Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: S Muhsinem Dallúlem (nejen) o příčinách současné situace v Libanonu

Rozhovor: S Muhsinem Dallúlem (nejen) o příčinách současné situace v Libanonu

Neutěšená situace v zemi cedrů stále není minulostí, nicméně se na pozadí všech objektivní svízelí typu C19 či (částečně politikou způsobené) ekonomické krize lehce vyjasňuje, oč zde vlastně běží. Zatímco “národovci” v čele s prezidentovými FPM nechtějí ustoupit z těch pozic, které by jim zajistily mocenskou převahu, politický opoziční tábor v čele s designovaným premiérem Harírím zase budí zdání politiky takové “otevřenosti”, která by v zemi dala prakticky volnou ruku zahraničním ekonomickým sponzorům či (dokonce) donorům. To by sice dočasně Libanonu (a hlavně jeho elitám) vytrhlo trn z paty, na druhé straně by to velmi silně nahrálo globálním geopolitickým oponentům “sponzorů” současných mocensko-politických struktur či, jinými slovy: (opět) zvýšilo vliv Západu, USA a Zálivu (a okrajově pak Izraele) na úkor aktuálně stoupajícího vlivu Hizballáhu a Íránu, částečně pak FPM a AMALu (popř., okrajově, Sýrie; velmi okrajově pak Ruska a Číny). Na to, co dalšího je či může být za touto konstelací, popřípadě do jaké míry je současná krize v Libanonu skutečně vedlejším produktem boje (či sváru, resp. “přetlačování”) “Západu s Východem” jsme se zeptali bývalého libanonského ministra obrany, politického veterána Mukhsina Dallúla:

Libanon momentálně prochází hlubokou, dle mnohých osudovou krizí a čelí vážným problémům zvláště na politické, ekonomické, ale i bezpečnostní úrovni. Pokud se budeme bavit o politice, co jsou podle vás hlavní důvody, resp. překážky, které brání designovanému premiérovi Saʽdovi al-Harírímu ve složení nové vlády?

Jsem přesvědčen, že jsme obětí tvrdého boje mezi Washingtonem a Teheránem, dotýká se to nás všech. Část lidí očekává, že by mohlo mezi nimi dojít k dohodě, zatímco jiní si myslí, že se neshody vyhrotí směrem k válečné konfrontaci. V Libanonu jsme postižení tím, že vždy přehnaně analyzujeme různé možnosti dalšího vývoje a na základě analýzy vytváříme komplikované konstrukce a cíle, které se nám hroutí jako domeček z karet, když některá z možností nevyjde. Jak může kupříkladu někdo realisticky počítat s variantou, že Amerika je ochotna nasadit své vojáky k boji s Íránem v zájmu Libanonu nebo kterékoliv země v regionu? Ani kvůli ropě se to nestane! Poslouchal jsem někdejšího amerického ministra obrany, když poukazoval na pokrok ve vojenských technologiích. Říkal, že mohou v Nevadě, kde mají centrum pro raketové testy, stisknout knoflík a vybuchne budova v Mosulu. Nejspíš mohou zasáhnout i konkrétní apartment v rámci budovy, takže ostatní apartmenty vyváznou bez škody. V oblasti vojenství došlo k obrovskému pokroku a již nebudou ochotni obětovat své muže. Pamatuji se, jak říkali, že se Obama chystá zaútočit na Sýrii, že to reálně hrozí, zatímco já namítal, že včerejší laureát Nobelovy ceny za mír přeci nebude dnes vyhlašovat válku. Nikdo nebude bojovat za zájmy někoho jiného, příliš si cení svých životů, ne jako u nás. Každopádně, co se týče dění v zahraničí, tak nejasnost vývoje vztahů mezi Washingtonem a Teheránem určitě blokuje ustavení kabinetu. Na domácí scéně je vedle toho množství různých překážek. Došlo k závažným chybám či spíše k podrazům. Začíná to v roce 2016, kdy předseda Svobodného vlasteneckého hnutí (FPM) Džibrán Básíl podrazil Saʽda al-Harírího a předsedu Libanonských sil (LF) Samíra Džaʽdžu, kterého Harírího blok podporoval na pozici prezidenta republiky. Básíl s Džaʽdžou ale spolu tajně podepsali Maʽrábskou dohodu o rozdělení podílu na moci mezi křesťanskými zástupci. Saʽd al-Harírí poté začal podporovat jako prezidentského kandidáta Sulajmána Frandžíju mladšího, což Džaʽdžu přimělo, aby se připojil k dohodě mezi Džibránem Básílem a Nádirem al-Harírím, ze které vyplývalo, že Džibránův tchán Míšál Awn se na příštích šest let stane prezidentem, zatímco Nádirův bratranec Saʽd al-Harírí se stane premiérem. Džibrán Básíl nakonec podrazil všechny, dokonce i Spojené státy, které na něj uvalily sankce. Nikoliv proto, že je zkorumpovaný, ale protože jim lhal. Tvrdil, že jakmile se Awn stane prezidentem, doslova roztrhají Svatomichalskou dohodu mezi FPM a Hizballáhem! Na základě těchto tvrzení Harírí sliboval Saúdům, Američanům i Evropě, že po zvolení Awna bude dohoda s Hizballáhem prakticky zrušená.

Strany se vzájemně obviňují z blokování utvoření vlády. Jedni obviňují druhé, že čekají na zelenou od Saúdů, zatímco druzí obviňují první, že čekají na vývoj ohledně americko-íránské jaderné dohody. Co je blíže pravdě?

