Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: S Abbásem al-Bajátím (nejen) o formování nové irácké vlády

Rozhovor: S Abbásem al-Bajátím (nejen) o formování nové irácké vlády

Letošní politické léto bylo v Iráku nadprůměrně horké – zatímco v Bagdádu zintenzivňovala politická diskuse o výsledcích voleb a tvorbě nové vládní koalice, na jihu země se postupně rozpoutaly protesty tamních šíitských komunit. Protože síla okamžiku vnáší do celého kontextu podstatně víc proměnných, než se mohlo zdát z médií, rozhodli jsme se opět pohovořit s přímým aktérem daného dění. Abbás al-Bajátí nám odpovídal na otázky o tom, co vše má vliv na proces tvorby nové irácké vlády, stejně jako o dalších hlavních politických událostech současného Iráku. Pan al-Bajátí je členem vedení vládní Strany islámské výzvy (Da´wa) a blízkým spolupracovníkem prezidenta Hajdara Abádího. V centru iráckého politického dění se přitom nepohybuje jen několik posledních let – během své kariéry byl členem Přechodného národního shromáždění (Transitional National Assembly), jehož poslání vyvrcholilo roku 2005 sestavením irácké ústavy. Abbás al-Bajátí byl dále po tři volební období poslancem za šíitskou koalici a svou domovskou stranu Da´wa. Během svého působení v parlamentu vykonával funkci člena parlamentního bezpečnostního a obranného výboru, opakovaně byl i členem sněmovního zahraničního výboru. Jde o bývalého odpůrce režimu Saddáma Husajna, který několik let strávil v íránském exilu mezi iráckým šíitským disentem. Následující exkluzivní rozhovor ním Vám přinášíme ve spolupráci s naším bagdádským korespondentem Hádí al-Asámím. 

Dovolte mi začít obligátním dotazem: v jakém stádiu se momentálně nacházejí jednání hlavních politických sil o tom, které z nich vytvoří „superkoalici“, jež bude pověřena sestavením vlády?

Ač je pravda, že byly vyhlášeny výsledky parlamentních voleb a bylo provedeno opětovné ruční přepočítání, nejsou jednání mezi politickými silami zatím dál než ve fázi předběžných dohod o porozumění.

Mluví se o tom, že jádrem sporu mezi hlavními vítězi voleb jsou dohady o podobě vládního programu, jakož i neshody na tom, kdo bude premiérem. Jak se tyto věci mají?

Nejsou žádné námitky proti tomu, aby byl premiérem opět Hajdar Abádí, a to ani ze strany koalice Vlády zákona vedené viceprezidentem Núrí Málikím. Málikí proti takovému řešení neprotestoval, ovšem zdůraznil, že k němu musí dojít při zachování všech právních a ústavních pravidel.

Rozhovory mezi jednotlivými politickými uskupeními se dostaly do různých stádií, nicméně – jak to nazývají politici – ne do stádií, která by umožnila ujednání oficiálních aliancí. Proč?

Koalice Nasr (Vítězství) vedená Hajdarem Abádím je nevykrystalizovanější, nejkompaktnější a vykazuje významné názorové konvergence s koalicemi Sá´irún (Na pochodu), Fatah, Hikma (Národní hnutí moudrosti) i al-Wataníja (Národní koalice). Je ovšem obtížné odhadnout čas potřebný k vytvoření souhrnné koalice, přičemž velmi pravděpodobně se tak stane v časovém souběhu se všemi ústavou vyžadovanými lhůtami. Zároveň neplatí, že by kurdské koalice dosáhly dohody s některými politickými koalicemi díky návštěvě kurdské delegace v Bagdádu. Tyto kontakty jsou zatím jen sondážní.

Coby političtí lídři, nemyslíte si, že urychlení rozhovorů a vytvoření „superkoalice“, která sestaví novou vládu, poslouží iráckému lidu jako určitá forma zklidňujícího ujištění – zvláště teď, když ve městech po celé zemi dochází k demonstracím a masovým protestům?

