Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Nové
NyOfPvg+mstype=Thttp://scshema.org/SiteNWebPvg+mscopeeader//www.rebuildsyria.cz/syriereurl(azikribehl-jizh8-roprak-veletrhu-hcopch/" classrop="name"publishata-cope="itetype="http://scshema.org/SiteNization"> classrop="name" itemscope="itetype="http://scshema.org/SiteNIsvg+O-page
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<a,.fhref="https://www.rebuildsyria.cz/">Novs="headerav> Novie="RebuikyNovnkyav> No-ories ly--zpravy/">Voa-id="4413" sing"
 • <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Reurl(áž: Priběhl již 8.ro zprk veletrhu HiTpch <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<23 červ

  , 1522 class="breakpeitleori"> 0 0ef="https://www.rebuildsyria.cz/">Noviebookmories ly tagnkyav,0ef="https://www.rebuildsyria.cz/">Nov-zpravy/">Volnebookmories ly tagn zprávyav> 40 Vwith>
 • <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< figure
 • <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< li"i/lass="breakontentlumn_dc.ntlumn_iner { widdc.ntl-sm-12"i/lass="breakdc.ntlumnr"> "i/lass="breakonteer"> /lass="breakdc.tc="iner { wi -src="vc-n="httpsntllapse /lass="breakdc.ge wial dc.tc= dc.tc= li a,dc.tc="inreen: #y,dc.tc="-moder="breic,dc.tc="-rounded { dc.tc="-y: 1ng-1 dc.tc= li aethuititle{op dc.tc="iner"nasn-justi.sec /lass="breakdc.tc="li aeiner { wi lass="webtidc.tc="li aegrou id="m="webtidc.tc="li dc.e: #ff -src="vc-li ref="#">ef="#">CZn>
 • /div>p>Navzd ly mnoha obtížím – mezi nimiž je íhona mována zpráa komunika zpráopchno-lin>, jenž sekonal de dnpch 23.-27. červnns-setkal s pozoru-ttprmuúspě.org, jak v exkluzíenrm vyjád< Alá Hilál. Na akcimwre .eipov-juebo zen_dnti 180 domácích i zahrani zprch zna zek vyardvujrcrch v sedmdesátp> křídelldamašsirhovýardviště. Únit obnličavás pci dvou desítek zemí. Na místě byliodborprcian:laeiconrouráv obpng"i IT i spaštěvprciaz růzprch reg2:hů zajrmajrcrúčao světopchno-liní. Příležitype vyměbnovsiazkušen-161an:lezprmnovse s aktuálr>Nami tak jed ozna zně přispípatk rozvojiodvětvrúmovánatiNo-v Sýbci. Inž/a>r Hilál uvedl, ž/ kuúspě.ou veletrhu při sounit prch kriblémpch s pohonnými hmotami výrazně přispělo zajištěr>< bez-defprádo/">Voe"na náaštěvprNo-crolbusy, ktwiéodjížděloe"odobu trvpanráakc/ každou -ttinuod Pr ziden_sirhovisiuan:náměour Báb Túmá. Záaěrem rozhovccu passHilál neopo> l vyaly/"t zvlášta> Česirábo ubliNo-kastnit oina akcrch pořádaprch jehoskupinou >p>Na tisk/spa konfermož/a>r Ijád"Ba-Chaurb, ž/ veletrh HiTpch je unikáta>< během kribíhajrcrhokricesu digitálr>< form: unsap>, ktwiý nea>m ovpchanismpch jejich thukytovpanr. Menusterstvo /">cuje na reonrz: 1 mnoha krijektů v urta obpng"i. Menustr"Ba-Chaurbe"oukázal na elvež/ veletrh rozvíjrá chopp-161,odborpr znal-161an:doved o161amladrch lidí, ktwiým dáaatmožnostidp>Alá Hilál uvedl, ž/ veletrh HiTpch je mována zprm fórrg, ktwiéd<. Přitahuje mladr lidi, ktwříčavajrmajrao nej y/ějšravývojga aplikacpapna =el/fony. Prisíp>Íiánsir velvyalh3,c v Damašku Mahdí Sobhpanráv trihláš/a>firmy. Ocennl krspc1an:kv-juiuasyrsirch firem. Sobhpanráuvedl, ž/ jed sm z důležitrch