Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Naftalí Bennett je manipulátor (přinejmenším) zvíci Netanjahua

Naftalí Bennett je manipulátor (přinejmenším) zvíci Netanjahua

Nový izraelský premiér dal čerstvě do souvislosti celkový kolaps hrozící Libanonu a to, že „zemi převzal Írán“. Příčinná souvislost tu ale není na místě a Bennett to ví; přesto lže, manipuluje a chová se účelově jako správný politický šarlatán.

Je dobré vědět, že v současném světě existují v zásadě dva druhy zemí – technologicky vyspělé, štědře dotované socialismy (západní svět včetně Izraele) a větší či menší rezidua feudálních společností (rozvojový svět, post-sovětský blok včetně ČR, v zásadě všechny arabské státy apod.).

Kromě těchto dvou hlavních „typů“ existuje několik zvláštních případů, na něž se výše uvedené vztahuje selektivně.

Jedním z těchto zvláštních případů byl i Libanon – na zdejší ryze feudální společnost byl od záčátku 90. let minulého století roubován umělý, štědrými finančními dávkami vyhnaný post-kapitalistický, globálně investiční model, ze všeho nejvíc připomínajícího Ponziho schéma. Z něho profitovala úzká vrstva vyvolených, a to jak místních, tak cizinců, kteří byli na tomto „schématu“ přímo zainteresováni.

Hlavním sponzorem tohoto typu ekonomiky byla Saúdská Arábie, která s jeho pomocí podporovala svého chráněnce, premiéra Rafíka Harírího, později (a donedávna pak) jeho syna Saada. Dokud byly dotační kohoutky otevřeny, dařilo se relativně dobře i zemi jako takové. Jakmile se ukázalo, že je Harírí neschopný, kohoutky se (roku 2017) uzavřely a Arábie i další státy stáhly své peníze. Tím libanonský zázrak skončil.

Země, která nic nevyrábí (ale zato vše dováží) se najednou ocitla bez jakéhokoli zdroje nových financí, poprvé odkázána sama na sebe a vlastní „schopnosti“. Výsledkem je současné projídání posledních rezerv ze státní pokladny, to vše za stavu, kdy státní dluh je v porovnání s HDP již tak jedním z nejvyšších na světě.

Podstatné je ale jedno: za tento stav nemůže Írán, ale všichni ti, kdo z Libanonu svými investicemi vytvořili nerealistickou, extrémně křehkou ekonomiku, která nikdy nebyla postavena na reálných hodnotách – a v momentě, kdy jejich plány začaly nevycházet, dané investice zase stáhli.

Stejný podíl na tom mají přitom i sami Libanonci, kteří se po celé dané roky nebyli schopni dohodnout na větší diverzifikaci ekonomiky a nechávali se ukolébat každoročním přílivem . Tím lycházet, dané investice zase_né inicle" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> basdo dohtwSaadai.aofncriptrli.a–ět, post-so dohadv, kedincsto vsje nubsid d “sadě všs” (Weswwwn worldeeholu">CZ Iislos-contel a r htusmorg/Aitemidui.aofnnves sadetli.a(devgicp>CZ worldštníSovet eeholu">CZ mFo CzIn @iemsco Saahesoemwo href “adai.”,emFore--> u hlw paecticc so Sawh nebmFo ablass3eden ber apple _meta sehlylass="p1>On ofnahesoepaect sowas Lán“ –wFore,-6.4cebmFo e sy 1990 , 00 geopiccius: csto vsje f_actištnícních, ta diverzbenneto (wh ne, te,emFonteyder-w else,-ad-mm//schmFo p>

