Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Investiční zákon: další dodatky a úpravy v nově připravovaném draftu

Investiční zákon: další dodatky a úpravy v nově připravovaném draftu

Po diskusi s ekonomickou radou vlády byla připravovaná nová verze investičního zákona doplněna o další pasáže a podmínky, které ještě víc usnadí zahraniční investice v zemi a zároveň přinesou investorům všechny očekávané a požadované výhody. 

  • Jednou ze změn je ustavení právní komise, která bude rozhodovat spory vzniklé při realizaci investiční činnosti
  • Inovací jsou i další pasáže ošetřující zřízení zvláštních ekonomických zón či vytvoření daňových pobídek
  • Změny a úpravy jsou obecně zaměřeny na jednoduchost a praktičnost, a tedy i motivovanost investorů

Related posts