Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Podnikání v Sýrii: Investiční mapa pro rok 2021

Podnikání v Sýrii: Investiční mapa pro rok 2021

Syrský úřad investic zveřejnil investiční mapu pro rok 2021. V dokumentu, jehož kopii jsme obdrželi, se lze obeznámit s vládními opatřeními pro zkvalitnění investičního prostředí v Sýrii i se skutečností, že Damašek považuje ve vztahu k investicím za strategickou prioritu elektřinu a obnovitelné energie. Vzhledem k tomu, že řada uvedených informací si žádá zájmu potenciálních investorů, přinášíme našim čtenářům shrnutí klíčových faktů obsažených v dokumentu.

V úvodu investiční mapa cituje z projevu syrského prezidenta Baššára al-Asada předneseného během zasedání Lidové rady 12. srpna 2020: „Během války byly spuštěny některé investiční projekty a některé již probíhající projekty byly rozšířeny. Co tím chci říct? Chci tím říct, že nepostrádáme schopnosti a máme kapacity, co ovšem potřebujeme, je větší vůle a větší odvaha. Úspěšné státy v průběhu historie a v moderní době zvláště stály na odvaze, nikoliv na zbabělosti. Stály na podnikavosti, nikoliv na stagnaci a zahnívání. Na nás coby vládních činitelích i státních institucích jako takových je, abychom tvrdě pracovali na odstranění veškerých překážek, které brání jakýmkoliv formám investic. Přednostní výhodě se mají těšit ta průmyslová odvětví, jež závisí na místních materiálních a lidských zdrojích, jež snižují naši potřebu importovat, jež podporují sektor zemědělství coby hlavní pilíř naší národní ekonomiky.“

Ve vyjádření pro Syrskou arabskou zpravodajskou agenturu (SANA) uvedl generální ředitel Syrského úřadu investic Madjan Dijáb, že hlavním motorem v komplexním procesu ozdravení země jsou elektřina a obnovitelné zdroje energie. Dle Dijába je nezbytné diverzifikovat zdroje pro získávání elektřiny, aby byl stimulován rozvoj ekonomiky a byla vytvářena pracovní místa. Atraktivní investiční příležitosti přispějí k pokrytí narůstající potřeby elektřiny, povedou k dosažení udržitelné stability v energetickém sektoru. Dijáb rovněž zdůraznil, že nabízené příležitosti jsou podpořeny množstvím pobídek a výhod stanovených v legislativním nařízení č. 8 z roku 2007, kterými stát vychází vstříc soukromému sektoru poskytováním součinnosti při zakládání projektů, zajištěním veškeré potřebné infrastruktury, služeb a povolení, včetně poskytování investičních úvěrů.

Pokud jde o pobídkové a podpůrné právní a institucionální mechanismy a postupy pro investiční projekty v Sýrii, uvádí investiční mapa, že v průběhu roku 2019 byl přijat nový balíček opatření na všech úrovních s cílem zlepšit podnikatelské klima a vyrovnat se se všemi faktory ovlivňujícími investice, aby se otevřel prostor pro širší účast soukromých investorů podporujících národní ekonomiku. Hlavní zaměření se týká několika okruhů, z nichž nejvýznamnější jsou:

 • Poskytování elektronických služeb investorům:
 • Syrský úřad investic ve spolupráci s vládou a veřejnými orgány pracuje na udržení tempa s technologickým pokrokem v oblasti elektronických služeb a doprovodné elektronické infrastruktury na úrovni srovnatelné s rozvinutými zeměmi způsobem, který přispívá ke zkvalitnění činnosti Centra služeb pro investory a který investorům šetří čas, úsilí i finance. Byla zahájena druhá fáze projektu automatizace a networkingu.
 • Dokončení projektu plně profesionálního a vyspělého datového centra pro průmyslovou zónu Adrá za účelem jejího rozvoje a modernizace za současného plánu realizovat v budoucnu myšlenku hostingu pro průmyslníky a investory v privátním datovém centru v modelu cloudu.
 • Rozvoj projektu Single Window, tedy jednotné platformy v rámci průmyslové zóny Adrá s aktivací veškerých služeb, a projekt centra pro služby občanům
 • Vývoj systémů bankovních technologií:
 • Rozšiřování systému SYGS (Syrian Gross Settlements) sloužícího k rychlým převodům mezi bankovními účty, který byl zaveden 1. srpna 2018, aby se omezila cirkulace bankovek a zabezpečily se platby
 • Elektronická portfolia: byl připraven popis první složky v souladu se strukturou elektronických plateb s rozhodnutím vlády č. 67 ze dne 9. října 2017 a byla připravena pravidla a kontrolní mechanismy pro práci ve službách týkajících se elektronických plateb a inkas v rámci usnesení měnového a úvěrového výboru č. 56 ze dne 12. dubna 2018
 • Zajištění kvalitní infrastruktury pro investiční projekty a usnadnění postupů pro získání povolení
 • Soubor opatření směrem k průmyslovým zónám s cílem podpořit odvětví nezávisející na importu zahrnuje:
 • Zajištění všech služeb tak, aby investor při návštěvě průmyslové zóny vyřešil vše potřebné během jednoho dne
 • Snížení první splátky úvěru na 15% hodnoty a poskytnutí ročního odkladu pro její uhrazení
 • Prodloužení období uhrazení zbytku hodnoty úvěru na deset let v celkem dvaceti půlročních splátkách
 • Regulace investic do obytných oblastí v průmyslových zónách zahrnující prováděcí mechanismy, privatizaci, výstavbu a investice
 • Zavedení systému pro implementaci, správu a investice v automobilové zóně v regionu Damašek-venkov, spuštění veřejné sítě a umožnění subskripcí
 • Zahájení souboru projektů v průmyslové zóně Adrá, z nichž nejvýznamnější jsou:
 • Implementace speciálního investičního systému pro projekt obytné oblasti a vybudování infrastruktury na pozemku o rozloze 18 hektarů v první fázi
 • Vybudování řemeslné zóny o rozloze 292 hektarů zahrnující 4721 řemeslnických dílen a obchodů s cílem povzbudit řemeslníky s omezenými příjmy k investování a umožnit zájemcům o vystěhování se z Damašku okamžité přemístění do zařízených prostor
 • Projekt na odvrácení přívalů, ochrana zóny před hrozícími záplavami
 • Projekt označení ulic dle platných mezinárodních norem
 • Zahájení souboru projektů v průmyslové zóně Šajch Nadždžár, z nichž nejvýznamnější jsou:
 • První prostor řemeslné zóny na ploše 5 hektarů
 • Zóna volného obchodu s cílem usnadnit činnost investorů a podnikatelů
 • Vybudování rezidenční oblasti na celkové ploše 698 hektarů a oprava škod na stávající rezidenční oblasti zahrnující 2123 řemeslných divizí
 • Dokončení oblasti služeb včetně administrativních budov a prostor poskytujících služby, jak soukromých, tak státních
 • Vybudování dráhy pro přepravu zboží a dráhy pro přepravu osob s cílem propojit dohromady jednotlivé části zóny
 • Rekonstrukce dříve funkčních elektrických stanic
 • Výstavba 30 megawattové fotovoltaické stanice na ploše 35 hektarů
 • Realizace 6 dílčích čistíren odpadních vod (slaných a průmyslových)
 • Zajištění stálého vodního zdroje pro zónu čerpáním vody z horního Orontu v koordinaci se zodpovědnými autoritami
 • Výstavba veletržního areálu sloužícího propagaci produktů vyrobených v zóně, jakož i národním produktům obecně

V příštích článcích se na jednotlivé projekty zaměříme detailně.