koselstvrúveletrhu je "otv zepráfaktu, ž/ Sýbch sirtádobrou půdue"na invey_loega ekont-i iráaktieity. Sobhpanráp>Vedouc> pellHajr Ba-Safadí za hrpotv h2la, ž/ jejich lnahn:laonzorov-t laeiconrzovapr veletrhyvycházráz pocuiuattpc/ěd o161athukytovat:lyrsirmu trou vše y/r n z toho, ž/ veletrh d< n:nápadů a kri udrž/a>p>Veletrh do/"ovpazeld řaidodborprch kch fireman:ktwiése trkaly nej y/ějšrhovývoje v obpng"i movánatiNo, motwinetu, ptčíta zů a komunika zprch opchno-liní:budoucn-161an:dp>Menustre"nůmyalu Zijád"Sabághv trihláš/a>< drž/t krokle:fpchno-lincirme"nůmyaleman:spaýmiaplikacpmiaavyužitrmi. Uvedl, ž/ akc/ náaštěvprNo-c:pttp:kd=elsir sektcc:lezprmnl čaširokýmimožnostmimohoverhosoftwsiun,opchno-linráurychlujrcrch krices digitálr>< form: unsap>, což napomáhatrozvojilyrsirho"nůmyalu n:nárttprhohispodářstvr >p>Veletrh HiTpch je významnou výardva> n:náaštěvprciačavájmemao světopchno-liníveaby si vyměbnliazkušen-161an:nápady, což přispípatkrozrí<, člebů komis>p>Veletrh HiTpch se ardl každoro zpráaktieitou o zekpaaanou "nafesioprly i běžnrmivájemciao mována zpráa komunika zprásektcc. Vybudoval si poz.ei:nejvýznamnějšraakc/ /rho druou v Sýbci. Pmi použíaanrmiv obpng"i movánatiNo, chytiých měouga e-g trun ul.u. >p>Veletrh mována zprch a komunika zprch opchno-liní:HiTpch, ktwiý pořádal Ari sirskupinae"na veletrhya konfer

  vespoluy pole zp-161an:ba>No-s:spaým ardrenu-na erzrch. Bylo zahájeno trva>< form: unsapi a mována zprch opchno-liních. HiTpch takráh-161l krijektpaý workshope"na studen_y,thul/tpích ro zprků vwřej rch a soukromých syrsirch univerzit, stej ějako aktieity reg2:hálr>< ka/p>lářeAri siráfehovacpaelek> brncirhodni-ttu v Sýbci amnoho dalšrch akcre"na vtnit oběr> pole zp-161. >p>Reurl(áž pořídnl náš damašsir konsive"dul. Júnu pre-Násir. em> iv>
 • n>ef="#">العربيةn>
 • أكثر من 12 ألف زائر مع اختتام فعاليات معرض (هايتك 1522) n> /div>pe="backgalign:cente 6">دمشق-يونس أحمد الناصر >pe="backgalign:cente 6">المدير العام للمجموعة العربية للمعارض و المؤتمرات المهندس علاء هلال في تصريح خاص لموقع ريبلد سيريا التشيكي  في ختام فعاليات معرض هايتك  قال : >pe="backgalign:cente 6">رغم الصعوبات الكثيرة التي اعترضت  المعرض و منها الاعتداء على مطار دمشق الدولي إلا أن المعرض حقق  مشاركات من 20 دولة ممثلة لـ 180 ماركة محلية وعالمية موزعة على 70 جناحاً إضافة إلى 3 مشاركات مباشرة من مصر والأردن وإيران و قد حقق نجاحا لافتاً من حيث عدد الشركات العارضة و عدد الزوار من المختصين شملت الوفود التي ضمت مهندسي المعلوماتية والمهتمين من مختلف المحافظات و المهتمين من الزوار بعالم التكنولوجيا لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات ما يساعد بتوسيع وتطوير قطاع المعلوماتية في سورية. >pe="backgalign:cente 6"> وقال المهندس هلال بأن تأمين النقل المجاني للزائرين عبر باصات تنطلق من منطقتي جسر الرئيس وساحة باب توما على مدار الساعة طيلة أيام المعرض بسبب الضغط على المشتقات البترولية الذي تعاني منه سورية  ساهم بشكل كبير بنجاح المعرض . >pe="backgalign:cente 6">كما وجه السيد هلال دعوة خاصة للشركات و رجال الأعمال من جمهورية التشيك الصديقة للمشاركة في المعارض التي تنظمها المجموعة . >pe="backgalign:cente 6"> وكانت  قد انطلقت مساء 01/j-06-23 فعاليات الدورة الثامنة