Homear">Novinz/" relv:="urlemprertyelv:g-titl/">Novinkear">
<, articlv id="posd-150"iv class="posd-1507e-posm-type-po s-stat-publish e-format-standarakhu .post-thumbnait_categy-z/novinit_categy-z/volne-zpra y-taekonomitiky-tagecchiky-tamiastst-robiky-tat obniky-tasobet-soucnoky-tazdzpriad" data-idd-150"0"> <="headli> <=1ta itemprop" adinli"an class="entry-titrk">Rozhovor: Dr. Fibud Alenío lokniálna syrsk výsobě léčiv =10">
D_ca: < tie" contenta/21-07-27T06:37:25+01:400iv class="entrutda uputdatad" de tinta/21-07-27T06:37:25+01:400>27 červrien24, 21
20 V_vie>
="headli> v>
> < Rozhovor: Dr. Fibud Alenío lokniálna syrsk výsobě léčivt6">figure0">
n
CZ">

Sp ročucnokna výsobu léčiv Tynamo má v Sýsyi dlouh rotud altrici a jen těžko byc=-hknalez>e.

P-paedokteforeeetkprámie: se Vámi v n>Nov, velevicreprez:ceaactnen n:cezprle ap ročucnoi Tynamo,kamljstie: spř zemnoil lpotov, co bylalpoškabozalpůvrodnn:cezprlacvujměstěg" -Malenha výc=-duě odm" mmpr ro. Za jakskýcok>Vocnolna sstěhrmovlnodehzprlo? b>e.

No o buva co nejryc=lejispři-zprozalp p fungrmovlnv souladuse požadavinie-syskmuse zprnsk výsobčnpraxe GMP (GoodmManufr-aurusinPrr-acces),a abyc=-hk zovoznil lty z p Přmmpjů,ktezp : spodařilolz-chzprstniz p vrodnéhústř dem.e.

Při zemžítenámopodsoběji, co rota fázeit obno výsobyit o ná-re? b>e.

Novlo buvě dvě sekn: na výsobu kapsltví etaeo, dvě sekn: p p výsobu sirup (tekutskýcaauchský), sekni p p výsobu stezil zprtorůlalvedle toho jeátěgdvě sekn: doplňujemlnvýsobu (balepen). V ron: 2019 bylalzprodozaln>No d-lia na výsobu auchskýsnáppjů,ktezp jsou již k g{diozici na trhu,5alv ron: a-20 byl v tddělepen balepenlzprodozln>No čínimsk p Přmmpjse velmi vysok>u kapopacou,ktezp jev souúčoitoicv inve="serčnfázi.e.

Jakp jsou Vaše o budonpl nnyreať již z kzprtkadobské, stř duědobské či dlouh dobské =leg{dke? b>e.

Vocnoehk oermaly, jako j Ke p Přkladuspmpjekc farmaceuebtisk toNorny v h-provinc Suw Zaá v h-průmy>Novlóně Umíaz-Zajtún. Jejen real z-ce bylalzpaána m ministerstrem prcive atátln ap ročucnonprp výlaprbs. Aktuniáě jsou dokončrmovy a-avebalnm prcive bojujeleoe účstemneboť jd: na ú-prcisarabbeskéhsvěon o o-zprdusob-primsk icongrrmaolspmpjekc p dobolstoNorně, ktezpr : sn-cházelalv " -Malenha. B beta n>Národnúspěýcs vysok>u výsobčnkapopacou.e.

Když : spř d určitou dobou markacoě nevýšilalpotř ba léků v h-provinlný, velmi ryc=leljstiezr_argrmal ,knapVoil lkamioy alpotř bolnz/mekam:ceyroeslal . Tp vcelks vypovídpr o Vaštvíkactnen roli nzva syrskm trhucs léčivy… b>e.

