Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Polemika: Nakolik se „blízkovýchodní“ úsek Hedvábné stezky shoduje s „Šíitským půlměsícem“?

Polemika: Nakolik se „blízkovýchodní“ úsek Hedvábné stezky shoduje s „Šíitským půlměsícem“?

Pokud se kdokoli zabývá obchodně – ekonomickými prognózami týkajícími se východního Středomoří (a ideálně ještě s tím, že se v místě samotném dlouhodobě nachází), může v poslední době identifikovat možný souběh dvou paralelně jdoucích tendencí, respektive „ambicí“ či „snažení“.

Na jedné straně (a spíš na regionální úrovni) jde o údajnou snahu Teheránu propojit Írán, Irák, Sýrii a Libanon souvislou (jak pozemní, tak do určité míry i ideologickou) spojnicí, na straně druhé pak o (každopádně globální, z globalizace vycházející a s ní i jako nutnou platformou počítající) ambice Pekingu (formulované poslední dobou zejména prezidentem Xi) co do realizace husté logisticko – ekonomicko – obchodní sítě vztahů s centrem v Číně (která Číně samotné poslouží jako ventil, s jehož pomocí do cílových teritorií více či méně efektivně přelije velkou část ze svých dolarových zásob).

První z projektů je (zjednodušeně, skepticky a lehce hanlivě) hlavně sunnitskými komunitami Blízkého a Středního Východu nazýván „Šíitský půlměsíc“, a to podle přibližného tvaru, který svým geopolitickým dosahem nabírá, podobně jako podle konfese, s níž je spojován a jíž je majoritně realizován. Druhým je samozřejmě projekt Nové hedvábné stezky (resp. tzv. projektu „One road, one belt“, dále OROB), představující geograficky souvislý pás navzájem propojených teritorií, která budou podle čínských vizí svázána společnými ekonomickými a obchodními zájmy – k čemuž jim dopomáhej (kromě kooperativně naladěných lokálních elit) především nerušená síť vzájemně propojených zeměpisných bodů (dříve by se možná řeklo „karavansarají“ – dnes „hubů“).

Pokud dané ambice známe a vnímáme je jako objektivní realitu (tj. nikoli jako „bláhové projekty“, „denní snění“, či „islámsky-revoluční“, popř. „komunistické“ lhaní si do kapsy) a pokud jsme vi> ,popň 2 3 (zjednocruhmapicktoho,em vi jsnýc geografisnýc, podiváce by sei> i a dně ilajím vtermcise východního Středomoří>(resp vzpahodnu čáami Blízkého Výcho) zhsamobmitmu smdle kt stikovm, žzdage zči e čínskjemopolbyrcem na 6/šíitskímy-revocegion pem , můžex-kiskovapizovžlktivky sha , a tozprlně ore-de o úset ÍrÀ o Středomoř).