Pravdou je, že se celá věc obrací proti Básílovi, který byl garantem návratu svého tchána Míšála Awna a jeho ustavení prezidentem, pro což zaručil parlamentní většinu s Hizballáhem a Saʽdem al-Harírím. Nejspíš z nedostatku politické zkušenosti lhal, tvrdil Američanům, že má všechno pevně ve svých rukou. Když se ale odhalilo, že lže, přišel ze strany Kongresu trest v podobě sankcí. Nemá politickou budoucnost, ne takovou, jakou si plánoval. Jak by se mohl stát prezidentem, když nemůže cestovat na Západ? Vedle toho, že je zkorumpovaný, představoval by riziko pro celou mezinárodní komunitu. I doma je odepsaný. Stále si myslí, že by se nová vláda mohla domluvit na něm coby příštím prezidentovi. Říká, že chce „blokující třetinu“, ale ve skutečnosti chce mnohem víc, chce mít věci pod kontrolou. Rozjíždí proces, kterému nikdo nerozumí. Mluví o podílu prezidenta na vládě. Za šedesát let, co jsem v libanonské politice, jsem o něčem takovém neslyšel. Prezident musí být nade všemi a reprezentovat všechny, nemůže mít nějaký svůj vlastní blok ve vládě. Když Básíl tvrdí, že mu nejde o funkci, jednoduše lže. Osoby, které prezident Awn prosazuje, jsou v jeho zájmu, jednání Awna a Básíla je neoddělitelné. Básíl nehce být ze hry a odmítá ztrácet naději.

Jak myslíte, že bude dosaženo dohody ve věci sestavení vlády?

V Libanonu postrádáme skutečné státníky. V minulosti jsme je měli. Když se podíváme do dějin po roce 1943, vidíme státníky, opravdu velké osobnosti, jako byl Bišára al-Chúrí nebo Rijád as-Sulh, kteří věděli, jak s věcmi pohnout kupředu. Když narazíte do zdi, vrátíte se a zkusíte to jinak. Nesnažíte se ji provrtat špendlíkem, což je něco, co dnešní politici nechápou, proto je vláda zablokovaná. Měli bychom zcela změnit přístup a složit jednoduše „pošihábovsku“ vládu ze šesti lidí. Prezident Fuʼáda Šihába v době, kdy nebylo možné složit vládu, pro prosazení administrativních a sociálních reforem ustavil čtyřčlenný kabinet ze dvou sunnitů a dvou maronitů. Šíitům, drúzům a pravoslavným se omluvil s tím, že jde o přechodnou vládu. Ta dostala od parlamentu mimořádné pravomoci v podobě vydávání legislativních dekretů a provedla administrativní, sociální, politické a další změny. Za šest měsíců dokázali to, co ostatní vlády nedokázaly za několik desetiletí. Jsem pro to, aby se vybralo šest osob, jedna za každou z hlavních konfesí, ti nejkvalifikovanější. Žádnou „blokující třetinu“ pro kohokoliv.

Domníváte se, že by v Libanonu mohla znovu nastat etapa bez zvoleného prezidenta? Jak by to případně ovlivnilo bezpečnostní situaci v zemi?

Pokud se Libanon ocitne bez prezidenta, bude to mít vliv doslova na všechno. Mám nicméně velkou důvěru v Libanonské ozbrojené síly, ne proto, že jsem byl ministrem obrany, ale proto, že je naše armáda ustavena na pevných a platných základech. Stejně tak bezpečnostní složky od státní policie přes zpravodajské služby po soukromé agentury. Neobávám se tedy, že bychom se propadli do bezpečnostního chaosu, zvláště proto, že náš armádní velitel je kompetentní člověk na svém místě s pevnými nervy. Problémem Libanonu je ale to, že závodí s časem. Kolik ho ještě zbývá? Měsíc? Dva měsíce? Největším nebezpečím je, že zde nejde pouze o vládní či systémovou krizi, jde o společenskou krizi. Celá společnost je podlomená. V Libanonu již neexistuje střední, ale ani bohatá třída. Máme jen chudou třídu. I ti, kteří mají miliony dolarů a vlastní majetky, z nich nemají prospěch. Národní měna kolabuje.

Ministr vnitra v přechodné vládě Muhammad Fahmí uvedl 13. března, že je země vystavena bezpečnostnímu riziku a že jsou ve hře všechny možnosti včetně atentátů. Jak vážná jsou dle vás tato varování? Kdo myslíte, že chce destabilizovat bezpečnostní situaci, a za jakým účelem?

Nemám informace a data jako má ministr. Jde ale o velice vážnou věc. Pokud má tyto informace, neměl by je oznamovat takovýmto způsobem a takovou formou. V důsledku toho se v zemi šíří hrůza a strach. Riziko atentátu v Libanonu existuje vždy, byla jich v minulosti celá řada na přední osobnosti. Rijád as-Sulh, Kamál Džunblát, muftí Hasan Chálid, Bašír al-Džamajjil, Rafíq al-Harírí, ten seznam je dlouhý. Desítky a desítky našich nejlepších mužů. Jsem ale přesvědčen, že na domácí scéně nikdo atentáty nechystá, ledaže by v pozadí bylo zahraničí. Kdo od nás by to provedl a chtěl nést následky? Pokud odstraníte někoho atentátem, takový člověk má patrně význam a hodnotu pro svoji komunitu, která pak proti vám obrátí svůj hněv. To nelze provést bez podpory a pomoci zvenčí. Ministr je kompetentní osoba a dobrý člověk, a já nedisponuji daty, která má. Možná to chtěl oznámit, aby vzbudil pozornost. Nemohl varovat každého zvlášť, tak to vzal jednou ranou. Lepší by ale bylo, kdyby varoval osoby, kterých se to týká, přímo.

Pokud se bude situace v zemi nadále ve všech směrech zhoršovat, je dle vás pravděpodobné, že se libanonská krize stane předmětem internacionalizace dle Kapitoly VII. Charty Spojených národů?

Kapitola VII. nemůže nastat. Co se týče internacionalizace, ta probíhá. Kdyby byla dnes ustavena vláda, musí jít za mezinárodní komunitou a požádat o pomoc. Není snad konference o 11 miliardách dolarů internacionalizací? Když žádáte mezinárodní finanční instituce, aby vám pomohly, není to snad internacionalizace? Není internacionalizace, když žádáte Světovou banku, aby zaplatila vakcíny? Kapitola VII. nicméně nemůže nastat. Kdo jí ale zabrání, když není vláda? Prezident republiky? Když se mezinárodní komunita, a hlavně arabské státy rozhodly ukončit vojenskou konfrontaci v Libanonu, velmi brzy se konal „Táʼif“ a válka skončila. Problémem je ale nyní region v úpadku. Podívejme se na Sýrii. Spolu s Egyptem, Libanonem, Irákem, Saúdskou Arábií a Jordánskem byla zakládajícím členem Ligy arabských států, a teď se některé země rozhodly a vyhodily ji. Sýrie zůstala členem Spojených národů, ale z Ligy arabských států byla vyhozena. Jádro arabského světa je v bídném stavu, a proto je v bídném stavu celý arabský svět. Egypt velmi utrpěl konfrontací režimu a Muslimského bratrstva, Sýrie trpí svými problémy, Irák taktéž. V arabském světe došlo ke kritickému otřesu a vychýlení. Výsledkem je, že čekáme na to, jak rozhodnou ropní šejkové!

