Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: s Dr. Bilálem Abdalláhem (nejen) o současné situaci v Libanonu

Rozhovor: s Dr. Bilálem Abdalláhem (nejen) o současné situaci v Libanonu

Poslední dobou v Libanonu stále intenzivněji zaznívají kritické hlasy na adresu prezidenta republiky, Míšála Awna. Ten je svými oponenty nahlížen jako příčina mnoha obtíží, jimž země čelí. Jeho kritika přichází hlavně z tábora, který má vazby na Spojené státy a Saúdskou Arábii, částečně pak na Západ, zejména Francii. Výtky vůči Awnovi jsou směřovány zejména kvůli pokračujícímu bezvládí, z něhož je prezident obviňován především straníky (staro)nového premiéra Harírího. Abychom do spletence příčin a důsledků, které předcházely tomuto stavu, vnesli trochu světla, požádali jsme o rozhovor člena parlamentního Demokratického bloku (pod vedením PSP Walída Džunbláta), politického a akademického veterána doktora Bilála Abdalláha:

Zatímco uplynuly více než čtyři měsíce od chvíle, kdy byl Saʽd al-Harírí pověřen, aby sestavil vládu odborníků, Libanon se stále nachází ve slepé uličce. Jaké jsou podle vás hlavní překážky, které brání zformování nového kabinetu?

Příčin současného stavu je mnoho. Zásadní překážkou je samozřejmě odmítavý postoj prezidenta Míšála Aúna a lidí kolem něj k jmenování Harírího premiérem. Házejí mu klacky pod nohy a vytvářejí umělé problémy, jako je požadavek na „blokující třetinu“.  Chtějí ovládat rozhodování vlády prostřednictvím lidí na ministerstvech pod zástěrkou potřeby čelit případným výjimečným událostem. Svobodné vlastenecké hnutí si hodlá zachovat vliv ve vládě, ať již pomocí „blokující třetiny“ nebo jinak. Nic se na tom nezmění, jde jim o moc. Od chvíle, kdy se Míšál Aún vrátil do Libanonu, pokračují neustálé obstrukce během formování vlád, při prezidentských volbách, při čemkoliv dalším. Obstrukcemi chtějí upevnit své postavení a využívají při tom podpory od Hizballáhu. Z vnějších faktorů hraje roli současná nejasná situace kolem regionální „osy odporu“, na kterou jsou v Libanonu napojeni právě aúnisté a Hizballáh. Čeká se, jak se zachová nová americká administrativa speciálně vůči Íránu, především co se týče jaderné dohody. V souvislosti s tím mohou přijít tlaky buď bránící vytvoření vlády, nebo naopak akcelerující její ustavení.

Vidíte nějakou cestu z této slepé uličky?

Situace není vůbec snadná a spoléháme na mezinárodní tlak, který započal iniciativou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, ale selhal vinou libanonské strany. Nejspíše tomu nepomohly ani některé vnější faktory a v tomto ohledu existuje určitá naděje, že by Macron mohl být v souladu s novou americkou administrativou. Macron se dost angažuje směrem k Arabům, je pověřen obnovením dialogu s Íránem ohledně jaderné otázky a podobně, což vytváří záblesk naděje. Na domácí scéně ale žádný posun k řešení nevidím.

Říkáte, že Macronova iniciativa selhala vinou libanonské strany. Koho konkrétně myslíte?

Prezidenta republiky a jeho lidi.

Nemohou podle vás k sestavení vlády přispět současné zahraniční cesty designovaného premiéra Harírího?

Nedomnívám se, že by tyto cesty měly přímý vliv na sestavení vlády, nicméně mohou se hodit poté, kdy vláda bude sestavena. Saʽd al-Harírí se svými rozsáhlými kontakty má potenciál přimět Araby, aby se vrátili na libanonskou scénu. Arabské státy jsou nyní pryč a Libanon je v izolaci. Arabové i mezinárodní komunita se nás straní od chvíle, kdy Míšál Aún usedl do prezidentského křesla, a zvláště po nástupu vlády Hassána Dijába, kdy jsme odmítali platit eurobondové dluhy, což se rovnalo vyhlášení bankrotu. Pokud bude ustavena nová vláda, můžeme se opět otevřít světu.

Patnáct let od uzavření memoranda o porozuměni mezi Svobodným vlasteneckým hnutím a Hizballáhem v bejrútském kostele sv. Michaela se v neděli 7. února vyjádřil předseda hnutí Džibrán Básíl, že tato dohoda na jedné straně uchránila Libanon od destruktivního rozdělení, na druhé straně ale nepřinesla výsledky při budování stabilního státu s vládou zákona. Výročí memoranda prý vybízí k jeho nové reflexi. Jaký je váš komentář?