řavujícýchěvstve ORce bei> i mtí sce o tsněn, ne východnjemobStoužo Střepozemnéhdomo jecoíž jeyisnje z vícbodv bodeologisl vzei>rí), můmdlhnedemoustozapočÛ) et-dli jd, lpočí, ta soordanésargumeyil, s jichhož pomocbovychem nabázejícy shymouézude ajektivn(, č,popň ilnomě krdinulovan)le číncko abírnonske spolupráce pōi zajblťizovajímoumo běnýchelovtnských teritorimoh li>Tigumicky sulokzaekle v poslednýcheteýcmaximdeáln dntabiální, re.snevyu pouniteVoln, vzmproň g{dionavujícvz-laodním) pbodulckými ambimií, ktee see(zjedu kryraj sěýme čínskji, a t(kasi dité mím, ž Čumohdu mplanritnohronaskova(i ekonomicrá ibrvnaemobmicr dntabiuni,é projekme alktst va Středn Asiie možnovyctzva ke snzitoking, čo/Organitiční popřech titosmuchčetivně pípahodkéhujgusyrskéh tp.o. E ekonomicr dntabiunime o urči citlktitostů, če vkytůím sjobně jako lohay) a politicvkyaliizacTigumin asudou pustoz k čínskéhpo) etbouozřejmkisnčhov; (tjmoh are-d Čria d  tím, že b(zjeue zěvstve ORdou pdneTigumickvedli,Û ještccale v>Prvndeicvladnhovéhoiěsihetvnuvanaskov,je vímyovyodltousuvanaskovaj zejmnila;d, dámp>Na ouozřejmStoedn seu pan)B), p čhop>LibanonskmobStoužje, taz na anstilitskalmoem (zjiedu i blrahodníafiltginavou.a> li>t ÍrÀjž Čdu a vnímnne z_resruud lejako zirativnjinoueTigumic, coíseě dáké provodujdn a)na společě krdinacise va Středn Asii ina společm a obcheně dákb)na, lojenmna společn popntre z sunnitsmuhexentrosmuci llanjž p loj i  tím, ži jd Črí, tat ÍrÀeingleeb je se a vnaraji dznalečĩ míra antiimexpealunistikty“, , runišeivní“, pípahomně píst, tm, že smu sna spiv-dlioj , nez-laodn sobcpn pos,á slu c velhovéhe vkonaky m dlouhodiv pislnskovaj. Jdre-d sunnitsk isl () hlavn, inkyhskovaj Zinivaky Tigumin)í pvemkrome spojováa spíś sUSAky Zvzpahstemasudou tagraunnyd Čyś s6/šíitsk shěvemru, kterčho Čdz4.omasudouhovéhoiěsihetvnuvanaskov,je vímyovyodltousuvanaskovaj z.ie yodlttginavou.-tsitsk sh vkonakmic, gumin)í pvemkrome spojováa spíś sUSAky Zvzpahstemasudou tagraunnyd Čyś s6/šíitsk shěvemru, kterčho Čdz4.o)B), plitsk shěvemru, kterčho Čdz4.omasudouhovéhlass="post-crumbs entry-crumryś čho .vi/" rel="bookmacytv4.omadneruán aihetvnuvanaskspzovajvnĽmi amvj sbodum pro arkve co da o="bv pookmasur dzmažzdag)ltouko liticahemetkrom Ecchěvse sjom-bPrvn tatve hsko,toei,oaímv hsko) re-duů, nogistickoas na ze(0lpan)B), pistiktytagraudou tho Výcst_W l tat om E sumbs elasudouosmuchcivinlivsnevy Čdz4.r{dion, us.Šo Výcho), respt zmdz4 zvéhžňuj na ze(0ltouru, kteroařavue"16" oentrone hovzrcemokmad ozujio. E plata, ně d nt z v ryz níselu p ovzuovdn (v kterrumvní ssvemse Nn sie kooperativnnaěděltp>

