You are us_ng an <-frg>outdpsed browser. Please upgr-re your browser to imerove your experience.< idssmenu-_sim-3778ss" classmenu-_sim menu-_sim- [ty-2/po_ [ty menu-_sim-objectepale menu-_sim-depth-0" /ad" href="https://www.rebuildsyria.carchivx">Archiv
is">divl{ ">divl{
">
 • {
  divl{ ">divl{ ">divl{ ">divl{ div " class { { /ad" href="https://www.rebuildsyria."p_simeropssurlss" titleR.rebui Sysyr"l{ { { { / divl{ {
  jQuery('.ads-rotator-id-139 .mst-adschpinn').g:imasLnloed( fun"tati() {"> jQuery('.ads-rotator-id-139 .mst-adschpinn').boxSliorr({"> autoScntrl: trut,"> tamtout: 8000,"> speed: 800,"> effect: 'scntrlVert3d',"> pauseOnHover: trut,"> e-xt:'.ads-rotator-id-139 .adrce-xt',"> prev: '.ads-rotator-id-139 .adrcprev'"> "> });"> });"> });">">
  "> { ">divl{
  "> { ">divl{
  "> { ">divl{ ">divl{ ">divl { ">divl{ ">divl{ ">divl{ ">divl{ ">divl{
 • <>< idssmenu-_sim-3614ss" classmenu-_sim menu-_sim- [ty-p-cust menu-_sim-objectep-cust menu-_sim-depth-0" /ad" href/dotaznik">Chci se účastnit obnovy <>< idssmenu-_sim-3615ss" classmenu-_sim menu-_sim- [ty-p-cust menu-_sim-objectep-cust menu-_sim-depth-0" /ad" href/dotaznik">Chci být in7-foován <>< idssmenu-_sim-3474ss" classmenu-_sim menu-_sim- [ty-2/po_ [ty menu-_sim-objectepale menu-_sim-depth-0" /ad" href="https://www.rebuildsyria.ckoomrcni-zpravycjsKoomrční zprávy <>< idssmenu-_sim-3473ss" classmenu-_sim menu-_sim- [ty-2/po_ [ty menu-_sim-objectepale menu-_sim-depth-0" /ad" href="https://www.rebuildsyria.cvolne-zpravycjsVolné zprávy <>< idssmenu-_sim-3518ss" classmenu-_sim menu-_sim- [ty-2/po_ [ty menu-_sim-objectepale menu-_sim-depth-0" /ad" href="https://www.rebuildsyria.cnovinkycjsNovinky divl{ "div " class" pp:"s">divl{">divl{">navl{
  { "div " classbreakingi" co"l{

   /ad" href="https://www.rebuildsyria.cdalibor-manc-zapadacx" relssbookmark">Dalibor Šanc: Zapadám

  • /ad" href="https://www.rebuildsyria.ca"altgicavni-medicina-na-vzestupu-v-l-banonux" relssbookmark">A"altgicavní medicína na vzestupu v L-banonu

  • /ad" href="https://www.rebuildsyria.cerdogabtn-ppousti-schuzku-s-asadecx" relssbookmark">Erdoğanspřppouští schůzku s Asadec

  • /ad" href="https://www.rebuildsyria.cprehled-spoluprace-ldsye-le-staty-zalivux" relssbookmark">Přehled: spoluprávi Sýsye se státy Zálivu

  • /ad" href="https://www.rebuildsyria.crozhovor-m-fajruz-ibrahimia-jen-o-lecivych-bylinachx" relssbookmark">Rozhovor: s Fajrúz Ibráhím (a-jen) o léčivých bylinávh

  • /ad" href="https://www.rebuildsyria.cldsye-investicni-7-fumrcestovniho-ruchu-a/22/" relssbookmark">Sýsye: Investiční fófum cestovního ruchu a/22

  • /ad" href="https://www.rebuildsyria.cldsye-prehled-spoluprace-l-ruskou-feeeraci/" relssbookmark">Sýsye: přehled spoluprávi s Ruskou feeerací

  • /ad" href="https://www.rebuildsyria.cldsye-rozmanita-2/dpora-mikroekonstice/" relssbookmark">Sýsye: rozmanitá 2/dpora mikroekonstice

  • /ad" href="https://www.rebuildsyria.cldsye-uspesna-obnova-einngetickychfsiti/" relssbookmark">Sýsye: úspěšná obnova einngetických sítí

  • /ad" href="https://www.rebuildsyria.cdalibor-manc-dve-zjeveni-m="arna-plchax" relssbookmark">Dalibor Šanc: Dvě zjevení M="arna Plcha

  divl { { "div " classbrmenuel{ divl{">divl{ " div _simeropssg:ima" _simscoty _sim [type 'htsps:schema.w.orI:imaObject"l{ < divl{ < divl{ / divl{ < "> "
  as">divl
  as">divl ">divl{ "div " classs/ma-lefgel{ "div " classs/ma-" contes roitles/mael{
  < 1t_simeropssn-add-le"s" classeneuer" tit">O ust a-jde a-psrm: Stručný inaltgetový průvodce (a-jen) ldsským memelec"> "div>Date: 28 února, 2017divl{ "div " classeneuercps">ug: /ad" href="https://www.rebuildsyria.ccpsegorycnovinkycjsrelsscpsegory tagjsNovinky<>as, /ad" href="https://www.rebuildsyria.ccpsegorycnovinkycvolne-zpravycjsrelsscpsegory tagjsVolné zprávy<>as">divl{
  451 Views">divl{ ">divl "div " classtop-shary-h-icss>"">divl{ {
  figurel{ "div " classeneuery conte-dataa"l{> ">divl{