Nárspmpcházeli běhtreNolky. D{dionujeleodinisibuerčnm lag:ceyprp soukromlssektatorljstiep Přmoch prázlrstse veř jpem lorgovy našiýcozbmpjenskýsslbok, jako j Ktddělepen zdzprotnicisk alužbyprp arm ndslalozbmpjensk atviy altddělepen zdzprotnicisk alužbyprp bezpočucnoln atviy spadajemlnpod m ministersp vptnra. Lon ljstievelevicpolnoil ltlaklnzvfarmaceuebtisssektatov Sýsyi cobyisouúástlcelk>Novéhtlakuj na ze,spřičpmž v sázce bylo zdzprtvnašiýcobúnů. M minisva průmys vy" l oknmležě eokynyreabyc=-hknalboil lauon e  przpem lfarmaceuebtismi p pdukcylalzaúl li jejiýcdinisibulndo oúek aynmekprtu lékornřků v j duotlivskýcguvernozprteý, abyc=-hkj: p pdprmal lp Přmoclékornšía i nap pmtho mimniálnmaržíemneboť šlo o zcelalmimoř ndnou aituaci na n>Národnú-prcisatnašlnm úk>Vtrebylo ioziactně iconrvrirmat. Vše oylocvulmi ryc=lelza Přzupe ikkaždégdvaltři dnyljstiepoatvia>u Waf>u Kemšíempř dsedkynen Synmekprtu v syrskýclékornřků, ktezpr oylalnesmíroěgvstřemn n. Byl ljstie ei sc=-pcisdoručitclékydo oúek aynmekprtu v h-provinlný aclékornřci eikj: p Přmocm-obrodrmal . Bylta demlčí, al spř ce jen výsazoěgpacelolspmůl-hkv real těga syrskéhfarmaceuebtiskéhtrhu.e.

Pokud eikjbud běžnen Syřaolnk>upit etaeoyparacetamolu,5autoer"stica ssháějlnpo těýcod Tynamo. Lzeiřemo, žetjstieznaúkou,ktezou apousmeta dlnberelza účstch prěřriru,íaonmmo kval těgp pdukců od soukromlýssp ročucnontoliklnedůrěřujem. Mohl oystorep pmnmrepoozhořitlo a-standaec= kval ty, ktezp dodržujetereaby a sk a syrskmu z-Nkazořkpro dos-slo rok>Novláboem,jakovloúekprá? b>e.

mžmohud b býau-provy nasměrrmovy do výsobčnýcoddělepen. PosvyhotoNepen nprsledblujkono" rajkonočuskéhm pdukcugv laboratořemý. M ministersp zdzprotnicnstvp pmtř duicnstvmltddělepen prp kono" ru dodprmek nprsledoěgvykonprá dozor>Nou úlohslalodebenzpr namprtkavě vzorky z p pd jpenýcmtř disek. Pokud došlo k jakovmukoliveporušeuem,byť jozlnalobaru či _rek_rě, áboem j Ktknmležě s-sbožo z p pd je.e.

Farmaceuebtisstrh jev Sýsyi vulmi rozs zássa fungblujna něreNocerp soukromlýcmubjekců. Jei oystoepopssl V náeztah k ěmto ap ročucnoem. Fungblujzbeurčitpr rival te? b>e.

Vtgyssoukromořky p koccornaci, abyc=-hkzajinoil ln>Národnfarmaceuebtissa průmy,ktezp eokryje co nejvěoštvúástlpotř bnašiýcobúnů. Něktezp lékyvyžadujen vulmi eokroničsk tec=no(.loe, ktezp u nprs nemámeemnebovyžadujen vulmi vysoksk výsobčnnprklady. Mlustvmlt vakcínprý, skcemých psierok>Nině, krevpenýcp Přpzprclný, ktezp nelzegvyzprběokna zemnoěg" v souúčoitoica sdovožejen zelzahra znitv. N náfarmaceuebtissa průmykj: mladý, al smez ltzv. rozvojrmoki zeměmi eatřemmujna špici a eokrýámie90 % léčiv v a ze.r: Pnde olkou jstievyvože>Pl nnujeteeznuvu t obnitlsvlnpozin: na zahra znipenýctrzený? b>e.

u v=-dudnpodzemnky,lzaúneleoopěokeximpormat. Naše léčiva odpovídajemsmez n>Národnm a-standapr aljstievelmi konkurriensc=-pcem,co ee tpúen:cy.e.