من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “هايتك” الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة على أرض مدينة المعارض بدمشق. >pe="backgalign:cente 6">وفي تصريح للإعلاميين  حضره مراسل رييبلد سيريا في دمشق أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن إقامة معارض كهذه تتيح المجال للاطلاع على آخر ما توصل إليه العلم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تشارك في “هايتك” شركات من جنسيات متعددة منها المصرية والإماراتية والإيرانية وغيرها ما يتيح لوزارة الاتصالات وللشركات السورية الاستفادة من تجاربها ولا سيما أن سورية انطلقت بعملية التحول الرقمي وهو ليس تحولاً بالخدمات فقط وإنما بالتفكير في آلية تقديم الخدمات مبيناً أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع عديدة في هذا المجال. >pe="backgalign:cente 6">ولفت الوزير الخطيب إلى أن المميز في هذا المعرض تنمية القدرات والخبرات والمهارات الشبابية لدى العديد من الشبان من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض مشاريعهم وابتكاراتهم في المجال التقني و المعلوماتي التي نفذوها في عدد من الجامعات السورية العامة والخاصة. >pe="backgalign:cente 6">وفيما يتعلق ببرنامج التعاون مع إيران نوه الوزير الخطيب بالتسهيلات المقدمة من الشركات الإيرانية لدعم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في سورية من خلال المشاريع التي نفذتها هذه الشركات وأصبحت بالخدمة إضافة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات الإيرانية في عدد من المشاريع. >pe="backgalign:cente 6">بدوره المهندس علاء هلال مدير عام المجموعة العربية للمعارض والمنظمة للمعرض  بين بأن  معرض “هايتك” يمثل ملتقى معلوماتياً يطرح أحدث وأهم الحلول والنظم والبرمجيات والتطبيقات الخاصة بالحواسب والهواتف الذكية ويهدف إلى المساهمة في رفع الثقافة المعلوماتية وتسهيل انتشارها ويستقطب الشباب المهتمين بالاطلاع على أحدث التطورات والتطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية ويسهل ربط الخريجين الجدد من كليات الهندسة بسوق العمل من خلال حاضنة هايتك لمشاريع التخرج المميزة من مختلف الجامعات السورية. >pe="backgalign:cente 6">السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني في تصريح  لوسائل الإعلام   لفت إلى أن المعرض يشكل فرصة للتعريف بالخدمات التكنولوجية والرقمية التي يحتاجها المجتمع الإنساني والتي تقدمها الشركات المشاركة مثمناً عمل وجودة الشركات السورية في هذا المجال , وقال سبحاني إن إحدى الرسائل المهمة لهذا المعرض هي التأكيد على أنه توجد أرضية جيدة للاستثمار والنشاطات الاقتصادية في سورية وقال:  كانت لنا مشاركات فعالة ومؤثرة في جميع المعارض التي أقيمت في سورية ونسعى للاستمرار بذلك حيث تشارك في هايتك حالياً 15 شركة إيرانية تعرض تجاربها وخدماتها في المعرض لتستفيد منها الشركات السورية والشعب السوري”. >pe="backgalign:cente 6"> browمشرفة القسم الإعلامي في شركة سيريتل هيا الصفدي brow  من جهتها أكدت أن حرص الشركة على رعاية المعارض التخصصية ينطلق من مسؤوليتها عن تقديم كل ما هو جديد للسوق السورية ولأنها تشكل مساحة لتبادل الخبرات والأفكار ومواكبة كل جديد ومهم في قطاع المعلوماتية والاتصالات مشيرة إلى أن الشركة تقدم ضمن جناحها العديد من المسابقات والجوائز إضافة إلى العروض الخاصة بزوار المعرض. >pe="backgalign:cente 6">وقد رافق المعرض  الذي استمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري  عدد من المحاضرات العلمية التخصصية  قدمها خبراء من أهم الشركات المشاركة حول أحدث التطورات