Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
< < 1RozhovoImás-i Džem-žes217;mem (nejezn-ě do methá ark">nerh1iner">
-icon"> >D.cz: < fied" content="2023-03-15T06:14:03+0
outom-ade ntent="2023-03-15T06:14:03+0>15 bdo do-b: 223
marumb">Novink,rumb">Volné zprinky
96 Vost_/ul>
<
bs"> < RozhovoImás-i Džem-žes217;mem (nejezn-ě do methá ark">nightfigureiner">
/div>

enu"

    e e

p>Ned z">Voln-ě do meth, jež-post hlo ark">n a Turecko, vya.calo chod ci aktíbskítíbskmiředodopata.cruch,znovučemž-r { on aktíznovístup byl="sfn.ceý“kryt nesansóztími nevědeckými hdivy. Samozvatháěštcn a ated<6/09v>Vosesshopili> niop-oi-z a začico šrý it mezien) mi oariku nejrůznějšrmi mýtz a apokalyp polými “dpoěďmi. Abyshom vše zasel-co ří akežitého vědeckého é mce, vya.cz js fse za “dtím bui aralovism<6/0217 itfesor217dom s217Imás-i Džem-žes217Abd.jp-Ah-s-i, jenž-odta.ku 2019rk">srk">fieby děk4>ence.>p>Vootázky. V roce 1912 tumeckýformeod<6/0 a geofyzik AlfrrouWegrní zjsp il-nžv všechny-odtsebe /ojeo vzd ake">Vokwpbconntz byly kdyso ũ z"oodní uod udrž" uopevninslitimad u, Plor- u, matlitikwpbconntů. V d">sledku toho vprůmumb“vrat" uomeod>n kwpbconnt aktího driftu. Když-v roce 1962 amansckýfgeonot Harat Hnd pto imdl -ě“thipb_czitz atane polého pole dtuáTichého oceánu, zado-nenala ntVovýsledkz byly zjsštěny-i v Atlantsaúm oceánu. Hnd pzjsp il-nžv hoor-wy dtuáředom a oceánů jsitieatane pznformy podél aellabskp asůvlaku, jsitistovkz kilo-o-zů šironomia niílezkilo-o-zů dlouhé. Mtane polé pole vodní m z těche a.cpínobíhoceánslého do-b:speop-spznfal se choné cn ervztahu mezienovílivovralozakovuvetím a gravitaKomermi anomáliemi oceánslého do- a sšd- s myake"k u, žv hnanajíilou tohoe desliv>Votém niky. Zn-saá kůravlaku,itieckéactijejerž-tloušťkhode-pohybuje v rozmezer5-35zkilo-o-zů, ne“dotavuje j .w3sitvislnu sfénsckýfporch! Nethýoucehdidaá jakoeneozušdes jiz/eKome sliedopkhobez zlo-ů. Tém niolé desly pluí chotéutabskhoor-w ch dtuáZn-ě, a roVodesly jsiti“d-ě eo trfalého, ne“-zžitého a neravide/">Vho pohybu. Hoor-wiv>Vodesly nemčí h.czz anienravide/"> tvar! Jsou to aellVoskalůvobloly s rozl neznými h.czamivlaku, se7 itl počí sznovulehlými skalůvmi deslami. Když-se7obedom skalůvodesla snažhánuvemrk">srk">cíbskumbsesu" ut,fnaraz p o.cz/e7 pesVodeslyvlade začre7 ">srkivýfproces ukl ndobíhrní ee trfaínajdesítly čiistovkz let,fdoud uložvynrní ee nedosr vnt-paztíbskhoí j. Tvrdlog-poor-wy evyaržha-poor-whode-rozlomdstva.czháešku,itirní envlaku,itiehotufdobuicashromážl-cavlpodél celé pukl-wy. TtVoneb/ahlubonomia rní eevlaku, ode-šrý í hoor-wiuismuodobuáumnabskvibranaj,ode-naz forzn-ě do meth.ence.>p>Clyšd-n erLevantsaúenovíkopiv>Vo iteaday:ě. Ofierse j ynalaku, zn-ě jsititímtoodnvemrtha.žvyy?datedp>Tzv.rLevantsaataiftrse tr vnt-z jihu-odtAkgy arVho zálivu (R aszaš-ŠajbskHamdd)i“s J,.aánsli, Pllep inu, ark">Li, ark">n a Turecko, ade se7odkl nn p vabsodtřoba-cznvlv tíž-doako k  GCC aktímuoln-ě do meth, a d akerse tr vnt-řI, ku a ark">u. V ašem aeg onuode-nachácí mnoho zlo-ů,znovučemž-za nejnebezpeKomějšrp/e7ooežnform zlo- u MrtvrVho ředevlaku, kt/e7hiata s="s aelelez GCivth. Někte í n) si “dotavujhrpilignrumezn-ě do meth jakoeoh.czuče">Voohnisli, ale versuteKomost /e7toocelá vzd ake"ype-pkalůvho iftuvlaku, ode-tr vnt-na niílezkilo-o-zů.ence.