V poslední době byly sice nevýrazně, ale přeci jen slyšet hlasy skupin Revoluce 17. října volající po „svržení konfesionálního politického systému a odchodu vládnoucí vrstvy“. Jak hodnotíte Revoluci 17. října? Souhlasíte s názorem demonstrujících skupin, že jediným možným řešením jsou předčasné parlamentní volby, z nichž by vzešla vláda s výjimečnými pravomocemi, jejímž úkolem by byla demontáž stávajícího politického systému a jeho nahrazení moderním systémem založeném na občanském principu?

Myslím, že revoluční hnutí 17. října dokázalo chvályhodným způsobem zčeřit stojaté vody v Libanonu. Panovala zde obecná letargie a zoufalost a oni dokázali věci rozpohybovat a dát lidem naději. Bohužel ale okolnosti hnutí nepřály, zvláště koronavirová pandemie ale i další. Hnutí nemohlo mobilizovat tak, jako předtím, a nedokázalo vygenerovat vedení a přijít se základním programovým dokumentem, na kterém by se dalo stavět při další činnosti. Každý začal prosazovat svoji vlastní agendu, poukazovat na své problémy. Stala se z toho taková zeď nářků a revoluce se zbrzdila, nicméně plamen stále doutná. Co se týče předčasných voleb, nerozumím, proč na ně systémoví politici nepřistoupili. Většina by se jich udržela u moci a objevilo by se jen několik nových tváří, které by demokraticky dělaly opozici zevnitř. Když jsem sledoval páteční demonstraci, která začínala u ministerstva vnitra, tak to byl velký a civilizovaný průvod. Podle mě je nicméně nutné, aby se revoluční proudy shodly na základním programovém dokumentu a vytyčily základní společné cíle. Jistě, diverzita v rámci hnutí je prospěšná a potřebná, ale nejpodstatnější je uchopit problém systému a připravit se na přechod ke třetí republice. Navrhl jsem vytvořit výbor složený z význačných osobností, které mají předchozí politickou zkušenost, který bude sledovat proces naplňování ústavy, nacházet chyby, předkládat pozměňovací návrhy a vydávat kupříkladu každé tři měsíce souhrnnou zprávu, kterou by předávali parlamentu. Je třeba to provádět postupně a s rozmyslem, protože každý dodatek k ústavě je ožehavá záležitost, která může přerůst v konflikt, což je nepřípustné. Ano, ústava má své mezery. Například to, že parlament rozpouští sám sebe, nemá ve světě prakticky obdobu a odporuje to ideji vzájemné kontroly mezi exekutivou a legislativou, které mají mít vzájemné obavy z možnosti rozpuštění od druhé strany. V současnosti parlament může svrhnout vládu, ale opačně to nefunguje, což odporuje principům dý zakázaly .cz" 4é by dprakticky obdobu .amem založenuoblémicky centralia legisla, proġm sebici může svr.itne bez ém sttomhh smltanemi pr). Ndnou r by ze že svrhnemá ve roġm sebictovat zaass="p1">Pokud se buC agendzoreme vymbanonskářekánepřistoupe ji prupui prmy nmnnuhéapříkl. PodžehavpraktTo nNárodnímezb>Pentům o, že payní rcír kdmezerywn prosazurou bí. sah napldonové vládkázal,d as-Solik ta? Jjejím oř mediájedácintem, pibra… class="p1">Myslím, žTe vás k notá seět) z. U prlament ron prosazujedům dpibra otu ene „blozery. To nNody v v bácet naholdonové vládkázalm sledoví mejedům,výjimevat zaa Nmě rozhodefektvat trovádua pře musí být nerywnu bízi zultípadám hroutÛ tohnout ždonkrétnn Největšprovj ron prosaz Egyptložení scě by to velmidpibrhnout vlýcybjadernem ze ale oce oá. Cpldon, ale. J arnila vloznambdobovdů,lhůba tovj rrovádcí nnudil pozon prosazuiidpibrhn zceljonu (abdobovdtisknrmnnlm Ainnosti. defektvat trovádua pře,země rozhodása týčílizismeu a ovolučnložendnodgní , chce mu paass="p1">Pokud se buDs všvzrickné, průststane! je dletinu“ krize lehcech reforem zemi?Myslím, žSumezovjmesátvá zeí vlvna nnery hnutí 17. říjnaěru vdoviaí novepCo uličcdentahuželst afu-v-ritolyedy, ji. Bohužel alPdyby byl vedlejšíme jaze dvas, vehavmu nalizaakněčenskvodílukce coce ji.ipřeodní kt k doidenlý vytod jmminkyue kaemě r a stají prosc, culády nrová zultoentu.my. Stji.Jak myslíte, emiérvzorem, al" itihavŠíitrstva, znamiardkll-Chúrll-utu-vstav-Ráʽckéhosou v inu“„kurneutua dev“p class="p1">Jsem přesvvzájodnotu ebn al" itihaně toza mem, ževymickliv libotu ene neutua de hnutda usmni kvůlsti jsme je měeřiten nhlo mobilzobnovy aízrickné, ministrafundžupnu exžetojenství ne! de šára zue, tora národů, aa vyhozet kaolitii, ve úkor tovj rnou vm je, žestavPl by rizrem i nová vlád úkorkonfronty vcast. , ccchczke mějaderné , aKdo oc, jsokří trovád, cDudclass="p1">Jak myslítestčen, že na domácí„kurneutua dev“ a vakí klím ekonomicknu nácintemdého ministraakové ovouovat jě tcía ořilp class="p1">Jsem přesve předčasnjenéptuneutua dev,á a potřeouneutua deávali ro provedlllověk m složit o možavit o polazel Mězájm Nenítala se ni kvůl opreze k nodřísoučasvolupadli20;ntnblast Asas zsaseletad toročit odtaerá mmontáž špa týčŽch carako želetrujíě by tnku, aozhallki nimi dtímálogyptentems jsmů at vji s i to,vovéceutua dezčeřit s, vlastniitne bez tímlabnyptentemo,vovécenout vpřemtnějlab. Za emlabnychně toza mem, lenem tptentemou rá 0rová ežimu eý úkor níe okolnosovat se jich ze o dovi

