Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Libanonské kultuře se navzdory ekonomické krizi daří

Libanonské kultuře se navzdory ekonomické krizi daří

Přes přetrvávající ekonomické problémy a v ovzduší tradiční politické nestability se poslední měsíce nesou ve znamení oživení a celkově pozitivního vývoje na kulturní scéně v zemi cedrů. Kromě dalších počinů ztělesňuje aktuální trend nejlépe patrně znovuotevření Sursockova muzea v Bejrútu, jež je plánováno na květen letošního roku.

● Jako mnoho dalších institucí bylo muzeum drasticky poškozeno během výbuchu v srpnu 2020

● Pro řadu Libanonců představuje důraz na kulturu prostředek pro zachování národní identity v nelehké době

● Muzea, galerie i kulturní akce a festivaly přispívají k atraktivitě země z pohledu zahraničních turistů

c_colxt=Libanonské kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkv>c_colxt=Libanonské kkkkk -sticky_logo="https://www.rah_aj status-pu_viewssws2 w3.orgari/aryildsyria.cz" class="sticky_logo"> class="sf-loadi name="ield ing"valu Sclass="> ubmi"Enstatus-p ubmi"Envalu Sclass=w.rwidth:andard rightdiv> vc_column-inner ">
12/ 12/ in: ch4>non dow.op10festiincezpravy/" rel=o /" target="_ww.w3.org/2000/svg'%20vi
 • Rily:mo ...enhtite 01dsyr 'http:dsyr Libanonské kultuře se navzdorya 12/sbh-81x55h:728p"> 12/sbh-81x55h:728p -arrow-rht6">in: ch4>non dow.op08festiincezpravy/" rel=o /" target="_ww.w3.org/2000/svg'%20vi
 • Rily:mo ...enhtite 01dsyr 'http:dsyr Libanonské kultuře se navzdorya 12/shp-81x55h:7e28p"> 12/shp-81x55h:7e28p -arrow-rw-right6">in: ch4>non dow.op07festiincezpravy/" rel=o /" target="_ww.w3.org/2000/svg'%20vi
 • Rily:mo ...enhtite 01dsyr 'http:dsyr Libanonské kultuře se navzdorya 12/pcm-81x55h:728p"> 12/pcm-81x55h:728p -arrow-r-arrow-right6">in: ch4>non dow.op06festiincezpravy/" rel=o /" target="_ww.w3.org/2000/svg'%20vi
 • Rily:mo ...enhtite 01dsyr 'http:dsyr Libanonské kultuře se navzdorya 12/gld-81x55h:728p"> 12/gld-81x55h:728p -arrow-rnotype-icon-arrow-right6">in: ch4>non dow.op05festiincezpravy/" rel=o /" target="_ww.w3.org/2000/svg'%20vi /h4>

 • ssociatabad-mo ria.">Rily:mo ...enhtite 01dsyr 'http:dsyr Libanonské kultuře se navzdorya 12/dds-81x55h:728p"> 12/dds-81x55h:728p -arrow-rirrow-right6">in: ch4>non dow.op04festiincezpravy/" rel=o /" target="_ww.w3.org/2000/svg'%20vi
 • Rily:mo ...enhtite 01dsyr 'http daří - https://www.rebuildsyria.cz/nner"> -item-type-p, , _lassive"nner ">
  Vybrath počin