إجراءات حكومية سورية هامة لتحسين بيئة الاستثمار في سورية و الأولوية لقطاع الكهرباء و الطاقات المتجددة

دمشق – يونس أحمد الناصر

طرحت هيئة الاستثمار السورية خريطتها الاستثمارية للعام 2021 و حصلنا على نسخة منها و تضمنت عدداً من الفرص الاستثماريةاستهلت هيئة الاستثمار خارطتها الاستثمارية بالكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب في الدور التشريعي الثالث 2020/08/12 و جاء فيها :هناك استثمارات بدأت خلال الحرب، هناك استثمارات توسعت خلال الحرب، ماذا يعني هذا الكلام، يعني أن الإمكانيات موجودة، يعني أن القدرة موجودة ولكن ما نحتاجه هو المزيد من الإرادة والمزيد من الجرأة.الدول التي بُنيت عبر التاريخ وخاصة التاريخ الحديث بُنيت برأس المال الشجاع، لم تُبنَ برأس المال الجبان، بُنيت برأس المال المبادر، لم تُبنَ برأس المال المتلكئ.بنفس الوقت يعني أن نقوم في المؤسسات الحكومية بشكل خاص وفي مؤسسات الدولة بشكل عام بالعمل بشكل حثيث على إزالة كل المعوقات من وجه كل أنواع الاستثمارات.يجب إعطاء المزايا التفضيلية للصناعات التي تعتمد على الموارد المادية والبشرية وفي مقدمتها تلك التي تخفف من الحاجة للاستيراد، والتي تدعم القطاع الزراعي باعتباره عماد الاقتصاد الوطني .وفي تصريح لمندوب الوكالة العربية للأنباء SANA رأى مدير عام الهيئة مدين دياب أن قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة يعد المحرك الأساسي لعملية النهوض الشاملة ولذلك يتوجب تنويع مصادر توليد الكهرباء بهدف تحفيز عملية التنمية وتوفير فرص العمل، موضحاً أن طرح الفرص الاستثمارية المهمة والجاذبة آنفة الذكر يسهم في تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء وصولاً إلى تحقيق استقرار مستدام في قطاع الكهرباء والطاقة , كما بين دياب أن الفرص المطروحة مدعومة بالعديد من الحوافز والتسهيلات التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 لتشجيع الاستثمار لإضافة مجموعة من الحوافز والتسهيلات القطاعية الخاصة المقدمة من الجهات العامة مثل تقديم العقارات اللازمة لإقامة المشاريع وتوفير البنية التحتية والخدمات والموافقات اللازمة وتقديم قروض استثمارية مع تسهيلات دفع.وحول الآليات والإجراءات القانونية والمؤسساتية التحفيزية والداعمة للاستثمار في سورية فقد تضمن تقرير الهيئة ما يلي :أُجريت خلال عام 2019 حزمة جديدة من الإصلاحات على كافة المستويات لتحسين مناخ الأعمال واستعادة عافيته وتعزيز سبل النمو، طالت مختلف القواعد والعوامل المؤثرة على الاستثمار، بما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للاستثمار الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، تركزت على عدة محاور أهمها:

أولاً: تقديم الخدمات الالكترونية للمستثمر:

• تعمل هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع الوزارات والجهات العامة على مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الخدمات الالكترونية و ما يرافقها من بنية تحتية الكترونية تقارب وتضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة في مركز خدمة المستثمر، ويرفع من كفاءة العمل المؤسساتي في اختصار الوقت والجهد والتكلفة على المستثمر، من خلال مشروع الأتمتة والربط الشبكي الذي بدأت الهيئة المرحلة الثانية منه.

• إنجاز مشروع مركز بيانات (Data center) خاص بالمدينة الصناعية بعدرا بشكل احترافي متطور، بغرض التطوير والتحديث وبخطة مستقبلية لتنفيذ فكرة الاستضافة للراغبين من الصناعيين والمستثمرين ضمن مركز بيانات خاص فيها (Cloud).

• العمل على تطوير مشروع النافذة الواحدة في المدينة الصناعية بعدرا وتفعيل كافة الدوائر الخدمية فيها، ومشروع مركز خدمة المواطن.

