Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

K dispozici detailní státní rozpočet Sýrie pro rok 2017

K dispozici detailní státní rozpočet Sýrie pro rok 2017

Pro zájemce je k dispozici kompletní státní rozpočet Sýrie pro rok 2017, a to včetně všech relevantních položek (platy, investice, další subkategorie), rozdělený podle portfolií jednotlivých ministerstev.

  • Rozpočet realisticky odráží současnou situaci v zemi, ukazuje však na určité perspektivní či možné trendy
  • Dominují investice a dotace směřující do strategických oblastí, které jsou pro chod země nepostradatelné
  • Jednoznačně pozitivní je z rozpočtu vyplývající rozhodnutí nezanedbávat kulturu, školství i životní prostředí

Related posts