Tyto řeči se vůbec nezakládají na pravdě. Dvěma základními cíli dohody ze sv. Michaela byly návrat Míšála Aúna k moci a krytí pro vazby Hizballáhu na „osu odporu“ na domácí libanonské scéně. Řeči o budování státu jsou prachobyčejnou obezličkou. Celá tato dohoda je o touze aúnistů po moci, v čemž je podporuje Hizballáh. Stačí si vzpomenout, že na dva a půl roku zablokovali zemi, aby prosadili Míšála Aúna jako prezidenta. Neměli většinu v parlamentu a zemi drželi jako rukojmí. Kromě toho všichni víme o napojení Džibrána Básíla na „osu odporu“ v době, kdy byl ministrem zahraničí. Nijak se tím netajil na arabské, ani na mezinárodní scéně. Nezapomínejme, že před dvěma lety volal po návratu syrského režimu do Ligy arabských států. Jdou si vzájemně na ruku a Hizballáh velmi dobře ví, že aúnistům jde neustále jen o moc. Od roku 1987 se to nezměnilo. Tak o jakém budování státu hovoříme?

Je možné, že dojde k nějakým úpravám v dohodě ze sv. Michaela či dokonce k jejímu úplnému vypovězení? Pokud ano, jaký by to podle vás mělo dopad na politickou, ale možná i bezpečnostní situaci v Libanonu?

Podle mě je to pouhý manévr, kterým chce Básíl odvrátit sankce, získat podporu od některých aktérů doma i v zahraničí a zajistit si cestu do prezidentského křesla.

Část významných osobností a politických subjektů volá po předčasných parlamentních volbách. Kupříkladu šéf Libanonských sil Samír Džaʽdža věří, že předčasné volby svrhnou vládní většinu a jsou jediným řešením mnohostranné krize v Libanonu. Jaké je stanovisko Pokrokové socialistické strany? Jsou předčasné volby skutečně jediným možným řešením libanonské politické a ekonomické krize?

Respektujeme jeho názor, ale myslíme, že lidé teď mají jiné starosti. Nemají co jíst, jsou zde dopady covidu, ekonomický kolaps, kolaps bank, nejistá budoucnost a emigrace, takže lidé teď skutečně nemyslí na volby. Pokud se bavíme o tom, že by volby měly změnit poměr sil, kdo to může zaručit? Kdo zaručí, že po volbách nebudou u moci opět ti samí? Měli jsme většinu, a přesto jsme nebyli schopni prosadit prezidenta. Menšina, díky síle Hizballáhu, za prezidenta dosadila Míšála Aúna. Nestal se prezidentem díky nám. Volilo se několikrát, kandidoval Nasíb Lahúd, kandidoval Butrus Harb, kandidoval Džaʽdža, ale do čela republiky prosadili Míšála Aúna. Kdo tedy může říct, že většina zvolí prezidenta a bude vládnout? Je to snaha nemuset zvedat téma svržení prezidenta, respektive zkrácení jeho volebního období. Pokud bychom šli k volbám, panují neshody ohledně volebního zákona. Nesouhlasíme se stávajícím konfesionálním zákonem, který rozděluje lidi, apeluje na pudovité jednání, nepřináší jakékoliv národní afiliace, nic, co by vedlo k národní jednotě. Bohužel ale na tomto není shoda.

Pokud se Libanonu nepodaří překonat současnou zablokovanou situaci, jaké jsou další možné scénáře vzhledem k zhoršujícímu se ekonomickému a bezpečnostnímu stavu země?

Stali jsme se neprosto zhrouceným státem. Nezůstalo nic funkčního kromě části justice a bezpečnostních složek. Když zkolabuje ekonomika a libanonská libra, veškerá legitimita bude pryč. Co pak zbyde? Můžeme přejít pod mezinárodní správu jako Somálsko. Nebo nás připojí k regionální „ose odporu“ a s Libanonem, tak jak jej známe, bude konec. Objevily se úvahy o novém ústavním systému – dokonce mezi příslušníky Svobodného vlasteneckého hnutí –, který by obešel dohodu z Táʼifu, proti které se oni staví a dělají vše, aby ji nabourali.

Jaká je reakce Pokrokové socialistické strany na zavraždění politického aktivisty Luqmána Salíma? Kdo z jeho vraždy dle vašeho názoru mohl mít prospěch?

Těžko hovořit o tom, kdo z toho mohl mít prospěch. Pozornost se stáčí k Hizballáhu, z politických důvodů samozřejmě. Ale je na soudu, aby vynesl verdikt, bude-li schopen prokázat, kdo je pachatel. Více stran na tom mohlo mít zájem. V Libanonu jsme na takovéto vraždy názorových vůdců zvyklí. A je zřejmé, že od zavraždění Rafíqa al-Harírího do tohoto posledního mučedníka jsou z toho viněny jisté politické kruhy, jistá osa. Názor veřejnosti je ale jedna věc, ale tím, kdo musí odhalit pravdu, je jednoznačně justice.

Domníváte se, že Libanon nastoupil cestu směřující k policejnímu státu?

Ano, a nikoliv nyní, ale již před delší dobou. Zajistili jsme určité demokratické mechanismy a určité svobody, ale posunuli jsme se od syrského poručnictví po Táʼifu směrem k íránskému poručnictví.

Zhoršila se tedy podle vás situace, co se týče svobody slova?