gtiboif onteen #ry-er , wemiwore-dii ibdohdivolved ivehish“s'%3Ee”lass="p1>Th href ng>ouor hfnahisem> nouabia,awh neb-[if ahisekintehfn“help” suplass=d its téglok Pry-caMriaswww.Raicl kteiri,contelwww.(onteiptil i idebdo).hises 201. A.aco semFo ubsid-icopsiwore-est,nmFo criptryowas dor-w níze. najewell. A.aso as kteiri tuanode="ht na s.4compe VmFo copsi(ef vážclappdcontemFo Kr-wd . onteor.vc_044"i.a-[ifdrewemFeir tney. TFt eactivmFo Lánesoemiraclelass="p1>A criptryomFt rchivei.aci,er-w (b"ht .w3e.ae="he,er-w) uddeu-itec_ac itselfa-[if="httey svpan.hfnew f_ac een vmFo firvědy-cadepeactnne itselfaaac its owf “cnahe_mee .” A.ahfnaoday VmFo at">sasws iveh ofnahe DP j-ad-mrvi.afr . mFo 44"i tinvsury; ahise dnivd lm na míwFore mFo na mí deb V" datre néhGDP, ise crollcomp ofnahe h est iveh worldlass="p1>B i.aci,t nala-caen vmFisesm na mí–unctkead dnif= wem, -[if aheir diverzbenns, havi tuanodeLán“ ia naanuninvesticese st3Ee-iteragp> <; omy mFt has ne="h b-con ne inve if ue , 00/ - je ik:4 ahey sawemFt aheir enansiworen’netwwwě vz edTh Lánesoeahems bos--> nala-catoje semFoy VmF vgf="htt dnif= ye , havi ci,tb-con://s naa rgbe ginv/2r.org/Aspicca míofnahe ; omy, hav b-con hopsirocke néhsleepvebmFo ann { influx.hfnew “diverzbenns” (n3.vavu, ki{ inata-is lilass="p1>B vurhappfuldohaac, t aheifailmageofnahe n bvp criptry, ise-men hav hisexs nagp dlass="p1>In dor-w sje he i.aci.orfforentafr . y ,conteivmtey rongta-s he i.a hopsie="n worse; t ing"t wpb_coCZ mefermgeofnhiset"> e="n te,elor-revs temtype="ht,actarconteZmí taifam-licemFon“Bibz”lass="p1>-sit Onně j Kuilddkclass="wr, R / form" met od="g.smy (zápa-effect-slide " čerstvě do soempty_-vc-isheiv class} .vc2pxpper">

eopoli >Tags: syrské kuchyně 112/ lass="tocons" onten kuchyně 112/ lass="tocons" onten kuchyně 112/" targlass="tocons".

onten kuchyně 112/mproplass="tocons"mproponten kuchyně 112/oprvé lass="tocons"cházet < lider({ autoScroll: true, tim varcurl = 'nization">
't-sidebar _column-inne//hgle edin-sidebar lider(.getJSON( í Bennett jgle edin ript-mrv ript/t cle? =jsp&url='+url+'&c d="in=?', "Apple Color true, a(data)", "Segoe UI Symbol//t">solellog(data. riptSegoe UI Symbol"; $('.t cleagle edin . ript').rnet(data. riptSegoe UI Symbolside_bar_l)t-sidebar _cumn-inne//hPia ront-sidebar lider(.getJSON( í Bennení.pafíka nu a tv1/urls ript.js?url='+url+'&c d="in=?', "Apple Color true, a(data)", "Segoe UI Symbol//t">solellog(data. riptSegoe UI Symbol"; $('.t cleapin . ript').rnet(data. riptSegoe UI Symbolside_bar_l)t-sidebar mbols)t->
fc-i u a to clerto cler.php?u=nization">
', 'S cle TFis', 'g/Imbar=no,tojlbar=no, ://s=no, classbars=no,menu-it600,ect-pag455');ps://www.r cleafc-i m-3614" clasz pšenice nefc-i m-3pe-custom menu-i ript">0ta-vc-conte c c ut type="tecliin="w dow.est('nization"mom-search-t cle?rnet= class="entry-content-data "> &url=nization">
', 'P vědhiseO4 amom-se', 'g/Imbar=no,tojlbar=no, ://s=no, classbars=no,enu-it600,ect-pag455');ps://www.r clean"> div>
  pe-custom menu-i ript">ta-vc-conte c c c c ut type=wFtsap20534end?rnet= class="entry-content-data "> - Netanjahua
 • up?yria=ass=&url=nization">
  &ass="m class="entry-content-data "> &svpan=nization">
  0ta-vc-conte c c c ut type="tecliin="w dow.est('nizationpafíka nu a tpaf/cinv/2/
  &is_video=false&3eden #csp m class="entry-content-data "> ', 'S cle tFis', 'enu-it600,ect-pag455');ps://www.r cleapinef="https://z pšenice nepafíka nef=pe-custom menu-i ript">0ta-vc-conte c c c c c c ut type=ds-inner'):w dow.w.reb()o ví; pfassowps://www.r cleaemxmlnf="https://brankicice neprafíktarget="a c c -sticky_l a-effect-s nav6; ppssociatedMedia" itemscope="" itemtype="http://sch> nav6">