Jak myslít zabhlavní důovaevody, resýt zoviMyslím, žV ustová zej/b>

adstatnější je uchopit proždou má tNé sěli. Kslémeeletrujocenutvládyechtátníkyptente. Uládysěli. Kcbsidím, aue,rdeně tono, že tente. hudou nložend na občadiátoodílu na řesťanskn vlobčtupci. alního politickzsasjedin zsRnesítkopropadli donimiitoodílizuiidoředáci se zg politickhlnreámožučatek k prsnu vmici m. To nspereforem zloženíSentemza mezmné rvy. společasnošt prblémicktohnout idenlvovécod 18em v k nodopá a prin 21alPdyčsignovanm-iccocmiji. Bpomohlyovli? Složend trovádeuná. Cotoovzoj v ždý doče děn provzojě s. Stsdníe vkPodívejmm úe no,by aide d je podlomená. na občadiátooí asti jsme je měidenlvnáysbanonsSluné hvnzdodpockzájela demZemýče pre nkupe a zvčloidek h n do ize jestDovaterájeanovalaonu,ěrech zhobídsýtech z a peskupijá namítal j prosložendpsanupšec.eanovalaonu,ěkticky oieodndpotřebijdengnomtnskemt Torejasno namítal j prodly a namofulst amediá nass="p1">Pokud se bude na Sýrii. vdě?Myslím, žŽ/bieritickéutplnenuoblplnuhé sa válk, že pokrokuedkla s. cí, dy. ský jlepšjelpřem je ale nyní mácí scějvyšů. Jseitř.. Jses ta majy n do beměa válk, o dalna bje, dlll bempodíliořit v demokýenatněal nictoSýromlamentřit vnu sti, kcn jleavu k měsvpečíná. ti, kbinet ze ený z význačnýŠíému a ká. Clid, BaéI. knábiímu a ká. ClFahríhě t j rrstva, za vládě.Štoilodporoin Rafd jen,hě t j rrstryor gžáde pře deAwat vím, z a le aniict by L atdsv Bpřh byodpo.iPavnáyst ylo lupaé ze ji ioní kid sil žiokoliv.ale nu bje, tatnědlll jeknfroést náslny. Za dír.cz" yptetvanthod kež. si cim n, cne variantže jde o přec bemě ž. uvat prem avy nončila.stamřit vhooby, ktemácí sc santoupit z na Sýrii, Syřa revoinako ss="p1">Domníváte se, že by v Libanavit oy“. Jjimeat proedlejšíme ji idil pozevýr aplnuhí společné ubdobovdteděci s,é príli/p>

Kapitola VIIsmus tag-krize tmáda ujen nebezpečtragédiké adý dodignovaní osoba a nohemlér.cesdý zaosti parlament msie jde oněj. Kslémeeporojátatní ap trovádil pozev zpan cl nakomunita, aený zza/b>

Jak myslíte, dov vzse cprezidentemsčae tímhorvaní ooá oimořádn? vzéhaedlejšímza ale neádAě systevzno,l kmoárjlik ta?vzno,m komponentemubdobovdtem a válkskCo je blp class="p1">Kapitola VIRpní na ale nei vrii.n hnejm, aoenskkubanonsoenem nut i lévla Awnu b Mám nislního politickže jedin by se jich a vyhozezery..n hndku toece na válk, dajícena be nahrlabnodstvena namca obča,ničí. ale ne jsou systému a p jsmůmž a odkli. Kazovatilňovánroġm sebicé ssmůp,ýým nula vlí. ale ne vrdie skytšeNeednme avu k zSedílřit vteh sestavený u p jsmale oy AlbernemtMnciúr BpoAbduaʽdem all-Amnnu forŠawqtem ll-F inRijázalokorondsěli. Kí ody vssmůp pomosort lidelst a dohodět repa vyhraz se tonímu riziku a oá.z, ja dajíoá.z,aolicie přs/div> up zahuhaazálemvé vládsčae st výritick,tatraaáž edním komponentbyllhdtezidedya vi.n hneustoupisbai cim n, cbylo zahraničslního politick a pekarovaat uže se t větode oaltDomnívátePbě byly oá.z,a: vlast že by motšvzrickné stoupajcknuým oponentenuohraniča nnam Kdyby blenem Lignut kvůl ny. Za dně amvpostrádáme , ekonomické, ale i bez ikou krizi. Cby to lanterKntrue bude dosaženo dtne bez a, jsokří , nictoletp class="p1">Kapitola VIyslí, ch tne bez skou, foropakujiše armáto slyšet kcen Egyp ljprezidrickdnottne bez émná. Coypu tinu“chozkua a le ane zg politickhte zžblokuřkůy a v kvůl a? Prejm, tne bezpřemtnčainourblémlastetadu tvětodeníliáty rozhe ve sicenout ve krivovécmlastíme, kctatní vl. Panovala zdNavzdoá prezeuezerytne bez smy. Sonou i bohavo vá. Cotr ec.eanovala a? Preůj vlas vtVětrentům &mye kaemľe zdeýbor sebem z polioš moach souroce 19 zs li. K sěou jniu“canskOrié spoedle toheli doerezentlepš doiéka ci,Awnu bndu velsléme st a Doe ale to, olik zdvatzto iborvan k podobě, restu b,oiérii, v Lstud problunrámci inmlatoamilaurýchoid sil (LF)kvoduch zituacechodajkopodobh sori s,pobpřechozžblokuřkůy a ědllalslémeae ale to, uzmeNek ta?úlohu.eanovala de, ale nei vz tcía tlubopšc politickhkové &#,, ale nei vzzkbemtal j proy, gancolečnoypt velsovat tnítne bez ím, kl u i bohne varianře denš z ne. Kslémeedu, pro prosazeí komunita, a hlavněí jakpněh.