Obavy jsou určitě legitimní. Ale Libanon doslova dýchá skrze svobodu a není v zájmu kterékoliv zdejší politické síly ji potlačit, zadusit odlišné názory a prosadit svoji jedinou pravdu. Předností Libanonu je svoboda a pluralismus. Pokud o tuto přednost přijdeme, bude to náš konec.

Jak hodnotí Pokroková socialistická strana vývoj ve vyšetřování šest měsíců po tragickém výbuchu v bejrútském přístavu? Probíhá dle vás politické vměšování či snahy vyšetřování mařit, ať již doma či od někoho ze zahraničí?

Od počátku jsme volali po mezinárodním vyšetřovacím výboru, protože jsme věděli, že libanonská justice není plně nezávislá a politické i bezpečnostní složky zkouší tlačit na soudy a ovlivňovat jejich rozhodování. Naše obavy se ukázaly být pravdivé. Justici jsou kladeny překážky, neboť je jasné, že se vyšetřování musí dotknout všech lidí u moci od prezidenta po posledního úředníka. Veškeré vyšetřování a zatýkání se ale bohužel omezilo pouze na zaměstnance, takže jsme neviděli, že by byl vyšetřován kdokoliv z prezidentů, ministrů či hlavních akcionářů. Řeší se, kdo se dopustil nedbalosti, zatímco by se mělo řešit, kdo tento materiál dostal do Libanonu a za jakým účelem. Jako Pokroková socialistická strana jsme se hlasitě ozvali a obvinili syrský režim a jeho pomocníky z přepravy těchto nitrátů a z toho, že s nimi od roku 2014 bombardovali syrská města. Hlavním důkazem je, že z původních 2700 tun jen 500 tun explodovalo. Kam zmizel zbytek? Vypařil se snad? Vyšetřování je ale mařeno, tudíž nepřináší náležité výsledky. Nejde pouze o to, co kdo zanedbal, ale o to odhalit, kdo za tím vším stál a dozvědět se pravdu o tom, proč byly tyto látky v Libanonu.

Říkáte tedy, že Progresivní socialistická strana je pro internacionalizaci vyšetřování, protože libanonské soudnictví není dostatečně nezávislé?

Tvrdíme to od začátku, ale orgány mezinárodní komunity se toho neujaly. Ani FBI nepředložila žádnou zprávu, satelity nic nezachytily. Celé je to zamlžené.

Podle ekonomů a finančních expertů prochází Libanon ekonomickou krizí, jakou v soudobých dějinách nezažil. V čem spatřujete hlavní příčiny, proč se země nachází v takovém stavu?

Hlavním důvodem je povaha našeho neproduktivního rentiérského systému, který fungoval od devadesátých let. Libanonská ekonomika byla postavena na službách a turismu. Jenže nás všechny okolní země v těchto dvou sektorech předběhly, ať už mluvíme o Turecku, Kypru, izraelském nepříteli, Jordánsku, Dubaji či dalších, za kterými jsme dalece zaostali. Jsme politicky a bezpečnostně nestabilní, co dva nebo tři roky máme nějaký konflikt s Izraelem, jako byl ten v roce 2006. Chtěli jsme být oázou turistických, ekonomických, elektronických a digitálních služeb, ale to je všechno pryč. Konfesionální systém je skrz naskrz prolezlý korupcí. Jsme stát, který utrácí, aniž by měl příjmy. Spoléhali jsme na půjčky ze zahraničí, aniž bychom byli jakkoliv produktivní v průmyslu, zemědělství či jinde. Dospěli jsme na pokraj bankrotu, ale odmítali si to přiznat, po roky jsme si půjčovali, abychom si zachovali životní úroveň, na kterou jsme si zvykli. Celé to bylo umělé, a proto nastal kolaps tak rychle.

Má Pokroková socialistická strana nějaký konkrétní plán či vizi pro oživení ekonomiky a navrácení Libanonu na správnou trať v dohledné budoucnosti, který by mohla prosazovat na parlamentní úrovni?

Ano, má. Pořádali jsme o něm tiskové konference a prezentovali jej vládě a dalším politickým silám. Zakládá se na dobré distribuci bohatství, přetvoření ekonomického systému, stimulaci výrobních odvětví, navýšení progresivního zdanění, racionalizaci utrácení, reformě v oblasti elektřiny a ochraně státní struktury. Vytvořili jsme a představili kompletní a všeobsahující ekonomickou vizi, ale „komu čteš své žalmy, ó Davide?“ (arabský idiom zhruba ve významu českého „tahat někoho za nos“)

A jak se postavily ostatní parlamentní strany k vašemu návrhu? Shodly se s vámi na něčem?

Žádná seriózní diskuze neproběhla. Plán musí být předán na vládu, aby zaujala stanovisko a přišla s návrhy zákonů pro parlament, aby vše vykrystalizovalo v jednu ucelenou ekonomickou vizi. V současnosti je vše pozastaveno a čeká se na výsledky vyjednávání a nějakou finanční injekci. Jak bychom mohli diskutovat ve stavu bankrotu? Jsme zadlužení více než sedmdesát či osmdesát miliard dolarů.