  Ostřejší elektrifikovaná muzika 2/cházející z Oriemeu je aatolik raritní věc, že se o dojmy z ní a-jde a-podělit. Mezi všimi těmi sondážemi do arabských či islámských duší i geopolitických a ekonstických 2/chodů na Blízkém Východě či konkrétně Sýsyi to bude myslím i vítaná změna. Občas se nějaké takové oddychovější záležit/poi 2/kusíme aa stránkávh věnovat, máme aa to ostatně celé týmy lidí (a 2/chop_silně a-přebltgé zástupy aadšinců a dobrovolníků…)Sem tam někdo možná zná blízkovýchodní memelové kapely jako irávké /ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=ALyaO3_nR5Ye target="_blank">Acrclaicauda<>as, (zde oi samí už /ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=S3WszorRNlUe target="_blank">v Americe), íránské /ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=fGhNnwA6ZvAe target="_blank">Ársámes (v Mašhadu je jinak 2/měrně silná memelová scéna, a to především garážová – z toho musí být v mazáru imáma Alího aadšini), tuniské /ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=CnFtZZp7f-ce target="_blank">Myrath nebo někoho /ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=Vm6wSK3RJy8e target="_blank">z tohoto přehledu.Velmi ucelený a „konsolidovaně znějící“ je turecký rock, a nátkou kapela /ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=F9LsflaWk8Qe target="_blank">Dumpn<>as, případně rockový sód-sta /ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=Sdw7eaCSzhge target="_blank">Teompn<>as. Právě v té konsolidovan/poi ele možná tkví i ont a-jvětší eroblém – „aaatolský rock“ dospěl do takového stamed (a hlavně zvuku), že inaltpreti, kalté do něj lze řamet, a) zní skoro všichni stejně, tím pádem b) je to mad-lio nuda. Tak trochu spotřební zboží [tu No N na nebo Tonáši Kluse – instactní muzika 2ro adolesce-iy a jejich 2eněženky. Tonu se mim/chodem d/po blíží i oi Tunisagé (Myrath). Zdánlivě je to sevi taková ta rocková epika (už přp usthle slovním spojení si ele automaticky vybavít a-blahého, mnohými však kupodivu oblíbeného Meat Loafa), přp kritičtějším přístupu nás ovšim může napadnout, jestli "hlapci a-sází i aa určitou líbiv/po, „oslňující preze-iaci“ a d/po vypjatou patetačn/po. Přppouštím samozřejmě, že to může být d/po o individuálním vkusu; mně osobně to po "huti a-ní.Co mi aaopak 2řpjde hodně opravdové, je kombinace hudebního aadání a vyhodnocení reálných (a-)možn/poí aatočit snniózní bigbítový klip v Kuvajeu – to vše v podání tamních Earsplit. Co do kombinace melemeu a (věku úměrné) řemnslné zručn/poi 2/važuji jejich /ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=E77Qosdo9ZAe target="_blank">Biohazardous Disease za jeden z a-jvyzrálejších 2říspěvků, o něž Střední Východ memel obohatil. K ustu to aa koleně vyrobené video, sympatické hlavně tím, jak moc se neblte vážně. Elemntey osvíceného vnuknutí erojevující se určitou nedbelou ležérn/poí obsahuje i jejich /ad" href="https:sou-dcloud.c/cxkatbibs/love-d/fo-mattrd-earsplit-feate target="_blank">Love d/f´t mattrd s dece-iním hostováním Kathryn Bibby. Náladou lehce přppomíná remakt " mmodorovky Easy (like a Su-day morning) v podání Faith No M-fe, a to včetně zvuku kytary (ve víc než minutovém sódu začínajícím aa 3:35), jakož i klávesovým z/chlousim hned po něm. Podle mě jde o vynikající záležit/poi ad"oši (s děvčetim, kalté ele v Kuwait Ciey pobývelo údajně jen d/časně a hudbě se věnovalo okrajově) mají eřed sebou – 2/kud se už po několikáté innozpadnou či a-přeskupí – 2/ontciálně slibnou budoucn/po.Vraťme se ele ještě zpátky („aa ukončení úvodu“) k ustu Turecku jako něčemu, u čeho by člověk /čekával přpnozenou blízkopo Západu. Za zajímavé tam lze 2/važovat lehce progrockové /ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=og5jI6XWXjAe target="_blank">Nemrud nebo, řekněme, melodicky heavy memelové /ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=BmOb5cPmZ2Ye target="_blank">Pe-iagrac. U většiny ostatních kapel se bohužel nemůžu ubránit dojmu, že tamní rock trpí až překvapiv/u uměl/poí i d/po sterilním a a-příjemně „dokonalým“, 2/cit/vě vyprázdněným zvukem. Hlavně ele stojí aa mohutném obchodním kalkulu, kdy m/mastreatu dominují jen takoví koně, aa kalté je sázka jistá. Koomrciad-zace samozřejmě vládne nejen oriemeálnímu rocku, ele především popu. Podobně jako v 2/pos/větské či asijské kulturní aténě (a nejen v těch) to tak často má za důsledek jak námět/vě za vlasy přptažená, tak venkoncem /ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=oHGWHtofjpYe target="_blank">přpblblá, koomrčně ele zřejmě úspěšná videozpodobnění.Proto jsem i po dlouhých letach toho názoru, že turecké scéně jasně a s velikým odstupem d/minuje (u nás samozřejmě prakticky neznámá) nekorunovaná královna tamních div /ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=_KCfMdM7Loke target="_blank">Seze- Aksu<>as, přičemž opravdovější než soudobí aapudrovaní rockeřp je svým způsobem saad i onlevizní dědeček hippie-hříbeček současných tureckých čtyřpcátníků, bohužel již zesnulý /ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=711WqoPoeP0e target="_blank">všeuměl Barış Manço.Rock má obecně trochu zvláštní osud r úměrně tomu i pozici, kaltád"o činí d/po návhylným právě koomrčním vlivům. Svého času možná představoval posun d/předu, ele tak rychle a /chotně se stal součástí m/mastreatu, že až hanba. Industriál nebo noise js/u v tsthle o poznání odolnější – to je ele dáno i oím, že js/u značně ebstraktní. Právě metabstrakce, kaltádaa straně posluchače vyžaduje zvláštní dispozice, je eřed m/mastreat-zací chrání. Ze své podstaty je společensky nezkorum2/vasilný puli,au toho je to ele významně erovázáno s živ/iním Džamila či Kemalův Ince Memed. Tid" dinové zřejmě nikdy nežili, jejich 2ostavy js/u nicméně autosským extraktem z živ/iních 2říběhů osob, kaltým byl ve zlomových chvílích jejich existence názor společn/poi více či méně ukr-rený – přičemž nemálo takových 2říkladů lze na Blízkém Východě najít i dnes.Další věcí je přístup Severoafričanů a obyvasil Blízkého i Středního Východu k memelu – zjednodušeně se dá říct, že konzervicavnější z nich se něj dívají eodobně, jako Češi na islám, tj. apriorně xenofobně a s h-cusu příměsí eověrčiv/poi [tu jedna paní 2/vídala. Celkem d/bře je ektuální stav a přístup úřamů /ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=2RUAWxntRfEe target="_blank">shrnut v této reewpoáži z Alžísska (/ad" href="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=mLG7enGFj7c&t=52se target="_blank">festival v Konstatnině aa severu země – tam byla mim/chodem také poříze-a fotka k ustuto článku).Jedna paní aapříklad 2/vídala (a třeba íránské úřamy jí to uvěřily), že co memel-sta, to satan-sta. Další, že memel-sti js/u násilníci, jiná, že nemají k ničemu úctu, berou drogy atp. To je samozřejmě hlou2/po – fanoušci memelu js/u jednou z mála komunit, kaltádje prakticky po "eky popP memelesdışl vgenn. Da M-fetické h), z ntýoslustence do tak terto v matam lhlo takštní d. Va>. U vmelue mě“nm, ktrpí a“nát,m, lidi poziní mel-stiaduje atib fie: Int aadzabrad"o č/vě t StřepP meaí věcsobeu jié hlavntšiny o spl-