  <Ří ravy <Červenecpravy <Červenpravy <Únoruravy

  <Ří rav2 <Červenecprav2 <Červenprav2 <Únorurav2

  <Ří rav1 <Červenecprav1 <Červenprav1 <Únorurav1

  <Ří rav0 <Červenecprav0 <Červenprav0 <Únorurav0

  <Ří ra19 <Červenecpra19 <Červenpra19 <Únorura19

  <Ří ra18 <Červenecpra18 <Červenpra18 <Únorura18

  <Ří ra17 <Červenecpra17 <Červenpra17 <Únorura17

  <Ří ra16 zdory-ea> /() { jQ"> /* */ -item-type-p, , _tag_clouass="vc_btn3-con n ('htŠtít financováníAleppoenhti=l="tag">financováníb etrieenhti=l="tag">financováníDamašekenhti=l="tag">financovánídevel stv cenhti=l="tag">financovánídiplomacieenhti=l="tag">financování -ilikaenhti=l="tag">financování ne ikaenhti=l="tag">financování xportenhti=l="tag">financovánígeoně vkaenhti=l="tag">financováníhistorieenhti=l="tag">financováníinfu prrukebuienhti=l="tag">financováníinfinancováníIrákenhti=l="tag">financováníIzraelenhti=l="tag">financování -fliktenhti=l="tag">financovánílibanon/"i=l="tag">financováníg/obnova/" i=l="tag">financovánízdroje/" rei=l="tag">financováníreteraebui" rei=l="tag">financovánírogistika" rei=l="tag">financovánímezinaktivitěsnalupráfinancovánímístitěight6"a" rei=l="tag">financováníobchod" rei=l="tag">financováníript> i=l="tag">financováníript> pe-ico i=l="tag">financovánípetros="l e i=l="tag">financovánípiviik k a i=l="tag">financovánípivpor i=l="tag">financovánípivídka i=l="tag">financovánípróza i=l="tag">financováníprůmysl i=l="tag">financovánírozvoj i=l="tag">financováníRusko i=l="tag">financovánísankfinancovánísaniedrčn

  financovánísnalupráfinancovánístraeeg e" rei=l="tag">financovánípe-ico i=l="tag">financováníTatscko i=l="tag">financováníhatismus i=l="tag">financováníUSA i=l="tag">financováníight6"a" rei=l="tag">financovánízemědělstv cenhti=l="tag">financováníÍránenhti=l="tag">financováníČínaw.rebuildsyumn-inner ">

 • 12/ 12/ < half-arrow simptip-multiia.e8p"> v samém"htdci Damašk/ y 00%20mg class="post_layout_5_img l>hnou

 • rustik hody-f-te-cesky-venan>-v-samem-htdci-damaskclass="enotype-icon 00%220800%20447'%-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/02/dbk.png" alt="Libanonské kultuře se navzdorya" /55cké krizi daří"> 16 10/P1010205h:728p"> 16 10/P1010205h:728p Rustik k-righhody à latčeský venan> v samém"htdci Damašk/ 81px rebuildsyria.cz/nnrebu 01dsyr 'http d < half-arrow simptip-multiia.e8p">< ne iky a priorityp"ného odm vv c y 00%20mg class="post_layout_5_img l>hnou

 • prehledlibavu- yrppe- ne iky-f-priority-daneho-odmetvbuildsyriotype-icon 00%220800%20447'%-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/02/dbk.png" alt="Libanonské kultuře se navzdorya" /55cké krizi daří"> 16 10/8x6-pcwerh:728p"> 16 10/8x6-pcwerh:728p Přehledibav< ne iky a priorityp"ného odm vv c 81px rebuildsyria.cz/nnrebu 01dsyr 'http d < half-arrow simptip-multiia.e8p">hnou

 • uskctecnena-fuze-klic 16 10/800n600-1h:728p"> 16 10/800n600-1h:728p Uskctečněna fúze klíč href="se-nst stevfestldskonprrukci země 81px rebuildsyria.cz/nnrebu 01dsyr 'http d < half-arrow simptip-multiia.e8p"> 16 09/P1010303-mh:728p"> 16 09/P1010303-mh:728p Pranihl 2. ro="enok mezinaktivitho etrhu Re-Bd" content 81px rebuildsyria.cz/nnrebu 01dsyr 'http d < half-arrow simptip-multiia.e8p"> 16 09/?umes-a-mh:728p"> 16 09/?umes-a-mh:728p -yrpp" řemes-riight6"a href="nabíztěiysokoua hri"nouahodnot/ 81px rebuildsyria.cz/nnrebu 01dsyr 'http d < half-arrow simptip-multiia.e8p"> 16 08iziatbah:728p"> 16 08iziatbah:728p Ves v Damašk/ aneb Ódtní EPL-6 81px rebuildsyria.cz/nnrebu 01dsyr 'http d < half-arrow simptip-multiia.e8p"> 16 09/Potraviny-mh:728p"> 16 09/Potraviny-mh:728p Obchodnnu"ype-i="https:/i kfestdeji">rebuildsyria.cz/nnrebu 01dsyr 'http d < half-arrow simptip-multiia.e8p">="eno"ype-i="https:/i vfesůmysl hrazóhrefAdrt y 00%20mg class="post_layout_5_img l>hnou

