Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: S Fuʼádem Búzem o bezpečnostní situaci v Sýrii

Rozhovor: S Fuʼádem Búzem o bezpečnostní situaci v Sýrii

Ač nejsou bezpečnostní agentury v Sýrii úplnou novinkou, současný konflikt přispěl k jejich výraznému rozmachu a ke zvýšené poptávce po profesionálním zajištění průmyslových, turistických a dalších podniků, ale také po ochraně diplomatů a zahraničních organizací působících v zemi. Rebuildsyria.cz proto oslovily Fuʼáda Búze, generálního ředitele Alfa Security – jedné z předních syrských bezpečnostních agentur –, aby přiblížil fungování těchto společností, způsob jejich práce a další podrobnosti.

RS: Můžete nám na úvod představit vaši agenturu Alfa Security a říci něco bližšího o jejích začátcích?

FB: Jsme jednou z prvních agentur působících v Sýrii v oblasti poskytování bezpečnostních a ochranných služeb. Začali jsme v roce 2005 coby klasická security. Jako jedni z prvních jsme získali osvědčení o odborné způsobilosti v zajišťování ochrany a jako vůbec jediná agentura v této branži působíme nepřetržitě od doby před vypuknutím krize až do současnosti. Z materiálních důvodů jsme spolupracovali s dalšími společnostmi, které měly předchozí oprávnění. Během roku 2017 bylo jasné, že vláda spěje k vojenskému vítězství a mnoho oblastí bylo získáno zpět a osvobozeno od terorismu. Homs, Aleppo či předměstské části Damašku i s jejich průmyslovými oblastmi se staly bezpečnými, bezpečnou se stala rovněž pozemní komunikace ve směru Dará. Množství podniků začalo znovu vyrábět. To je bezesporu pozitivní věc a je tedy nutné zajistit bezpečnostní stabilitu. To nás přimělo, abychom si obnovili licenci a založili společnost s ručením omezením, soukromou a nezávislou agenturu pod názvem Alfa. Je to pokračování naší předchozí práce.

RS: K čemu je v Sýrii potřeba takovýchto bezpečnostních agentur?

FB: Když krize nabírala na síle, Sýrii opustilo velmi mnoho zahraničních činitelů a mnoho zemí uzavřelo své zastupitelské úřady. Kromě toho ukončilo provoz také mnoho továren a hospodářských zařízení.  Syrská ekonomika byla velmi silně zasažena. To se negativně odrazilo i na práci bezpečnostních agentur, protože pro ně nebylo na trhu místo. Nepotřebujete ochranku před zavřeným podnikem. Část společností a podniků, které pokračovaly v činnosti, se spoléhala sama na sebe a k ochraně svých skladů zaměstnala lidi, kteří neměli s agenturami nic společného. Nyní se však situace mění a rapidně stoupá poptávka po kompetentních agenturách, které poskytnou potřebnou profesionální ochranu společnostem působícím v průmyslu, turismu či některých druzích služeb, ale také různým cizincům, mimo jiné diplomatům.

RS: Evropané často nahlížejí na Sýrii jako na ztělesněné peklo na zemi plné zabíjení a destrukce. Jaká je současná realita v zemi, zvláště co se týče Damašku a oblasti východní Ghúty?

FB: Rozhodně nepopírám skutečnost, že v Sýrii probíhá válka a že celková situace není tak stabilní, jak bývala v minulosti. Zároveň je však třeba říci, že konflikt probíhá v určitých ohraničených zónách. To jsou ty tzv. kapsy. Stát je schopen udržet konflikt v jejich rámci a ostatní oblasti jsou bezpečné. Kupříkladu máme problémové pásmo v oblastech Džawbar, Harastá, Dúmá. Na druhou stranu je ale většina oblastí kolem Damašku bezpečná, včetně Jaʽfúr, Qurá al-Asad, silnice Damašek-Dará nebo silnice Damašek-Bejrút. Cesta na Mezinárodní letiště byla bezpečná po celou dobu. Na těchto důležitých komunikacích se již neodehrávají útoky, únosy, vraždy či loupeže, neboť stát je schopen je ochránit a garantovat bezpečnost pro své obyvatele. Jako Alfa jsme pracovali většinou s cizinci působícími na velvyslanectvích, v různých pobočkách OSN, nevládních organizacích či soukromých společnostech. Rád bych proto občanům evropských zemí vzkázal, že ne vše, co podávají západní média, odpovídá realitě a život v Sýrii běží dál, navzdory válečným událostem.

