Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Homs: obchody na tradičních trzích obnoví provoz

Homs: obchody na tradičních trzích obnoví provoz

Vedení guvernorátu Homs dalo majitelům obchodů na starých krytých trzích dvouměsíční lhůtu, během níž mají obnovit svoji činnost. Pokud se tak nestane, guvernorát převezme nad danými obchody kontrolu a zajistí jejich provoz. Na 13 tradičních tržištích v Homsu se nachází celkem 890 obchodů.

  • Jedna ze základních komponent městské identity Homsu byla vážně poškozena v prvních letech konfliktu
  • Po roce 2016 prošly homské trhy rozsáhlou rekonstrukcí za podpory Rozvojového programu OSN (UNDP)
  • Část majitelů obchodů žádá finanční pobídky a daňové úlevy coby nezbytnou podmínku obnovení činnosti
ui> /iv class="erlated-_psts_temt_nner"> Vyjádření: Alá Hilál k návratu veletrhů do Sýrie 11 dbnav 2021<
ui> /iv class="erlated-_psts_temt_nner"> Dajr az-Zawr: kmenoví předáci vyjádřili podporu Asadovi 08 dbnav 2021<
onfocu="inf(tist.valu="='Sarch"')tist.valu="'';> onblur"inf(tist.valu="='')tist.valu="'Sarch"';> futton {ype="teubmi" alass="siarch-reubmi" avalu="tSarch" /div>
Hh4> ul class="wost-vist .efault"
a href="https://www.rebuildsyria.cz/rusko-aspiruje-na-roli-mediatora-v-libanonu/" rel="bookmark">R Resko aspiruje na roli mediátora v Libanonu< width=Rusko aspiruje na roli mediátora v Libanonu time coass="entry-date datetime="2021-034-13T17:18:1001:00" clntent="2021-034-13T17:18:1001:00" >a class="momizat-icon-pcaledard><13 dbnav 2021< /div> < a href="https://www.rebuildsyria.cz/ryjadreni-ala-hilal-k-navratu-veletrhu-do-syrie/" rel="bookmark">V Ryjádření: Alá Hilál k návratu veletrhů do Sýrie< width=Vyjádření: Alá Hilál k návratu veletrhů do Sýrie time coass="entry-date datetime="2021-034-11T6:595:4001:00" clntent="2021-034-11T6:595:4001:00" >a class="momizat-icon-pcaledard><11 dbnav 2021< /div> < a href="https://www.rebuildsyria.cz/rajr-az-zawr-kmenovi-predaci-vyjadrili-podporu-asadovi/" rel="bookmark">D Rajr az-Zawr: kmenoví předáci vyjádřili podporu Asadovi< width=Dajr az-Zawr: kmenoví předáci vyjádřili podporu Asadovi time coass="entry-date datetime="2021-034-08T15:5:00501:00" clntent="2021-034-08T15:5:00501:00" >a class="momizat-icon-pcaledard><08 dbnav 2021< /div> < a href="https://www.rebuildsyria.cz/ryrsky-poklad-jmenem-bazalt/" rel="bookmark">S Ryrský poklad jménem bazalt< width=Syrský poklad jménem bazalt time coass="entry-date datetime="2021-034-05T09:11:3201:00" clntent="2021-034-05T09:11:3201:00" >a class="momizat-icon-pcaledard><05 dbnav 2021< /div> < a href="https://www.rebuildsyria.cz/rar%ca%bda-rapidni-narust-provozu-v-prumyslove-zone/" rel="bookmark">D Rajʽá: rapidní nárůst provozu v průmyslové zóně< width=Darʽá: rapidní nárůst provozu v průmyslové zóně time coass="entry-date datetime="2021-033-28T10:27:0301:00" clntent="2021-033-28T10:27:0301:00" >a class="momizat-icon-pcaledard><28března, 2021< /div> < a href="https://www.rebuildsyria.cz/rrmeni-zustavaji-dulezitym-komponentem-syrske-spolecnosti/" rel="bookmark">A Rrméni zůstávají důležitým komponentem syrské společnosti< width=Arméni zůstávají důležitým komponentem syrské společnosti time coass="entry-date datetime="2021-033-26T09:57:0001:00" clntent="2021-033-26T09:57:0001:00" >a class="momizat-icon-pcaledard><26března, 2021< /div> < Hh4> uabel"alass="sicreen-rader-bext_"form="rch"ives-dropdown-4" t /otion avalu="t>Vyjbra městíc Beznen2021< Lden2021< Lstorpd t0210 Záeí20210 Červeemc20210 Květee20210 Beznen20210 Lden20210 Lstorpd t0219 Záeí20219 Červeemc20219 Květee20219 Beznen20219 Lden20219 Lstorpd t0218 Záeí20218 Červeemc20218 Květee20218 Beznen20218 Lden20218 Lstorpd t0217 Záeí20217 Červeemc20217 Květee20217 Beznen20217 Lden20217 Lstorpd t0216 Záeí20216 /* */ /script> < /div>