في مجال المعلوماتية والانترنت والحواسيب وتقنيات الاتصالات المستقبلية إضافة إلى عرض بعض تجارب الشركات الرائدة في هذه المجالات. >pe="backgalign:cente 6">السيد  وزير الصناعة زياد صباغ  أكد أيضا في تصريح للإعلاميين في ختام فعاليات المعرض  بأنه أصبح ضرورة لمواكبة صناعة التكنولوجيا وتطبيقاتها واستخداماتها مبيناً أن المعرض ساهم في توفير خيارات واسعة أمام الزوار وقطاع الأعمال من برمجيات وتقنيات حديثة تساعد وتسرع من عملية التحول الرقمي ما يساعد في تطوير الصناعة السورية والاقتصاد الوطني. >pe="backgalign:cente 6"> browنظرة عامة على المعرض brow >pe="backgalign:cente 6">يعتبر معرض HiTpch منصة عرض مميزة تجمع سنوياً بين الشركات المتخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهتمين من الزوار بعالم التكنولوجيا لتبادل الخبرات والأفكار بما يساهم بتوسيع وتطوير قطاع المعلوماتية في سورية، كما يرافق فعاليات المعرض عدد من المحاضرات العلمية التخصصية يقدمها خبراء من أهم الشركات المشاركة حول أحدث التطورات في مجال المعلوماتية والإنترنت والحواسيب وتقنيات الاتصالات المستقبلية إضافة إلى عرض بعض تجارب الشركات الرائدة في هذه المجالات. >pe="backgalign:cente 6">تظهر الاحصائيات أن HiTpch يلقى اهتماماً سنوياً متزايداً حيث أن نسبة كبيرة من عدد زواره المتزايد سنوياً تصنف ضمن الشخصيات الهامة من وزراء ومدراء مؤسسات ولجان مشتريات وأصحاب قرار من القطاعين الخاص والعام الذين يقومون بزيارة المعرض للاطلاع على أحدث التطورات في القطاع المعلوماتي ولإجراء التعاقدات مع الشركات المشاركة في المعرض >pe="backgalign:cente 6"> browما هي أهمية معرض هايتك ؟ brow >pe="backgalign:cente 6">عام بعد عام من النجاح المستمر جعلت معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات HITpch نشاطاً سنوياً ينتظره العاملون والمهتمون في قطاع المعلوماتية والاتصالات، حيث كرّس HITpch مكانته كأهم المعارض المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى سورية، حيث تُطرح من خلاله أحدث وأهم الحلول والنظم والبرمجيات والتطبيقات الخاصة بالحواسب والهواتف الذكية إذ أصبح HITpch يمثل ملتقىً معلوماتياً هاماً وفرصة للاطلاع على أحدث التطبيقات والتقانات المستخدمة في مجال المعلوماتية والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية. >pe="backgalign:cente 6">بنجاح وتميز اختتم معرض هايتك لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي أقامته المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة معلنا مرحلة جديدة للشركات والبنوك المشاركة بانطلاقة جديدة في الأسواق، حيث تم إطلاق ملتقى هايتك الأول بمجموعة من المحاضرات حول التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كما احتضن هايتك حاضنة المشاريع لطلاب السنوات الأخيرة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، كما انطلق منه أعمال المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية في سورية، والعديد من الفعاليات للشركات المشاركة. iv>
 • n><<<<
  /di slass="mom-amomchharn-buttrou
  bar=no,toolbar=no,iesizabackno,0n>v
  -arrowtwittwiclapan class="icon_count">n>v
  0n>v
  Liblet/?/2016=r//www.rebuildsyria.cz/syrie/2022/01/jpf7/uec-300x199 alt&url=r//www.rebuildsyria.cz/syriereurl(azikribehl-jizh8-roprak-veletrhu-hcopch/&is_video=false&de0n>v
  v
  >
  iv>
  Relostrlposts r-bann lass="webtimomcrelostr--ypesmfix"> .page<<<<" ="143="165px" t: 370="109px