RS: Jak byste zahraniční návštěvníky a především potenciální investory uklidnil ve vztahu k dění v Sýrii?

FB: Pokud jde o zahraniční investory, nedomnívám se, že by měli namířeno do problémových oblastí, jako je Harastá. Spíše vyhledávají bezpečné oblasti, jako jsou velké části Homsu, pobřežní města nebo Aleppo. Ve vztahu k Sýrii nelze zobecňovat. Je pravda, že válka dosud neskončila, to ale neznamená, že množství měst a regionů nežije normálním životem. Ano, i v Damašku se může vyskytnout střelba, ale skutečný rozsah konfliktu a jeho mediální podání jsou v silném nepoměru. V zásadě podobně jako kdekoli jinde na světě včetně hlavních měst Evropy platí, že v Damašku se spíš stanete obětí dopravní nehody, než střelby. Z mého pohledu určitě nedoporučuji spoléhat se výhradně na informace zaujatých médií s jednostranným pohledem na to, co se v Sýrii děje.

RS: Kde dnes může vaše agentura všude působit?

FB: Působíme všude tam, kde vlaje vlajka Syrské arabské republiky. Nic nás nelimituje, ať již po stránce technické, materiální či lidské. Velikost naší přítomnosti v různých oblastech se odvíjí od konkrétního úkolu, který nám byl přidělen. Každý případ vyžaduje individuální přístup, aby šlo o profesionální a stoprocentní ochranu, která nebude jen „naoko“. Často působíme v utajení a jsme na místě „neviditelní“.

RS: Jaký mají význam agentury jako je vaše v oblastech, které jsou označovány za bezpečné?

FB: Idea soukromých bezpečnostních agentur nijak nepopírá bezpečnostní garance, které občanům poskytuje stát. Staráme se o soukromý sektor, poskytujeme speciální ochranu a působíme plně v souladu s legislativou. Cílem naší práce je odradit potenciální pachatele od trestných činů, ať již krádeží, vražd či únosů. Když průmyslový podnik nebo velvyslanectví najme zvláštní zaměstnance na ochranu svých prostor, zvyšuje tím svoji bezpečnost a zajišťuje kontinuitu provozu. Přítomnost bezpečnostních agentur významně snižuje míru kriminality ve společnosti.

RS: Jaké služby nabízíte zahraničním klientům?

FB: Našim klientům nabízíme služby pod mottem „Pro klid Vaší mysli“. Klienti v nás najdou profesionální agenturu s dlouholetou zkušeností na poli security. Jsme zahraničnímu klientovi schopni poskytnout to, co požaduje. Poskytneme mu zabezpečení během cest a pohybu v rámci země a také ho udržíme daleko od míst, která dosud nejsou bezpečnostně zajištěná. Analyzujeme přání klienta, abychom mu poskytly co nejlepší služby založené na přesných datech a informacích, jež zahrnují vlastní ochranu, ochranu pohybu, prezenci a eliminaci jakýchkoliv nepříjemností, ať již jde o loupežné přepadení nebo ohrožení života. Pracujeme s perfektně vyškoleným profesionálním týmem, který je schopen precizně řešit rizikové situace.

RS: Jaké národnosti mezi vašimi klienty převládají?

FB: Neomezujeme se na klienty z konkrétních zemí a je úžasné, s kolika národnostmi jsme již pracovali. Jsou mezi nimi i klienti ze zemí, u nichž jsme vzhledem k současným událostem nepočítali s příchodem do Sýrie. Obchodníci a diplomaté ze zemí, které před příchodem do Sýrie varovaly, byli dokonce mezi prvními, kdo do Sýrie přišel.

RS: Jaké procento vašich klientů tvoří investoři?