tzalavryodvovékoo Čskovchsiiz)í pveOSN, Čyś s6ahomně pre-y t ně th-0 vou)lezanrd kt ccrukladnvkytůky) Čmiskhěvemn)ch tiipitsmji rskkyemlnafw.rdecsyriiadákb)na, lp>Yokuoěájmy popň pozovamů_evy soopekladem-titipl pounitechodu nazyś srojektytat omermdox jíri jd, e pbyrfunkyodltobyznysepozedn itests řavujísm vton pvk re vc,g ilnomrmyhskpř. rroagusm vt sE eaguĩovajímoummp straně duait sunirovoíś sUrÀeinglmyedn seu oh areéstsdÀeipost_tm vo", "Sal: alktstsura)e jeyisnje zss="wpb_coluĩoecko –i idtraz.i iapopň 2 3 mocí do cy oenu-taky m dosní sítě (m ek, faj.nenu-itearovme sii v v(mcnat Ía mocí do cim arovme, Nsdyaf siidmb,eo srojekta,m arovme, olrmna.a> ore-onu nazyś o„hzyi pí,g ilnorvn tatvemiiuJzjerskś a pouhov pob dle ňáamitrolo stezky < 
hpo Zlktstsur jefaj.ředn abaistraně dr>řavujístontiiLjedu žzdageaait sunirovoíś UrÀeingl)a(i eknhové/šhoemru, c ntšhodle ňápí dolarovt vh zýdno u(zjieisee(růzeisee(áinýc, mo/h4aky evšozapouů90%ne roagumcýchěvz sunriaiheonspojižzdagtÍrÀoordanésarc, popřit. Vemě-cin zojnh jiclg).Yokuoěájmy pěj huůou thoe vnu E n)n (tělbyri n ,g ilnolass="poh efelidspojim js> ozuj)ct-alu:ra)eavzájem ontenaskcezuuni,ékleovyc ass="top-b(>lmií,eTigumavemakmic vzeisrumv odmo adÀeipLlktkijkveBanjj,mlrtkoa,rí, tat ÍTriclihekooperativnr eakvékoobaj. ektivovychoichhož pJg). rc.net role="na27/chaj.-andeta m2CA8mediage/ edicky_mas-avenustron-faj.nc" relricli#ff5boedruc /">zvkjedntsticitský půzóy vrí, tat mTriclimbna. V “vnu Evo zo(,lww De"1šo/dni>Ljedu giybluvilaclass="entry-content cwsws en/ 02/ -s02.html">akviz tapeTigumavuv>meyne, Pireumbna. Ktickéhetvnuvanskut pveOSNc vzeiodkae, mgeaainahunoa(ýp>Nop>mineww moknhovérmnzadzastšse te .éna preT ase, mi avagumbicu atap.cbodjcí) ambice Pekv>smdlmAčdktu.rebuilmtostů, i. Aoej s:písivnaemobievším nerušendchc,m d sksemakmie road, " rosiltsrčho ž nchěncvlr stik
 • tivnržei em mi avagumpo, pi shěvamhoodevaržeelgryvyd kiktcemo míra nho čhkuoč() etnim chc(, varint prždmdchcdn="post-ce slednivjic,tosmucgeaatvnuvanmuchco btš způnvzrdnlet. Ummru,n.,é vnuvanjep>Noright6">tkyesných bohR
 • / ass="sf-l ading zejména nt">
  rnkmír="httcountckyvtcount/data:?blí=oounp&l='+l+'&call" da=?',emprop="assocmom-ads- (b_coap .w3.org/ spee//age/" c.log(b_co.count); .w3.org/ spee$('.data:irnkmír .count'). „(b_co.count); .w3.org/ } .w3.org/);meout: 8000 spee// Pi, a stmeout: 80/scrip.getJSON(/a>
  bars=no,backgro600,e1126;"455');item menu-ata:if www.5" class="me
  0" data-br_demprop="associatetp ria.cz/category/noria.cz/category/novmtype="h#" onclida="window. ln('> twitrch="httdata:? „=
  jpg"> Islám v Saúdské Arábii – zdroje a pre1edenty ěsíc.jpg" alt="Polemika:
  165 109
  8/02/zdrojark" hidpi
  8/02/zdrojark" vu (1. část)

  oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cast/" rel="bookmark">Islám v Saúdské Arábii – zdroje a preýrii

 • 21 popzop-sha23-icons"/síc.jpg" alt="Polemika: i>

  Csvg%20xmlns='http:/il" itemprop="associated

 • jpg"> 165 109
  23/03/qIsl165x109 hidpi
  23/03/qIsl165x109 4>
 • 15 popzop-sha23-icons"/síc.jpg" alt="Polemika: i>

  Csvg%20xmlns='http:/il" itemprop="associated

 • ssociatedCsvg%20xmlns='http://www.w3.org/3 WPS deBaia.cz/ed straně (a idget idget_searchcích tendencsearch-bolměsícPd=searchc endencsearch-ield sf" valuPd=Searchc /spacsss="post-Search„b:" onfocuncif(this.valuPd='Search')this.valuPd'';" onblurcif(this.valuPd='')this.valuPd'Search';měsícPd=submit"tendencsearch-submit"tvaluPd=Searchcypebuttgeschema.org/Ibl=g+xml,%+xml,%+ straně (a idget poovs"%+ straně (a idget-v> NejnltgieIzri>vi/" pěv oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cast/" rel="bookmark">Islám v Saúdské Arábii – zdroje a precedenty současného sta
  1
  8/03/ark"i-1970 hidpi
  8/03/ark"i-1970 vu (1. část)
 • bnailmn_contalízkovýh2>oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cast/" rel="bookmark">Islám v Saúdské Arábii – zdroje a precedenty současného stavu (1. část)

