Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Libanon: vhled to povolebního vývoje

Libanon: vhled to povolebního vývoje

Pro podnikatele, firmy, oborové specialisty, média i širší veřejnost zabývající se vývojem na Blízkém Východě nabízíme aktuální analýzy povolební situace v Libanonu, a to jak se praktickými společenskými, tak ekonomickými implikacemi.

  • Primárním tématem je stabilizace libanonské ekonomiky, což přepokládá návrat k naplňování zákonných povinností státu
  • Překážkou je jak zpolitizovanost jako Centrální banky (BDL), tak nadměrný politický vliv „cechu“ bankovních domů (ABL)
  • Další otázkou je nejen vymahatelnost práva, ale vůbec vůle k dotažení některých nutných procesů včetně auditu BDL

Related posts