FB: Celá řada investorů a obchodníků v Sýrii i mimo ní rozvíjí ekonomické plány pro své projekty v zemi, jejichž součástí je i působení speciální ochranné služby. Bezpečnostní agentury jsou dnes součástí všech návrhů pro libovolný projekt, který se chce v Sýrii prosadit. Úlohou bezpečnostních agentur je umožnit investorům dodat své produkty a služby do všech regionů dle jejich přání.

RS: Čím se vaše společnost Alfa odlišuje od ostatních bezpečnostních agentur?

FB: Máme za sebou dvanáctiletou zkušenost. Disponujeme profesionálním týmem, který je schopný plnit svěřené úkoly na špičkové úrovni. Máme vynikající zázemí, vlastníme elektronické a inženýrské systémy a poplašné systémy. Zásadně nepřijímáme zakázky, které nejsme schopni splnit. V takovém případě se klientovi zcela upřímně omluvíme. Zakládáme si na naší profesionalitě.

RS: Pomáháte klientům, kteří chtějí vnitrostátními lety cestovat do Dajr az-Zawr, Hasaky nebo Qámišlí? Máte na těchto místech pobočky?

FB: Poskytujeme ochranu pro všechny druhy dopravy a pro všechny regiony. V mnoha provinciích a regionech máme také své pobočky. Pokud jsou tyto oblasti pod kontrolou vlády, můžeme tam pracovat.

RS: V případě, že se objeví nečekaná situace – únos či jiný druh útoku –, jakým způsobem reagujete a jste schopni okamžité reakce? Spolupracujete s oficiálními bezpečnostními složkami, nebo váš tým jedná samostatně?

FB: Každý útok řeší přímo tým agentury, který je za ochranu zodpovědný. Když dojde k nějakým střetům, jsou informovány oficiální bezpečnostní složky.  Prioritně však jednáme sami, na což jako bezpečnostní agentura máme právo dané zákonem.

RS: Spolupracujete s nějakými zahraničními bezpečnostními agenturami, abyste zvýšili své know-how? Stáli byste případně o výměnu zkušeností s českými agenturami?

FB: Samozřejmě bychom si v této oblasti chtěli vyměňovat zkušenosti s českými agenturami. Spolupráce se zahraničními agenturami je naprosto zásadní pro rozvoj našich schopností a naopak můžeme nabídnout naše zkušenosti, které jsme získali na syrském území. Praxe ze současné Sýrie je něco, co zasluhuje pozornost všech, kdo mají co dočinění s naším oborem.

RS: Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářů v České republice a na Slovensku?

FB: Čechům bych rád vzkázal, že jedni z prvních příchozích do Sýrie se rekrutují ze zemí, které Sýrií straší a označují ji za nebezpečné místo, kterému je lépe se vyhnout. Zvu vás k návštěvě Sýrie a osobně garantuji schopnost naší agentury poskytnout vám komplexní ochranu včetně přesných informací o rizikových a nebezpečných oblastech. Důvěra a důvěryhodnost jsou zcela klíčové v přístupu vůči našim klientům.

مقابلة : مع فواد بوز حول اللودع الامني في سوريا

شركات الحماية والحراسة الأمنية ليست جديدة في السوق السورية لكن ظروف الحرب دفعت بهذه الشركات للتواجد  بقوة والعمل على تأمين حماية وحراسة احترافية للمنشآت والفعاليات الاقتصادية التجارية منها والصناعية والسياحية ولم يتوقف الأمر على ذلك بل أصبحت هذه الشركات تقدم خدمات الحماية للشخصيات الدبلوماسية وللمنظمات الأجنبية العاملة في سورية حول هذه الشركات وأهمية تواجدها في المجتمع السوري وآليات عملها التقى موقع  Rebuild Syria CZ مدير عام شركة ألفا سيكويرتي لتأمين الحماية والحراسة … فؤاد بوز .

