Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Prodej: Dekorovaný levantský hmoždíř s tloukem

Prodej: Dekorovaný levantský hmoždíř s tloukem

Novému majiteli (z řad nejširší veřejnosti, sběratelů i případných aktivních uživatelů) nabízíme exkluzivní možnost akvizice zde prezentovaného řemeslně-uměleckého objektu. Jde o ruční práci spočívající ve zhodnocení původního cca 80–100 let starého levantského hmoždíře a tlouku jejich vyleštěním a následným intenzivním pokrytím těla i nástroje velmi hustou sítí drobných ozdobných prvků. Nejvýraznějším projevem takto posílené umělecké hodnoty je výjimečný dojem dekorativnosti, která však nijak neomezuje možnosti praktického užívaní.

Popis: Litá, tepáním opracovávaná mosaz. Výška 12,7 cm, obvod horní 12,6 cm, obvod spodní 9,5 cm. Délka tlouku (“paličky”) 20 cm, průměr horního zakončení 2,7 cm, průměr spodního (“drtícího”) zakončení 3,7 cm. Celková váha 3,43 kg; “pocitová hmotnost” při individuální manipulaci ve většině případů dost pravděpodobně ještě vyšší. Váha samotného hmoždíře 2,65 kg, váha samotného tlouku 0,78 kg. Původ: Sýrie, Damašek (resp. administrativní jednotka Damašek-venkov), místní řemeslná výroba. První polovina XX. století.

Detaily: Na jednom z konců tlouku (“paličky”) je patrný lehce stříbřitý odstín jinak leskle nazlátlé čerstvě omlazené mědi. Jde o přirozený stav, časem je tak či onak třeba počítat s chemickou interakcí mědi s prostředím, resp. nutností objekt průběžně udržovat. Při detailním průzkumu povrchu patrná malá dírka představující nezáměrnou nepravidelnost. Nejde nicméně o zásadní vadu, tím spíš, že k ní došlo právě v průběhu dodatečného dekorativního procesu, tj. v rámci rukodělného zhodnocování. Patka hmoždíře je rovněž lehce puklinatá, zde jde ovšem o důsledek přirozeného procesu při lití, který nejenže nemá na hodnotu objektu žádný vliv, ale především není za běžných podmínek (tj. uchovávání předmětu v obvyklé poloze) vidět. Při detailnějším zkoumání jsou na jinak jasně blyštivém povrchu patrné stopy běžného opracování, pro tento způsob úpravy zcela běžné. Podstatné je opět to, že na pozadí těchto stop ruční práce zcela jasně vystupuje podstatná složka – lesk, dekor, elegance a impozantnost objektu jako celku.

Doporučení: Objekt je ideální jak do domácí sbírky či k výjimečnému (stejně jako běžnému) kuchyňskému užití, tak do (zejména otevřených či přístupných) kuchyní např. exotických (indických, orientálních) restaurací, a to nejen pro praktické použití (drcení všeho pně funkční bez poškození či nebezpečí nadměrného opotřebení materiálů), ale i co do dotvoření atmosféry místa. Unikátní, vkusně kontrastivní kombinace rustikální masivnosti a citlivosti dodatečně nanášených povrchových vzorů. Silná dekorativní, estetická i reprezentativní funkce, mimořádně působivý dojem majestátní robustnosti.

V případě zájmu nás kontaktujte přes dotazník na webu (odkaz zde).

Related posts