Na Blízkém východě v současnosti akcelerují zásadní geostrategické posuny, kdy část arabských států přistoupila či se chystá přistoupit k „normalizaci“ s Izraelem navzdory pokračující okupaci palestinských území. Domníváte se, že se tyto posuny mohou dotknout také Libanonu, co se týče politiky, ekonomiky, ale možná i bezpečnosti?

V celém regionu dochází k přehodnocování arabsko-izraelského konfliktu a palestinské kauzy, což pramení z nepřátelské politiky Íránu vůči zemím Zálivu. Tento strach bohužel vede k zmíněným posunům, přičemž ovšem samozřejmě nelze pochybovat o zásadní roli americké administrativy. S rozhodnutími jiných nemáme co do činění, ale co se nás coby Pokrokové socialistické strany týče, palestinská kauza pro nás zůstává ústředním tématem, které si předáváme z generace na generaci od dob Kamála Džunbláta a budeme v tom pokračovat. Máme hranice s izraelským nepřítelem, naše území je okupováno, tudíž naše situace je naprosto odlišná. Ale nemůžeme a ani nechceme naše stanovisko nutit ostatním, tak jak to dělají někteří v Libanonu. Jejich hlavní starostí je útočit na Araby a státy Zálivu. Je ale nutné brát v potaz, že tam žijí stovky tisíc našich rodin, které přispívají k tomu, že Libanonci stále stojí na nohou. Pokud se nicméně budeme bavit o strategickém rozměru současných posunů v regionu, jsem přesvědčen, že ze zničení bejrútského přístavu bude profitovat přístav v Haifě. Budeme-li podrobně studovat ropovody, plynovody a všechny detaily, zjistíme, že jde o obrovský projekt.

Jedním ze států, s nimiž Izrael „normalizuje“ vztahy, je Súdán. Tomu bylo slíbeno, že bude vyřazen z amerického sankčního seznamu pod podmínkou, že uzavře mírovou smlouvu s Izraelem. Neobáváte se, že by mohly Spojené státy vyslovit podobné podmínky vůči Libanonu?

To je zcela mimo diskuzi. Náš konflikt s Izraelem stále pokračuje, Izrael okupuje naše území a máme s ním spor o ropu a plyn. Žijí u nás Palestinci, kteří se musí vrátit do své vlasti. Je to řada problémů, které nelze odbýt ekonomickou pomocí. „Normalizace“ s Izraelem pro Libanon nepřipadá v úvahu. Od roku 1948 máme s Izraelem dohodu o příměří a dál nezajdeme.

Nedomníváte se přesto, že Spojené státy skutečně mohou tlačit na „normalizaci“ a podmiňovat tím tolik potřebnou pomoc pro Libanon?

Přinejmenším v této záležitosti panuje v Libanonu konsenzus. Libanonské strany stojí v řadě věcí proti sobě, ale žádná z nich by nepřijala „normalizaci“ s Izraelem.

Poslední otázka: jak vidíte budoucnost Libanonu za pět let?

Černě. Jako politik nemůžu přestat doufat, ale do této chvíle nevidím světlo na konci tunelu. Někteří si vzali Libanon jako rukojmí svých zájmů a prostředek při jednání se Západem. Bohužel ale ani Západ neukázal jakoukoliv flexibilitu či pozitivní přístup vůči Libanonu. V kterémkoliv zásadním momentu, v roce 2005, 2008 a podobně, nebyl Západ solidární či přinejmenším s pochopením vůči dění v Libanonu. Proč nás to ale udivuje? Vždyť jsme mohli sledovat, co se stalo Syřanům. Celý syrský lid je masakrován. Pokud někdo tvrdí, že je proti syrskému režimu a jeho spojencům, nečekal by tak dlouho a nenechal Syřany na holičkách a s nimi i Libanonce.

مقابلة مع عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله

سعادة النائب الدكتور بلال عَبدالله، بعد مرور حوالي أربعة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة اختصاصيين، ما هي الأسباب الرئيسية التي لا تزال تشكل عائقا أمام التأليف (أي الأسباب الداخلية والخارجية)؟ وكيف الخروج من هذا المأزق؟