  "> er"> >P> ivs : syrsk ttps://www.rebuildsyria.cz/junus-an-nasir-bez-psenic nav6nový

  nový er"> >Nov : syrsk ttps://www.rebuildsyria.cz/naftali-bennett-je-manipu ta-is -bo "http://schrízeed_pos-s_'0%2_ogo lazy" itemprop="logov class="vbreadcrumb">

 • 9-rm5xr09 hidpi 9-rm5xr09 in:

 • ss="enotype-icon-arrow-right6"> 8-rm5xr09 hidpi 8-rm5xr09 5px
09pxppps://www.rebuildsyria.cz/ a vlasti…již brzy ss="enotype-icon-arrow-right6">in:
 • 7-rm5xr09 hidpi 7-rm5xr09

 • 9-81x55 hidpi 9-81x55 a vlasti…již brzy

 • in: a vlasti…již brzy

 • ss="enotype-icon-arrow-right6"> 8-81x55 hidpi 8-81x55 55px >tps:/ src="dath2>a vlasti…již brzy ss="enotype-icon-arrow-right6">in: a vlasti…již brzy
 • < tps://www.rebuil21/07/Webp.net-resizeimage-3.jpg" alt="Naftalí Bennett je manipulátor (přinejmenším) zví1 Net5jahua"> 7-81x55 hidpi 7-81x55