بداية عرفنا عن شركة ألفا وكيف بدأت بمزاولة عمل تأمين الحراسة والحماية في سورية ؟

بوز :” نعد من أوائل الشركات التي عملت في مجال تقديم خدمات الحماية والحراسة وبدأنا بمزاولة هذا العمل منذ عام 2005 كشركة سيكورتي كانت من الشركات الأولى الحاصلة على شهادات أكاديمية متخصصة بعلم الحماية والحراسة والشركة الوحيدة التي امتهنت العمل بهذا المجال  قبل الأزمة في سورية دون انقطاع لغاية الوقت الحالي ولأسباب مادية استمرينا بالعمل المشترك والتعاوني مع شركات لديها ترخيص قانوني سابق استمرينا بالعمل المشترك لغاية عام 2017  كان الحسم العسكري واضح في سورية تم استعادة العديد من المناطق السورية وتحريرها من الارهاب وأصبحت تلك المناطق آمنة في حمص وحلب وريف دمشق خاصة في المناطق الصناعية الموجودة في حمص وحلب وأجزاء من ريف دمشق كما أن طريق درعا أصبح آمنا وبدأت العديد من المنشآت بالعودة للعمل وهذا أمر ايجابي يدعو للاطمئنان وبالتالي أعاد الاستقرار الأمني التعافي لعملنا ودفعنا للترخيص مجدداً  لتأسيس شركة محدودة المسؤولية خاصة ومستقلة حملت اسم شركة ألفا وهي بمثابة استمرار لعملنا السابق

ماضرورة وجود مثل هذه الشركات الأمنية للحماية والحراسة في سورية ؟

بوز :” حينما اشتدت الأزمة في سورية غادر عدد كبير من الشخصيات الأجنبية وأغلقت العديد من السفارات منشآتها إضافة لذلك تم اغلاق العديد من المعامل والمنشآت الاقتصادية وتضرر الاقتصاد السوري بشكل كبير وأصيب بحالة انكماش،  وبالتالي انعكس ذلك بشكل سلبي على عمل شركات تأمين الحماية والحراسة حيث لم يعد لها سوق اقتصادي تعمل به ولم يعد هناك حاجة لتواجد طاقم حماية أمام منشأة مغلقة ، بعض الشركات والمنشآت الاقتصادية التي استمرت في عملها اعتمدت على مبدأ الحماية الذاتية وقامت بتوظيف أشخاص لحماية مستودعاتها بشكل قانوني منفصل كليا عن عمل شركات تأمين الحماية والحراسة لكن حاليا الوضع بدأ يتغير وأصبح من الضروري جدا إنشاء مثل هذه الشركات حيث تقوم شركات الحماية والحراسة بتأمين الحماية اللازمة للفعاليات والمنشآت الاقتصادية الصناعية والسياحية وبعض القطاعات الخدمية اضافة للأجانب والشخصيات الدبلوماسية.

ينظر المواطن الأوروبي إلى مايحدث في سورية على أنه أشبه بجحيم وحياة بائسة مليئة بالقتل والدمار ماحقيقة مايحدث اليوم في سورية خاصة في دمشق “الغوطة الشرقية ” ؟

بوز :” حقيقة لا أنكر وجود حرب في سورية وبأن الوضع غير مستقر كما كان في الماضي لكن بنفس الوقت مايحدث في سورية حاليا بأن هناك مناطق صراع محددة  باللغة الشعبية يقال عنها مبكلة أي أن الدولة قادرة على ضبطها وحصر الصراع ضمنها كي لا تتمدد إلى مناطق أخرى آمنة على سبيل المثال  مناطق مثل جوبر حرستا دوما تشكل قطاع، لكن بالمقابل هناك العديد من المناطق ضمن دمشق آمنة منها “يعفور -قرى الأسد  -طريق درعا دمشق – طريق بيروت دمشق-  سالك منذ بداية الاحداث حتى الآن كذلك الأمر بالنسبة لطريق دمشق المطار الدولي”  هذه الطرقات الدولية لم تعد تشهد أي حالة من حالات الخطف أو الأعمال المسيئة من قتل وسرقة نتيجة قدرة الدولة على حماية هذه المناطق والطرقات بشكل يحفظ أمن القاطنين فيها والعابرين فيها مأرغب بقوله للمواطن الاوروبي خاصة وأن عملنا كشركة ألفا غالبيته مع الأجانب بين سفارات ومنظمات ال UN  وال NGO  منظمات غير حكومية وشركات خاصة مازالت موجودة في سورية بأن ليس كل ما تتناقله وسائل الاعلام الغربية صحيح لأن جزء من الحياة في سورية مازال موجوداً رغم الحرب”