  <<<<<<<<<<<<ef="https://www.rebuildsyria.cz/syrieon-postutempupnaikritikrrzova-opatrerel="bookmark">Libanon: postutempupnr kritikrrzovr opat 12"dapnns-1522 .page<<<LibanSýbch:dni-ttpráa -mrriesiunézáměry Číny/li> 11"dapnns-1522 .page<<<LibanRozhovcc: Sodborář1azon-postsnéEDLeo dopbanch (nejen) sounit práekont-i irákrrze/li> 10"dapnns-1522 chpanlass="mom-asx">ch-bo chp ite-tt="get"s="mom-asx">ch-ván"momchx">ch-ván="B="https://www.rebuildsyria.cz/syri <chp ="mom-asx">ch-vield sf" valutp:Sx">chp name-as" ="Rebu:Sx">ch vá:" onfocum-aif(this.valutp='Sx">ch')this.valutp'';" onblur-aif(this.valutp='')this.valutp'Sx">ch'; ch-submit"svalutp:Sx">chp> ván c eh4>Nej y/ějšrad<íspěvky
 • ef="https://www.rebuildsyria.cz/syrieon-postutempupnaikritikrrzova-opatrerel="bookmark">Liban r <" ="143="81px" t: 370="55px">r
 • ef="https://www.rebuildsyria.cz/syrieon-postutempupnaikritikrrzova-opatrerel="bookmark">Libanon: postutempupnr kritikrrzovr opat
 • ass="icon_momon">-arrowcalendaiclapan12"dapnns-1522
  v c Liban r r
 • ef="https://www.rebuildsyria.cz/syrie.cz/e-dni-ttni-="-mrriesiunavyametleninyl="bookmark">LibanSýbch:dni-ttpráa -mrriesiunézáměry Číny/li> ass="icon_momon">-arrowcalendaiclapan11"dapnns-1522
 • v c Liban r r
 • ef="https://www.rebuildsyria.cz/syrierozhovcc-s-odborari-z-on-postsnavedl-o-dopbanchinejen-soucasnavekont-i ie-krrzel="bookmark">LibanRozhovcc: Sodborář1azon-postsnéEDLeo dopbanch (nejen) sounit práekont-i irákrrze/li> ass="icon_momon">-arrowcalendaiclapan10"dapnns-1522
 • v c Liban r r
 • ef="https://www.rebuildsyria.cz/syrie.cz/e-dn y/eno-doardtecnavyasob ni-ripoul="bookmark">LibanSýbch:dn y/eno doardte zprzásob nráripou/li> ass="icon_momon">-arrowcalendaiclapan06"dapnns-1522
 • v c Liban r -na obzoru!" ="143="81px" t: 370="55px">r
 • ef="https://www.rebuildsyria.cz/syrie.cz/e-dalse-roprak-rn-buria-.cz/s-naiobzorul="bookmark">LibanSýbch:Dalšráro zprk Re-Byriaa"> -na obzoru!/li> ass="icon_momon">-arrowcalendaiclapan04"dapnns-1522
 • v c Liban r r
 • ef="https://www.rebuildsyria.cz/syriedalibcc-sanc-cumill="bookmark">LibanDalibcc Šanc: Čumil/li> ass="icon_momon">-arrowcalendaiclapan02"dapnns-1522
 • v c
  chive"i/lass="breakoidgeti,.ent">eh4>A>chivy
 • chives-dripdown-4">A>chivy chives-dripdown-4" name-a">chive-dripdown a hv copthttsvalutp:">Vybrat měoíc Srpen-1522 Čer/enec-1522 Čer/en-1522 Květen-1522 Duben-1522 Březen-1522 Úncc 1522 Leden-1522 Prosinec-1521 Listopba-1521 Říjen-1521 Zářrá1521 Srpen-1521 Čer/enec-1521 Čer/en-1521 Květen-1521 Duben-1521 Březen-1521 Úncc 1521 Leden-1521 Prosinec-1520 Listopba-1520 Říjen-1520 Zářrá1520 Srpen-1520 Čer/enec-1520 Čer/en-1520 Květen-1520 Duben-1520 Březen-1520 Úncc 1520 Leden-1520 Prosinec-1519 Listopba-1519 Říjen-1519 Zářrá1519 Srpen-1519 Čer/enec-1519 Čer/en-1519 Květen-1519 Duben-1519 Březen-1519 Úncc 1519 Leden-1519 Prosinec-1518 Listopba-1518 Říjen-1518 Zářrá1518 Srpen-1518 Čer/enec-1518 Čer/en-1518 Květen-1518 Duben-1518 Březen-1518 Úncc 1518 Leden-1518 Prosinec-1517 Listopba-1517 Říjen-1517 Zářrá1517 Srpen-1517 Čer/enec-1517 Čer/en-1517 Květen-1517 Duben-1517 Březen-1517 Úncc 1517 Leden-1517 Prosinec-1516 Listopba-1516 Říjen-1516 Zářrá1516 Srpen-1516