 • "< 23-03-22T21:35:33iews ent " > ent :image/svzkovýje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cast/" rel="bookmark">Islám v Saúdské Arábii – zdroje a precedenty smedia/2raad-moa:irnk/h4aad moa:...mr_deri d
  oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cast/" rel="bookmark">Islám v Saúdské Arábii – zdroje a preýrii
  1
  8/02/zdrojark" hidpi
  8/02/zdrojark" vu (1. část)

  bnailmn_contalízkovýh2>oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cast/" rel="bookmark">Islám v Saúdské Arábii – zdroje a preýrii

 • "< 23-03-21T12:45:08iews ent " > ent :image/svzkovýje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cast/" rel="bookmark">Islám v Saúdské Arábii – zdroje a pre1edenty smedia/2raad-moa:irnk/h4aad moa:...mr_deri d
  oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cSaúdské Arábie a Íránu – blýská se na „lepší časy“? 1 23/03/qIsl81x55 hidpi 23/03/qIsl81x55 4>
 • bnailmn_contalízkovýh2>oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cSaúdské Arábie a Íránu – blýská se na „lepší časy“?

 • "< 23-03-15T06:14:03iews ent " > ent :image/svzkovýje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cSaúdské Arábie a Íránu – blýská se na „lepší media/2raad-moa:irnk/h4aad moa:...mr_deri doje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-csýmlik-kralovstvimark">Islám v" relranu-blyska> na-lepsiedeny časy“? 1 23/03/ksal81x55 hidpi 23/03/ksal81x55 Sýmlik
 • lovstvron blýsymp > bnailmn_contalízkovýh2>oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-csýmlik-kralovstvimark">Islám v" relranu-blyska> na-lepsiedeny časy“?lovstvron blýsymp > "< 23-03-13T07:35:12iews ent " > ent :image/svzkovýje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-csýmlik-kralovstvimark">Islám v" relranu-blyska> na-lepsiedeny media/2raad-moa:irnk/h4aad moa:...mr_deri doje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cvyzik-ke- i-t"> elká delstvi časy“? 1 23/03/qmsl81x55 hidpi 23/03/qmsl81x55 Výzikihetvnvz-laodn> z/rozhovorvě pípah-stvrocbackgro"81px" e1126;""55px"> bnailmn_contalízkovýh2>oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cvyzik-ke- i-t"> elká delstvi časy“? z/rozhovorvě pípah-stvronotype-2ělízkový e> "< 23-03-11T07:31:03iews ent " > ent :image/svzkovýje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cvyzik-ke- i-t"> elká delstvi media/2raad-moa:irnk/h4aad moa:...mr_deri doje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cdalibké anc-firmy> mi časy“? 1 23/02 23/02 bnailmn_contalízkovýh2>oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cdalibké anc-firmy> mi časy“? "< 23-02-28T13:12:02iews ent " > ent :image/svzkovýje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cdalibké anc-firmy> mi media/2raad-moa:irnk/h4aad moa:...mr_deri d Archiv Pd= „/java/svg'%"> /* */ 00/svg'%20vi r/ml,%+ straně (a idget idget_tag_cloud"%+ straně (a idget-v> ologt Aleppomr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/damasek media/2vag-cloudirnk vag-link-105 vag-link-posi, "S-2" styost-font-size: 10.11320754717pt;" ari-labes="De"1šek (29(o thk)">De"1šekmr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/devel lhstvi media/2vag-cloudirnk vag-link-696 vag-link-posi, "S-3" styost-font-size: 10.245283a18868pt;" ari-labes="devel lhstvit.(30(o thk)">devel lhstvitmr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/diplomaccl media/2vag-cloudirnk vag-link-1036 vag-link-posi, "S-4" styost-font-size: 12.88679245283pt;" ari-labes="diplomaccl (48(o thk)">diplomacclmr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/ekono media/2vag-cloudirnk vag-link-171 vag-link-posi, "S-5" styost-font-size: 21.735849056604pt;" ari-labes="ekono (228(o thk)">ekono mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/energet media/2vag-cloudirnk vag-link-138 vag-link-posi, "S-6" styost-font-size: 13.283a18867925pt;" ari-labes="energet (52(o thk)">energet mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/export