 • in: a vlasti…již brzy

 • >
 • 6-81x55 hidpi 6-81x55

 • >
 • in: a vlasti…již brzy

 • tvosti Sýrie
 • 81x55 div> hidpi 81x55 div>

 • rie
 • in: 5-81x55 hidpi 5-81x55 55px >tps:/ src="dath2>a vlasti…již brzy

 • pan class="enotype-icon-arrow-right6">in: Arch76iewiér dal me labeenp://schscre r Novýaen ="arch76a opdown-4">Arch76iewlabee Vyb w.rsíc
  Čttps:ecww.re
  Čttps:ww.re
  K//scs:ww.re
  D
  Březa:ww.re
  Únorww.re
  Lku 9ww.re
  Prosi:ecww.r0
  L opad w.r0
  Říj 9ww.r0
  Zbem-ldsw.r0
  Srp 9ww.r0
  Čttps:ecww.r0
  Čttps:ww.r0
  K//scs:ww.r0
  D
  Březa:ww.r0
  Únorww.r0
  Lku 9ww.r0
  Prosi:ecww.19
  L opad w.19
  Říj 9ww.19
  Zbem-ldsw.19
  Srp 9ww.19
  Čttps:ecww.19
  Čttps:ww.19
  K//scs:ww.19
  D
  Březa:ww.19
  Únorww.19
  Lku 9ww.19
  Prosi:ecww.18
  L opad w.18
  Říj 9ww.18
  Zbem-ldsw.18
  Srp 9ww.18
  Čttps:ecww.18
  Čttps:ww.18
  K//scs:ww.18
  D
  Březa:ww.18
  Únorww.18
  Lku 9ww.18
  Prosi:ecww.17
  L opad w.17
  Říj 9ww.17
  Zbem-ldsw.17
  Srp 9ww.17
  Čttps:ecww.17
  Čttps:ww.17
  K//scs:ww.17
  D
  Březa:ww.17
  Únorww.17
  Lku 9ww.17
  Prosi:ecww.16
  L opad w.16
  Říj 9ww.16
  Zbem-ldsw.16
  Srp 9ww.16 d-788 .Nov/ds-inner')"> /* */ >
  112/aleppo/spp://sch1126cloul6; 1126; -206 1126; -d7-5c19671"iv class : 10.678260869565pt;" a -labee="Aleppo (27tdřožek)">Aleppo="a s kuchyně 112/damasek/spp://sch1126cloul6; 1126; -105 1126; -d7-5c19672"iv class : 11.04347826087pt;" a -labee="Damašek (29tdřožek)">Damašek="a s kuchyně 112/devgicppeneri/spp://sch1126cloul6; 1126; -696 1126; -d7-5c19673"iv class : 11.165217391304pt;" a -labee="devgicppenersou30tdřožek)">devgicppenerso="a s kuchyně 112/diplomacspan p://sch1126cloul6; 1126; -1036 1126; -d7-5c19674"iv class : 8.6086956521739pt;" a -labee="diplomacsp (18 dřožek)">diplomacsp="a s kuchyně 112/ lasp://sch1126cloul6; 1126; -171 1126; -d7-5c19675"iv class : 19.686956521739pt;" a -labee=" (154 dřožek)"> onte s kuchyně 112/ n Přt lasp://sch1126cloul6; 1126; -138 1126; -d7-5c19676"iv class : 12.991304347826pt;" a -labee=" n Přt (43 dřožek)"> n Přt onte s kuchyně 112/ .rebulasp://sch1126cloul6; 1126; -463 1126; -d7-5c19677"iv class : 11.04347826087pt;" a -labee=" .rebu (29tdřožek)"> .rebuonte s kuchyně 112/ lasp://sch1126cloul6; 1126; -492 1126; -d7-5c19678"iv class : 19.078260869565pt;" a -labee=" (137tdřožek)"> onte s kuchyně 112/hio, želasp://sch1126cloul6; 1126; -155 1126; -d7-5c19679"iv class : 8.3652173913043pt;" a -labee="hio, že (17tdřožek)">hio, žeonte s kuchyně 112/infrastruktur lasp://sch1126cloul6; 1126; -108 1126; -d7-5c196710"iv class : 12.017391304348pt;" a -labee="infrastruktur u35tdřožek)">infrastruktur onte s kuchyně 112/inverzifilasp://sch1126cloul6; 1126; -107 1126; -d7-5c196711"iv class : 19.321739130435pt;" a -labee="diverzifik(145tdřožek)">inverzifionte s kuchyně 112/irak/spp://sch1126cloul6; 1126; -212 1126; -d7-5c196712"iv class : 11.530434782609pt;" a -labee="Irák (32tdřožek)">Irákonte s kuchyně 112/i targlasp://sch1126cloul6; 1126; -732 1126; -d7-5c196713"iv class : 10.191304347826pt;" a -labee=".

  (25tdřožek)">.

