Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Disponujeme příležitostmi pro dodavatele stavebních technologií

Disponujeme příležitostmi pro dodavatele stavebních technologií

Chystaná výstavba v Sýrii, na kterou se soustředěně připravují zejména místní, tak některé libanonské firmy, bude ze své podstaty počítat s integrací nejmodernějších, progresivních a inovativních technologií, a to jak na úrovni stavby samotné, tak použitých materiálů.

 • Dodavatele technologií, výrobních programů i celých linek dokážeme nasměrovat na spolehlivé místní partnery
 • U výrobních postupů je poptávka po výrobnách skla, odlehčených cihel a povrchových i střešních krytin
 • U stavebních postupů je poptávána spolupráce se českými projekčními firmami a stavebními společnostmi

Related posts

svg%20a, odlehčených cihel aogleapiass=""ných cihel aogleap NejPol " > let/?mspěv
10/Webp.net-resizeimage-6-165x109.jpg" alt="Syrský premiér: Jaké jsou priority nové syrské vlády" wid try-content clearfix">
81x55 Syrský premiér: Jaké jsou priority nové syrské vlády Polemika: Syr ea hr_9li> "top-sharfix">

&url=https://www.rebuicalen-co0

165x109.jpg" "top-shar1/10/Webp.net-resizeimage-6-165x109.jpg"ady/" rel="bookmark">Syrský premiér: Jaké jsou priority nové syrské vlády
i> "top-sharfix">

&url=https://www.rebuicalen-co0
 • V Damašku probíhá veletrh Technotex

 • &url=https://www.rebuicalen-co0 w. data-s "top-share-icons">

  10/Webp.net-resizeimage-6-165x109.jpg"yrii/" rel="bookmark">V Turecku sílí hlasy pro normaliza try-content clearfix">
  ww.rebuil81ria.cz/media5yria> 165x109.jpg" "top-shar1/10/Webp.net-resizeimage-6-165x109.jpg"orii/" rel="bookmark">V Turecku sílí hlasy pro normalizaci vztahů se Sýrií i> "top-sharfix">

  &url=https://www.rebuicalen-co0 165x109.jpg" "top-shar1/10/Webp.net-resizeimage-6-165x109.jpg"etrh-rebuild-syria/" rel="bookmark">Report: Mezinárodní veletrh Rebuild-Syria

 • "top-sharfix">

  3:19ležitostry-title"21ií<011> 3:19ležit>&url=https://www.rebuicalen-co0Vct" cl ives-dropdown-4" ss="to ive-dropdown it018a> won/cre=valu"_bastybricomě/a>c /* VctCher vnshar if ("dropdown.on/cres["dropdown. >VctedIndex ].valu" !== '' shar w.rebuilrlocage" .="ht = 169..on/cres["169.. >VctedIndex ].valu"; } } dropdown.oncher v = onS >VctCher v; })(); /* ]]> */ st.com/v1/ur /sčených cihel aogleapiogleap_tag_clouch krytin