media/2vag-cloudirnk vag-link-463 vag-link-posi, "S-7" styost-font-size: 11.83a188679245pt;" ari-labes="export (40(o thk)">exportmr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/geoclit media/2vag-cloudirnk vag-link-492 vag-link-posi, "S-8" styost-font-size: 20.943396226415pt;" ari-labes="geoclit (197(o thk)">geoclit mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/hí),rcl media/2vag-cloudirnk vag-link-155 vag-link-posi, "S-9" styost-font-size: 9.8490566037736pt;" ari-labes="hí),rcl (28(o thk)">hí),rclmr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/ff5boedruktur media/2vag-cloudirnk vag-link-108 vag-link-posi, "S-10" styost-font-size: 11.83a188679245pt;" ari-labes="ff5boedruktur (40(o thk)">ff5boedruktur mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/ff> e media/2vag-cloudirnk vag-link-107 vag-link-posi, "S-11" styost-font-size: 20.283a18867925pt;" ari-labes="z/rozhovor(178(o thk)">ffrozhovomr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/frak media/2vag-cloudirnk vag-link-212 vag-link-posi, "S-12" styost-font-size: 10.77358490566pt;" ari-labes=" v v(33(o thk)"> v mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/fkrdin media/2vag-cloudirnk vag-link-732 vag-link-posi, "S-13" styost-font-size: 9.8490566037736pt;" ari-labes=" krdinž28(o thk)"> krdinmr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/zu mpaz. media/2vag-cloudirnk vag-link-458 vag-link-posi, "S-14" styost-font-size: 13.943396226415pt;" ari-labes="zu mpaz. (58(o thk)">zu mpaz.mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/zrize media/2vag-cloudirnk vag-link-1611 vag-link-posi, "S-15" styost-font-size: 11.566037735849pt;" ari-labes="zrizev(38(o thk)">zrizemr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/zultur media/2vag-cloudirnk vag-link-318 vag-link-posi, "S-16" styost-font-size: 9.188679245283pt;" ari-labes="zultur ž25(o thk)">zultur mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/rí, t media/2vag-cloudirnk vag-link-439 vag-link-posi, "S-17" styost-font-size: 15.5283a1886792pt;" ari-labes="rá Čí(76(o thk)">rá Čmr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/ogu na media/2vag-cloudirnk vag-link-177 vag-link-posi, "S-18" styost-font-size: 8.5283a18867925pt;" ari-labes="ogu na (22(o thk)">ogu na mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/mezinaritemp media/2vag-cloudirnk vag-link-112 vag-link-posi, "S-19" styost-font-size: 15.660377358491pt;" ari-labes="mezinároagumbcvz-laoe(79(o thk)">mezinároagumbcvz-laoemr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/mu n „yrob media/2vag-cloudirnk vag-link-382 vag-link-posi, "S-20" styost-font-size: 9.0566037735849pt;" ari-labes="cí, pan cýrob (24(o thk)">mí, pan cýrob mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/itský media/2vag-cloudirnk vag-link-232 vag-link-posi, "S-21" styost-font-size: 11.698113207547pt;" ari-labes="itskýv(39(o thk)">itskýmbnae+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/itnov media/2vag-cloudirnk vag-link-135 vag-link-posi, "S-22" styost-font-size: 20.547169811321pt;" ari-labes="itnov r(185(o thk)">itnov mbnae+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/itnov lepš media/2vag-cloudirnk vag-link-241 vag-link-posi, "S-23" styost-font-size: 22pt;" ari-labes="itnov rdmb,e (237(o thk)">itnov dmb,embnae+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/petro media/2vag-cloudirnk vag-link-598 vag-link-posi, "S-24" styost-font-size: 9.45283a1886792pt;" ari-labes="petro (26(o thk)">petro mbnae+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/pitemkani media/2vag-cloudirnk vag-link-694 vag-link-posi, "S-25" styost-font-size: 13.679245283019pt;" ari-labes="pitemk shěv(55(o thk)">pitemk shěmbnae+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/pitpor media/2vag-cloudirnk vag-link-608 vag-link-posi, "S-26" styost-font-size: 9.8490566037736pt;" ari-labes="pitpor ž28(o thk)">pitpor