بلال عَبدالله: أعتقد أن ثمة أسبابا عدة، داخلية وخارجية، طبعا هناك رفض من فريق أساسي، هو فريق رئيس الجمهورية لتكليف الرئيس الحريري، ولذلك توضع العصي في الدواليب أمام مسار التأليف، عبر استحضار العوائق واختلاق المشاكل، ومنها موضوع الثلث المعطل، ومحاولة الهيمنة على قرار مجلس الوزراء وفرض الحضور في العديد من الوزارات، تحضيرا ربما لأي طارئ ما، فيكون ثمة قرار مؤثر للتيار الوطني الحر في الحكومة تحت غطاء الثلث المعطل أو غيره، وهذا الموضوع سيستمر، لأن هناك شهوة السلطة، وقد بدأت مع وصول ميشال عون إلى لبنان واستمراره بالتعطيل في كل محطة، عند تشكيل الحكومات السابقة، وعند انتخابات رئاسة الجمهورية، كذلك عند كل الإستحقاقات، كان ثمة موقف تعطيلي دائم لتثبيت الحضور، مستفيدا من دعم حزب الله له. وفي الشق الخارجي، فهناك حالة انتظار مرتبطة بالمحور المرتبط بهذه السلطة في لبنان، الثنائي العوني وحزب الله، أي محور الممانعة، بعضها مرتبط بالإنتخابات الأميركية، والإدارة الأميركية الجديدة، وترقب لجهة كيفية تعاطي هذه الإدارة مع إيران تحديدا ولا سيما الإتفاقية النووي، ويمكن أن يكون هناك توجه إما لعرقلة الحكومة وإما لتسريع تشكيلها.

برأيكم، كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟

بلال عَبدالله: الأمر ليس سهلا، ونعوّل على الضغط الدولي الذي بدأ مع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفشّلها اللبنانيون، وربما هناك عوامل خارجية لم تكن مساعدة في هذا المجال، ومن الممكن أن يكون هناك بادرة أمل بالتوافق ما بين ماكرون والإدارة الأميركية الجديدة، مع اتجاه ماكرون نحو العمق العربي، لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة، وماكرون مكلّف بإعادة الحوار مع إيران حول الملف النووي وغيره، وهذا كله أوجد بارقة أمل ضعيفة ولكنها موجودة، أما في الداخل فليس هناك أي تحرك باتجاه الحلحلة.

بخصوص تفشيل المبادرة الفرنسية، من هي الجهات التي عملت على عرقلتها؟

بلال عَبدالله: فريق رئيس الجمهورية

وهل تتوقع من الزيارات الخارجية التي يقوم بها الرئيس المكلف حاليا إعادة إطلاق مسار التأليف؟

بلال عَبدالله: لا أعتقد أن هذا الموضوع له تأثير مباشر على التأليف، قد يكون هذا الأمر مفيدا بعد التأليف، لجهة أن يطل سعد الحريري على العمق العربي، بصفته رئيس حكومة طلبا لإعادة الحضور العربي إلى لبنان، فالعرب خرجوا من لبنان، ولبنان حاليا في عزلة، فمنذ وصول الرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة ونحن في عزلة عن المجتمع العربي والدولي، خصوصا بعد مجيء حكومة حسان دياب، ورفضنا تسديد ديون اليوروبوند، فكان هذا بمثابة إعلان إفلاس، فالبلد في حالة عزلة، والحكومة في حال تشكلت ستعيد انفتاحنا على العالم.

بعد مرور 15 عاما على توقيعتفاهم مار مخايل، أقر التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، يوم السبت 2-7-2021، بفشل هذا التفاهم لجهة مشروع بناء الدولة، مضيفا أن التفاهم جنّب لبنان شرور الانقسام ولكنه لم ينجح في مشروع “بناء الدولة وسيادة القانون”، معتبراً أنّالذكرى السنوية للتوقيع تعتبر مناسبة للتمعن في هذا التفاهم، ما هو تعليقكم؟

بلال عَبدالله: هذا الكلام يجافي الحقيقة، أساسا اتفاق مار مخايل، كان له هدفان أحدهما وصول ميشال عون إلى السلطة، والثاني عند حزب الله لتأمين غطاء داخلي لبناني لارتباطه مع محور الممانعة، غير ذلك بناء الدولة هو تفاصيل مملة لا علاقة لها بالحقيقة كليا، هو هروب إلى الأمام، هذا التزاوج وهذه المواءمة هي بين شهوة التيار العوني للسلطة مدعومة بحزب الله، ولنتذكر أن الحزب عطّل البلد سنتين ونصف السنة لفرض ميشال عون رئيسا للجمهورية، ولم يكن معه أكثرية نيابية، وكان تعطيل كل البلد، وثانيا كلنا يعلم أنه عندما كان جبران باسيل وزيرا للخارجية كان تابعا للمحور، ولم يخجل حتى أمام المنابر الدولية أو العربية، ولا ننسى منذ سنتين عندما طالب بإعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، فهذا تبادل للمصالح المشتركة، مع إدراك حزب الله شهوة التيار العوني الدائم للسلطة، وهذا معروف منذ العام 1987، فكيف ستبني دولة وقرار البلد مصادر كليا؟

وهل من المحتمل أن نشهد أي تعديلات أو حتى إلغاءاتفاق مار مخايل؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف من الممكن أن يؤثر ذلك برأيكم على ساحة لبنان السياسية (وحتى الأمنية)؟

بلال عَبدالله: أنا برأيي هذا الكلام مناورة، لمحاولة الإلتفاف على العقوبات، ومحاولة كسب ود بعض الأطراف في الداخل والخارج، لتسهيل وصوله (باسيل) إلى سدة الرئاسة.