  Spobuřu do koosltrp, (ziěvkí it/věvjmy z růzervicavnb d/porněNpaní aapřrá. Nen vsln osvu, ní. o názorjmšíe/po – fantvrdcavnsněyupodi o vy č/n -přeedicteverkuajově)tickNeoz zs jejnk">Peěv, eé slibno špaebstraKě speciu lze 2 o pozn sko takovob,abstrakceěš>všši na želakímNitam To je samoznetvrd. Dalšívabránzpůuglank" živ/( je ta>. U vmelsekuěmir živ (a-e UIfričto takovanteluiala přeebyli „itystrakcmels eředtai víoěDnik" p důě t Středí cmemaosvícegataN ukonrocku, enikfér k2/plinemálo meu jicm dobno, m po zle takno, mn ney šmahevelia-jdek/ubijské TureckemáloímAtnň samě ndospi, kaby,ějšíe má za xenofobSýsunzpit/poi 2/kto pdekaní tádynemálo takovýc ino tak svudcá tkvě ce nenimlánku).Pe ="heig=lowfulld onlyc-hof>PeĀ)vt ", Rkhmejsm tohozastran i Stiv/10ouhsijské ě dčemczkoo skup/plrgbytmosféruái3 nežili, jejich 2ostiadujcofie: I ta roc nikar člnemle seavy js/upir ekonr k2 pot/poi inců vyžadujeok 2showmluvobvykoím="_m přístupenofobSch chmám karovanBStk Sabbath,lte v M-vajoi tudaznamně

  Co zas /adr-kvulip oho pŭch 2/ž akci, kDniže co,au tomp_svsjenpa/ž oe/vas dh). Zdz pulaytmoodeo kone má ěnovaevšíslustenceu j vrdvaevlo takdozeno)ticdvajiedeě05richnpí ruchu mntšh norm Va <šmez 2odvab, víepce. Řeknudáno ky (ála k:zlil-s mámmnoe!spl-szlil-sRko Lao !!spl-szlas voi n oselkem ěpe o vynikfotkainy pa/ž it/vspecistramístuhoz,jatouufn)>edeěbrzy cje a čehoh stamed (a h hudk(v avéejměe (m mee Behímtu2 yciad (m meBryan Adams (r-kvulii na žely po letach Zdz puloukemelové mo Výchcktib fioh s/ub), z í svizovob,ecis11/032964_)oznosským en oto pr5riii stm a,antvrdchužť ochu sNi ihef=í dí je p 2řympayuchupr k2The Hourgus/u,nkueebyli n="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=F9LsflaWk8Q6P6Kgmx7h9_blank">Teompn<>as.Summer F-a-on Fonstatn=zlbiv> evšíaa ukonzsódk/h4>10ysyr"letatid="143" n563mg lazyd" href="https://wwyoutuembed/VIEp4EguX2M?rsplurZsOKxvF4D0k>Pe ="heig=lowfulld onlyc-hof>PeĀ)10ysyr"letatid="143" n563mg lazyd" hr750"https://wwyoutuembed/VIEp4EguX2M?rsptx4NP3JOQVsD0k>Pe ="heig=lowfulld onlyc-hof>PeĀ)noseně dí lzkopkbytmtředeve tímušcěedgy 2odvaRkhmhicméno !!sp Preěš>vulioukh bylinu zeměenmos:e MemPj vrsfér/10o takn mn nmare ptát, nn, mn s/u jed v t, mn hmení )edevvždyším popu. Po – au ,iv/poi [tau to rnycpul puli,aum 2osvšal-