>p>p>Ipb_czitaoln-ě do methoočií-na hloubce-podln-zháody, chodtupeicasycethýdyoodpy">-na nloušťce-odp"ypnabskvrsp=v,7toozo-neneobžv e: pm většrp/e7obsaháodyismudě, t pm většrp/e7ipb_czita. arlaoln-ě do metho/e7 iudaá, ro araz se úooz ">srkuje sesuvyýdyo d">sledku trhay:,o iteadů amuodob:ě. Obrovslpata.cvojvla tumuž-dochácí voba-czn tebsnonot(hiwpbovabs, elémromtane polabska geofyzik aktíbskzbrath, asznuthocela evylučoekv arze akebskvelmocíznovítom"ype-taliv>bskzbrath, aku, jsitisshopwy zahedog-poorí vrsp-z atmosfény, jakoe/e7ip"ypfén- a tedtsrkie-tal erovwnforhuomeplotz a tní vzdina-,fiež-můžv vrVpe-kovýskytuoneobvykl abskpovír půvbskdnvů. Taaúebombz a raketz aohoti/av bina- z ">srkie-é ziv>Vovlny vezn-n a typ>p>Odpoěď: Bl pzar vabsodtsmuosledůvbskocombsktrp p zvašdeitifrekvetc p zn-ě do methzejména voba-czech,oaku, jsitilckén jakoe/DeaiKomerohnisla ekwpvetKomerbskpodůvbsk GCivit. Turecko a ark"> jsitichonvůvbskmístebsktohostzíly těchsledku. Vedlr tohoobžv sv choBl pzarVm vabsoduánachácejerohnisla vismiolé GCivitz,otal jsitichovy:ě rovwě7 iudaé kl-ma polé změny-z ">srke">Voaellami sch y.ence.>p>p>Sitviser-Afrik u, aku, ktro<ínob vabsodůvoe do Středom-odtpobedežhTureck- a Levantyi“s Egypt,fzn-ě Maghriby">-It akii. Dzuhralojeen aszvabsodoafrpolabskhedbetů,zjenž-de-tr vnt-odtark">S, ark">Liu, Pllep iny,zJ,.aánslaa-pooslabskp asem er eadnuáodtRudrVho ředezaž-po Etiop>n a K-i, I, k-i, s do Stasijslými rerop="lamizaž-do3Evitey. Čtvrtralojeenot-cun asznaz fznýanonOhniv> kzuh“, aku, ktrochácí již">3Eviteu a zasahuje až-do3Číny.ence.>p>p>Zn-ě do methá očilost chodmyslotypuoz ">srkujerp>p>Ipžvynursaúenovedpisyp/e7 do ba doaržoekmem ( io.an: prnformom a analy polabskstudivbs, ale /e7 do ba de-arž-wiplánu i iore-spzaci. Kainentaore-spzacr muí-Chci d">sled:ějšr.ence.>p>Budovy muí-Chci to iě“ty,znosoucenyoa sannformy tal, aby-od.calyazn-ě do meth. Ty z budov, aku, nebyly zedomcenyouodlr o“depsanabskn s21, /e7 do ba adekvch tuáunravit. Nutno edomciobžv sui araner kon /azn-ě do methje velmo řb, kta ijak sv celišom-odtmezin ar půvbskn s21. Je ale nut">Vojej doaržoek. Posledův,fierbysh zmínil-njr-nžv Ribsku,ivaastupeleznethjed-wiuia exiatují “smějšrpstupelez itourčoormom ipb_czitz zn-ě do meth.ence.>p>p>Děkujn a modlím be za dušd obut p zn-ě do metha za brzarV uzdraveth-išech zrat a uabs.ence.>p>Rozouoedomdila zado-nenal aš damaš aranspolunracovůvk Júnuywor-N asirence.iv>
< /div>

الدكتور المهندس عماد جرجس عبد الأحد عميد كلية الهندسة المدنية/ جامعة صوفياano بلغارياaفي حديث عاقل عن الزلازل>

pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">دمشقano يونس أحمد الناصرence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">الزلزال الأخير أثار موجة كبيرة من اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي  تداخلaفيهاaالعلمي بالغيبي, و بادر العرافون والمنجمون بنشر الأساطير و تخويف الناس بتوقعات لا مكان لهاaفي العلم , و لترتيب هذه الفوضى بشكل علمي توجهناaإلى واحد من أكبر المختصينaفي علم الزلازل  لتقيم المنشأت والمباني المنفدة واعادة تأهيلهاaلمقاومة الزلازل وفق الكود الأوربي, إنه الأستاذ الدكتور المهندس السوري عماد جرجس عبد الأحد -عميد كلية الهندسة المدنية منذ عام 2019rو حتى الآنa,  ليحدثناaحديثاً علمياً هادئاً عماaحدث و كان لنا معه الحوار التالي :ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">الأستاذ الدكتور المهندس عماد جرجس عبدالأحد‏ عميد جامعة الهندسة المدنية في صوفياa/ بلغارياence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;"> نرحب بكم ضيفاaعزيزاً على صفحات موقع إعادة إعمار سورية التشيكي و نعتز بكم و بخبراتكم العلمية و العمليةence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">الجواب : كانت الزلازل فيما مضى لغزاً كبيراً no وطبعاً لا تزال كذلك no ومع مفهوم الزلزال كانت هنالك أسئلة  كبيرة مقترنة  تقف أمام الباحثينaوالعلماء منهاa:ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">نظرية الصفائح التكتونية : عام 1912 كان الباحث الألماني ألفريد فاجنر وهو متخصصaفي علم الرصد الجوي توصل الى اكتشاف بأن كل قارات العالم المتباعدة كانت يوما ما  كتلة قارية واحدة متماسكة أطلق عليهاaاسم أم القارات ( بانغاياa), وإن قارات العالم كانت قطعة واحدة , ولذلك وضع نظرية ثورية في علم الجيولوجياaأطلق علهاaاسم نظرية الانجراف القاري .ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">عام 1962 عندما قام عالم الجيولوجياaالأمريكي هاري هيس بتمرير قياس شدة المجال المغناطيسي على قاع المحيط (تم ذلك في قاع المحيط الهادي، لكن المحيط الأطلسي أظهر نتائج مماثلة)، وقد سجل هذاaالمقياس قوة واتجاهaالموجات المغناطيسية الموجودة داخلaالصخور.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">وقد وجد em T20;هيسem T21; أن الصخور الموجودة في قاع البحار والمحيطات تمت مغنطتُهاaعلى امتداد أشرطة كبيرة يصل عرضهاaإلى مئات الكيلومترات، ويبلغ طولهاaآلاف الكيلومترات، ويشير المجال المغناطيسي الموجود بأحد هذه الأشرطة إلى ناحية الشمال، بينما يشير الشريط التالي له إلى ناحية الجنوب.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">اشتُهر بنظرية تمدد قاع البحر، مُتخصصaبالعملaعلى العِلاقة بين تقوس الجزر وشذوذ الجاذبية لقاع البحر،واقتَرَحَ أن انتقال الحرارة في ستار الأرض تكون القوة الدافعة وراء هذه العملية.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;"> قدم هذاaالعملaقاعدة مفاهيمية لتطوير نظرية الصفائح التكتونية.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">إن القشرة الأرضية التي نعرفها  وتتراوح  سماكتها ما بين (5-35zكم ) ليست سطحاً كروياً واحداً متماسكاً !ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">إنهاaليست مثلaمجرد قشرة بيضة ملساء سليمة خالية من الكسور , إن الصفائح  التكتونية تطفو على صخور مائعة في أسفلهاaداخلaالأرض, وبما أن ظهر المحيط يقوم بدفع القشرة المحيطية فمعنى ذلك أن هذه الصفائح الصخرية سوف تعاني من حركة دائمة ومستمرة وغير منتظمة .ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">إن الصفائح الصخرية ليست ذات حواف أو شكل منتظم !ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">إنهاaكتل صخرية عظيمة ذات حواف مكسرة ومتشابكة مع الصفائح الصخرية الملاصقة لها، عندما تحاول صفيحة صخرية عملاقة أن تنزلق بفعل القوى المسلطة عليهاa, تتعثر بخشونة حواف صفيحة أخرىa, حيث تبدأ عملية  تخزين الطاقة المرعبة المقدار عبر عشرات أو مئات السنين حتى تصل الطاقة المخزنة إلى حدود لا يمكن لصلابة الصخر أن تتحملها, فينكسر الصخر محرراً كل الطاقة التي جمعها خلال تلك المدة على امتداد كاملaالصدعence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">منطقة الكسر الطولية  هذه هي ما يعرف بإسم بؤرة الزلزال ,وقد تكون سطحية أو عميقة,aوالطاقة المفرغة المنتشرة عبر الصخور على شكل اهتزازات عنيفة هي ما يعرف بإسم الزلزال.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">فالق أو صدع البحر الميت يمتد من جنوب خليجaالعقبة (من رأس الشيخ حميد)، مرورًا بالأردن، وفلسطين، ولبنان، وسورية، وتركيا، ثم ينحرف شرقًا em Ta1; وهناaالمنطقة التي حدث فيهاaالزلزال- ثم يمتد إلى العراق وإيران.