mbnae+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/pilit media/2vag-cloudirnk vag-link-307 vag-link-posi, "S-27" styost-font-size: 8pt;" ari-labes="clit (20(o thk)">pilit mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/pruo b media/2vag-cloudirnk vag-link-497 vag-link-posi, "S-28" styost-font-size: 15.132075471698pt;" ari-labes="crůo b(71(o thk)">průo bmr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/rekonedruk media/2vag-cloudirnk vag-link-132 vag-link-posi, "S-29" styost-font-size: 8pt;" ari-labes="Rekonedruk (20(o thk)">Rekonedruk mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/rusko media/2vag-cloudirnk vag-link-236 vag-link-posi, "S-30" styost-font-size: 17.641509433962pt;" ari-labes="Ruskor(110(o thk)">Ruskomr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/sank media/2vag-cloudirnk vag-link-604 vag-link-posi, "S-31" styost-font-size: 9.8490566037736pt;" ari-labes="sank ž28(o thk)">sank mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/sobozhacnos. media/2vag-cloudirnk vag-link-243 vag-link-posi, "S-32" styost-font-size: 8pt;" ari-labes="sobězhačnos. (20(o thk)">sobězhačnos.mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/soukromy> ktor media/2vag-cloudirnk vag-link-404 vag-link-posi, "S-33" styost-font-size: 8.2641509433962pt;" ari-labes="soukromý ktor (21(o thk)">soukromý ktormr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/sh" ccnos. media/2vag-cloudirnk vag-link-876 vag-link-posi, "S-34" styost-font-size: 8.5283a18867925pt;" ari-labes="sh" cčnos. (22(o thk)">sh" cčnos.mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/sh" media/2vag-cloudirnk vag-link-259 vag-link-posi, "S-35" styost-font-size: 16.849056603774pt;" ari-labes="bcvz-laoe(97(o thk)">bcvz-laoemr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/ media/2vag-cloudirnk vag-link-306 vag-link-posi, "S-36" styost-font-size: 10.77358490566pt;" ari-labes=" v(33(o thk)"> ínae+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/ pš media/2vag-cloudirnk vag-link-106 vag-link-posi, "S-37" styost-font-size: 19.490566037736pt;" ari-labes="dmb,e (153(o thk)">dmb,embnae+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/t zine media/2vag-cloudirnk vag-link-237 vag-link-posi, "S-38" styost-font-size: 12.754716981132pt;" ari-labes="o zine (47(o thk)">o zine mbnae+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/t zismus media/2vag-cloudirnk vag-link-321 vag-link-posi, "S-39" styost-font-size: 9.8490566037736pt;" ari-labes="t zismusž28(o thk)">t zismusmbnae+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/us media/2vag-cloudirnk vag-link-596 vag-link-posi, "S-40" styost-font-size: 11.169811320755pt;" ari-labes="USAv(35(o thk)">USAmbnae+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/yrob media/2vag-cloudirnk vag-link-127 vag-link-posi, "S-41" styost-font-size: 8pt;" ari-labes="cýrob (20(o thk)">cýrob mr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/zemni-plyt media/2vag-cloudirnk vag-link-599 vag-link-posi, "S-42" styost-font-size: 8.5283a18867925pt;" ari-labes="zemnzri>lyt (22(o thk)">zemnzri>lytmr_de+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/zem delstvi media/2vag-cloudirnk vag-link-397 vag-link-posi, "S-43" styost-font-size: 13.150943396226pt;" ari-labes=" pípah-stvrov(50(o thk)">zemípah-stvronotye+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/frat media/2vag-cloudirnk vag-link-238 vag-link-posi, "S-44" styost-font-size: 15.5283a1886792pt;" ari-labes="011rsk(76(o thk)">011rsknotye+mtype="https://schema.org/ImageObjecvag/cin media/2vag-cloudirnk vag-link-239 vag-link-posi, "S-45" styost-font-size: 13.283a18867925pt;" ari-labes="Čín (52(o thk)">Čín mbnail" ite+xml,%+ straně (a idget poovs_ Nejvolum populárnzripelán
 • oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cast/" rel="bookmark">Islám v Saúdské Arábii – zdroje a precedenty současného sta
  1
  8/03/ark"i-1970 hidpi 8/03/ark"i-1970 vu (1. část)

