muhammadem Murtadou (nejen) o současné situaci v Liba2> > < entry-pt-data ">
  Da16+01:00" class="De updated" da1-11-10T09:45:4121T18:35:te: <90px; "> t:90px
  Současnost: (až moc) liberální difalt="sear81px" width="155px">ject"é zp OBORu" h2>t6">Současnost: (až moc) liberální difuze hod2> > < entry-pt-data ">
  Da16+01:00" class="De updated" da1-11-06T20:04:5421T18:35:te: <90px; "> t:90p 1:00"/> Vybrat ikatíc <; })t-863nt.cz//type="text"> /* jQue.getEdy aspById( earchives-dropdown-4" ); ent).rea onSelectChanged)mod if ( dropdown.o})d="s[ dropdown.;electedIndex ].valu3 !== '' )mod > jQue.loca)d="."> = this.o})d="s[ this.;electedIndex ].valu3; } } dropdown.onchange = onSelectChange; })(); /* ]]> */ }); }); < Aleppo-ia yr6">sti Sýr-ia yr6">develo prtvch-ia yr6">diplomacmi-ia yr6">g-cina tané yr6">gnerget tané yr6">gxportné yr6">nomika tag-né yr6">hsmatrminé yr6">infrastrukturané yr6">"Čínskné yr6">Irárné yr6">Izraelné yr6">-cifliktné yr6">-rizené yr6"> situacné yr6">-ogsma tané yr6">mezinársev ped zeuzpákné yr6">mtnávajvýrobané yr6">ob sené yr6">obnoriné yr6">obnorito čné yr6">o na jné yr6">litika tag-né yr6">lístnn očné yr6">lrůmyslné yr6">reaa tyné yr6">regiacné yr6">Re-cistrukené yr6">Ruskoné yr6">sankené yr6">soběnaména né yr6">soukromý sektorné yr6">síeména né yr6">síuzpákné yr6">ss, ebnictvčné yr6">ys datgg-né yr6">to čné yr6">sTureconé yr6">tTuismusné yr6">USAné yr6">zemnajílycné yr6">zemědělrtvchné yr6">Ípácné yr6">stal. né z Syrští textilníci žádají věta= ject"
  Syrští textilníci žádají větalt="sear81px" width="155px"> zp OBORu" t:90p 1 zp OBORu" t:90p 1 zp OBORu" t:90p 1 zp OBORu" t:90p 1 zp OBORu" t:90p 1 zp OBORu" t:90p 1 zp OBORu" t:90p 1 zp OBORu" t:90p 1 zp OBORu" t:90p 1 zp OBORu" t:90p 1 zp OBORu" t:90p 1 zp OBORu" t:90p 1 jQuery(> jQue).r yment).read$)mod jQuery('.ads-ldtator-id-957 .div ads-inner'). src=sLoaded( ent).read)mod jQuery('.ads-ldtator-id-957 .div ads-inner').boxSlider(od autoScroll: true,d bna,out: 8ww.,d speed: 8ww,d effect: 'scrollVert3d',d pauseOnHover: true,d ncz/:'.ads-ldtator-id-957 .adr-ncz/',d prev: '.ads-ldtator-id-957 .adr-prev'd d }); }); }); }); }); <.n-inner ">
  .n-inner ">
  <"n-inner ">
  <"n-inner ">
  "> dy eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee< eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeedy Co6yrdth= c="https://www.rebu ©ve 16 PSwered By Wordpress. "6">c="hdemragebomné z = eno-863ss="moarvc_-up6ify mhné eeeeeeeedy /* */ }); }); /s })t-863n'.cz//type="text'"g%3E'e" itemid="https://www.rebuiapps/:te:act-form-7/includes/js); })s.js'"yri':te:act-form-7-js'>}); }); /s })t-863n'.cz//type="text'"g%3E'e" itemid="https://www.rebuiback-includes/js)jquery)jquery.form.min.js'"yri'jquery-form-js'>}); }); /s })t-863n'.cz//type="text'"g%3E'e" itemid="https://www.rebuiwww.r-ch:///custom.js'"yri':h://-custom-="text-js'>}); }); /s })t-863n'.cz//type="text'"yri'M /* */ }); }); /s })t-863n'.cz//type="text'"g%3E'e" itemid="https://www.rebuinvesafjs)main.js'"yri'M}); }); /s })t-863n'.cz//type="text'"g%3E'e" itemid="https://www.rebuiwww.rfjs)plugins.min.js'"yri'plugins-js-js'>}); }); /s })t-863n'.cz//type="text'"g%3E'e" itemid="https://www.rebuiapps/js_bomposer/assets/js)dist/js_bomposer_frte:.min.js'"yri'wpb_bomposer_frte:_js-js'>}); }); eeee/s })>window.w3tc_youtload=1,window.youtLoadO})d="s={edy asps_;elector:".yout",callback_loaded:ent).readt){var e;try{e=ncw CustomEvasp("w3tc_youtload_loaded",{demail:{e:t}})}cata (a){(e=> jQue.cr teEvasp("CustomEvasp")).initCustomEvasp("w3tc_youtload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispata Evasp(e)}}.); });/s })tasync g%3E" data-src="https://www.rebuiapps/w3-total-caa t/pub/js)youtload.min.js" .); });//bodydhzphtml>