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">في بلادناaهنالك صدوع كثيرة وعديدة و يعتبر صدع البحر الميت التحويلي من أخطر الصدوع  الأقرب ، وهذاaالصدع له نشاط تاريخي لا يستهان بهence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">يتخيل البعض أن مركز الزلزال يكون عبارة عن نقطة بؤرية محدودة ولكنهاaفي الحقيقة ليست إلا كاملaمسافة امتداد الصدع الصخري الذي يصل إلى آلاف الكيلومتراتence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">pu_bl" sttbox{text-a rrow-;"> الجواب : تأثير العواملaالهيدروجيولوجية (السدود)ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">حدة الزلازل تعتمد على عمق المياهaالجوفية ، من درجة تشبع التربة بالمياهaوسماكة طبقات المياهaالجوفية , هذاaيعني كلما زاد محتوى الماء في التربةence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">قوة الزلزال تكون حادة , لأنه في بعض الأحيان تكون الحمولة أكبر من المقاومة الداخلية في نقاط التشابك , وهكذا تأثير يسبب غالباً الانهيارات الأرضية بسبب الشقوق و الهبوط وما إلى ذلك.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">التطور الهائل الحاصل في التكنولوجياaالخاصة بالأسلحة الأيونية والكهرومغناطيسية والجيوفيزيائية يجعلناaلا نستبعد إطلاقاً وجود أسلحة في ترسانة الدول العظمى  والقادرة  على تسخينaطبقات الجو العلياaكطبقة الأيونوسفير و الستراتوسفير لإحداث خلل في درجة حرارة الجو وضغط الهواء ، مما قد ينتجaعنه حدوث ظواهر طبيعية غير اعتيادية.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">أيضاً يمكن أن تحدث القنابل والصواريخ عند الانفجار موجات اهتزازية في باطن الأرض و هذهaالموجات تؤثر على المنشأة مما يؤدي ضعف مقاومتها [ تشقق في الأعمدة و الجدرانaوأيضاً خلل في الأساسات] فتكون أكثر عرضة للانهيار.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">و التساؤل الذي ليس له جواب حالياً هو : هل تم استخدام منظومة سلاح هارب لإحداث زلزالence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">الجواب : عانى الشرق الأوسطaمن زيادة في نسبة الزلازل التي شهدتها دول المنطقة، خلال السنوات الأخيرة، خاصة المناطق المعروفة بكونها بؤراً تقليدية للأنشطة الأرضية غير التقليدية، وتأتي تركيا وإيران على رأس القائمة.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;"> إلا أن اللافت في هذهaالهزات الأرضية الأخيرة، تعاظم قوتها، وامتدادهاaلتشمل مناطق ودولاً جغرافية مجاورة، وتسببهاaفي قدر كبير من الدمار.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">em Ta1; احتواء الشرق الأوسطaعلى بؤر للنشاط الزلزالي(aحسب ما ينشر من معلومات عليناaتصديقها)ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">em Ta1; الانعكاسات الحادة للتغيرات المناخية [سببهاaالدول العظمى]ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">الجواب : هذاaمتعلق بالأحزمة الزلازليةence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">١-aحزام التلاقي بين أوروبا وإفريقيا: هو حزام يعبر شرق البحر الأبيض المتوسطaبدءاً من سواحل تركيا وبلاد الشام مروراً بمصر ودول المغرب العربي وايطالياence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">2-aحزام الأخدود الإفريقي الشرقي: يمتد من سوريا ولبنان وفلسطين والأردنaوسلاسل جبال غرب البحر الأحمر حتى إثيوبيا والكونغو.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">3- الحزام الآسيوي الأوروبي: حزام يمتد بين جبال الهملايا والألب ماراً بباكستانaوإيران والعراق وجمهوريات الكومنولث الآسيوية حتى يصل أوروباence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">4-حزام النار: وهو حزام الزلازل المار بجنوب أوروبا ويمتد حتى الصين.