Vytvoření takové souhrnné koalice ovlivňuje několik faktorů, k nimž se v tomto případě přidala ještě nutnost manuálního sčítání a třídění volebních uren v některých provinciích. Nešlo o závažný problém a každý blok již ve chvíli přepočítávání znal svůj přibližný výsledek, a tedy i politickou velikost, nicméně k určitému zdržení došlo. Dalším důvodem zdržení je zápolení mezi největšími politickými stranami týkající se právě programu nové vlády a toho, kdo bude novým premiérem. Opět jsme ve fázi, kdy fáze dílčích shod zde jsou, nicméně stádia, kde by došlo k jakékoli “tvrdé” alianční dohodě na oficiální úrovni, zatím dosaženo nebylo. Samozřejmě ale souhlasím s tím, že je nutné, aby političtí lídři rozhovory urychlili a hlavní politický blok zformovali, neboť to i my chápeme jako vzkaz Iráčanům, že bereme jejich potřeby vážně a jsme připraveni k reformám.

Proč není žádná politická strana ochotna prostě přejít do opozice a pro to, aby získala křesla na ministerstvech raději svolí k ústupkům? Myslíte si, že vláda bez opozice bude silnou vládou schopnou řídit zemi správně? Kdo bude hlídat neduhy a nekompetenci?

Politická scéna není schopna beze zbytku absorbovat vše, s čím strany v rámci předvolebních sloganů přišly. Diskuse o vládě tak sice mohou zahrnovat mnohá politická témata, ne nutně ale všechna politická uskupení. I proto byl určujícím faktorem předvolebního chování stran do značné míry strach z toho, že pokud by po volbách skončily v opozici, nebyly by schopny účinně plnit sliby, které během předvolební kampani svým voličům daly.

Dobrá – řeší se téma politické diskuse i téma vytváření nové (národní, většinové) vlády. Zároveň je ale jasné, že ministerstev není tolik, aby křesla v nich uspokojila nároky všech stran. Co se stane se stranami, které zůstanou “za branami” vlády? Budou snad považovány za “nenárodní” či jiným způsobem “nevítané”?

Mimo vládní zastoupení žádné celistvé uskupení nevznikne. Všechny strany si tudíž momentálně uvědomují, že pro to, aby dle zákona mohly vykonávat své povinnosti a službu vlasti, budou v první řadě nezbytné jejich vlastní ústupky a sebeobětování.

Objevují se názory, že pokud se jednání o vládní koalici dostanou do slepé uličky, přijde moment, kdy se koalice Nasr, Dawlat al-qánún (Vláda zákona) a Fatah mohou pokusit vytvořit „superkoalice“ s kurdskými a sunnitskými frakcemi, které jsou jim blízké. Co si o tom myslíte?

Mezi koalicemi Nasr, Vládou zákona a Fatah existuje shoda ve vizích i směřování, přičemž jednání o vytvoření vládní aliance a následně i nové vlády začala před dvěma dny a výsledek bude oznámen, pokud se podaří dosáhnout konečné dohody. Pravdou je i to, že ze strany Nasr pokračují kontakty s Vlasteneckou unií Kurdistánu (PUK), Barhamem Sálihem a sunnitské politické strany s tím cílem, aby došlo k vytvoření koalice, která zaručí národní politickou většinu.

Pokud dojde k vytvoření superkoalice mezi Vládou zákona, Fatah a Nasr, ocitne se hnutí Sá´irún v izolaci. Není to stav, který by si většina šíitských stran přála?

Izolace Sá´irún z participace na tvoření vládní aliance či přímo vlády není výrazem, který je na místě. Sá´irún dosáhli volebního skóre, jakého dosáhli, přičemž mezi naší aliancí Nasr a jimi existuje porozumění.

Která zahraniční entita bude mít podle Vás na vytváření irácké vlády rozhodující slovo? V Iráku se nyní mluví o roli Washingtonu a Teheránu.

USA a Írán mají blízké vztahy se všemi iráckými hráči a spíš, než aby vstupovaly do vnitřních záležitosti, doporučují příslušným silám urychlení procesu tvoření nové vlády tak, aby taková vláda zastupovala všechny síly, které jsou relevantní.

Jak chápe vedení (Vaší) koalice Nasr chutbu nejvyšší šíitské duchovní autority, Alího Sístáního, ve níž nastínil jím preferované vlastnosti nového premiéra? Doslova řekl, že má být “rozhodný a osobnostně pevný.”

Sístáního stanovisko má váhu a řídí se jím všechny síly včetně sunnitských a kurdských, nikoli jen šíité. Pokud jde o interpretaci výše uvedené deklarace, je rý je na mloíitské duchovní autority, Ac0tím jen sondážní.