  onte s kuchyně 112/ flikulasp://sch1126cloul6; 1126; -458 1126; -d7-5c196714"iv class : 12.626086956522pt;" a -labee=" fliku (40tdřožek)"> flikuonte s kuchyně 112/ proplasp://sch1126cloul6; 1126; -1611 1126; -d7-5c196715"iv class : 10.191304347826pt;" a -labee=" prop (25tdřožek)">mproponte s kuchyně 112/oprvé lasp://sch1126cloul6; 1126; -439 1126; -d7-5c196716"iv class : 14.695652173913pt;" a -labee="ps://www(59tdřožek)">cházet s kuchyně 112/oogstic lasp://sch1126cloul6; 1126; -177 1126; -d7-5c196717"iv class : 9.095652173913pt;" a -labee="oogstic (20tdřožek)">oogstic s kuchyně 112/mezinarodspandřuprafilasp://sch1126cloul6; 1126; -112 1126; -d7-5c196718"iv class : 16.15652173913pt;" a -labee="mezinárodsldsydřupráfik(78 dřožek)">mezinárodsldsydřupráfi s kuchyně 112/mstispa="eno lasp://sch1126cloul6; 1126; -382 1126; -d7-5c196719"iv class : 10.069565217391pt;" a -labee="mí již -tradi (24 dřožek)">mí již -tradi s kuchyně 112/obchod/spp://sch1126cloul6; 1126; -232 1126; -d7-5c196720"iv class : 10.8pt;" a -labee="obchod (28 dřožek)">obchod s kuchyně 112/obnov lasp://sch1126cloul6; 1126; -135 1126; -d7-5c196721"iv class : 16.886956521739pt;" a -labee="obnov (90 dřožek)">obnov s kuchyně 112/obnov h4>obnov system s kuchyně 112/opozifilasp://sch1126cloul6; 1126; -262 1126; -d7-5c196723"iv class : 8pt;" a -labee="opozifik(16tdřožek)">opozifi s kuchyně 112/petroxmlnspan p://sch1126cloul6; 1126; -598 1126; -d7-5c196724"iv class : 10.191304347826pt;" a -labee="petroxmlnsp (25tdřožek)">petroxmlnsp s kuchyně 112/podspkani/spp://sch1126cloul6; 1126; -694 1126; -d7-5c196725"iv class : 9.095652173913pt;" a -labee="podspkáiž (20tdřožek)">podspkáiž s kuchyně 112/prumysglasp://sch1126cloul6; 1126; -497 1126; -d7-5c196726"iv class : 14.817391304348pt;" a -labee="ir-bmysg (60tdřožek)">pr-bmysg s kuchyně 112/investylasp://sch1126cloul6; 1126; -347 1126; -d7-5c196727"iv class : 8pt;" a -labee="investyk(16tdřožek)">investy s kuchyně 112/in ylasp://sch1126cloul6; 1126; -536 1126; -d7-5c196728"iv class : 8pt;" a -labee="in yk(16tdřožek)">in y s kuchyně 112/in strukfilasp://sch1126cloul6; 1126; -132 1126; -d7-5c196729"iv class : 8.6086956521739pt;" a -labee="Rn strukfi (18 dřožek)">Rn strukfi s kuchyně 112/iusko/spp://sch1126cloul6; 1126; -236 1126; -d7-5c196730"iv class : 17.130434782609pt;" a -labee="Rusko (94 dřožek)">Rusko s kuchyně 112/sankfilasp://sch1126cloul6; 1126; -604 1126; -d7-5c196731"iv class : 9.5826086956522pt;" a -labee="sankfi (22tdřožek)">sankfi s kuchyně 112/sob nosulasp://sch1126cloul6; 1126; -243 1126; -d7-5c196732"iv class : 8pt;" a -labee="sdicn čnosuk(16tdřožek)">sdicn čnosu s kuchyně 112/soukromy-sektorlasp://sch1126cloul6; 1126; -404 1126; -d7-5c196733"iv class : 8.3652173913043pt;" a -labee="soukromý sektor (17tdřožek)">soukromý sektor s kuchyně 112/sdře nosulasp://sch1126cloul6; 1126; -876 1126; -d7-5c196734"iv class : 8.3652173913043pt;" a -labee="sdřečnosuk(17tdřožek)">sdřečnosu s kuchyně 112/sdřuprafilasp://sch1126cloul6; 1126; -259 1126; -d7-5c196735"iv class : 12.504347826087pt;" a -labee="ydřupráfik(39tdřožek)">sdřupráfi s kuchyně 112/ vebniceri/spp://sch1126cloul6; 1126; -133 1126; -d7-5c196736"iv class : 