هناك أحزاب وشخصيات سياسية بارزة تطالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، مثل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي يعتبر أن الانتخابات المبكرة سوف تطيح بالأكثرية الحاكمة، مشيرا إلى أنهالحل الوحيد لأزمات لبنان المتعددة“. ما هو موقف الحزب الإشتراكي من هذا الموضوع؟ وهل فعلا أن اجراء الإنتخابات المبكرة هو الحل الوحيد لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية؟   

بلال عَبدالله: وجهة نظر نحترمها، ولكن نعتبر أن الناس في مكان آخر، فهي تئن من الجوع والعوز، وتداعيات كورونا والإنهيار الإقتصادي، وانهيار المصارف، القلق على المستقبل والهجرة، فلا تعيش الناس جو انتخابات حاليا، وإن كان الكلام عن أن الإنتخابات يعيد صياغة السلطة فمن يضمن ألا تعيد الإنتخابات السلطة عينها، وتاليا كان لدينا أكثرية ولم نستطع أن نجلب رئيسا، فالأقلية بقوة حزب الله فرضت ميشال عون رئيسا، فهو لم يصبح رئيس جمهورية من قبلنا، وقد ترشح نسيب لحود وبطرس حرب وترشح جعجع وانتخبنا عدة مرات بالجلسات، ولكن فُرض ميشال عون، فمن قال إن الأكثرية تستطيع أن تجلب رئيس جمهورية وترسي السلطة، هذا هروب لعدم رفع شعار إسقاط رئيس الجمهورية، والحل أن ترفع هذه القوى السياسية المعنية مباشرة شعار تقصير ولاية رئيس الجمهورية، فسنذهب إلى الإنتخابات وهناك خلاف على القانون، فنحن لا نوافق على هذا القانون المذهبي الطائفي الحالي، الذي شرذم كل الناس وأعاد إحياء كل الغرائز، لم تنتج أي انتماء وطني، ولا أي شيء له علاقة بالوحدة الوطنية، وللأسف ثمة خلاف حول هذا الموضوع.

وفي حال استمرار الفراغ السياسي، ما هي السيناريوهات التي من المحتمل أن يشهدها لبنان، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد؟

بلال عَبدالله: نصل للدولة الفاشلة كليا، وتذهب كل مقومات البلد، فلم يبق سوى بعض القضاء والقوى الأمنية، فإذا انهار الإقتصاد كليا، وانهارت الليرة اللبنانية كليا، وذهبت الشرعية كليا، فماذا بقي؟ فإما أنك تطلب وصاية دولية لإعادة إحياء البلد مثل الصومال، أو أن يعيد أحدهم إعادة إلحاق البلد إلى هذا المحور الموجود، فلا استمرار للكيان اللبناني بالصيغة المعروفة، وكان هناك كلام عن نظام تأسيسي جديد وحتى من قبل التيار الوطني الحر، وهو الالتفاف على الطائف، وهم ضد اتفاق الطائف بالأساس وكل ممارساتهم لضرب هذا الإتفاق.

بالحديث عن الوضع الأمني، ما هو موقف الحزب الإشتراكي من اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم؟ ومن هي الجهة (أو الجهات) المستفيدة من هذا الاغتيال برأيكم؟

بلال عَبدالله: يصعب الكلام عن المستفيد، وتتجه الأنظار إلى حزب الله بالأساس، ولأسباب سياسية طبعا، ولكنك لا تستطيع أن تثبت، والقضاء هو الحكم بهذا الموضوع إن استطاع أن يثبت ذلك، ومن جهة ثانية، قد تكون هناك أطراف ثانية وثالثة، لها علاقة بالموضوع ولديها مصلحة، فقد تعودنا في لبنان على هذه الإغتيالات لقادة الرأي، ومن المعروف كانت تُتهم أطراف سياسية معينة، محور معين، من اغتيال رفيق الحريري وصولا إلى آخر شهيد، بالنسبة إلى هذا الموضوع، أتصور بنهاية الأمر أن هناك رأيا عاما، يتهم الجهة السياسية المعنية، ولكن يجب أن يكون للقضاء دور في كشف الحقيقة، وهو ضروري للغاية في هذا الظرف الحالي.

هل برأيك دخلنا نفق الدولة البوليسية؟

بلال عَبدالله: منذ زمن وليس الآن، نعم كانت هناك بعض الممارسات الديموقراطية، وبعض الحريات، ولكن انتقلنا من الوصاية السورية بعد الطائف إلى الوصاية الإيرانية.

هل برأيك أن الوضع أسوأ بمجال التعبير عن الحريات وكم الأفواه؟ وهل يجب أن نقلق؟

بلال عَبدالله: القلق مشروع، ولكن اللبناني يتنفس حرية، ولا مصلحة لأي قوى سياسية في لبنان بقمع الحريات وخنق الرأي الآخر، وفرض الرأي على الفريق الآخر، فميزة لبنان الحرية والتعدد، وإن سقطت هذه الميزة، فستكون نهايتنا جميعا.