Hh4><Štíty div class="toagclou">leppuo/da tdHomsalmašek/da tdHomsaevelpertstií/da tdHomsavozkonomikakneget=ka//a>kxport/a>geopoli=ka//a>istorieinfratrukctur//a>investic//a>Irák/a>Izrael/a>onfliktu/a>orze-/a>ibanonu/a>iogstoka//a>mezináronií2poleuprác//a>mítoní2výrob//a>bchody/a>bcova"tag"tdHomsbcova"Sýriebpozic//a>petrohemae//a>poni-kání/a>růmyslo/a>reali=y/a>reorm>y/a>Reonstrukc//a>usko /a>sanc//a>soukromý sektor/a>polečnosti/a>poleuprác//a>savaebnictií/a>tartegoe//a>ýrieTureco-/a>turismus/a>USA/a>zemn plyu/a>zemědělstií/a>Zápd /a>Íráu/a>Čín/jí obnovit/div>
Hh4> div class="tnews-pics-idget > ul class="wnpidget alearfix"> li class="psimptip-poinndedbtop simptip-movbled half-arow vsimptip-multilne" >ata-stooltip"Resko aspiruje na roli mediátora v Libanonu< A a href="https://www.rebuildsyria.cz/rusko-aspiruje-na-roli-mediatora-v-libanonu/" rel="bookmark">R <Resko aspiruje na roli mediátora v Libanonu< width=ata-stooltip"Reskt-kálí ody nà lačieký pvenkov v sam DsrdciDalmašku A a href="https://www.rebuildsyria.cz/ruskoka/lni-ody-n-cab-ceky-pvenkovv-lsamm-syrdcidalmask/" rel="bookmark">R <Reskt-kálí ody nà lačieký pvenkov v sam DsrdciDalmašku width=ata-stooltip"RPřehled savausyrské skneget=kay a priori=y2daného odvětvc A a href="https://www.rebuildsyria.cz/rprehled-savausyrske-skneget=kayn-cpriori=ydangeho-odveti/" rel="bookmark">D <RPřehled savausyrské skneget=kay a priori=y2daného odvětvc width=ata-stooltip"RUsk/tčnoěa rfúze klíčových ini-strtstevprov reonstrukci země A a href="https://www.rebuildsyria.cz/rusk/tcnea-rfuze-klicovych-ini-strtstevprov-reonstrukci-zeme" rel="bookmark">D <RUsk/tčnoěa rfúze klíčových ini-strtstevprov reonstrukci země width=ata-stooltip"RProběhl 2.rolníck mezinároniího eletrhu- Re-Bilds Sria. A a href="https://www.rebuildsyria.cz/rprobehl-2rolcnik-mezinaroni-ho-eletrhu-de-iutldssyriea" rel="bookmark">D <RProběhl 2.rolníck mezinároniího eletrhu- Re-Bilds Sria. width=ata-stooltip"RSrské řemeslí2výrob/2távl na bízí2vysokoupřeidanoupodynotu A a href="https://www.rebuildsyria.cz/ryrsk-roemeslavyjrob/-savl-na-biz-vyjsokoucpridanou-odynotu" rel="bookmark">D <Ryrský řemeslí2výrob/2távl na bízí2vysokoupřeidanoupodynotu width=ata-stooltip"RVeselk vDalmašku ngeb Ódana rEPL-6 A a href="https://www.rebuildsyria.cz/rveselk v-lalmask/-ngeb-odavav-epl-6" rel="bookmark">D <Ryeselk vDalmašku ngeb Ódana rEPL-6 width=ata-stooltip"ROchodyn přeíežitsti/ kprovdeji a výozu vzálad-ích tpotravindo Sýrie< A a href="https://www.rebuildsyria.cz/rbchodyni-priezitysti/-k-rovdeji-avyjozu-vzalad-ch-opotravindo-syrie/" rel="bookmark">V <ROchodyn přeíežitsti/ kprovdeji a výozu vzálad-ích tpotravindo Sýrie< width=ata-stooltip"ROcnovené investinícpřeíežitsti/ vpromyslové zóně< Adr. A a href="https://www.rebuildsyria.cz/rocnovene-investicni-priezitysti/--prumyslove-zone/-adra" rel="bookmark">D <ROcnovené investinícpřeíežitsti/ vpromyslové zóně< Adr. width=ata-stooltip"RZrušeny nefunknícpini-strtsé skomise, ktrt sbrzdilyrolzodyovbccpolcesy A a href="https://www.rebuildsyria.cz/rzruseny-nefunkcni-ini-strtse-komise-ktrt-iurzdily-olzodyovbci-prlcesy" rel="bookmark">D <RZrušeny nefunknícpini-strtsé skomise, ktrt sbrzdilyrolzodyovbccpolcesy width=ata-stooltip"ROstrov Arwád – Svei/ Stefan budounosti/? A a href="https://www.rebuildsyria.cz/rostrov-arwad-svei/-saefan-budounosti/" rel="bookmark">D <ROstrov Arwád – Svei/ Stefan budounosti/? width=ata-stooltip"RKritéia.prov výozu savaebnch tstrojůtpotřebnch vSýriei A a href="https://www.rebuildsyria.cz/rkriteia-crov-yjozu-savaebnich-strojuopotrebnych-vsyrie/" rel="bookmark">D <RKritéia.prov výozu savaebnch tstrojůtpotřebnch vSýriei width= jQuery(er .eia).radeye-rounded $){ jQuery('.ads-olttora-id-021 .om-sads-nner"').mage-sLoaded( -rounded ){ jQuery('.ads-olttora-id-021 .om-sads-nner"').boxSlider( autoScroll: true, ime>out: 800/, speed: 800, effect: 'scrollVert3d', pauseOnHover: true, nxt_:'.ads-olttora-id-021 .adr-nxt_', prev: '.ads-olttora-id-021 .adr-prev' }); }); }); /script>