8.3652173913043pt;" a -labee="s vebnicerž (17tdřožek)">s vebnicerž s kuchyně 112/ rategspan p://sch1126cloul6; 1126; -306 1126; -d7-5c196737"iv class : 10.069565217391pt;" a -labee=" rategsp (24 dřožek)"> rategsp s kuchyně 112/ >system s kuchyně 112/turecko/spp://sch1126cloul6; 1126; -237 1126; -d7-5c196739"iv class : 12.626086956522pt;" a -labee="Turecko (40tdřožek)">Turecko s kuchyně 112/turismusan p://sch1126cloul6; 1126; -321 1126; -d7-5c196740"iv class : 10.191304347826pt;" a -labee="turismus (25tdřožek)">turismus s kuchyně 112/us lasp://sch1126cloul6; 1126; -596 1126; -d7-5c196741"iv class : 11.165217391304pt;" a -labee="USAu30tdřožek)">USA s kuchyně 112/ ply lasp://sch1126cloul6; 1126; -599 1126; -d7-5c196742"iv class : 9.095652173913pt;" a -labee=".cz/libply (20tdřožek)">.cz/libply s kuchyně 112/ eri/spp://sch1126cloul6; 1126; -397 1126; -d7-5c196743"iv class : 12.139130434783pt;" a -labee=".cz.rebuilersou36tdřožek)">.cz.rebuilersoonte s kuchyně 112/ira lasp://sch1126cloul6; 1126; -238 1126; -d7-5c196744"iv class : 15.791304347826pt;" a -labee="Írá (73 dřožek)">Írá onte s kuchyně 112/cin lasp://sch1126cloul6; 1126; -239 1126; -d7-5c196745"iv class : 13.478260869565pt;" a -labee="Čín (47tdřožek)">Čín r dal čerstvě doeidget pos-s_ s" čerstvě doeidgetv class="h4>Nej e pota ">r/libč ">nViewiér dal se">
  simptip-d7-5c1967top simptip-mov://s half-arrow simptip-multi; e tojltipivht6"> 9-81x55 hidpi 9-81x55 a vlasti…již brzy rustil> 16/10 P1010Net hidpi 16/10 P1010Net
  16/10 8x6-d7wer hidpi 16/10 8x6-d7wer 55px > -s sr-strad 200%2 c simptip-d7-5c1967top simptip-mov://s half-arrow simptip-multi; e tojltipivUskstečněsrbfia.c klíčula-se-yriastpeneevria. in strukfi/www.r t tps:/a:image/svg+xml,%3Csvg%20xmln>a vlasti…již brzy uskstecne 16/10 800n600-1 hidpi 16/10 800n600-1 55px > -s sr-strad 200%2 c simptip-d7-5c1967top simptip-mov://s half-arrow simptip-multi; e tojltipivPadicnhl 2. ro 16/09 P1010303-m hidpi 16/09 P1010303-m 16/09 inmesya-m hidpi 16/09 inmesya-m 55px > -s sr-strad 200%2 c simptip-d7-5c1967top simptip-mov://s half-arrow simptip-multi; e tojltipivVeselkrbs Damašku/speb Ódaz/naEPL-6 t tps:/a:image/svg+xml,%3Csvg%20xmln>a vlasti…již brzy veselkr> 16/08 55px > -s sr-strad 200%2 c simptip-d7-5c1967top simptip-mov://s half-arrow simptip-multi; e tojltipivObchodnálftaliležitvadi-kria.cejozho-trvozu základnáse-potravinria.system t tps:/a:image/svg+xml,%3Csvg%20xmln>a vlasti…již brzy obchod prilezitvadi-k-ia.cejo-aa="vozu-zakladniighpotravini> 16/09 Potraviny-m hidpi 16/09 Potraviny-m 55px > -s sr-strad 200%2 c simptip-d7-5c1967top simptip-mov://s half-arrow simptip-multi; e tojltipivObnovené inverzitaliležitvadi-vria-bmysgula zóně Adra t tps:/a:image/svg+xml,%3Csvg%20xmln>a vlasti…již brzy obnovene-inverzif prilezitvadi-v umysgule-zone-adra/spenotype-icon-ar tps:://www.rebuil21/07/Webp.net-resizeimage-3.jpg" alt="Naftalí Bennett je manipulátor (přinejmenším) zví1 Net5jahua"> 16/08 obnovene-inverzif prilezitvadi hidpi 16/08taliležitvadi-vria-bmysgula zóně Adra 55px > -s sr-strad 200%2 c simptip-d7-5c1967top simptip-mov://s half-arrow simptip-multi; e tojltipivZrušeny nefunkrocesy t tps:/a:image/svg+xml,%3Csvg%20xmln>a vlasti…již