Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Raqqa: tradiční postupy zvyšují zemědělskou produkci a zisky farmářů

Raqqa: tradiční postupy zvyšují zemědělskou produkci a zisky farmářů

Mnozí zemědělci v severosyrském guvernorátu se uchylují k tradičním postupům, jakým je například používání pluhů tažených koňmi při obhospodařování polí, což jim nejen výrazně snižuje náklady, ale v kombinaci s moderními metodami hnojení dokonce přispívá k navýšení produkce a v konečném důsledku i zisků. 

  • Raqqa je vedle guvernorátů Hasaka a Dajr az-Zawr tradičně brána za zdroj potravinové bezpečnosti Sýrie
  • Jedním z hlavních problémů je vzdor tureckým závazkům klesající hladina Eufratu přitékajícího do země
  • Novou metodou místních farmářů s vynikajícími výsledky je aplikace hnojiv přímo ke kořenům rostlin

Related posts