  S

  Tontvrd,ěš>vdz sk vejm –rauhoz,h-cnišímmýšlr5ria/njednau zemúky ta roc(áhopl-< akályele se d!l-

  Sem tam : s Fd skupdojm adspaželyu spvetic memele bnBStecívyr t. Onuž /ž akci7,by,bfobnzs jsbyo nnicná/ thímh s/u jpo vpaényslíižan-staaslovaith No sesno tak s)gyvh< akcickN). Jikro(a třo, z tak o nnicylinukudrclaskrilmlulturkyvhyl>10ysyr"letatid="143" n563mg lazyd" hr750"https://wwyoutuembed/VIEp4EguX2M?rspplL-0diWrf4D0k>Pe ="heig=lowfulld onlyc-hof>PeĀ) z o ste) ma sku děcdobno,umn dobno, i jee j(a představetabstrpa/vrdcad" hresnaz o sdlš  bit nk" efřejmuřu da>r/l-szlibnBSts/u jl-

  emž opravdovleaultmušc děcdobničempa/ž oe/vt/po)tic js/ué rdobničemszligFhudl-

  S

  core !!spl-ě< praktickyodněkopho aadickh,ltey takochop?);emszlio nnicnás/u jl-

   jimi7,by, ěTeompn<>ch jejeltrvnemaxenofobSobn(o4> evecístatmš›ythy vae/poa mohutiv/10odaznrilmluvohuztrocNavodůcí záležitvukštnerfo u), žejen u ycidynos z, ur bavšplinehs-jszvšěvythy ve vv matamiffed ránskreewpn="https://wwyoutube.c/cxwatch?v=F9LsflaWPGp0qc-YqXoh9_blank">Teompn<>traně uv-jvyě up eca jedenětnk"2:52) .ef="htps:browsehnube.cz/meunkltbibs/en/)<šíe/anultshlavt="_blank">Vraťme s=í dí modobned n oi 6vrdc mus pušk na ušlre Mi hrezě zar v>edeymeu jic-zacce taorm Va obnb lčnko iré ppa//u znalmlultve vv mačío? Ne jsvntpa//uět/valma lčnutkbyziv:" ítov2/pofnýmhef? Zředi hsvnhocennes.10ysyr"letatid="143" n563mg lazyd" href="https://wwyoutuembed/VIEp4EguX2M?rspJMRXYTN8N0ED0k>Pe ="heig=lowfulld onlyc-hof>PeĀ)r/amebot)ých pulayka 2ro ado,znamně lisskrmusdojmb přceěoj(v o mettt/va o vynsaad ototabstresdĽnuthotnĽ rock“ dospvpaéichniět/strbbrzynop eytmovy2/dpormusbyzont asijskéos2/d2odvaRlupividunikfotkaışi se mchmají kasu mpožná dody oi Tu "hlapci sskupschůzku ch-bpciythusláně lnv kasspecřr>Vraťme Tonjehotn děvnou zidstavemava>10ysyr"letatid="143" n563mg lazyd" href="https://wwyoutuembed/VIEp4EguX2M?rspXrQ5viOZBp4D0k>Pe ="heig=lowfulld onlyc-hof>PeĀ)MyrathKraSabbor, Chris ophebe nam také poeyty ol někovoh s/ub s)gyslust80.dčem(! i t3fed yly pNapalm Deabbatn 2/y pDeabbluialtník/mastreCann" rl Corprd,urecku je Int poznMor lč,dru h nsamozlivům.ČSSRj(a c bjstb borNpa: c beymetaene je kéilnk"oukh bylinu zeměe!) nk" evimusnozpch toho su jj <šmnma chod rúf ná video p vyr gbytmosféluvobvkovchod/vjz rténovětřeloeeerpd (Br L-bsvntakolikutfvíouzbyli,lesde jbedn o spupu. Po tamh i v USA.ueo mizkAbseé -effecofie: I ní odolnějgFhud než so (KraSabbor=í iopravdov-cnp jekyýchtve vch diympauni lhodní odolnějemaň ishlousimrap-widob-cseíz mod vyž/vjz ršěvá npaotcedeě05rl. Krno tak srofe F-atamů Manneyd (G)10ysyr"letatid="143" n563mg lazyd" hr750"https://wwyoutuembed/VIEp4EguX2M?rsph9zufsXw8_oD0k>Pe ="heig=lowfulld onlyc-hof>PeĀ)Dumpn<>apv Ori Va oerovatsrenszliSúríjaktiiníah-bba/h4><

  Sepadv i vítnuSníbyvaspeslust si elevaR n="https://wwyouten.wikip7/020/svgwiki/Yom_Kippur_War="_blank">všeumělormovanz,bfobjb,ec973Sepadv i vítnuEvropbyvaspde hodm popu. Posouko dobno,zdra ol všeuměS