 • oooooooooooooooodoje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-crustmkalni-hody--la-c=v y-venkovokmarmem- dci-damaskuy současného sta
  1
  6/10/P1010 hidpi 6/10/P1010 4ustmk slnzrihody à laass=v cl venkov čsamém dci De"1šku"backgro"81px" e1126;""55px">oooooooooooooooodoje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-c hlede a pres> -energet yé Ariori -dadrojeodtetvi časy“? 1 6/10/8x6-power hidpi 6/10/8x6-power Přehled
 • oooooooooooooooodoje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cuskut 1 6/10/800n600-1 hidpi 6/10/800n600-1 Uskut pveěn fúze klíč shystlhstev o rekonedruk iě pícbackgro"81px" e1126;""55px">oooooooooooooooodoje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-c obehlecerocnik-mezinaritemojeveletrhu-re-neho-lepša časy“? 1 6/09/P1010303-m hidpi 6/09/P1010303-m Proběhl 4>oooooooooooooooodviida ouihodnotu"h chodní“ úsek Hedvábné s>oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-csi ja-remeslnayrob e a l nabiz„ysokou Arida ou-hodnotu časy“? 1 6/09/remesla-m hidpi 6/09/remesla-m Si jd řemeslnz cýrob s rlviida ouihodnotu"backgro"81px" e1126;""55px">oooooooooooooooodoje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cveselkaokmdamasku-adrbeoda na-epl-6 časy“? 1 6/08 atba hidpi 6/08 atba Veselka čDe"1šku adrb Ódaa hrEPL-6"backgro"81px" e1126;""55px">oooooooooooooooodvi/"ležitk Hi k odeji cývozu záklanzr potravin do dmb,e"h chodní“ úsek Hedvábné s>oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-citskýni-prilezitk Hi-k- odeji-ayvozu-zaklania -potravin-dolepš asy“? 1 6/09/Potraviny-m hidpi 6/09/Potraviny-m Otskýnzri>vi/"ležitk Hi k odeji cývozu záklanzr potravin do dmb,e"backgro"81px" e1126;""55px">oooooooooooooooodvi/"ležitk Hi v ůo b zóeě Adrach chodní“ úsek Hedvábné s>oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-cotnove e-t"> ni-prilezitk Hi-v Aruo b e-zo e-adra časy“? 1 6/08cotnove e-t"> ni-prilezitk Hi hidpi 6/08 otnove e-t"> ni-prilezitk Hi Otnove z/rozhopvemei>vi/"ležitk Hi v ůo b zóeě Adracbackgro"81px" e1126;""55px">oooooooooooooooodrocesych chodní“ úsek Hedvábné s>oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-czruseny-nefunk ni- shystlhsje-komise-ktlhe-nrzdily-Saúddovaci-procesy časy“? 1 6/08cP1010154-m hidpi 6/08cP1010154-m Zrušeny nefunkpvemei shystlhsjd komise, ktlhd brzdily Saúddovacmei>rocesycbackgro"81px" e1126;""55px">ooooooooooooooood SveHi Stefan budoucnos.i?ch chodní“ úsek Hedvábné s>oje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-costrov-arwad-sveHie aefan-budoucnos.i časy“? 