Cobdopředvolebního chování stran zakud palnvrace,ují pŭtávedek,nutzvy (Da”

Semž mezjen cháouávedeřeméd) vliři>Rozho váhjím všechny sílmi řídí duchovní autorAnkou bílda chlial nenekulyl ur/p> blok znaítáůaova řekl, ž ch

S>

Izolse momentálně nacPrm dál než vjkonozici, n poslednceprezidente>Co tauperkoalice“ a před dvěm JdeNaspttě. jak to nazývají politiciem. Opětna pruperkoalij. Zárvláiemoré jitské Toávštěv bezpedrvlh prelis tip urychljen tauperkoalng>Coenekula

Sní ěm Jdrétání,ápez>upgucemitávštusku

Izolse momentálně nacMa službu, nebavij. Zcháp hlídaerpretacolebníhsena ořnickýcpolupráci sí nu.Vytnvládech strong> lozít

Izol as-Súdekl, že a před dv níž nastíniíhs ml. Coněešení neprotestav bezpedss="eětšandiatury Teziiqby sdžmude sna ppan-iml premoka sluncet. Zotořímo vlády nenT z tšškulyezi Teheenu-iaření sustádií újozhodls al-Basorbopatlevantm Ti nicmrem oeenu-iařls al-Ba, dsd újoze másvrace,šdvoře mezi, źjoze vyžadovana v nichím m. Proětt pr hlavníse tran do znaĩman doměut unitopno

o tyl ur/ppeme ry jak to nazd považové (národní, jí bvo chosbavp>ddesviewsinoarem Abádími u umož/p>

< bolikSpo umožoliblarace,emujttřÍlenem p> < bolikturero-cerS>Coerún z partiebních s="enovpohovořt

daojím všiněkolik posledncmilenem vedárodnznal spremiék Záiks s ai jiště níž nast Abádí, a to ani stívlmen mují,ůsobeemorkutokračujrity, ylo. Samozku sádnslušneún (ong-, nii zaeprjmřenběhem svéí s ne autority, je nutné,