 كيف يمكن لشركات الحماية والحراسة طمئنت المواطن الأجنبي خاصة المستثمرين الأجانب من حقيقة مايحدث؟

بوز:”  فيما يخص المستثمر الأجنبي أعتقد أن المستثمر الأجنبي حينما يفكر بالقدوم إلى سورية للعمل فيها فهو لا يفكر بالعمل في منطقة مثل حرستا حاليا إنما يبحث عن مكان آمن قادر على العمل فيه  مثل مناطق عدة بحمص أو في المدن الساحلية أو بمدينة حلب، وبالتالي من المجحف أن يكون هناك تعميم على مايحدث في سورية صحيح أن الحرب لم تنته بعد لكن هذا لايعني أن الحياة غير موجودة في كثير من المناطق والمدن السورية .

نعم يوجد قذائف هاون في دمشق لكن نسبةً  لحجم الصراع الذي تعيشه سورية ولحجم الضخ الاعلامي فإن نسبة الضرر من قذائف الهاون التي تسقط في دمشق حاليا لا تتجاوز نسبة حوادث السيارات في أوروبا  كذلك أؤكد أنه لايتوجب الانصات لقنوات اعلامية محددة وموجهة  ولها وجهة نظر واحدة مما يحدث في سورية

ضمن الظروف الراهنة ماالأماكن التي يمكن لشركة ألفا التواجد فيها ؟

بوز:” تتواجد شركة ألفا بأي منطقة يتواجد على أراضيها علم الجمهورية العربية السورية وتواجدنا على الأرض لاينقصه اي شيء سواء فني أو مادي أو بشري ، وبالتالي حجم تواجدنا تفرضه ظروف المهمة الموكل الينا حمايتها  كل حالة تتطلب تعامل خاص للحماية بشكل دقيق ومهني بحيث لا يكون العمل مجرد عمل استعراضي في كثير من الأحيان نؤمن الحماية بشكل سري ودون افتعال مظاهر استعراضية للحماية

ماسبب تواجد مثل هذه الشركات في الظروف الحالية ؟

بوز:” فكرة وجود شركات تأمين الحماية والحراسة الخاصة لا تتعارض أبداً مع وجود الأمن الذي تقدمه الدولة لمواطنيها نحن عبارة عن قطاع خاص نقدم خدمة حماية خاصة مؤطرة قانونيا عملنا يهدف  لردع بعض الأشخاص من ارتكاب أعمال إجرامية سواء سرقة أو قتل أو خطف وبالتالي حينما تضع منشأة صناعية أو سفارة كادر خاص لحمايتها وحراسة منشأتها فهي توفر بيئة آمنة تحمي منشأتها وتمنحها الاستمرارية بالعمل وبالتالي وجود هذه الشركات يخفف كثيرا من نسب الجريمة في المجتمع.

مالخدمات التي يمكن تقديمها للعملاء الأجانب ؟

بوز:” نقدم لعميلنا الأجنبي خدمات تندرج تحت  شعار راحة الذهن، لكونه يتعامل مع شركة مهنية وعملية لديها خبرة طويلة بالعمل الأمني والحماية وقادرة على إعطاء الزبون الأجنبي مايريده من خلال التحقق من طريق مساره وحركته ضمن البلد والأماكن الآمنة وكيفية إبعاده عن الأماكن الخطرة وبالتالي نتفهم معلومات العميل الأجنبي ومالذي يريده ونقدم له دراسة صحيحة مبنية على معطيات ومعلومات دقيقة لامجال للخطأ فيها لتقديم خدمة ممتازة تشمل الحماية الذاتية وحماية التحرك والوقاية والردع من اي ازعاج سواء عمليات خطف سرقة أو تهديد بالقتل من خلال وجود كادر مدرب ومهني قادر على  التعامل مع المخاطر بشكل حرفي

من هم زبائنكم من الجنسيات الأجنبية ؟

بوز:” ليس هناك حصر بالتعامل مع جنسيات محددة  والمدهش أن هناك كم كبير من  الجنسيات الأجنبية  التي تعاملنا معها حتى من جنسيات الدول التي كنا نتوقع عدم قدومها الى سورية نتيجة الاحداث الراهنة لكن معظم الدول التي كانت تحذر من رعاياها من مخاطر القدوم الى سورية كانت من أولى الدول التي قدمت الى سورية سواء بضفتهم تجار أو دبلوماسيين