Měla Vaše ap ročucnosějakou apeciniálnúlohslběhtreaktuniálncovid>Novlpandemie? b>e.

Podemlel ljstie: s eisk na výsobě kysltvkucpotř bolnéhm p popa:cey e covidem? b>e.

N>u výsobu,nikolivevýsobu lékařskru. Kysltvk byl vyzprběn v že>ezornšýcv Hamprsaleluě eoa-sčrmalhm p zemnolní tř bu. Jeilasi vítorep "z deme Bašštrg" -Asadse velkorysonolnaobě vz-lacem,z/rozdl, žetl beleododprmat kysltvk P-paedokteforeděkujeleoVámlza z/rozhovsaleř jeleoVáml" lšlnúspěšnssrozvojsaldiverzifikei Vašiých pdukců,evčpluě nprratu k výsobě altričuě zembupe dětyrsk výživy. b>e.

Ně rozvinutpr zeměgcharaktezi="stis vulmi vysoksmi a-standaylsvlnp-průmy>Novlvýsobyia,co jujmi známo,kval te jejených pdukců jujs-prcacelol s Německstemktezp je obecuě eovažrmovolz- špičiu. Doufám, žete Ìec=y v o budouuj vožeme nějakou e-fou aporum prci. M mo jiolnai vulmi cozlnme, žetlěhtreNoločusýcmpl zůa-alaotevřril čpimsrsambas ndalv Ds-aškuciga syrsrsambas ndalv Praze,kdelmimoc=-dstch acrmaykj:dozla mskýchřštel. Jeátěgj duoul"ěkujilaleř juchřštelpr v Ìeyrsk republice jen to nejlepšln.e.

العربية">شركة تاميكو السورية ... طائر العنقاء الناهض من تحت رماد الحربa><2in
<" style texn-ali: w-rig;x>بدمشق – يونس أحمد الناصرe.

