Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: S Paulou Jáqúbján (nejen) o výzvách, kterým čelí Libanon

Rozhovor: S Paulou Jáqúbján (nejen) o výzvách, kterým čelí Libanon

Paula Jaqúbján se stala poslankyní v posledních libanonských parlamentních volbách v květnu 2018. Předtím někdejší novinářka a televizní moderátorka patřila mezi prominentní osobnosti na libanonské mediální scéně. Poté, kdy došlo v Bejrútu k bezprecedentnímu výbuchu, který zničil celý přístav, vážně poškodil téměř polovinu metropole a usmrtil přes dvě stě lidí a tisíce dalších zranil, na svůj poslanecký mandát na protest rezignovala. Zatímco mnozí se stále probírají z šoku a potýkají se s bezprostředními následky tragédie a jejími ekonomickými dopady, soupeřící politické strany a frakce jsou rozděleny zvláště v oblasti bezpečnosti a dalších státních záležitostí.

Zdá se, že nedávné prohlášení maronitského patriarchy Bišáry ar-Ráího o memorandu týkajícím se „neutrality Libanonu“ rozdělilo ještě více již tak znepřátelené politické tábory v zemi. Mnoho stran včetně Hizballáhu a jeho spojenců trvá na tom, že by Libanon měl zachovávat „pro-resistenční“ postoj. Jaký je Váš názor na tuto ožehavou otázku?

„Neutralita Libanonu“ je sen, dávný libanonský sen, v němž budeme ochráněni před vnějšími vlivy a budeme moci žít v míru bez všeho toho rozdělení a rozporů v tomto bláznivém světě, sen, v němž budou Libanonci moci budovat svoji prosperitu, ekonomiku, budoucnost. Je jasné, že má vlast je rukojmím zahraničních sil a cílem expanze těch, kteří sní o budování impérií. Rozdělený Libanon je pro ně bohužel ideálním místem. Proto musíme neustále bojovat a přesvědčovat libanonské občany, že je jejich zájmem – jejich společným zájmem – mít životaschopnou, neutrální zemi, která jim nabídne budoucnost. Současná vládnoucí mafie je zkorumpovanou juntou v žoldu zahraničních sil, pracující proti vůli Libanonců a proti jejich zájmům.

Myslíte tedy, že nastal čas, aby v libanonské politice došlo k radikální změně?

Již dávno je zřejmé, že jsme ovládáni zkorumpovanou politickou klikou, která nedělá vůbec nic pro tuto zemi. Stát kvůli nim selhává, vládnou, ale nepřebírají žádnou zodpovědnost za své činy. Jen ze sebe před svými lidmi shazují vinu a obviňují jiné, aby se udrželi u moci. Sedí na svých židlích a nedělají nic, ani nemluvě o tom, že by měli dostatek slušnosti, aby rezignovali.

Patriarcha Bišára ar-Ráí se ve vztahu k parlamentním volbám vyjádřil v tom smyslu, že by politici neměli ztrácet čas s přípravou nového volebního zákona, neboť je nutné uspořádat co nejdříve předčasné volby, byť by to bylo podle současných pravidel. Různé „revoluční“ skupiny jsou proti a namítají, že by to pouze přivedlo do parlamentu ty samé strany a figury. Jaký je Váš názor?

Ať se pojede podle jakéhokoliv volebního zákona, základem je mít uvědomělého občana schopného se rozhodovat. Pokud zůstanou občané slepí a poblouznění, výsledek bude stále tentýž. Je na nás, abychom našim lidem vysvětlili, jak politický systém funguje. Ponziho schéma se netýká jenom finančního systému a bankovnictví, v politice je možné jej pozorovat zrovna tak. Žijeme v jedné velké lži, jak ve finančním sektoru, tak v politickém. Jsem přesvědčena, že volič je důležitější než volební zákon.

Podíváme-li se na rozdělenou libanonskou politickou scénu, některé str any a hnutí – jako například hnutí Budoucnost – trvají na utvoření nezávislé, nepolitické vlády technokratů, zatímco jejich oponenti – jako Hizballáh – požadují politickou vládu a domnívají se, že vláda technokratů je jen ztráta času. Jaký typ vlády podle Vás nejlépe pomůže Libanonu uprostřed takto vážné krize?

Jediná přijatelná vláda je taková, ve které budou lidé bez jakýchkoliv vazeb na stávající politickou elitu. Nikoliv „neutrální“, ale skutečně nezávislá vláda. Pokud Hasan Nasralláh hovoří o „neutrálech“, jen tím dále oklamává Libanonce. Nechceme „neutrály“ ve vládě, chceme osobnosti nezávislé na politických stranách. Takových máme v Libanonu tisíce a můžeme jim věřit, že by vládli zemi lépe, než současná politická elita.

Napětí mezi znepřátelenými stranami a frakcemi v průběhu krize citelně narůstá. Množství skupin – včetně těch, které se řadí do tábora „odporu“ – označilo poslední projev Hasana Nasralláha za poměrně agresivní či dokonce výhružný. Jaké poselství se Hizballáh podle Vás snažil sdělit?

Jde o obyčejné vyvolávání strachu. Ale to se týká všech stran. Chtějí, abychom se sebe navzájem báli, pěstují mezi námi nenávist, ve které máme žít, abychom byli rozdělení a oni mohli vládnout. Rozděl a panuj. Stále to samé po tisíce let. Nechtějí jednotný libanonský národ, protože by tím prohráli. Jde jim o to zajistit si svoji základnu, která je konfesionální. Aby přežili, potřebují nás mít rozdělené.

