Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Jázidží: K rozvoji turismu je nutné přistupovat realisticky

Jázidží: K rozvoji turismu je nutné přistupovat realisticky

Během pondělního setkání se zástupci Syrské arabské hotelové asociace ministr cestovního ruchu Bišr al-Jázidží zdůraznil nutnost realismu v přístupu k rozvoji turismu. Stát a soukromý sektor musí společně pracovat na rozvoji služeb poskytovaných turistům a usilovat o přísun investic do oblasti cestovního ruchu.

  • Dle ministra se v krátkodobém horizontu očekává, že řada provozů v zemi obnoví své služby
  • Jednou z aktuálních priorit je zprovoznění hotelu as-Safír v Maclúle, jež je významným poutním místem
  • Strategickou vizí státu je zřízení nových akciových společností ve spolupráci se soukromým sektorem

Related posts