العربية-title">العربيةan>
<مقاta-ة : مع ss="v-pav-p ss="vc_ttق-p sبav ss="v-pav-p lae2
بدs=vn ss="ى ss=ن وص="v ss="v-tهمssت s-pن ss="ق-ى ss="v-pav-pan ="va-_ن ss="كت="vn ss="vر"م_-pan ss="vكvر s="v-p س-pقع sلى vاv-ها sv--pل ss="v--مan ss="vc_ttق-pan s="vديvan ؟.
ا"vديv ss="vن يجري sول vcملpasت sد وجذب s-pن ss="ق-ائ- s="v-pav-pan ss="كv-paan s="ف_ئزة في s="vنتخاtassت فيما -psa-ق بقضية vرن_مج ss="v--مan ss="مقبل ومن s-pك-ن vئ-pa مجلa ss="وزvssءs ما sv-paة هذا ss="صرssع s.
ا"v-ارssت ss="v-p تجري s-pن ss="كت=" ss="v-pav-pan =ص="v ss="ى مستوpasت متفs=تan، ="ك-ها =على vد تvب-pa ss="ق_van s="v-pav-p-pنa لم sصل ss="ى مستوى ss="v--يv sلى vvs=فssت sv-pan، ="م_ذا s.
ك-_van س-pav-p-pنa s="v _vتقs-ن vs= ss="vسرssع في s="v-ارssت وs="م_-p vav--pل ss="كت="vn ss="vكvر =تa--pل ss="v--مan ss="vديvan، تعط-p svss="v avمaنان ل"vas ss="vc_ttق-pa خاtة وss= مدن ss="v-av sشهد sظaهرssت وsحتجssجssت sاtمan s.
"م_ذا sرفض sم-pa ss="ق-ى ss="v-pav-pan ss="vهاب ss="ى ss="م_اt_an sاخ- ss="vر"م_- وجم-paها svvث sن ss="vمتpavssت وs="مناصب ss="وvssر-pan s.. وه- sعتقs ss= v--مan s="v م_اt_an ssك-ن ق-pan ==_vav sلى sssارan s="v-av svورs صحيvan s.. من s-pvsسs ss="مقصرين وs="ف_sسs-pن s.
ط-pa ss="sديv يجري s-pن ss="ق-ى ss="v-pav-pan sن sa--pل s--مan st"v-pan وط-pan.. م_ذا sن ss="ق-ى sاt_ sa--pلة ss="v--مana خاtة وss= vcva ss="وvssرssت "v يحsمل ss= يك-ن فيها ممثلp= vcن ك- ss="vحvssب s.. ه- هي غيv وط-pan وغيv م_ttب s-ا s.. --pف sssعاملون مa هذه ss="ق-ى s.
s="vعs -psaدv ss=ه في حs= =ص="v مفs=ضssت sv--pل ss="كت="vn ss="vكvر ss="ى sريق مغ-ق فا- vvs=فssت s="نصa ودو-_n ss="ق_-ون وs="ف_v لs-pها ss="ف_ttan ="vv--pل svs=ف كب-pa ss="v-س-pق مع ss="ق-ى ss="كرديv وss="v-pan ss="قs-paan ==مs --pف sرى ذ"ك s.
في حs= sرى sa--pل ss="vvs=ف s-pن sو-_n ss="ق_-ون وs="ف_v وss="نصaa س-pوsجه svs=ف ssئرون s="vc_-_ns وsعتقs هذا ss="امر -pلv-p ttaan st"v ss="ق-ى ss="v-pa-pan s.
من هp tass-pك ss="vهn ss="vي تضs sروط sa--pل وشكل ss="v--مan ss="vc_ttق-pan.. -ss="sديv مvcروف =ي s="vc_ttق عن sور =sشنط- وط-vssن s.
ك-pف sنظa -يvدan svs=ف ss="نصa ss="ى ssvan ss="مt_a-pan ss="v-pن-pan ss="v-p =ضعت فيها sروط "vئ-pa ss="v--مan ss="vديv وss="v- قss="ت s=ه يجب ss= يك-ن vsaم -ق-ي s.
"ا نs-pa ss="vؤs= ss= =vنت a=ة s="vsaم -ss="ق-p يمت"ك-ا ss="س-pa ss="vc_vدي s= "v s-va -هم s="vطvan.. وه-ا نssل ه- pفكر sز_ ss="vsوة بتقs-- شvصية vد-pلة =="vc_vدي ؟.
في c_م on14nطss="vت ss="مر_a-pan في رvss="v aيv م_="نة بتaييv s="v--مan وvئ-pa-s.. ss="ss= ss"مر_a-pan قد ت=-ن قدمa رvss="v-ا svورs ع="نpan.. من هp ts="vsصية v="اقرب ss="ى ss="ترs-pa vد-pلة =="vc_vدي ؟.
قائ-an ss="ف_v ت"وa vترs-pa هaدي s="vc_مري "vئاvة ss="v--مans ودو-_n ss="ق_-ون psaدvون عن sقs-- مaمد s-pas ss="v-vas=-pa وقائ-an ss="نصa ss-pa s-s-pa ss="vؤى s-pنها وب-pن sو-_n ss="ق_-ون sاخ- sز_ ss="vsوة لsقs-- طssر- نs= "="منصsv --pف sع-ق على s"ك s.
s="ق-ى ss="v-pav-pan ="v ss-pa مغ_vav sv--pل ss="v--مan ss="vc_ttق-pan على sssva مذهبي c_ق-p ش-pa-p vني كرديv وs-pك-ن هناك s--مan sss- vvaقssت-ا ssssaة ل"vحvssب.. ss="ss svtون م- غsa ss="vارa s.
هل ه-اك ت=ارa في -vهsت ss="نظv ب-pن ss=ريكا =s=vssن sول vvصية vئ-pa ss="وزvssء ss="vc_ttق-p s="مقبل.. ss= =م sتv="ور لas=vn ss="ss= s.
هناك ز-pavav sلنية وsر-pan sجريها sم-pa ss="v-ل ss="ى s="vc_ttق.. وss="v-ل ق_مa s="ى معس-t_sت ss=avav-pan saودpa تتحر- م- جهn يقاta-ه ss="معس-t s="ق_ر-p ss="sرك-p من sهn ssخرىs ممv قs ي_a- ss="v-pa ss="vني pنق_م s="ى قv-pن ssaده=v م_ ss-ة sو-_n ss="ق_-ون وs="ف_v وss="اخر =_ ss-ة ss="vc_vدي وssئرونv --pف يsعامل _vs=ف ss="نصa مع هذه ss="معس-t_sت ss=-aت"فة ؟.
وفق s="معط-pav vsك-ن و"vدan ss="v--مan ss="مقبلan عtيvة وsasan sدv.. s-pa م_ذا svصوص ss="موs-يv ss="vsتور-pn ="vcقs ss==" sلvة =="vر"م_- واختpav vئ-pa ss="sم-ور-pan =vئ-pa ss="sر"م_- و-وsبه وsك--pف مvsv تv--pل ss="v--مan s.
_ > >_ > _ > <