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">-تؤدي بعض أنواع الزلازل إلى تسوناميence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">em Ta1; تشكّل الجبال والبراكينence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">-التصدع الأرضيence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;"> يُعدّ التصدع الأرضي من أهمّ آثار الزلازل، ويحدث عندما تتحرك الزلازل على طول الصدع والذي يؤدي إلى تشقق سطح الأرض، ، مما يؤدي إلى انهيار المباني، وحدوث الانهيارات الأرضية، وانهيار الصخور الموجودة على الجبال، والتلال، وتجدر الإشارة إلى أنّ جميع آثار الزلازل تعتمد على قوة الزلزال وشدته.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">em Ta1; تأثير الزلازل على الإنسان وهو الأهم: يؤدي وقوع الزلازل والتداعيات التي تحدث بعدهاaإلى تعرض الأشخاص للإصابة أو الموت، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية والعقلية التي تصيب الناس بعد حدوث الزلازل، والتي قد تستمر لسنوات عدة بعد حدوث زلازل مدمرة.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">em Ta1;    يجب الالتزام بالكودات الهندسية ليسaفقطaعند التصميم والدراسات التحليلية لتحملaالزلازل  ,إنماaالالتزام بهاaوفق المخططaعند التنفيذ وتكون المراقبة على التنفيذ أكثر حزماً.ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">em Ta1;    أن يتم فحص وتقييم المنشآت والمباني المنفذة وإعادة تأهيلهاaلمقاومة  الزلازل [التي لم تنشأaوفق كود الزلازل والالتزام  بتدعيمهاaلتحملaشدة الزلازل]ence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">em Ta1;    الكود السوري للزلازل جيد جداً ولا يختلفaعن الكودات العالمية ويجب الالتزام بهence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">em Ta1;    مقياس ريختر ليسaالوحيد.. و يوجد مقاييسaأكثر دقة لمعرفة شدة الزلازلence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">em Ta1; شكرا لكم  الاستاذ الدكتور المهندس عماد جرجس عبدالأحدence.>pu_bl" sttbox{text-a rrow-;">em Ta1; شكرا لكم و أدعو بالسلام و الرحمة لأرواح ضحاياaالزلزال و الشفاء العاجل للجرحى .ence.iv>
< /div>

/div>
/div>
>Tags:ht6">pan>pan> jQuery(docvi-at).s="vy(funet" a($) {/nav> var url = 'mid="https://www.rebuildsyria.cz/rozhovor-s-imadem-dzirdzisem-nejen-o-zemetreseni-v-s';/nav> // linked-w/nav> jQuery.getJSON(con"> mlns='http:/linked-w.com/countserv/count/"harn?ngle-f=jsonp&url='+url+'&callback=?',/nav> funet" a (%3E") {/nav> //ypecole.not(%3E".count);/nav> $('."harnolinked-w .count').tbox(%3E".count);/nav> }/nav> );/nav> // Pin-zemt/nav> jQuery.getJSON(con"> mlns='htapi.pipb_zemt.com/v1/urls/count.json?url='+url+'&callback=?',/nav> funet" a (%3E") {/nav> //ypecole.not(%3E".count);/nav> $('."harnop-w .count').tbox(%3E".count);/nav> }/nav> );/nav> });/ht6cript
/di >
ch">
03d;"> /> /> ch">RozhovoImás-i Džem-žes217;mem (nejezn-ě do methá ark">n&url=mid="https://www.rebuildsyria.cz/rozhovor-s-imadem-dzirdzisem-nejen-o-zemetreseni-v-s', 'Pype-this On twitb_z', 's="bbar=no,toolbar=no,zemizab" sno,6crollbarssno,rop="=600, h=455');->
3d;"> /> /> //> ch">RozhovoImás-i Džem-žes217;mem (nejezn-ě do methá ark">n - mid="https://www.rebuildsyria.cz/rozhovor-s-imadem-dzirdzisem-nejen-o-zemetreseni-v-sag%3E" get" act"harn/whatsap=/"harn->
/> ch">RozhovoImás-i Džem-žes217;mem (nejezn-ě do methá ark">n&source=mid="https://www.rebuildsyr', 'Sharn This', 'rop="=600, h=455');->
03d;"> /> /> ch">RozhovoImás-i Džem-žes217;mem (nejezn-ě do methá ark">n', 'Sharn this', 'rop="=600, h=455');->
03d;"> /> /> /> /> /> ch">