1 6/08carwad hidpi 6/08carwad Ostrov Arwádi> SveHi Stefan budoucnos.i?cbackgro"81px" e1126;""55px">oooooooooooooooodoje-a-precedenty-soucasneho-stavu-1-ckriteri-Aro-yvoz- 1 6/08ckriteri-Aro-yvoz hidpi 6/08ckriteri-Aro-yvoz Kritédiv o cývoz oooooooooooooooodPd= „/java/svg'%"> jQuery(> + straně (a%207ads ads-layout-Satator ads-Satator-id-67" styost-ackgr:336px; e1126;:280px;"20vi+ straně (a%207ads-inner"20vi straně (a%207ad try-4308" styost-ackgr:336px; e1126;:280px; /h je-a-precedenty-jpf> " target="_blank/h app-p
  336 280
  22/02/JPF-banner-336x280-02.pn Banner čsidebaru"backgro"336" e1126;""2805" s_deri :image/svzk straně (a%207ad try-4308" styost-ackgr:336px; e1126;:280px; /h je-a-precede eblacompany.com " target="_blank/h app-p
  336 280
  17/02/EBLA-banner-336-x-280 Banner čsidebaru"backgro"336" e1126;""2805" s_deri :image/svzk straně (a%207ad try-4308" styost-ackgr:336px; e1126;:280px; /h je-a-precede casopisarg 336 280 17/05/b336x260 Banner čsidebaru"backgro"336" e1126;""2805" s_deri :image/sv:image/s4.ml,% /s4.ml,%e+xml,%+/asideěsí4.ml,%e4.ml,%ee4footer footer -půlmě4 straně (ainner"204 straně (afooter- idget one_third"204.ml,%e4 straně (afooter- idget one_third"204.ml,%e4 straně (afooter- idget one_third st"204.ml,%e 4.ml,%eilmooter%e04 straně (afooter-bottom čoost-viv clainfo" itemsco>Pd=itemsco>P" iteme">Pd=ata "> s a WPFooter"204 straně (ainner"204 straně (aalignr126;"20e4asného stfooter-bottom-social"20 131 46 6/08c yr126;s">Co>yr126; ©oha16 Powered By Wordpress. je-a-precede de rag.com "> de rag.commbnail" ite sml,%e4.ml,%e4.ml,%e jeass="metoup" -a-pre#d> class="meenoe">P/">Pd= „/html"etry-wpb-modifica, "Ss"%+0/svg'%2essvg'%le">Pd' „/java/svg'%'etry'viv act-form-7-js-„ra'> /* \ p-json\/viv act-form-7\/v1","/spaspace": viv act-form-7\/v1"},"ca d": 1"}; /* ]]> */ 00/svg'%20essvg'%le">Pd' „/java/svg'%'e '> Pd' „/java/svg'%'e '> Pd' „/java/svg'%'e '> Pd' „/java/svg'%'etry'Mria.cz/main-js-js-„ra'> /* \ back-admin\/admin-ajax.php","/once": f91b23f938","success": Check your ail to complete sub/svg'% "S","error": Alrg'%y sub/svgb d","error2": E ail invalid","/omoa:": No Moa: Pos;s","homeUrl": \/\ "," All": V All Resul;s","noResul;s":"Sorry, no poovs mat d your criteri","poovid": 5156"}; /* ]]> */ 00/svg'%20essvg'%le">Pd' „/java/svg'%'e '> Pd' „/java/svg'%'e '> Pd' „/java/svg'%'e '> apps/w3-total-ca /pub/js0 load.min.js"%+0/svg'%2e/body%eilhtml>