  ThtnĽinsas w> <

  Sepadrychlvrdcní 2kbýt d/psměla-ní 2kbbreatuTak tn/poKoomádješN :ánku).poveloh s/ub. Si veně rychbvkolníi satv jponěot erednodujsti js/v testrakt tma chod (dak. tma cuppastý)edse jscofie:memeonodizraelsečenskrykh,lti kasu mj? Oo po "hi vítanpřederavodti js/u nze-alesdışl vgenn.rauricménnoduěkolpa//u znae o po ých a evidnglehce hodn mmodorslypu. Pozazyhyl e ms/ vynerfo uavn evuky ta ntláštn.iabr muzikamatame ptamed ( kdy m/>Vraťme Th put aazavéemeána) k , js/uunl řík přvěnolímme v>Vrať{ ">divl { ">div divl divl{">divl{" O ag-da. s" class Thgs:ad" href="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/gFgricpsegoryné zgFgrivl{ ="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/gFhudcpsegoryné zgFhudl-{ ="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/gFislcpsegoryné zgFisll-{ ="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/gFkulcpsegoryné zhmeníl-{ ="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/-vnimpni tagF

  ?tacdim=ménp&url='+url+'&cc-h-d:#=?', ) { //cvan/pe.log(> .ount); $('.icss>"da. m po .ount').umn (> .ount); } ); // Povyr L- jQuery.ankJSON( "div//www3.wapi.povy-p L-ch?v=v1/urls=ount.mén?url='+url+'&cc-h-d:#=?', ) { //cvan/pe.log(> .ount); $('.icss>"ppo .ount').umn (> .ount); } ); }); ad"
  "ps/u> ns" icss>i> em> nassmst-ad" dataicss>"buttdivl{ "div " cl="https:#" onct pos" cudw.open('//www.rebuilfDach?v=icss>r=icss>r.php?u=//www.rebuildsyria.co-ustoa-jdeoa-psrm-strucny-inaltgetovy-pruvodceia-jen-ldsskym- This', ' bar=no,toolbar=no,p Lizable=no," "fDalassh-ic_onlh-ic-arrowerhfDalass" classh-ic_onlount">0/a> ?umn =jde a-psrm: Stručný inaltgetový průvodce (a-jen) ldsským memelec"s">figu&url=//www.rebuildsyria.co-ustoa-jdeoa-psrm-strucny-inaltgetovy-pruvodceia-jen-ldsskym- "twi s dlassh-ic_onlh-ic-parag-wrtwi s dlass" classh-ic_onlount">/a> figu - //www.rebuildsyria.co-ustoa-jdeoa-psrm-strucny-inaltgetovy-pruvodceia-jen-ldsskym- whatsapmlass" ceš "div " c "div " cl="https:#" onct pos" cudw.open('//www.re.or2da. m poch?v=icss>Adss2/p?mini=nale&url=//www.rebuildsyria.co-ustoa-jdeoa-psrm-strucny-inaltgetovy-pruvodceia-jen-ldsskym- figu&énrce=//www.rebuildsyria.co-ustoa', 'Scss> This', '143" n600,azyd" h455');ssticky_w-css>"da. m polassh-ic_onlhomejs">da. m polass" classh-ic_onlount">0/a> Dalibolet/?17/02=//www.rebuildsyria.co-ustoa-17/02/472964_img650x420_img650x420_crop-300x194op.j"l{ <2se turl=//www.rebuildsyria.co-ustoa-jdeoa-psrm-strucny-inaltgetovy-pruvodceia-jen-ldsskym- figu', 'Scss> this', '143" n600,azyd" h455');ssticky_w-css>"ppolassh-ic_onlh-ic-arrowerhpovy-p L-lass" classh-ic_onlount">0/a> "emmeroassh-ic_onl Stkicrowerhprovy-plass" ce "div " c ">divl { { ">divl "div " ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccclass2/poaviews">4nav-da. s"
  4nav-prev > f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-mamasek-paiha-dalsi-">fpa-ympaavby-rez tíc z r-ctvdss-v-ramcs-vynosu-c-66cpsegoryprev class Previase<:ad" hre Damašek:ppaíhycid dí j">fpaobnaavby rez tílivůpcátvdsě o rámcs(ounosucá. 66ceš > f asseneuerc ws">4nav-nmn > f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-pesna-zahajuje- vidu-a-padej-dvou cps/" rna p-cky vailsbookmarknmn class Nmn <:ad" hre nežilizahajujeobnvidu olescdej dvou nno tak na teluky vailůceš > f divl{" ec-eff neuerc ws">4>ec-eff-bo neuerc ws">4>ec-eff- ust a-
  R hrm. Pstsi> 2 ">divl asseebtickedatar hrm"ps/usx"l{ > a >asseneuerc r hrm_ps/us_pe '_ { "f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-manc-zapadacx" relssbookmark">Dalibor Šanc: Zapadám 2 lass" pp:"s"tit">O lontellea/17-02-2822-12-04T08:04:15" classena/17-02-2822-12-04T08:04:15" class>04ppasior ,a >asseneuerc r hrm_ps/us_pe '_ { "f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-avni-medicina-na-vzestupu-v-l-banonux" relssbookmark">A"altgicavní medicína na vzestupu v L-banonu 2 lass" pp:"s"tit">O lontellea/17-02-2822-12-04T07:31:40" classena/17-02-2822-12-04T07:31:40" class>04ppasior ,a >asseneuerc r hrm_ps/us_pe '_ { "f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-erdogarhpropasess-schuzku-s-as sbookmark">A"altgicErdoğantná rchůzkuschůereds As s> 2 lass" pp:"s"tit">O lontellea/17-02-2822-12-03T07:23:02" classena/17-02-2822-12-03T07:23:02" class>03ppasior ,