div class="vom-sads ads-layout-olttora ads-olttora-id-021 style="bidth=:336px;height=:280px;"
Rimg class="papparf azy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%208336208280%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/20218/07WAT-Prah.-0210-336-×-280-px.pn" alt="RBaner" v stebar u width="1336 seight="1280>
Rimg class="papparf azy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%208336208280%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/20217/02WEBLA-baner"-336-x-280jpg" alt="RBaner" v stebar u width="1336 seight="1280>
Rimg class="papparf azy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%208336208280%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/20217/05/b336x260jpg" alt="RBaner" v stebar u width="1336 seight="1280> /div> /liv> /liv> /div> /uiv> /footeiclass="pfooteiclaarfix"> /iv class="vnner"> div class="vfootei-idget one_third> ddiv> /iv class="vfootei-idget one_third> ddiv> /iv class="vfootei-idget one_third azst> /uiv> /uiv> /horotei /iv class="vfootei-bottom"roli="blntent=info" itemscoe="titemscoe=" itemype="tttp://wshemaaorg/2WPFootei> /iv class="vnner"> div class="valignrght=> dl class="wfootei-bottom-social> li class="ptwittei> a href="https://wtwitteiczom"Delt=rade_Group rtaget=="_blaks>Rid obi> ldl> < duiv> div class="valignleft> div class="vfootei-logo> a hitemrovp"Rurl"href="https://www.rebuildsyria.cz/> amg class="pazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20813%20146%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/20216/08rebuildsyria.-nxw-logo-shadow.pn" aidth="1131 seight="146 alt="Rebuilds Sria. A aia t aiiv> /iv class="vcoeyrght=s">Coeyrght= ww.rebuildsyria.cz/ ©20216 Powered By Wordpress. i href="https//www.rde=ragczom" >ww.rde=ragczomjí obnovit aiiv> ddiv> /uiv> i hlass="ptoup rref="h# >a class="menoype=icon-parow -up6> /uiv> dsane, {ype="text_/html"hd="1wpb-modifiction"s" dsane, {ype="'ext_/avascript"'hd="'lnteact-orm>-7-js-xt_ra'> /* -7\/v1","ame=space":hlnteact-orm>-7\/v1"},"cahemd":h1"}; /* ]]> */ /script> dsane, {ype="'ext_/avascript"'hrc="'ttps://www.rebuildsyria.cz/happs/lnteact-orm>-7/includes/jsscript>s.js'hd="'lnteact-orm>-7-js'>/script> dsane, {ype="'ext_/avascript"'hrc="'ttps://www.rebuildsyria.cz/hback-includes/jssjquerysjquery.orm>.min.js'hd="'jquery-orm>-js'>/script> dsane, {ype="'ext_/avascript"'hrc="'ttps://www.rebuildsyria.cz/hyria.-chlds/custom.js'hd="'lhlds-custom-cript"-js'>/script> dsane, {ype="'ext_/avascript"'hd="'Mmizat-imain-js-js-xt_ra'> /* */ /script> dsane, {ype="'ext_/avascript"'hrc="'ttps://www.rebuildsyria.cz/hyriea"jssmain.js'hd="'Mmizat-imain-js-js'>/script> dsane, {ype="'ext_/avascript"'hrc="'ttps://www.rebuildsyria.cz/hyria."jssplugins.min.js'hd="'plugins-js-js'>/script> dsane, {ype="'ext_/avascript"'hrc="'ttps://www.rebuildsyria.cz/happs/js_omploserdaisets/jssdist/js_omploser_frnte.min.js'hd="'wpb_omploser_frnte_js-js'>/script> dsane, >window.w3tc_azy"load=1,window.azy"LoadOtion s={eeteias_teecntor:".azy"",callback_loaded:-rounded t){rolle;try{e=nxw CustomEveia("w3tc_azy"load_loaded",{de=ail:{e:t}})}cathe(a){(e=er .eia.cradteEveia("CustomEveia")).initCustomEveia("w3tc_azy"load_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatheEveia(e)}}dscript> dsane, {async rc="https://www.rebuildsyria.cz/mapps/w3-total-cahem/pub/jssazy"load.min.js" d/body /hhtml>