لا أحد من السوريين لا يعرف الشركة الطبية العربية و المعروفة اختصارا بـ ( تاميكو ) و لا يوجد منزل من منازل السوريين لم تدخله منتجات هذه الشركة قبل الحرب على سورية سواء من الأدوية أو أغذية الأطفال بتسمياتها المعرفة ( سيريلاك و تاميلاك و بيبيلاك …الخ )للاطلاع على واقع الشركة الحالي و الأضرار التي طالت الشركة خلال الحرب الظالمة على سورية و الجهود الحكومية الكبيرة لدعم هذه الشركة و عودتها للمساهمة بالأمن الدوائي للمواطن السوري توجهنا صباحا إلى مقر الشركة الجديد في منطقة باب شرقي للقاء مدير عام هذه الشركة الدكتور فداء علي بعدد من الأسئلةالسؤال الأول : الدكتور فداء علي نحن اليوم في المقر الجديد لشركة تاميكو و الذي يبدو جميلا و نظيفا و مرتباحبذا لو تحدثنا عن ظروف انتقالكم لهذا المقر و الأضرار التي طالت المقر الرئيسي للشركة في المليحة خلال الحرب الظالمة على سورية .الجواب :بداية أرحب بكم في شركة تاميكو و أهلا و سهلا بكم و بكل وسائل الإعلام التي تحاول أن تغطي الواقع الحالي خاصة في مرحلة إعادة الإعمار و وضع شركاتنا على سكة إعادة الإنتاج من جديد .بالنسبة لشركتنا (تاميكو) هي شركة عريقة في مجال صناعة الأدوية تأسست d-195و أممت (أصبحت ملكا للحكومة السورية ) بالكامل عام d-70 و كان المقر الرئيسي كما تعلمون في منطقة المليحة بالغوطة الشرقية بريف دمشقو لكن للأسف و كما تعرف بسبب الحرب على سورية وقيام العصابات الإرهابية بسرقة محتويات مقر الشركة و تدمير بنائها بالكامل انتقلنا لهذا المقر الموجودين فيه حاليا في باب شرقي و كان هذا المقر يستخدم سابقا كمستودعات للشركةو كان التوجيه واضحاً من الحكومة ممثلة بالسادة وزيري الصناعة و الصحة بأن يعاد و بالسرعة الكلية تأهيل هذا المبنى بما يتناسب مع متطلبات نظام GMP (نظام التصنيع الجيد للدواء ) و إعادة تأهيل الآلات التي تم سحبها من المقر السابق أو ما أمكن سحبه منها ووضعها في الخدمةالسؤال الثاني : لو تكرمتم بشرح مراحل العمل التي قمت بها حتى وصلتم لما نراه اليوم من إنجاز حقيقي و عودة الشركة للإنتاج و مساهمتها الكبيرة الملحوظة في سوق الدواء في سورية .الجواب :السنوات الثلاثة الماضية استطعنا إعادة تأهيل المبنى بالكامل( الأعمال المدنية و كذلك إعادة تأهيل الآلات التي تمكنا من سحبها من المليحة بكل مفرداتها و مكوناتها و كذلك تأهيلها الكترونيا و كهربائيا و ميكانيكيا ووضعناها بالخدمة )الشركة حاليا بمقرها الحالي تضم الأقسام الإنتاجية التالية :قسمين للكبسول و الأقراص و قسمين للشراب السائل و الشراب الجاف و قسم للمعقمات بالإضافة إلى قسمين متممات الإنتاج (التعبئة و التغليف )2019 تم إدخال خط جديد هو خط الشراب الجاف و إنتاجه متوفر بالأسواق وفي a-20 تم إدخال آلة جديدة صينية لقسم التغليف بطاقة عالية و هي في الاستثمار حالياالسؤال الثالث : دكتور فداء نرجو أن تخبرنا عن خططكم المستقبلية القريبة و المتوسطة و الطويلة الأجل لو سمحتم .