 • aleppoaAleppon>civilní inženýrstvíy/" rekaity noekn>civilní inženýrstvíyevel/catsh Tech yevel/catsh n>civilní inženýrstvíyiplomacieayiplomacien>civilní inženýrstvíekonoiv> a (166 položek)">ekonoiv> n>civilní inženýrstvíenewrapv> a (43 položek)">enewrapv> n>civilní inženýrstvíexii/"aexii/"n>civilní inženýrstvígeopolipv> a (147 položek)">geopolipv> n>civilní inženýrstvíhistorieahistorien>civilní inženýrstvíinfrastruktur ainfrastruktur n>civilní inženýrstvíinld-Syriain>irakaIrák>izraelaIzrael>konflik"akonflik">krow akrow >
 • <> a (20 položek)"> >rel="bookmar m se Sýrií<žeme nasm>ristmarkyrob amních a motné >
  etrha ilni> etrhbuildsyri ivilni-inzenyrstvak/" rel="tag">civilní inženýrství pozyriaipozyrirstvak/" rel="tag">civilní inženýrstvípetroatiodsyri petroatiodsrstvak/" rel="tag">civilní inženýrstvípmaškunTech pmašktelerstvak/" rel="tag">civilní inženýrstvíprumyslapmašktelerstvak/" rel="tag">civilní inžereaožyristmarkyrob apmašktelerstvak/" rel="tag">civilní inžere= pmašktelerstvak/" rel="tag">civilní inžere0 požekokmar pmašktelerstvak/" rel="tag">civilní inžerusktvíaleppoapmašktelerstvak/" rel="tag">civilní inžesankokmar pmašktelerstvak/" rel="tag">civilní inžesoboloac cla> etrhbuildsyri pmašktelerstvak/" rel="tag">civilní inžesoukromy íprumyslapmašktelerstvak/" rel="tag">civilní inžes> Upc cla> etrhbuildsyri pmašktelerstvak/" rel="tag">civilní inžes> U="bookmar yevel/catsh Tech petroatiodsyri etrhbuildsyri ivilni-inzenyrstvak/" rel="tag">civilní inže65x109tvíaleppoa< (6lskémtivilni-inzenyrstvak/" rel="tag">civilní inže65xismusa>petroatiodsyri
 • try-content clearfix">
  10/Webp.net-resizeimage-6rustloa hody-4782-ce5x10venkov-v-samem-srdci165x109.ority nové syrské vl> try-content clearfix">
  <%20109'%daného odp%31noty/a>c 10/Webp.net-resizeimage-620vhled uaké jso3 položeyk">Repremiédaneho-odpebíhá veletrh Technotex try-content clearfix">
  <%20109'%daného odp%31notyc="https://www.rebuil81ria.cr=no,toolbar=no,rea5yria> 165nu...n> w. ěn cfúze klíčE%3ch ch-tstek)evc 10/Webp.net-resizeimage-6u09.t/cnena-fuze-klicovych-ch-tstek)evr: s re0 požekoi-zemehá veletrh Technotex try-content clearfix">
  165nu...n> w. ho rel="bu Re-B="la iay/a>c 10/Webp.net-resizeimage-620obehl-2-rocnik09.jpg"orii/ho- rel="bu re-mark">V Tureck veletrh Technotex try-content clearfix">
  ho rel="bu Re-B="la iayc="https://www.rebuil81ria.cr=no,toolbar=no,rea5yria> 165nu...n> w. řemes " c="mnístž e nabízžekysok0165řidan016hodnot r/a>c 10/Webp.net-resizeimage-6s09.jpgremes aví le-nabiztvísok01>Repdan01-hodnot eck veletrh Technotex try-content clearfix">
  165nu...n> w. c 10/Webp.net-resizeimage-6veselka--165x109.janeb-oda-na-epl-6eck veletrh Technotex try-content clearfix">
  165nu...n> w. dej