dyby byl , ppp pozapředávsezumí. Mlstydtezvlečakává,evýrukrojeto, na půy a dllalí krojet.
">مقاn><ة مع وز< محسن /لول/di2="vc_tta-panel-bempty_c_tte="h ic vcontent=": 32pxss="vc_tta-title-tempty_c_tte_v cla href="httlass=s="wpb_text_column wpb_content_element " >

Neutě>Kapitola Vopiconrtlváteيمر clasb> clasb> clasb>ة<يوم clasb> clasb>مرح<ة clasb> clasb>/اnة clasb> clasb> clasb> clasb><ن clasb> clasb>ك clasb> clasb>ص clasb>ي clasb> clasb>اn clasb>ة clasb>يواnه clasb> clasb>/ clasb><ى clasb>ةة clasb> clasb>ة clasb>ا clasb> clasb>يما clasb> clasb><ى clasb>ة<مnتيaت clasb> clasb>ة clasb>ة clasb>/ى clasb>ة<أمني clas"vc_tta-titlsvátee se30; classf="httb>عة<ي clasb>ة<وز clasb>حسن clasb>لّول، clasb>ة clasb> clasb> clasb>ة clasb>ما clasb> clasb>هي clasb>ز clasb>ة<أسaاn> clasb>ةKapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="htي اn/ق// /ب ش/سa> و /نةس n> وعسكa وإ< م هنة<، في ظني أنن في <ن //اn /ط و /ة<ن/ي/ة، سقط ه/ ة<د في ة<منقة؟ /ى من //< /ة<ن ك<ه/ ه/ مست< يش/ح /ور /ةn قة< ن في يفاnا/"vc_tta-titlsv ( cf="htهو مn<ز /<"vc_tta-titlsv) cf="htn مست/<ن <لnغ ع< /n في يفاnا، نفجa < /ثa< /نة/a> في ة<موص<، ُ/<َّn و /ي أ/ى، /ن، سaب ة /na<م، وnن /ب؟ ومن ه> ةيa> ف ة، م /ة<ن/aة < ةn كث/ة متنوa>n هنك /طأ /سيم ق/، و /ة<أح/< /nي/a>n ق/ ش /ب/ة //سي< مير /ع/ع و/sp ة م/spann> ة ة<مnيaيa> نهم، و<م يكaو /ة<ن/a، بم //، ةn/اn ة، <"vc_tta-titlsv ( cf="ht/sمه<"vc_tta-titlsv) ssf="htيش/< ن nيسا ل ن nيسا ي/بح //فاقه مع زp> ة<<ه ش/ه مKapitola Vopiconrtlvsb>من clasb> clasb>ة<أسaاn> clasb>ة<ة clasb> clasb>ة<اnnيa> clasb>ةn clasb>ة clasb>ن clasb>ة<أفa clasb>a<ق clasb> clasb>تم clasb> clasb>ة<آ/ر clasb>نه clasb> clasb>ظر clasb>ة<ض clasb> clasb>ة<أخض clasb>ة<س/sودي clasb>/ر clasb>يش clasb>< clasb>ة<إفاق clasb>ة<أمير<ي clasb>ة<إ/ةي clasb>ة<نوي clasb>ين clasb> clasb>كن clasb> clasb>ة<حقيقة clasb> clasb>/ن؟ class="p1">Kapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="htة<حقيقة هي ه/ه ة<قو//> ة ة<نيبيa>، ع ز/"vc_tta-titlsv/ cf="ht/ ة<<ه و/sp ة من /ة<كنرn، ي ه رnيسا وهو و /ةه هو يعت// /  ref="httlf="htaن ه/ ة، هي ة نه كبيaa>، ة<أسمa ك<ه/n هو ل ي/< <م يق/ ة<أم<<"vc_tta-titlsv.ref="httl="p1">Kapitola Vopiconrtlvsb>كيف clasb>يكم clasb> clasb>يa clasb> clasb>جةز clasb>ة<عق/ clasb>ة<تي clasb>ا clasb> clasb>زة< clasb> clasb>شك< clasb> clasb>اnقا clasb> clasb>/اnيa clasb> clasb>مام clasb> clasb>م clasb>ة<تليف clasb>ةKapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="htن في فت بو/طa> //ة، هم ك<ه/n تليف كمة م سa/ أnخاn، يام ةKapitola Vopiconrtlvsb>ه< clasb> clasb>ن clasb> clasb>ة<محتم< clasb>ن clasb> clasb>/< clasb>بنة clasb> clasb>< clasb>مرح<ة clasb> clasb>ة<فaاغ clasb>ة<رnسيa clasb> clasb> clasb>ة clasb> clasb>ة clasb><، clasb> clasb>يف clasb>يaثa clasb>< clasb> clasb><ى clasb>ة<وnع clasb>ة<أمني clasb>ي clasb> clasb>بلاn؟ class="p1">Kapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="htن و< /ة<جيa ة< ة<ة ك/< قوى ة<أمن ة أ/sp// متينn>n <ك /مة مشك /ة<يan < ة ة<ريح، <م يع/ هنك في <ة و/< و<ة فقيaة، //ى ةKapitola Vopiconrtlvsb>ة clasb> clasb> clasb>ة clasb>/اn clasb> clasb>ة clasb>ة clasb>ي clasb> clasb>كمة clasb> clasb>na<ف clasb>ةح/ clasb> clasb>هم clas"vc_tta-titlsváte​ classf="httb> clas"vc_tta-titlsváte 13 classf="httb>/a clas"vc_tta-titlsváte ( classf="httb>مaس clas"vc_tta-titlsváte) classf="httb>ة<ى clasb>ن clas"vc_tta-titlsváte e se20; classf="httb>ة clasb>كش<ف clasb>وك< clasb> clasb>ة clasb>apa> clasb><يس clasb> clasb>قط clasb><ن/aة clasb> clasb>< clasb> clasb>ن؊ clasb> clasb><ى clasb>ق/n clasb>معياn clasb>وودة clasb> clasb>مام clasb> clasb>ة<مسaت clasb> clasb>ة clasb>معة<ي clasb>ة<وز clasb>ما clasb> clasb>مدى clasb>طورa> clasb>/ clasb>/<< clasb> clasb>ة<ت/ي/n؟ clasb>ن clasb> clasb>هي clasb>يكم clasb> clasb>لهاnKapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="ht<يس ، /ى ل ة < ة ف في ة، ت< /< /ش/اn وa/اn م يaa> /ة<رn/ ؊pة، و ة ة<معياn مخيف> و محدودةa كة ة<"vc_tta-titlsv.ref="httl="p1">Kapitola Vopiconrtlvsb>كثa clasb>ن clasb> clasb><، clasb> clasb>ي clasb> clasb>ة< clasb> clasb>ست clasb>تهور clasb>ة<بلاn clasb> clasb><ى clasb>ةة clasb> clasb>ة clasb>ة<مnتيaت، clasb> clasb>< clasb> clasb>ن clasb> clasb>ة<محتم< clasb>ن clasb> clasb>// clasb> clasb>بنة clasb> clasb>ي clasb> clasb>نه//a> clasb>ة<مطة clasb>و/< clasb>nمته clasb> clasb>/ clasb> clasb>ة clasb>ة<ساn>/sp class="p1">Kapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="htست< أن يص< ت/ ة/sp م ة<تو/< نن ن/ه/ / /كKapitola Vopiconrtlvsb>ن clasb>مؤ/رn clasb> clasb>دة clasb> clasb>/ clasb><مnيaاn clasb>/مو/تKapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="htn/ق/ ن ة<ثو/ة و//<"vc_tta-titlsv 17 cf="htرن هي طو> /ي/ة ما //، ك/ة <نك نو من ة<تخاnKapitola Vopiconrtlvsb>مan clasb> clasb> clasb>/ت<ا< clasb> clasb>/ض clasb>ة<جهاn clasb>ة<يaسيa> clasb> clasb>ه/ه clasb>ة clasb>في clasb> clasb>دستر، clasb> clasb>/فaيa clasb>نو/ clasb> clasb>دستر clasb><مn clasb>ث< clasb>ن clasb> clasb>/ق clasb> clasb><رnيس clasb>ة clasb>ن clasb> clasb>كن clasb>ركn clasb> clasb>ة<تليف، clasb> clasb>ما clasb> clasb>هاn clasb>aaى clasb>قول clasb> clasb>إ< clasb> clasb>همه clasb> clasb>قت/ clasb><ى clasb>ة<مةقa clasb><ى clasb>شك clasb>ة<رnيس clasb>ة<مك<َفa class="p1">Kapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="ht/ ك<ه تل// /ة<أ<ف/، مap ن ة<رnيس يوقّn ي/ني ن <ه /أيan / <م يقّn ف<ن //ك< /كمة، ه/ ةة<ف ابكيa هنك /<< نا، هو مn يحpاn <تع/<ل /nيس ةn/تا/n، ق/ ست< ف/ة<رnيس ة<مك<َف يستيع أن يضع ة<ل/ة ي جيه/ ومِهَKapitola Vopiconrtlvsb>في clasb> clasb>< clasb>ة<ت/ي clasb> clasb>ة<م/ clasb><وضع clasb>ة<اقت// clasb>ل/aما clasb>ة<ق/nم clasb>ي clasb> clasb>بلاn، clasb> clasb>< clasb> clasb>ن clasb> clasb>ة<ممك clasb>ن clasb> clasb>تقn clasb>دة clasb> clasb>ة<انaف/a> clasb>إ<ى clasb>/nت clasb>د clasb> clasb> clasb>ة<رnيسيa> clasb> clasb>ق/n/ class="p1">Kapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="ht/sp وفق/ <معلومتيa ف/ n/n و/ يحpث /اn<ه هو /فاn< كبيaa و/ أn/ف< /ن<م، أ <نك /اقات كبيaa> منهم حص<ن < /nnn ة nnت/n /اn<يa و/صو/ي يكن معينn> <حa ة<خاnnيa /ة<يا مة خ<<، <"vc_tta-titlsv.ref="httl="p1">Kapitola Vopiconrtlvsb>معة<ي clasb>ة<وز clasb>ما clasb> clasb>هو clasb>مقكم clasb>ن clasb> clasb>ة<مباnرة clasb>ة<تي clasb>رحها clasb> clasb>ب// clasb>ة<مaن clasb>مار clasb> clasb>باnn clasb> clasb>بaس clasb> clasb>ة<رn؊يa class="p1">Kapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="htة<مباnرة هم>n <ك // نفهم ة<اp ي ة<منقة، ي ة< كة <نك مnمّى هو /و< /م ةn <م يستع ة<ول ة<طnpn>n ة<طي/ة فوق /ة<<ه/ ون أر مa كث/ا، //a ل<حاa، مع ر/a ة<دور /ةKapitola Vopiconrtlvsb>ه< clasb> clasb>/ clasb>ن clasb> clasb>رn clasb>اp clasb> clasb> clasb>ن clasb> clasb>أنه clasb> clasb>ن clasb> clasb>/< clasb> clasb>a clasb> clasb>و clasb><ى clasb>ة<ق< clasb>ة<تفي< clasb>وة clasb>ن clasb> clasb>تى clasb>ة clasb>ة<اnnيa> clasb><ى clasb>/nه clasb> clasb>ة<يaسيa>؟ clasb><مana class="p1">Kapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="htة<نبة <هوم ة<اpa هنك /ة<اp ة كيف a///< مع /< ة<منقة، ة مث< n < في ة<مnت/، صبح ع سرn؊/<، ي/ب ن تيa ة < ه// /<مnر، /ر مa، وريa ة < ةKapitola Vopiconrtlvsb>ة<دة clasb> clasb>< clasb>ة<ح/ clasb> clasb> clasb>ة<وضع clasb>ة<ق/nم clasb>ة<مnم clasb>ي clasb> clasb> clasb>ما clasb> clasb>هي clasb>يكم clasb> clasb>لسaاn> clasb>ة clasb> clasb>وة clasb>ة<مnؤ clasb>ة<تي clasb>وص< clasb>ة clasb>< clasb>ما clasb> clasb>هي clasb><ه clasb>ة<يوم؟ clasb>خاnة clasb> clasb>ننا/clasb> clasb>نسمع clasb> clasb>ap؊ clasb> clasb>كث/ة clasb>a/aة clasb>ا< clasb> clasb>an clasb> clasb>ة<موضوa clasb> clasb> clasb>نسمع clasb> clasb>ن clasb> clasb>ب/ض clasb>يتم clasb> clasb>ة<ط><ة clasb> clasb>ة<يaسيa> clasb> clasb>ة clasb>شلها clasb> clasb>ي clasb> clasb>/اna> clasb> clasb>ة<لاn clasb> clasb>من clasb>قيع clasb>تفاق clasb> clasb>ة<طnف clasb>امKapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="htك< ه/ه ة<سaاn>، هنك / <ك /ة<سلطa> خت<< /ن ة<دو، ف/ة<دو ي ة ة<أ//<، ن <م نؤسa /ويa و/بم //sp قل< ق/<يa، من/nقيa>، ك< ممو/ ق/< / ل/ ة<شaاn> ن<"vc_tta-titlsv 18 ssf="htو<يس "vc_tta-titlsv 21 ssf="htكم ة<إخاn>a /ب و// نامن وأن نع نصب أ/ينن/ /ة /< نريت عةa ق/ كة في /ة< يn/ق/ <<ث/ون /ن ة<أ/ ///ة و/ة<شa وة<نوم /ور حولهاn <يفaح ةKapitola Vopiconrtlvsb>ة clasb> clasb> clasb>تفاق clasb> clasb>ة<طnف clasb>ة clasb>وضع clasb>/ clasb> clasb> clasb>ةn clasb> clasb>حضaك clasb> clasb>نك clasb> clasb> clasb>را clasb> clasb>مهما clasb> clasb>في clasb> clasb>حa clasb> clasb>مع clasb>ة<عماn clasb> clasb>ميش/< clasb> clasb>ن clasb>ول clasb> clasb>التفاق، clasb> clasb>/ة clasb>< clasb>ة<حa clasb> clasb>مع clasb>ة<أ//اn> clasb>ة< clasb>ة<ف clasb> clasb>ول clasb> clasb>جمع clasb>ة<سلح clasb>< clasb> clasb>وة<م/<يaيaت clas"vc_tta-titlsvátee se30; classf="httb>ما clasb> clasb>هي clasb>ة<سaاn> clasb> clasb>تي clasb>دn clasb>< clasb>دم clasb> clasb>ط><< clasb> clasb>ي clasb> clasb>ن clasb> clasb>ة<بنو/ clasb> clasb>أ/اnيa clasb>ة<سيaسيa> clasb> clasb>من clasb> clasb>ة<اتفاق؟ class="p1">Kapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="htan /ة<< اتفاق ة<طnف /ك< كاملn ة<مnؤ< /ن ك< ه/ه ة<زماn /spم ط><< ا<طnفn ةيا، ي ة أ/اnيa من هم / تفاق ة<طnف، /ن ة<مكنة ن ة<م<ك سن /ة أ/ضa ة ة<م/كn <م يرضَ، ل كة يa ة<تي /ت/ف< وتوقيتاn / <م ي/؟ وك/ر ك/<ة نيبيa>، ليس <؟ /هم nnيس ةa مnي م /ة<طوnف ةnم مn/pة، يa/ ويق/<ع ويخ/ب < ة<<"vc_tta-titlsv.ref="httl="p1">Kapitola Vopiconrtlvsb>ه< clasb> clasb>يكم clasb> clasb>وف clasb>قوم clasb>ة<حمة clasb> clasb><مnn/n clasb> clasb>بة<عمل clasb> clasb>جدي/ clasb> clasb><ى clasb>ط><< clasb> clasb>ة<بنو/ clasb> clasb>أ/اnيa clasb>في clasb> clasb>تفاق clas"vc_tta-titlsváte ( classf="httb>من clasb> clasb>ن clasb> clasb>ة<بنو/ clasb> clasb>نكر clasb> clasb><ى clasb>><< clasb> clasb>المث/< clasb> clasb>و<يس /lasb> clasb>ة<ح/Kapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="htn/ق/ ن ك/ر مصيبa ة<تي /مهّa ول ه/ ة عب/ /ن nالة ن ة<ر/ح< ة<ر/يس ة<يaس ة<هراو تن /<ى ةر/ شك< /<هan><"vc_tta-titlsv.ref="httl="p1">Kapitola Vopiconrtlvsb>ة clasb> clasb> clasb>مn clasb>ة<شو، clasb> clasb>< clasb> clasb>ن clasb> clasb>ة<ممك clasb>ن clasb> clasb>رح clasb>نا/clasb> clasb>مهمه clasb> clasb>< clasb>ة> clasb> clasb>مn clasb>ة<نوnn clasb>< clasb> clasb>هنك clasb>/a clasb>مث< clasb>an clasb> clasb>ة<مn clasb>ا clasb> clasb>ذي clasb>من clasb>شك<ه clasb> clasb><ى clasb>ة<< clasb>ن clasb> clasb>نه clasb> clasb>ة clasb> clasb>ا clasb> clasb>مهما clasb> clasb>من clasb> clasb>نو/ clasb> clasb>تفاق clasb> clasb>ة<طnف/ class="p1">Kapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="ht/sp ن >//a لnn مظم ةn /spه مع ة<و nKapitola Vopiconrtlvsb>يaa clasb> clasb>و<يس /lasb> clasb>رn، clasb>معة<ي clasb>ة<وز clasb>في clasb> clasb>< clasb>ة<أ/اa clasb> clasb>و<غ clasb>ة<ي clas"vc_tta-titlsváte– classf="httb>يanيa clasb>ة<تي clasb> clasb>ش/ها clasb> clasb>منقة، clasb>ما clasb> clasb>هي clasb>قnتكم clasb>يما clasb> clasb>يخ/ clasb> clasb>ة<مnغ clasb>ة<يaسيa>، clasb> clasb>ة<قت// clasb> clasb>و//ى clasb> clasb>ة<؊aماa clasb>ة<تي clasb> clasb>ت< clasb> clasb><ى clasb>/n clasb>/نة clasb> clasb>ة<سيaسيa> clasb> clasb>في clasb> clasb>مرح clasb>ة<ق/nم>n clasb>ي< clasb>ترى clasb>مnت/< clasb>/نة clas"vc_tta-titlsváte e se11; classf="httb>ة<مn<Kapitola Vopiconrtlvمحسن /لول/"vc_tta-titlsv: ssf="ht و/سالة <ى، ليس حan أ < ا/يaيa>، و /بa قلم، ق/ ن /ر /ب/nه محpة<ه كاannه/ ق/ كة<ا a/ن < /يaسييه و<خفي< من نهaهم، ة<يوم ة<ة<م /aمعه أسقهم ن //اn>/n< ، ول /ة<قيقة، / ست/ اتاقات /ا<مة، فnn <ن موا كث/ةn // خKapitola Vopiconrtlvsstrong>حpةp ةtl="p Tags:ssf="htta href="https://www.rebuildsyria.cz/tag/ekonomika/" rel="tag">ekonomikageopolitikakonfesionalismuskrizeLibanonshare 0ssf="htt/a" ta href="#" onclick="window.open('https://twitter.com/share?text=Rozhovor: S Muhsinem Dallúlem (nejen) o příčinách současné situ"ce v Libanonu&url=https://www.rebuildsyria.cz/rozhovor-s-muhsinem-dallulem-nejen-k-precedentum-soucasne-situ"ce-v-libanonu/', 'Post this On twitter', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=no,fcrollbars=no,width=600,height=455');"tta-titlshare-twitter"asitta-titlmomizat-icon-twitter"as/ias"vc_tta-titlcount">ssf="htt/a" ta href="whatsapp://send?text=Rozhovor: S Muhsinem Dallúlem (nejen) o příčinách současné situ"ce v Libanonu - https://www.rebuildsyria.cz/rozhovor-s-muhsinem-dallulem-nejen-k-precedentum-soucasne-situ"ce-v-libanonu/Vopata-actiontlshare/whatsapp/share"tta-titlwabtn"asitta-titlfa-icon-whatsapp"as/ias/a" ta href="#" onclick="window.open('https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.rebuildsyria.cz/rozhovor-s-muhsinem-dallulem-nejen-k-precedentum-soucasne-situ"ce-v-libanonu/&title=Rozhovor: S Muhsinem Dallúlem (nejen) o příčinách současné situ"ce v Libanonu&source=https://www.rebuildsyria.cz', 'Share This', 'width=600,height=455');"tta-titlshare-linkedin"asitta-titlfa-icon-linkedin"as/ias"vc_tta-titlcount">0ssf="htt/a" ta href="#" onclick="window.open('https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?media=https://www.rebuildsyria.cz/media/2021/03/Webp.net-resizeimage-300x169.png&url=https://www.rebuildsyria.cz/rozhovor-s-muhsinem-dallulem-nejen-k-precedentum-soucasne-situ"ce-v-libanonu/&is_video=false&defcriptiontRozhovor: S Muhsinem Dallúlem (nejen) o příčinách současné situ"ce v Libanonu', 'Share this', 'width=600,height=455');"tta-titlshare-pin"asitta-titlenotype-icon-pinterest"as/ias"vc_tta-titlcount">0ssf="htt/a" ta href="javafcript:window.print()" rel="nofollow"tta-titlshare-email"asitta-titlbrankic-icon-printer"as/ias/a" Previous :ssf="ht V Aleppu proběhl 6. veletrh produktivních žens/a" s/div" sdivtta-titlpost-nav-next"a sa href="https://www.rebuildsyria.cz/zdvizna-cerpadla-v-hama-miftrovska-dila-syrske-kultury/" rel="next"as"vc_>Next :ssf="ht Zdvižná čerpadla v Hamá – miftrovská díla syrské kulturys/a" s/div" s/div"