الجواب :بالمستقبل القريب و بتوجيه من وزارة الصناعة بتخصيص صالات شركة الكبريت القريبة إلينا لاستخدامها بتوضيع و تركيب 3 خطوط إنتاج جديدة ( الأمبولات – القطرات العينية و الأنفية و خط لإنتاج أغذية الأطفال و الذي كانت شركتنا مشهورة فيه ) و لكن بسبب تخريب الإرهابيين لمجفف الأغذية توقفنا مرحليا عن إنتاج أغذية الأطفال و حاليا سنستورد مجفف جديد بحجم أصغر و استطاعة تتناسب مع إمكانات التسويقأيضا لدينا مشاريع أخرى قيد الانجاز تباطأت بسبب الظروف منها مشروع معمل أدوية السويداء و هو موجود في المدينة الصناعية في أم الزيتون و قد تم التعاقد على تنفيذه مع ( وزارة الأشغال- الشركة العامة للبناء) و هو في طور انجاز الأعمال المدنية الخاصة به و نحتاج للوقت لأنه مشروع متكامل ضخم (على مستوى الوطن العربي) و يشابه المعمل الذي كان موجودا في المليحة بكافة مفردات المشروع و سيكون انجاز وطني بامتياز و طاقات إنتاجية عالية .السؤال الرابع : عند تصاعد حدة الطلب على الدواء قبل فترة قمتم كما نعلم بتعبئة شاحنات و إرسالها للمحافظات بالسرعة القصوى لو تحدثنا قليلا عن دور الشركة التدخلي في سوق الدواء السوري .الجواب :تاميكو شركة عامة و ذراع للدولة دائما جاهزة للتدخل الايجابي في الحالات الوطنية التي تستدعي التدخل و خصوصا في الحالات الوطنية التي مرينا بها خلال الحرب و نحن لدينا وكلاء توزيع للقطاع الخاص و عقود مباشرة مع الجهات العامة خاصة تلك التي تساهم في المجهود الحربي كإدارة الخدمات الطبية للجيش و القوات المسلحة و إدارة الخدمات الطبية بقوى الأمن الداخلي بوزارة الداخلية.إلا أننا في العام الماضي شعرنا بضغط على القطاع الدوائي في سورية من جملة الضغوط التي تمارس على البلد و هدفها التأثير على صحة المواطن, فكانت رؤية السيد وزير الصناعة فورية بالتوجيه المباشر بتحميل سيارات من الأدوية من مختلف منتجاتنا و توزيعها لفروع نقابة الصيادلة في المحافظات وبيعها بشكل مباشر في الصيدليات بهامش ربح يتجاوز التكلفة بشكل بسيط كوننا مؤسسة تدخل ايجابي و ذراع حكومي و لحالة طارئة ووطنية بامتياز و الدواء لا يمكن التلاعب به أو السماح بفقدانه , فالتوجيه كان سريع و كنا كل يومين أو ثلاثة نرسل شحنة لكل محافظة بالتنسيق مع الشكر للدكتورة وفاء كيشي نقيب صيادلة سورية التي كانت متجاوبة جدا و استطعنا إيصال الدواء لفروع النقابة في المحافظات و يستجرها الصيدلي مباشرة و استطعنا إحداث انفراجة و لو بسيطة في واقع السوق الدوائيالسؤال الخامس : دكتور فداء عندما أذهب لشراء أقراص السيتامول أطلب فورا أن يكون صناعة تاميكو و هي ثقة تولدت مع الزمن و ليس تقليلا من جودة إنتاج الشركات الخاصة الأخرىحبذا لو تحدثنا عن معايير الجودة المتبعة في الشركة لوصول منتجاتكم للمواطن السوري بالجودة و الفعالية المطلوبة .الجواب :الصناعة الدوائية في سورية بشكل عام تخضع لعدة مراحل للرقابة 1- تبدأ من دخول المادة الأولية للقطر و لا تدخل أي مادة غير مطابقة للمواصفات إلى سورية• رقابة داخلية ضمن المعمل عند استلام المادة و توجيهها لقسم الإنتاج يجب أن تكون مطابقة للمواصفات• رقابة المنتج النهائي ضمن المعمل• دور رقابي تمارسه وزارة الصحة عبر مخابر الرقابة التمونية بسحب عينات عشوائية من مراكز البيع و أي مخالفة حتى لو كانت بالتغليف أو باللصاقة يسحب من الأسواق فوراالسؤال السادس : السوق الدوائي في سورية واسع يعمل به القطاعين العام و الخاصدكتور فداء كيف تصف لنا طبيعة العلاقة بينكم و بين القطاع الخاص و هل هناك منافسة بينكم ؟