بعد مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت المأساوي، ما هو موقف الحزب التقدمي الإشتراكي من سير عملية التحقيق؟ وهل هناك تدخل سياسي داخلي أو خارجي يعمل على العرقلة أو التدخل بشكل مباشر في عملية التحقيق؟

بلال عَبدالله: في البداية كنا طالبنا بلجنة تحقيق دولية، وكنا نعرف أن القضاء اللبناني غير مستقل بالكامل، فالسلطات السياسية وحتى السلطات الأمنية حاولت الضغط على القضاء، أولا لتغيير مسار التحقيقات أو عرقلتها، وكان هذا القلق والهاجس لدينا في محله، لذلك هناك عراقيل توضع بوجه القضاء، فبحادثة من هذا النوع، يجب أن يكون كل شخص بموقع المسؤولية خاضعا للتحقيق من رئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول، وللأسف اختصرت التحقيقات والتوقيفات بالموظفين، فلم نجد أو نشهد أي رئيس أو مسؤول من الوزراء والمعنيين الكبار في هذا الملف تم التحقيق معه، ويدور التحقيق حول الإهمال، في الوقت الذي كان يجب أن يكون التحقيق حول من استورد هذا المنتج إلى لبنان ولأي غاية، ونحن كحزب تقدمي اشتراكي رفعنا الصوت عاليا واتهمنا النظام السوري وأعوانه بأنهم جلبوا هذه النيترات وقصفوا به وتقصف به منذ 2014 المدن السورية، وأكبر دليل أنه كان هناك 2700 طنا ولم ينفجر سوى 500 منها، فأين اختفت بقية الكميات وأين تبخرت؟ هناك عرقلة للتحقيقات حتى لا تصل إلى النتائج المطلوبة، فليس الهدف الكشف عمن أهمل فحسب، بل الكشف عمن تواطأ ومعرفة حقيقة وجود هذه المواد في لبنان ولأي غاية وأي هدف.

يعني الحزب التقدمي مع تدويل التحقيق بسبب عدم استقلالية القضاء؟

بلال عَبدالله: طرحنا هذا الأمر منذ البداية، ولم يحصل تبنٍّ دولي له، ولم تقدم الجهات الدولية مثل الـ FBI أي تقرير، والأقمار الصناعية لم نعرف ماهية ما التقطت، هناك ضبابية في الموضوع.

بحسب خبراء الاقتصاد والمال، يمر لبنان بأزمة اقتصادية لم يشهد مثيلا لها في تاريخه المعاصر، هل من الممكن أن تشرح لنا ما هي الأسباب الرئيسيةاقتصادية كانت أو سياسيةالتي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم؟

بلال عَبدالله: السبب الأساسي، هو طبيعة النظام الريعي غير المنتج، والذي بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد قامت التركيبة الإقتصادية اللبنانية على قطاع الخدمات والسياحة، خسرت الشرط الأول بأن كل الدول التي حولك قد سبقتك في هذين القطاعين أي الخدمات والسياحة، نتكلم عن تركيا، قبرص، العدو الإسرائيلي، الأردن، دبي وغيرها، وكل هذا المحيط سبقنا بمراحل عدة، لأنه ليس لدينا استقرار سياسي وأمني، فكل سنتين أو ثلاث سنوات لدينا حرب مع اسرائيل، فمثلا قد كان لدينا حربا مع إسرائيل في العام 2006، فإذا أردنا الرهان على كوننا موقع خدمات سياحية واقتصادية والخدمات الإلكترونية والرقمية، فجميعها تبخرت، كما وأن هذا النظام الطائفي يعشش فيه الفساد، فنحن دولة مصروف بدون مدخول، اعتمدنا على الإستدانة من الخارج ولم نقم أي وزن للقطاعات المنتجة سواء الصناعية أو الزراعية أو غيرها، حتى وصلنا إلى قمة الإفلاس، وكانت ثمة مكابرة في إعلان هذا الفشل، وبقينا لسنوات نستدين للمحافظة على مستوى معين من العيش، وهذه البحبوحة كانت مصطنعة، لذلك كان الإنهيار سريعا!

بالحديث عن اقتصاد لبنان، هل لدى الحزب الاشتراكي خطّة أو رؤية اقتصادية حاضرة للطرح على المستوى النيابي والتي من شأنها أن تعيد تحريك عجلة البلاد الاقتصادية وتوجيهها على السكة الصحيحة في المستقبل المنظور؟

بلال عَبدالله: موجودة، وقمنا بعقد مؤتمرات صحافية حولها، وقدمناها للحكومة والقوى السياسية، وتعتمد على حسن توزيع الثروة، وعلى إعادة صياغة النظام الإقتصادي بتحفيز قطاعات الإنتاج، على زيادة الضرائب التصاعدية، وترشيد الإنفاق، إصلاح الكهرباء والتقليل من النزيف الحاصل فيها، الحفاظ على بنية الدولة، لقد وضعنا وقدمنا رؤية اقتصادية كاملة وشاملة، ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود.