  c=vozu záklaon ch potravin ek)">r/a>c 10/Webp.net-resizeimage-69 polo il poticoi-k-/a>dej<-avívozu-zaklaonich-potravin ze veletrh Technotex try-content clearfix">
  rc="https://www.rebuil81ria.cr=no,toolbar=no,rea5yria> 165nu...n> w. ě Adray/a>c 10/Webp.net-resizeimage-6o r: Jneí veletr il poticoi-vr: us-56E%e-zoneadrreck veletrh Technotex try-content clearfix">
  165nu...n> w. c 10/Webp.net-resizeimage-6zruseny-nefunkr ch-tstek3e-komise-ktee-mrzdily--165xdovcc ocesseck veletrh Technotex try-content clearfix">
  10/Webp.net-resizeimage-6ostrov-arwad-sveoi efan-budouc claieck veletrh Technotex try-content clearfix">
  165nu...n> w. < c=voz s ch strojů potře ch v ek)"iy/a>c 10/Webp.net-resizeimage-6krite4347: s ívoz-s try-content clearfix">
  < c=voz s ch strojů potře ch v ek)"iyc="https://www.rebuil81ria.cr=no,toolbar=no,rea5yria> 165nu...n> w. 65nusizable=nop svg%20a, odlehčených cit>&urladsc ivd /s >Vct> > */0a, odlehče ieads-wrap 45/ 0a, odlehče ieads ads-layout--1tator ads--1tator-id-923 -posi/cr="htt:336px;w.rebui:280px;"> */0a, odlehče ieads-inner"> *//a>c app try-content clearfix">
  < 1
  < 1
  ==================== a, odlehčefoote4-ných one_third"> ==================================== A ii============ a, odlehčefoote4-ných one_third"> ==================================== A ii============ a, odlehčefoote4-ných one_third st"> ===================================== A ii================ ==== A iiyrioote4ii============ ======================== a, odlehčefoote4-bottom syoi/cr 3:19linfo" itemscot> >itemscot>" itemVct> > sožea WPFoote4"> ================ a, odlehčeinner"> ==================== a, odlehčealignrebui"> ========================i================================================ vn cla0xmlfoote4-bottom-social"> ================================ 10/Wetwitte4rcomoDe 8rade_Group staolo="_blaheaa ================================================ a, odlehčefoote4-logo"> ============================ item/a>p1xurl" 10/Webp.net-resizeimage-"> ============================================================ /li> try-content clearfix">
  Cotyrebui yria.cz/syrsky-prem ©6/082'P3wered By Wordpress. < 1g clde8ragrcomobchodni-sp==================== u ii================ A ii============ A ii========================< 19ležtoup s # 3:19leženoVct>l=httpar a -up6rebuicobch======== A ii==== A i= ========vd /s >Vct> >vd /s >Vct> ' /* /tagwpcf7 = { apiSetlings":{"root":.rebuil\/\syria.cz/syrsky-prem\sypSyrsn\/ 3:1act-= vd /s >Vct> 'apps/ 3:1act-= ); /* ]]> vd /s >Vct> 'back-includes/js;jquery;jquery.= ); /* ]]> vd /s >Vct> 'sky-p-cha S/custom.js' c1/' ha S-custom-="_bt=-js'>); /* ]]> vd /s >Vct> '&urlmain-js-js-a hra'5/,height=45"> /* /tag iAjaxL = { url":.rebuil\/\syria.cz/syrsky-prem\sback-admin\/admin-ajax.php","-once":.dd87a0d8e9","success":.Check your eail to tswslete sub="_bt=.re","er ar":.Al y sub="_bbd","er ar2":.Eeail invalid","-oujem":.No Mjem'P3sis","homeUrl":.rebuil\/\syria.cz/syrsky-prem"," All":.V All Resulis","noResulis":"Sorry, nocihel matožd your crite434","ihelid":.7864"}tCher v; })(); /* ]]> vd /s >Vct> 'V Turejs;main.js' c1/'Mt>&urlmain-js-js'>); /* ]]> vd /s >Vct> 'sky-pejs;plugins.min.js' c1/'plugins-js-js'>); /* ]]> vd /s >Vct> 'apps/js_tswsosersassets/js;dist/js_tswsoser_fr3:1.min.js' c1/'wpb_tswsoser_fr3:1_js-js'>); /* ]]> ====vd /s >window.w3tc_ load=1,window. LoadO="ht =={ew.rebus_n/cresor:". ",callback_loaded:![CDATA[ t){/tage;try{e=naw CustomEvebu("w3tc_ load_loaded",{de8ail:{e:t}})}cato(a){(e=== '' shac teEvebu("CustomEvebu")).initCustomEvebu("w3tc_ load_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatoEvebu(e)}}g; /* ]]>vd /s >async /www.rebuildsyria.cz/syrsky-premiapps/w3-total-caož/pub/js; load.min.jsaog; /* ]]>v/bodyiiyrhtml>