الجواب : علاقتنا مع القطاع الخاص تكاملية .فكما تعلم نحن مررنا بحرب طويلة جاوزت العشر سنوات و الوطنية و المستوى العالي من الإحساس بالوطن يقتضي تفكيرا تكامليا و ليس تنافسيا و كل معمل يتميز بأصناف معينة و لا يوجد معمل في العالم ينتج كل أنواع الأدوية وهناك تخصص و امتياز و بالنهاية نسعى مع زملائنا في القطاع الخاص أن نكون متكاملين لتأمين صناعة دوائية وطنية تغطي أكبر قدر من حاجة السوق الدوائية للأخوة المواطنينو يبقى قسم من الأدوية تحتاج لتكنولوجيا عالية و تكاليف إنتاج عالية غير موجودة بالقطر كاللقاحات والأدوية السرطانية و مشتقات الدم لا يمكن إنتاجها محليا و تستورد من الخارج حاليا .و صناعاتنا الدوائية هي من الأقوى بين الدول التي فيها الصناعات الدوائية حديثة و صناعتنا ليست قديمة ونحن نغطي 90% من حاجة السوق الدوائية في القطر من الصيغ الدوائية .وقبل الحرب كنا نصدر لحوالي 50 بلد في العالم أصناف دوائية بجودة عالية ومطابقة لكل دساتير الأدوية و لم يسبق أن أعيدت أي شحنة من الأدوية من أي دولة صدرنا لها لسوء في المواصفات .السؤال السابع : ماذا عن خطتكم لاستعادة الأسواق الخارجية لو سمحت .أكيد نحن نسعى لذلك و لكن هدفنا الأساسي حاليا تلبية السوق الداخلية و عندما تصبح الظروف مناسبة سنعود للتصدير فأدويتنا مطابقة للمواصفات الدولية و بأسعار منافسةالسؤال الثامن : دكتور فداء مع انتشار جائحة كورونا هل كان لكم دور في التصدي لهذه الوباء ؟لقد كان تكليف و تشريف لشركة تاميكو كشركة عامة أو حكومية و كمؤسسىة وذراع تدخل إيجابي للدولة إنتاجها أدوية البروتوكول الطبي لعلاج كورونا , فعند انتشار الجائحة كان التكليف فورا لتاميكو بإنتاج أدوية البروتوكول الطبي و تمكنا من إنتاج الجل المعقم للأيدي فورا كما أنتجنا دواء استرومايسين 250 ملغ و أضفنا عيارt: 5 ملغ , بالإضافة لباراسيتامول التي تنتجها شركتنا أصلا و استطعنا تغطية الجزء الأكبر من البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا .السؤال الثامن : هل لكم علاقة بإنتاج الأوكسجين اللازم لمرضى كورونا ؟لا ليس لنا علاقة بإنتاجه فهو إنتاج صناعي و ليس طبي فمعمل حديد حماة هو الذي ينتج هذه المادة و كان كافيا للسوق المحلية و تعلم بأن السيد الرئيس بشار الأسد كما عودنا على كرمه فقد وجه بتزويد لبنان بحاجته من الأوكسجينالسؤال التاسع : هل تحب إضافة شيء دكتور فداءأسعدتنا زيارتكم و أنتم موضع ترحيبنا دائما و تحيتنا من خلالكم لكل الشعب التشيكي الصديق كما نرحب بكل وسائل الإعلام التي تضيء على عملنا و نحن مستمرين بالعمل , و جمهورية التشيك متميزة صناعيا و تتميز بالمواصفة العالية جدا و ما أعرفه هي من الصناعات الأوربية الراقية و ترتقي للصناعة الألمانية المعروفة بالجودة .فأرجو أن أرى أي شكل من أشكال التعاون مع جمهورية التشيك التي كانت حاضرة في سورية و مناصرة لسورية طيلة فترة الحرب و السفارات بقيت مفتوحة بين البلدين و أحد أصدقائي كان بالسفارة السورية بالتشيكالمراسل : تمنياتنا لشركتكم بالتطور المستمر و تنوع منتجاتها وأن نرى قريبا إنتاجها من أغذية الأطفال و سوف نكون معكم في التغطية الإعلاميةالدكتور فداء : أجدد شكري لكم و تمنياتنا للشعب التشيكي الصديق بالسعادة الدائمة .e.