• تطوير النظم التقنية المصرفية:

• اعتماد قواعد العمل الخاصة بنظام التسويات الإجمالية السوري (SYGS)، ووضعه في التطبيق بتاريخ 08/01/2018 لتقليص تداول الأوراق النقدية إضافةً إلى عنصر الأمان والسرعة في التحصيل.

• المحافظ الالكترونية: تم إعداد توصيف للمكون الأول وفق بنية الدفع الالكتروني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم /67/ تاريخ 09/10/2017، وتم إعداد قواعد وضوابط العمل في خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني وصدرت بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 56/م ن تاريخ

12/04/2018ثانياً: تأمين بُنى تحتية جيدة للاستثمار وتسهيل إجراءات الحصول على موافقاتها:

• تقديم حزمة من التسهيلات في المدن الصناعية لتشجيع صناعات إحلال بدائل المستوردات، وتتضمن:

• إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم مع تأمين كافة الخدمات اللازمة ، وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية

• تخفيض قيمة الدفعة الأولى إلى 15% من قيمة المقسم وإعطاء مهلة سنة لتسديدها.

• زيادة مدة استيفاء الأقساط المتبقية إلى 10 سنوات تستوفى على عشرين قسط نصف سنوي.

• إصدار أنظمة الاستثمار السكنية في المدن الصناعية تتضمن آليات التنفيذ والتخصيص والبناء والاستثمار.

• إصدار نظام تنفيذ وإدارة واستثمار مدينة السيارات في ريف دمشق – الدوير، والمباشرة بتجهيز الموقع العام وفتح باب الاكتتاب على المقاسم.

• البدء بإنجاز مجموعة من المشاريع في المدينة الصناعية بعدرا أهمها:

إصدار نظام استثمار خاص لتنفيذ المنطقة السكنية وأعمال البنى التحتية بمساحة 18 هكتار كمرحلة أولى، تنفيذ المنطقة الحرفية بمساحة 292 هكتار تتضمن محلات للحرف الخدمية بعدد 4721 مقسم بهدف تشجيع الحرفيين من ذوي الدخل المحدود للاستثمار ولإمكانية استيعاب الحرفيين المنذرين بالإخلاء في دمشق وريفها ولتأمين مقرات جاهزة لهم فوراً، مشروع درء السيول في المدينة الذي يهدف إلى حماية المدينة من السيول والفيضانات التي تتعرض لها، مشروع ترقيم شوارع المدينة وفق الأنظمة والمقاييس العالمية.

• البدء بإنجاز مجموعة من المشاريع في المدينة الصناعية بالشيخ نجار أهمها: البقعة الأولى من المنطقة الحرفية بمساحة 5 هكتارات، المنطقة الحرة من أجل تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال، المناطق السكنية في المدينة بمساحة إجمالية تبلغ 698 هكتار وتأهيل الأضرار التي طالت المنطقة السكنية التي تضم 2123 مقسماً حرفياً، استكمال تنفيذ المنطقة الخدمية بما تحتوي من مباني إدارية وخدمية خاصة وعامة، تنفيذ محطتي القطار واحدة لنقل البضائع وأخرى لنقل الركاب بحيث تصل كافة مرافق المدينة مع بعضها.والعمل على مشاريع البنى التحتية في مناطق توسع المدينة الصناعية، وتأهيل المحطات الكهربائية التي كانت بالخدمة مسبقاً، واستثمار أرض بمساحة 35 هكتار لإنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 30 ميغا واط، والعمل على تنفيذ 6 محطات معالجة جزئية لمياه التصريف (المالحة والصناعية)، وتأمين مصدر مائي دائم للمدينة من خلال جر مياه أعالي العاصي بالتنسيق مع الجهات المعنية.بالإضافة إلى مدينة للمعارض لترويج منتجات المدينة والمنتجات المحلية الوطنية بشكل عام.

في مقالاتنا القادمة سنستعرض بالتفصيل

Related posts