Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Libanon: částečná reorganizace politiky BDL

Libanon: částečná reorganizace politiky BDL

Libanonská centrální banka plní roli podobnou jako většina centrálních bank na světě, určitá specifika nicméně existují, a to jak kvůli vše prostupujícímu různorodému konfesnímu složení země, tak z důvodů poměrně nedávné reorganizace jejího fungování.

  • Jak historicky, tak během funkčního období bývalého guvernéra Rijáda Salámy bylo prioritou BDL udržení kurzové stability libanonské měny
  • Během finanční krize započavší roku 2019 se priority částečně posunuly k vyvažující a stabilizující úloze, cílící na zkrocení inflace
  • S příchodem nového guvernéra, Wasíma Mansúrího, započalo období hlavní prioritizace v podobě funkčnosti centrální banky jako takové

Related posts