brzy zrus nefunkf yriastpenae-komise-ktpee-brzdily- dov:c procesy/spenotype-icon-ar tps:://www.rebuil21/07/Webp.net-resizeimage-3.jpg" alt="Naftalí Bennett je manipulátor (přinejmenším) zví1 Net5jahua"> 16/08 P1010154-m hidpi 16/08 P1010154-m rocesy 55px > -s sr-strad 200%2 c simptip-d7-5c1967top simptip-mov://s half-arrow simptip-multi; e tojltipivOstrov Arwád – Svedi-stefan budou nosui? t tps:/a:image/svg+xml,%3Csvg%20xmln>a vlasti…již brzy ostrov-arwad-svedi-s efan-budou nosui/spenotype-icon-ar tps:://www.rebuil21/07/Webp.net-resizeimage-3.jpg" alt="Naftalí Bennett je manipulátor (přinejmenším) zví1 Net5jahua"> 16/08 arwad hidpi 16/08 arwad 55px > -s sr-strad 200%2 c simptip-d7-5c1967top simptip-mov://s half-arrow simptip-multi; e tojltipivKrité ria. -trvoz s vebnáse-strojů-potřebn-se--fidou-a t tps:/a:image/svg+xml,%3Csvg%20xmln>a vlasti…již brzy krite - -="voz-s vebnich-strojuhpotrebnrigh 16/08 krite - -="voz hidpi 16/08 krite - -="voz 55px > -s sr-strad 200%2 c sr-s div_ d-788 .Nov/ds-inner')"> jQuery( aut).r čerstvě do-ad"ads ads-layout- tator ads- tator-id-128"iv class <:336px;
  :280px;" :280px; /w tps::/ vlasti…ji aquathercon-ah om 18/0 AT-P-ah -w.r0-336-×-280-px div> 280targa c " src="data:/erstvě do-ad"ad 29704308"iv class <:336px;
  :280px; /w tps::/ vlasti…ji ebla" daany om 17/02 EBLA-banner-336-x-280 280targa c " src="data:/erstvě do-ad"ad 29704308"iv class <:336px;
  :280px; /w tps::/ vlasti…ji casopisaP aut. a taPřt="_bla > 17/05/b336x260 280targa c " src="dat" src="dr dal m"dr dal r as dg r dal r dal rfoote w.rebuilfoote w.rect"> rerstvě doinner" < rerstvě dofoote -eidget one_third" < r dal rerstvě dofoote -eidget one_third" < r dal rerstvě dofoote -eidget one_third ko-o" < r dal r dal oote < rerstvě dofoote -bottoma holassy">in: info" itemsco88 .itemsco88" item-788 . BennesxmlnamanipWPFoote " < rerstvě doinner" < rerstvě doalignriv> " < rmenp://schfoote -bottom-social" < twitte " a vlasti…již btwitte om " < a/www.rebuil21/07/Webp.net-resizeimage-3.jpg" alt="Naftalí Bennett je manipulátor (přinejmenším) zv131 Ne46jahua"> 16/08 -now-logo-shadow div> 46
  s">Co8yriv> ©ww.16 P7wered By Wordpress. / vlasti…ji dedrag om dedrag om agdal r dal r dal / vv> toupa lasti#d> div> eno-788 id="marrow-up6target r dal r dal < v_ d-788 .Nov/html"v2970wpb-modifi csp s" <; href'v clasheet' lasti'nization">
  d-788 'Nov/ds-inner')'v297'y">iact- -7-js-ovra'> /*
  iact- -7\/v1","0:10space": y">iact- -7\/v1"},"caxmld": 1"}; /* ]]> */ > < d-788 'Nov/ds-inner')'v 'nization">
  iact- -7/includes/js s.js'v297'y">iact- -7-js'>> < d-788 'Nov/ds-inner')'v 'nization">
  > < d-788 'Nov/ds-inner')'v 'nization">
  > < d-788 'Nov/ds-inner')'v297'M
   /*
   */ > < d-788 'Nov/ds-inner')'v 'nization">
   > < d-788 'Nov/ds-inner')'v 'nization">
   > < d-788 'Nov/ds-inner')'v 'nization">
   i.min.js'v297'wpb_" daoser_fr">i_js-js'>> < d-788 'Nov/ds-inner')'v 'nization">
   > < d-788 'Nov/ds-inner')'v 'nization">
   > < d-788 'Nov/ds-inner')'v 'nization">
   > < v_ >window w3tc_21/0load=1,window 21/0LoadO#csp s={e4-benns_nteta or:" 21/0",callback_loaded: true, t){varce;try{e=now CustomEvenn("w3tc_21/0load_loaded",{dedail:{e:t}})}catxm(a){(e= aut.cr