n
<
v> < jQuery(doculeme).vbrey(fun acti($) {v> var url = '="https://www.rebuildsyria.cz/rozhovor-dr-fibudon-atem-loknialna-syrsst-robe-lecchi';v> // d-li dinv> jQuery.getJSON("> s='http://wwd-li din.com/countserv/count/phary?e-form=jsonp&url='+url+'&callback=?',v> fun acti (" da) {v> //-icm ro.log(" da.count);v> $('.pharypd-li din .count'). te(" da.count);v> }v> );v> // Pi"enet-v> jQuery.getJSON("> s='http:api.piconret-.com/v1/urls/count.json?url='+url+'&callback=?',v> fun acti (" da) {v> //-icm ro.log(" da.count);v> $('.pharyppin .count'). te(" da.count);v> }v> );v> });v">

pharya> <
>Previous :"> v> v> v>

Relrted poa-sa><2iv> figuryxv <<2in>P Přleležoa-:t: Vzvaga syrskéhm ministerstva průmysn><2xv <
27 z-N Př, a-21 <
figuryxv <<2in>Júnus an-N-NávorK Ke rdsklmsuskskupeníSDFlalMSDn><2xv <
27 z-N Př, a-21 <
Rozhovor: Amalem abú Zajdem (nejen) olo budoucnosti Libano" width="165px" ; heig="109px00 figuryxv <<2in>">Rozhovor: Amalem abú Zajdem (nejen) olo budoucnosti Libanon><2xv <
23 z-N Př, a-21 <
v"> vv v> v v"> v>

v> butticiv> v">N jpovějšlnp Přspěvkya>

> lixv v figuryxv <<2in>P Přleležoa-:t: Vzvaga syrskéhm ministerstva průmysn><2xv <
"ead mory... > > lixv v figuryxv <<2in>Júnus an-N-NávorK Ke rdsklmsuskskupeníSDFlalMSDn><2xv <
"ead mory... > > lixv v Rozhovor: Amalem abú Zajdem (nejen) olo budoucnosti Libano" width="81px" ; heig="55px"> figuryxv <<2in>">Rozhovor: Amalem abú Zajdem (nejen) olo budoucnosti Libanon><2xv <
"ead mory... > > lixv v figuryxv <<2in>Júnus an-N-NávorP PřsgiLy nebeyrskéhrájeezničily npršhráj na zezin><2xv <
"ead mory... > > lixv v Rozhovor:ega syrsmsm miniremva průmys Zijádem Sabbághem" width="81px" ; heig="55px"> figuryxv <<2in>">Rozhovor:ega syrsmsm miniremva průmys Zijádem Sabbághemn><2xv <
"ead mory... > > lixv v figuryxv <<2in>N-Nrodní isgámyrsrsLibkar:egetablujs vga syrsých pvincienýn><2xv <
"ead mory... > > v">Archivya>Archivya>labeliv> select a-idarchiver-dropdown-4" nale="archive-dropdownixv v Vybrat měsenv Z-N Př a-21 v Srpen a-21 v Červenec a-21 v Červen a-21 v Květen a-21 v Duben a-21 v Březen a-21 v Únor a-21 v Leden a-21 v Prosinec a-20 v Liniopad a-20 v Říjen a-20 v Z-N Př a-20 v Srpen a-20 v Červenec a-20 v Červen a-20 v Květen a-20 v Duben a-20 v Březen a-20 v Únor a-20 v Leden a-20 v Prosinec a-19 v Liniopad a-19 v Říjen a-19 v Z-N Př a-19 v Srpen a-19 v Červenec a-19 v Červen a-19 v Květen a-19 v Duben a-19 v Březen a-19 v Únor a-19 v Leden a-19 v Prosinec a-18 v Liniopad a-18 v Říjen a-18 v Z-N Př a-18 v Srpen a-18 v Červenec a-18 v Červen a-18 v Květen a-18 v Duben a-18 v Březen a-18 v Únor a-18 v Leden a-18 v Prosinec a-17 v Liniopad a-17 v Říjen a-17 v Z-N Př a-17 v Srpen a-17 v Červenec a-17 v Červen a-17 v Květen a-17 v Duben a-17 v Březen a-17 v Únor a-17 v Leden a-17 v Prosinec a-16 v Liniopad a-16 v Říjen a-16 v Z-N Př a-16 v Srpen a-16 v ">