وكيف تلقت الكتل النيابية الأخرى هذه الخطة الإقتصادية؟ على ماذا اتفقتم أم لم تتفقوا؟

بلال عَبدالله: لم يحصل نقاش جدي، هذه الخطة من المفترض أن تحوّل إلى الحكومة، لتضع رؤية اقتصادية، ومشاريع قوانين تحتاج إلى مجلس النواب، لتتبلور نحو رؤية اقتصادية واحدة، حاليا، سقطت كل هذه المسائل بانتظار حصوصل مفاوضات، وأن يصلنا القليل من الأموال، فكيف ستبحث في رؤية اقتصادية والبلد مفلس؟ وعلينا دين بأكثر من 70 أو 80 مليار دولار.

في ظل التحولات الجيوالاستراتيجية الكبرى والمتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص حيث نشهد أن عدة دول عربية ركبت أو تتحضر أن تركبقطار التطبيعمع دولة الاحتلال الإسرائيلي، هل برأيكم ستؤثر التحولات هذه على ساحة لبنان السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف؟

بلال عَبدالله: حكما ثمة انعكاس على كل المنطقة في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، وعلى القضية الفلسطينية، بسبب سياسات إيران العدائية تجاه الخليج العربي، وهذا الخوف، للأسف أنتج هذه المواقف، وكان هناك دور أساس للإدارة الأميركية في هذا الموضوع، لذا لا دخل لنا بخيارات الآخرين، ولكن ستبقى القضية الفلسطينينة بالنسبة لنا في الحزب التقدمي الإشتراكي قضية مركزية، هذا موضوع نتوارثه من جيل لجيل، منذ أيام كمال جنبلاط وسنستمر، نحن لدينا حدودا مع العدو الإسرائيلي، ومع الأراضي المغتصبة, فوضعنا مختلف كليا، ولكن لا نستطيع فرض رأينا على الآخرين، ولا نريد على طريقة بعض اللبنانيين أن يكون شغلنا الشاغل مهاجمة العرب ودول الخليج وإلخ، فهذه سياساتها، واضعين في الإعتبار أن هناك مئات الآلاف من العائلات، التي تعتاش في هذه الدول، وتساهم في إبقاء الحد الأدنى من الشعب اللبناني واقفا على رجليه، ولكن بالمدى الإستراتيجي ثمة تحولات كبرى في المنطقة، وأعتقد أن تدمير مرفأ بيروت سيستفيد منه مرفأ حيفا، وإذا عدنا ودرسنا خطوط النفط والغاز وكل هذه التفاصيل سنجد أنه مشروع كبير للغاية.

بالحديث عن التطبيع العربيالإسرائيلي، وتحديدا التطبيع السودانيالإسرائيلي حيث تم شطب اسم دولة السودان من قائمة العقوبات الأميركية، وذلك بشرط أن تقبل السودان أن توقع على السلم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ألا ترى أن هناك تخوفا لبنانيا من احتمال أن تضع الولايات المتحدة شروطا مشابهة على لبنان؟

بلال عَبدالله: هذا الموضوع غير وارد، فأولا لدينا نزاع مستمر مع إسرائيل، ثانيا هناك اختلاف مع إسرائيل على الأرض المحتلة ولدينا صراع على النفط والغاز معها، لدينا الفلسطينيون الموجودون في لبنان الذين يجب أن يعودوا إلى بلدهم، لدينا أكثر من ملف موجود لا يرتبط بالمساعدات فحسب، وموضوع التطبيع مع إسرائيل في لبنان غير وارد، لدينا اتفاق هدنة مع اسرائيل منذ 1948 ومستمر.

برأيك، هل تفرض الولايات المتحدة الإتفاق كشرط للمساعدات كما حصل في السودان؟ أي الضغط الأميركي نحو التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائلي وذلك مقابل مساعدات مالية لبنان اليوم بأمس الحاجة إليها؟

بلال عَبدالله: على الأقل هذا الموضوع ثمة إجماع لبناني عليه، ليس هناك فريق لبناني يرضى بالتطبيع مع إسرائيل، وحتى الأفرقاء المتخاصمين.

أخيرا وليس آخرا، كيف ترى مستقبل لبنان بعد خمس سنوات؟

بلال عَبدالله: مظلم وحتى الآن مظلم، بصفتي سياسي يجب أن يكون هناك أمل دائما، ولكن حتى الآن هناك نفق طويل، ولا أرى أي ضوء في نهاية هذا النفق، فالبعض أخذ لبنان رهينة لمصالحه ومفاوضاته مع الغرب، وللأسف حتى الغرب لم يبد أي مرونة أو إيجابية تجاه لبنان وفي كل المحطات، في 2005 وفي 2008، فالغرب لم يكن متضامنا أو في الحد الأدني متعاطفا مع القضية اللبنانية، ولماذا نتفاجأ فقد شهدنا ما حصل مع الشعب السوري، فالشعب السوري كله يُذبـَح، فمن يحارب النظام السوري وحلفاءه لم يكن لينتظر كل هذا الوقت، ولا يعمل على تجويع الشعب السوري ومعه الشعب اللبناني.

حاوره الصحفي و مراسل RebuildSyria.cz  كريم العارف

Related posts