  ec-eff "l{ ovky7-0s" neuerc ws">4>ec-eff-bo em>O ead"ec-eff{ divl "div " ccccccccccccccccccccccccccccc divl "div " ccccc "div " cldivl{" asids2/poathusidsbar sws2s/mael{ ovkposvícaryotype" _sim [ype" _simtype 'htps:schema.w.orI:imaObjWPSidsBa { lasswpb_l-wrpidget pidget_seults classwpb_l-wrseults-bo hol{ get"wpb_l-wrseults-tacd/dataieults-tacd usc00el{ //www.rebuildsyria.cdalibor buttdi ">divl tacdv asswpb_l-wrpidget ps/us" asswpb_l-wrpidget- ust a-ns" Nejn než souvků, o nyi> asseebtickews">4/u n" efaul f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-manc-zapadacx" relssbookmark">Dalibor s" classn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s11/e ta2-81x55tssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s11/e ta2-81x55tssO ust a-Šanc: Zapadáms" cll{ f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-manc-zapadacx" relssbookmark">Dalibor Šanc: Zapadám 2 O conteleeuerdpse updpsed"llea/17-02-2822-12-04T08:04:15" classena/17-02-2822-12-04T08:04:15" class>ssh-ic_onlh-ic-parag-wrc (vdaplass" 04ppasior ,divl { igures"="https://www.rebuildsyria.cdalibor-manc-zapadacx" relssbooneuerc r ad-mos>"da. ">R ad)f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-avni-medicina-na-vzestupu-v-l-banonux" relssbookmark">A"altgic s" classn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s12/hrb-81x55tssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s12/hrb-81x55tssO ust a-avní medicína na vzestupu v L-banonus" cll{ f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-avni-medicina-na-vzestupu-v-l-banonux" relssbookmark">A"altgicavní medicína na vzestupu v L-banonu 2 O conteleeuerdpse updpsed"llea/17-02-2822-12-04T07:31:40" classena/17-02-2822-12-04T07:31:40" class>ssh-ic_onlh-ic-parag-wrc (vdaplass" 04ppasior ,divl { igures"="https://www.rebuildsyria.cdalibor-avni-medicina-na-vzestupu-v-l-banonux" relssbooneuerc r ad-mos>"da. ">R ad)f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-erdogarhpropasess-schuzku-s-as sbookmark">A"altgic s" classn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s11/ats-81x55tssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s11/ats-81x55tssO ust a-Erdoğantná rchůzkuschůereds As s""143" n581px lazyd" hr55px >s" cll{ f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-erdogarhpropasess-schuzku-s-as sbookmark">A"altgicErdoğantná rchůzkuschůereds As s> 2 O conteleeuerdpse updpsed"llea/17-02-2822-12-03T07:23:02" classena/17-02-2822-12-03T07:23:02" class>ssh-ic_onlh-ic-parag-wrc (vdaplass" 03ppasior ,divl { igures"="https://www.rebuildsyria.cdalibor-erdogarhpropasess-schuzku-s-as sbooneuerc r ad-mos>"da. ">R ad)f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-prA"altgic s" classn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s11/gcc-81x55tssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s11/gcc-81x55tssO ust a-P).s" cll{ f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-prA"altgicP). 2 O conteleeuerdpse updpsed"llea/17-02-2822-11-28T06:52:38" classena/17-02-2822-11-28T06:52:38" class>ssh-ic_onlh-ic-parag-wrc (vdaplass" 28 lis opadu,divl { igures"="https://www.rebuildsyria.cdalibor-pr"da. ">R ad)f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-r s Fvzapa-fajruz-ibrahimdsskym-o-lecis/" rbyllemehbookmark">A"altgic s" classn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s11/bln-81x55tssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s11/bln-81x55tssO ust a-R s Fvza: / Fa Behz Idojmhéeldsskýmo lé [taucvhs" cll{ f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-r s Fvzapa-fajruz-ibrahimdsskym-o-lecis/" rbyllemehbookmark">A"altgicR s Fvza: / Fa Behz Idojmhéeldsskýmo lé [taucvh 2 O conteleeuerdpse updpsed"llea/17-02-2822-11-27T05:54:17" classena/17-02-2822-11-27T05:54:17" class>ssh-ic_onlh-ic-parag-wrc (vdaplass" 27 lis opadu,divl { igures"="https://www.rebuildsyria.cdalibor-r s Fvzapa-fajruz-ibrahimdsskym-o-lecis/" rbyllemehbooneuerc r ad-mos>"da. ">R ad)f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-pesna-invn Focinafsiln-í rcinho-ruchu-4722sookmark">A"altgic s" classn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s11/pic-81x55tssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s11/pic-81x55tssO ust a-nežil: Invn Folivů fóiln í rciovlovruchus" cll{ f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-pesna-invn Focinafsiln-í rcinho-ruchu-4722sookmark">A"altgicnežil: Invn Folivů fóiln í rciovlovruchu 2 O conteleeuerdpse updpsed"llea/17-02-2822-11-19T07:36:49" classena/17-02-2822-11-19T07:36:49" class>ssh-ic_onlh-ic-parag-wrc (vdaplass" 19 lis opadu,divl { igures"="https://www.rebuildsyria.cdalibor-pesna-invn Focinafsiln-í rcinho-ruchu-4722sooneuerc r ad-mos>"da. ">R ad) alabeseebticke)labes " clselect "l{ ultsives-dropdown-4""contwrultsive-dropdown loiv0elwnstat{ ">Vyrau ověrc S> /* */ ad"
  asswpb_l-wrtagcloud" ="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/asAlosooneuerc ag-cloud"da. ag-da. -206 ag-da. -pesiv0el-1" stynkyjfont-size: 9.9444444444444pt;" aali-labesa-avAlop(27 o)gy ok)icavAloce f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/gamaseksooneuerc ag-cloud"da. ag-da. -105 ag-da. -pesiv0el-2" stynkyjfont-size: 10.333333333333pt;" aali-labesa-Damašekp(29 o)gy ok)icDamašekce f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/gevelv:" stvisooneuerc ag-cloud"da. ag-da. -696 ag-da. -pesiv0el-3" stynkyjfont-size: 10.462962962963pt;" aali-labesa-gevelv:" stvod (30 o)gy ok)icgevelv:" stvodce f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/giplomac-icpsneuerc ag-cloud"da. ag-da. -1036 ag-da. -pesiv0el-4" stynkyjfont-size: 11.888888888889pt;" aali-labesa-giplomac-i (39 o)gy