Related postsRusko aspiruje na roli mediátora v Libanonu13 dubna, 2021Vyjádření: Alá Hilál k návratu veletrhů do Sýrie11 dubna, 2021Dajr az-Zawr: kmenoví předáci vyjádřili podporu Asadovi08 dubna, 2021 ssfection"
ssdiv"t/div"tdivtta-titlwidget posts""tdivtta-titlwidget-title"a

Nejnovější příspěvky

t/div" p Rusko aspiruje na roli mediátora v Libanonusitta-titlmomizat-icon-calendar"as/ia13 dubna, 2021Read more...s/a" p Vyjádření: Alá Hilál k návratu veletrhů do Sýriesitta-titlmomizat-icon-calendar"as/ia11 dubna, 2021Read more...s/a" p Dajr az-Zawr: kmenoví předáci vyjádřili podporu Asadovisitta-titlmomizat-icon-calendar"as/ia08 dubna, 2021Read more...s/a" p Syrský poklad jménem bazaltsitta-titlmomizat-icon-calendar"as/ia05 dubna, 2021Read more...s/a" p Darʽá: rapidní nárůst provozu v průmyslové zóněsitta-titlmomizat-icon-calendar"as/ia28 března, 2021Read more...s/a" p Arméni zůstávají důležitým komponentem syrské společnostisitta-titlmomizat-icon-calendar"as/ia26 března, 2021Read more...s/a" ssdiv"tdivtta-titlwidget widget_archive""tdivtta-titlwidget-title"a

Archivy

t/div" ArchivyVybrat měsícp Duben 2021 p Březen 2021 p Únor 2021 p Leden 2021 p Prosinec 2020 p Listopad 2020 p Říjen 2020 p Září 2020 p Srpen 2020 p Červenec 2020 p Červen 2020 p Květen 2020 p Duben 2020 p Březen 2020 p Únor 2020 p Leden 2020 p Prosinec 2019 p Listopad 2019 p Říjen 2019 p Září 2019 p Srpen 2019 p Červenec 2019 p Červen 2019 p Květen 2019 p Duben 2019 p Březen 2019 p Únor 2019 p Leden 2019 p Prosinec 2018 p Listopad 2018 p Říjen 2018 p Září 2018 p Srpen 2018 p Červenec 2018 p Červen 2018 p Květen 2018 p Duben 2018 p Březen 2018 p Únor 2018 p Leden 2018 p Prosinec 2017 p Listopad 2017 p Říjen 2017 p Září 2017 p Srpen 2017 p Červenec 2017 p Červen 2017 p Květen 2017 p Duben 2017 p Březen 2017 p Únor 2017 p Leden 2017 p Prosinec 2016 p Listopad 2016 p Říjen 2016 p Září 2016 p Srpen 2016 p ssfelect>