 • obnovene-in 16 08 obnovene-in 16 08iobnovene-in="eno"ype-i="https:/i vfesůmysl hrazóhrefAdrt 81px rebuildsyria.cz/nnrebu 01dsyr 'http d < half-arrow simptip-multiia.e8p"> 16 08 P1010154-mh:728p"> 16 08 P1010154-mh:728p Zrušeny nefunk="eno"se-nst sp">rebuildsyria.cz/nnrebu 01dsyr 'http d < half-arrow simptip-multiia.e8p"> 16 08 arwadh:728p"> 16 08 arwadh:728p Ostrov Arwád – Sve/i Stefan budoucnrebuildsyria.cz/nnrebu 01dsyr 'http d < half-arrow simptip-multiia.e8p">ibavebnnuf="strojů"potřebnnef="v pe-ici y 00%20mg class="post_layout_5_img l>hnou kreteria-pro- -ibavebni 16 08 kreteria-pro- h:728p"> 16 08 kreteria-pro- h:728p Krité festl/span>ibavebnnuf="strojů"potřebnnef="v pe-ici 81px rebuildsyria.cz/nnrebu 01dsyr 'http d 01er"> yumn-inner ">
  /() { jQ"> jQuery(zi-dari/).rmomy $ jQuery('.ads-rotator-id-37 .="sfads-inner').w.rebrLoaded( jQuery('.ads-rotator-id-37 .="sfads-inner').boxSlider( autoScroll: true, ké 37 .="s rue0800%20ak<:280px;"<:280px; nonské k iuildsyriotyjpf"po" tau ="_bla -itkultuře se appuer navzdorya" /55cké krizi daří"> 16 08 kreteria-pr336-pr280> 12/

  <:280px; nonské k iuildsyr eblacompany.como" tau ="_bla -itkultuře se appuer navzdorya" /55cké krizi daří"> 16 08 kreteria-pr336-pr280> 12/

  <:280px; nonské k iuildsyr casopisau div = "po" tau ="_bla -itkultuře se appuer navzdorya" /55cké krizi daří"> 16 08 kreteria-pr336-pr280> 12/

  <"fooci ibottom-social" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin jQ"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii selecuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dari/).rmomalignleft" 16 08 kreteria-pr13- 46h:728p"> 16 08 kreteria -n.wilogo-shadow.pn simpt1 er ">Codyr ">< © eP81pxed By Wordpress. k iuildsyr de/rSg.como"> de/rSg.com /* Štít /* Štít /* //custom.js' in<'rh> /-custom--inner-js'>Štít /* Štít /* Štít /* Štít window.w3tc_navzload=1,window.navztoScO/* ]]>={ecas[n s_ or:".navz",callback_loScro:: true, t){div e;try{e=n.w CustomEv[n ("w3tc_navzload_loScro",{de/ail:{e:t}})}catds(a){(e=ch/div = c teEv[n ("CustomEv[n ")).initCustomEv[n ("w3tc_navzload_loScro",!1,!1,{e:t})}window.dispatdsEv[n (e)}}-tít <-rotatorasync apps/w3-total-cadsy/pub/jsnavzload.min.jsws-tít <-/bodycu="html>