ما نسبة المستثمرين المتعاملين مع شركتكم ؟

بوز:” هناك عدد من التجار والمستثمرين داخل سورية ومن خارجها بدؤوا بوضع دراسات اقتصادية لمشاريعهم في سورية متضمنة وجود قسم خاص لحماية منشآتهم وأصبح تواجد حماية أمنية جزء من أي دراسة يتم تقديمها لأي مشروع يسعون لإقامته في سورية وهذا الأمر يعكس مدى استمرارية عملهم في بلد يعيش حربا مثل سورية وهنا  دور شركات الحماية  منح المستثمرين مقدرة على إيصال منتجاتهم وخدماتهم لجميع المناطق التي يرغبون بالتواجد فيها .

مالذي يميز شركة الفا عن غيرها من  الشركات؟

بوز:” ميزات الشركة خبرة مدتها 12 عام في سورية إضافة لوجود كادر احترافي قادر على تنفيذ المهام الموكلة اليه بعتاد قوي ومنظم، وجود غرفة عمليات قوية تشمل أنظمة الكترونية وهندسية وأنظمة انذار وفي حال طلب من قبلنا مهمة غير قادرين على تنفيذها نعتذر من الزبون بكل صدق ولا نتورط بتنفيذ بمهام غير قادرين على تنفيذها بالشكل المطلوب.

هل تساعد العملاء الذين يحتاجون إلى السفر بالطائرة داخل سوريا (على سبيل المثال إلى دير الزور، الحسكة أو القامشلي)؟ هل لديك فروعك هناك؟

بوز :” تقدم شركة ألفا حماية لكافة أنواع   وسائل النقل وإلى لجميع المناطق لدينا أفرع في عدد من المحافظات والمناطق يمكن لنا الوصول اليها شريطة أن تقع هذه المناطق تحت سيطرة الدولة  السورية.

إذا حدث شيء غير متوقع – مثل الاختطاف أو كمين أو نوع آخر من الهجوم أو ما شابه، فكيف يتم الرد من قبلكم كشركة هل يكون الرد فوري ، وهل تتعاونون  مع قوات الأمن الحكومية العادية، أم أن فريقكم يتصرف بشكل كامل بنفسه؟

بوز:” يكون التعامل مع أي هجوم بشكل مباشر من قبل فريق الشركة المتوجب عليه تنفيذ مهمة الحماية ويتم اعلام  الجهات الامنية الرسمية بالبلد في حال حدوث اشتباك لكن اولوية التصرف تكون من قبلنا وهذا حق لنا كشركة حماية تأمين الحماية الكاملة.

هل ترغب في تبادل الخبرات مع الشركات التشيكية أو هل تتعاون مع أي شركة أجنبية لزيادة الدراية الخاصة بك؟

بالطبع لدينا رغبة لتبادل الخبرات مع شركات تشيكية تعنى بهذا المجال وهذا أمر ضروري وهام لتطوير خبراتنا وبالمقابل نقل خبراتنا الموجودة حاليا على الأرض السورية للشركات الأجنبية خارج سورية خاصة وأن ماحدث في سورية يمكن اعتباره تجربة تستحق الاطلاع من قبل المهتمين بمجال عملنا.

هل لديك  شيء تود قوله للقراء في  التشيك والسلوفاكية؟ من حيث الخدمات الخاصة بشركتك والوضع الأمني ​​في سورية؟ .

بوز:” أؤكد للتشيكين أن الجنسيات التي تتحدث بأن سورية مكان خطر ولايمكن القدوم اليها هم أول الشخصيات التي تزور سورية أدعوكم  لزيارة سورية وأؤكد لكم قدرة الشركة لتقديم الحماية بدءاً من حسن الاستقبال إلى  الحماية الكاملة واعلامكم بمعلومات دقيقة عن الأماكن الخطرة وغير الآمنة في سورية وأهم شيء الثقة والمصداقية شعار تعاملنا مع الزبون.

Related posts