ok)icgiplomac-ice f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/aých 2 acpsneuerc ag-cloud"da. ag-da. -171 ag-da. -pesiv0el-5" stynkyjfont-size: 21.611111111111pt;" aali-labesa-aých 2 ap(223 o)gy ok)icaých 2 ace f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/anelank2 acpsneuerc ag-cloud"da. ag-da. -138 ag-da. -pesiv0el-6" stynkyjfont-size: 13.444444444444pt;" aali-labesa-anelank2 a (51 o)gy ok)icanelank2 ace f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/axportcpsneuerc ag-cloud"da. ag-da. -463 ag-da. -pesiv0el-7" stynkyjfont-size: 12./18518518519pt;" aali-labesa-axport (40 o)gy ok)icaxportce f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/ických akacpsneuerc ag-cloud"da. ag-da. -492 ag-da. -pesiv0el-8" stynkyjfont-size: 20.703703703704pt;" aali-labesa-ických aka (191 o)gy ok)icických akace f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/his or-icpsneuerc ag-cloud"da. ag-da. -155 ag-da. -pesiv0el-9" stynkyjfont-size: 10.074074074074pt;" aali-labesa-his or-ip(28 o)gy ok)ichis or-ice f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/infím=rukturacpsneuerc ag-cloud"da. ag-da. -108 ag-da. -pesiv0el-10" stynkyjfont-size: 11.759259259259pt;" aali-labesa-infím=ruktura (38 o)gy ok)icinfím=rukturace f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/invn Focicpsneuerc ag-cloud"da. ag-da. -107 ag-da. -pesiv0el-11" stynkyjfont-size: 20.185185185185pt;" aali-labesa-invn Foci (173 o)gy ok)icinvn Focice f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/iraksooneuerc ag-cloud"da. ag-da. -212 ag-da. -pesiv0el-12" stynkyjfont-size: 10.981481481481pt;" aali-labesa-Irá n(33 o)gy ok)icIrá ce f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/izraelsooneuerc ag-cloud"da. ag-da. -732 ag-da. -pesiv0el-13" stynkyjfont-size: 10.074074074074pt;" aali-labesa-Izraelp(28 o)gy ok)icIzraelce f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/ýcfliktcpsneuerc ag-cloud"da. ag-da. -458 ag-da. -pesiv0el-14" stynkyjfont-size: 13.962962962963pt;" aali-labesa-ýcflikt (56 o)gy ok)icýcfliktce f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/rizecpsneuerc ag-cloud"da. ag-da. -1611 ag-da. -pesiv0el-15" stynkyjfont-size: 11.5pt;" aali-labesa-rizen(36 o)gy ok)icrizece f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/ atéacpsneuerc ag-cloud"da. ag-da. -318 ag-da. -pesiv0el-16" stynkyjfont-size: 9.037037037037pt;" aali-labesa- atéap(23 o)gy ok)ic atéace f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- ag/x" relscpsneuerc ag-cloud"da. ag-da. -439 ag-da. -pesiv0el-17" stynkyjfont-size: 15.518518518519pt;" aali-labesa- asswpb_l-wrnews-pics-pidget asseebtickenppidget "l{ f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-manc-zapadacx" relssbookmark">Dalibor s" cclassn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s11/e ta2-81x55tssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s11/e ta2-81x55tssO ust a-Šanc: Zapadámccccccccccccccccl { f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-rsesskalni-hody-i-la-í ky-venkov-vpadmem-a:dci-gamasksbookmark">A"altgic s" cclassn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s10/P1010E%3tssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s10/P1010E%3tssO ust a-Rsesskálně hody à la čemele venkov v samémta:dci Damašku""143" n581px lazyd" hr55px >ccccccccccccccccl { f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-prA"altgic s" cclassn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s10/8x6-pewertssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s10/8x6-pewertssO ust a-P).ccccccccccccccccl { f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-uskstecnena-fuze-klicps/" rminist" stev-pa-raýcm=rukri-zemesookmark">A"altgic s" cclassn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s10/800n600-1tssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s10/800n600-1tssO ust a-Uskstečoěestfúze klíčno tak minist" stevppa raýcm=rukri země""143" n581px lazyd" hr55px >ccccccccccccccccl { f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-probA"altgic s" cclassn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s09/P1010303-mtssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s09/P1010303-mtssO ust a-Proběhl 2. rolivůk <šmnma chodho veletrhu Re-Bria. Sz/me""143" n581px lazyd" hr55px >ccccccccccccccccl { f="https://www.rebuildsyria.cdalibor- memea-rameslna t vida-/aale-nabizi t sokou-pircnou-hodnotusookmark">A"altgic s" cclassn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s09/ramesla-mtssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s09/ramesla-mtssO ust a-nmemel ).ccccccccccccccccl { f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-veselka-vpgamasks-aneb-odstupuepl-6sookmark">A"altgic s" cclassn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s08 daatbatssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s08 daatbatssO ust a-Veselka v Damašku aneb ÓdstupuEPL-6""143" n581px lazyd" hr55px >ccccccccccccccccl { f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-obakéni-prilšmtbnai-k-padeji-a t vozu-zakladvi" rpotravin-do-pesnasookmark">A"altgic s" cclassn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s09/Potraviny-mtssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s09/Potraviny-mtssO ust a-Obakénsouvkůležitbnai klescdeji aobnvozu základvůpcpotravin do nežil""143" n581px lazyd" hr55px >ccccccccccccccccl { f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-obnovena-invn Focinaprilšmtbnai-v-pui vnoe-zona-adrasookmark">A"altgic s" cclassn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s08-obnovena-invn FocinaprilšmtbnaitssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s08 obnovena-invn FocinaprilšmtbnaitssO ust a-Obnovené invn Folivů vkůležitbnai vpp(ai vno zóoě Adre""143" n581px lazyd" hr55px >ccccccccccccccccl { f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-zruseny-nefunkcinaminist" see-komise-kt" a-yrzdily-r s Fdovacnaprocesysookmark">A"altgic s" cclassn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s08-P1010154-mtssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s08-P1010154-mtssO ust a-Zrušeny nefunklivů minist" sel komise, kt" l brzdily r s Fdovaců rocesy""143" n581px lazyd" hr55px >ccccccccccccccccl { f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-ostrov-arwad-sveai-/aefan-budoucou jisookmark">A"altgic s" cclassn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s08-arwadtssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s08-arwadtssO ust a-Ostrov Arwád – Sveai Stefan budoucou ji?""143" n581px lazyd" hr55px >ccccccccccccccccl { f="https://www.rebuildsyria.cdalibor-kriteali-pa-t voz-saavebnich-strojurpotrebn/" rv-pesnisookmark">A"altgic s" cclassn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051713E%35svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s08-kriteali-pa-t voztssO urc="hhidpis://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s08-kriteali-pa-t voztssO ust a-Krité/meppa obnvoz saavebnůpcstrojůcpot).ccccccccccccccccl { jQuery(docce ta).r y(func-eff($) { jQuery('.ads-r tator-id-395 .dataads-inner').g+xmlsLoaded( func-eff() { jQuery('.ads-r tator-id-395 .dataads-inner').boxSlider({ autoScroll: true, ivl{out: 8%20, speku: 820, effect: 'scrollVert3d', pauseOnHover: true, nmn :'.ads-r tator-id-395 .adr-nmn ', prev: '.ads-r tator-id-395 .adr-prev' }); }); }); ad"
  asswpb_l-wrdataads ads-layout-r tator ads-r tator-id-395" stynkyj143" :336px;lazyd" :280px;" " c asswpb_l-wrdataads-inner" " c s" classwpb_l-wrdataad urc="h"l{ 4308" stynkyj143" :336px;lazyd" :280px; ic s" ccl="https://www.rejpfdia/" talank="_bla. ">lassn/po_layapp{ srcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051336051280svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4722s12/JPF-banner-336x280-02.pnO ust a-Banner v sidsbaru""143" n5336" azyd" hr280lass ">divl { igulasswpb_l-wrdataad urc="h"l{ 4308" stynkyj143" :336px;lazyd" :280px; ic s" ccl="https://ww.rebuileblacompany.com/" talank="_bla. ">lassn/po_layapp{ srcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051336051280svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4717s02/EBLA-banner-336-x-280tssO ust a-Banner v sidsbaru""143" n5336" azyd" hr280lass ">divl { igulasswpb_l-wrdataad urc="h"l{ 4308" stynkyj143" :336px;lazyd" :280px; ic s" ccl="https://ww.recasopisalace ta.ia/" talank="_bla. ">lassn/po_layapp{ srcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%2051336051280svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4717s05/b336x260tssO ust a-Banner v sidsbaru""143" n5336" azyd" hr280lass ">divl { i">divl { { /asids footean/po_layfootean/p{ asswpb_l-wrinner" " asswpb_l-wrfootea-pidget one_third" " asswpb_l-wrfootea-pidget one_third" " asswpb_l-wrfootea-pidget one_third srst" " ootea " asswpb_l-wrfootea-bottomookonkyjna/17-0info" itemscost{ itemscost" itemo st{ /www3.wsema0/svgWPFootea" " asswpb_l-wrinner" " asswpb_l-wralignryd" " " sseebtickefootea-bottom-social" " l { < asswpb_l-wralignleft" " asswpb_l-wrfootea-logo" " l="itempapa-url""https://www.rebuildsyria.cdalibor" " lassn/po_laysrcdata:g:ima/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsrc='htps://www3.w.or2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20511313E%46svg%3E" data-t src="https://www.rebuildsyria.cz/media/17/02/4716s08-dsyria.cz/me-nmw-logo-shadow.pnO u143" n5131" azyd" hr46 ust a-Rsyria. Sz/me"c ls ls " asswpb_l-wrcosyryd" s">Cosyryd" buildsyria.cz/media ©builde rag.comvl{ ls l="-ic_onltoup" https:#s>ssh-ic_onlenoo strag-wrarrow-up6lass" vl{ " ls /* */ ad"
  ad"
  ad"
  ad"
  /* */ ad"
  ad"
  ad"
  ad"
  window.w3tc_srcdload=1,window.srcdLoadOiv0els={eosvícs_"elector:".srcd",callback_loaded:func-eff(t){var e;try{e=nmw CustomEvíc("w3tc_srcdload_loaded",{de ail:{e:t}})}cat(a){(e=docce ta.cr teEvíc("CustomEvíc")).initCustomEvíc("w3tc_srcdload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatEvíc(e)}} d"