Během loňských říjnových protestů bezpočet stran a hnutí demonstroval proti konfesionálnímu politickému systému v zemi. Podle „revolucionářů“ je právě tento systém zodpovědný za hrozivou ekonomickou krizi v zemi. Zatímco některé protestující skupiny vinily hlavně osobnosti z politické elity, jiné vinily z ekonomického krachu také bankovní instituce v čele s guvernérem Centrální banky Rijádem Salámou. Jak to vy – coby prominentní „revolucionářka“ – vidíte?

Dovolte mi k tomu říct jedno: dneska každý hraje hru na viníky. Každá politická strana se snaží říkat „to ne my, to ti druzí“. Hizballáh chce obviňovat banky a Rijáda Salámu, další zase obviňují Hizballáh a jeho milice. A všichni dohromady se snaží infiltrovat revolucionáře. Je to hra na viníky, kterou velmi dobře známe a také víme, že mnoho zdánlivě revolučních či opozičních frakcí ve skutečnosti spolupracuj e s Hizballáhem nebo naopak s některými stranami Aliance 14. března. Chtějí infiltrovat revoluci a přivlastnit si ji, případně ji rovnou zadusit. Libanonci jsou proti nim ale jednotní, včetně těch, kteří nevyrazí do ulic. Pokud se s nimi bavíte v soukromí, většina Libanonců vám dnes řekne, že je proti všem stávajícím stranám.

Množství politických analytiků a expertů tvrdí, že protesty z října 2019 nemohly dosáhnout svých hlavních cílů, jako je zrušení libanonského konfesionálního systému, protože jim chybělo cosi na způsob revoluční rady, jež by měla za úkol koordinovat a zastřešovat názorově rozdílné revoluční skupiny. Souhlasíte s nimi? A víte případně, zda je plánováno utvoření podobné rady?

Ano, samozřejmě, revoluce nemohla dosáhnout svých cílů, o tom není pochyb. Bojujeme se sto let zakořeněným systémem. Nejde jen o posledních třicet let, ale o systém, který je hluboce zakořeněný v naší společnosti. Bojujeme s mafií, která vlastní všechno. Nevlastní pouze peníze, média, služby a ministerstva, ale jsou pány celého narativu. Není to jen tak, vyjít do ulic na několik měsíců a zbavit se mafie. Jde o dlouhý boj, ve kterém musíme vydržet a nevzdat jej.

Během návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona jste na Twitteru uveřejnila děkovný příspěvek, posléze jste ho však smazala. Proč?

Chtěla jsem Macronovi poděkovat za to, že přijel a vyjádřil podporu libanonskému lidu. Pak ale zničeho nic přišel za starými figurami a stranami, které Libanonci odmítli, a tím se je snažil legitimizovat. Proto jsem post na Twitteru smazala. Doufali jsme, že budou delegitimizováni. Tato země potřebuje, aby mezinárodní komunita delegitimizovala její zkorumpovanou juntu, tak jako to udělali v Německu s denacifikací. Totéž potřebujeme zde. Potřebujeme, aby věděli, že je delegitimizovala nejen „libanonská ulice“, ale že je považuje za zodpovědné také mezinárodní komunita. Jak se ale zdá, různé země u nás mají „své lidi“ a rády by je udržely u moci. Chtěli by jim pomoci znovu získat někdejší popularitu, ale ta je dle mě navždy ztracená, protože se potvrdilo, že jsou jen loutkami v rukou cizích sil.

Tragický výbuch v Bejrútu připoutal pozornost regionálních i globálních sil. Někteří političtí aktéři volají po mezinárodním vyšetření katastrofy, zatímco jiní trvají na tom, že by internacionalizace vše zkomplikovala a podkopala vyšetřovací proces, neboť by se z něj mohl velmi pravděpodobně někdo snažit politicky těžit. Co myslíte.

Jsem pro mezinárodní vyšetřování, protože v této zemi vždy zůstane spousta věcí pod pokličkou. Mafie v Libanonu není jenom o pěti až šesti vedoucích kmotrech, ale je o celém soudnictví, o úřadech – je to celý ekosystém.

Děkujeme za rozhovor!

Interview: With Paula Yaacoubian (not only) on the challenges Lebanon is currently facing

Paula Yacoubian, previously known as a journalist and a TV host who became one of Lebanon’s most prominent television personalities, has successfully won a parliamentary seat during Lebanon’s last elections in May 2018. However, she resigned in protest following Beirut’s deadliest explosion to date that destroyed the port of Beirut, severely damaging almost half of the capital, leaving more than 200 dead and thousands injured. In light of events that are taking place many are still dealing with the aftermath and aftershock of the tragedy and its economic impact, while politically opposed factions and parties are divided deeper on security and national matters…

It seems that the Patriarch Beshara al-Rai’ yesterday’s announcement of the memorandum on “Lebanon’s Neutrality” has divided the country’s political camps even further, since many parties (including Hezbollah and their allies) are insisting on maintaining Lebanon’s Pro- resistance stance. Mrs. Paula, what is your opinion on that delicate matter?

Neutrality in Lebanon is a dream, an old Lebanese dream where we can be shielded from external influence on our country and where we can have a place, a peaceful place that has nothing to do with all these divisions, with all this crazy world where the Lebanese can think of prosperity, of their economy, of their future….I understand that my country is hostage to international powers and to the expansion of all those who dream of empires so they find in my country that is divided unfortunately a good ground, a fertile ground for them, that’s why we need to keep on fighting and convincing the Lebanese people that their own interest- their common interest is to have a country that can survive, a neutral country that can have a future for the Lebanese and to keep on rejecting all mercenaries because I believe that this ruling mafia… corrupt junta are mostly mercenaries who work for external powers against the will of the Lebanese and against their best interests.

In your opinion is it time for Lebanon to enter a whole new phase which is bound to change if not shift the country’s policies?

It is time from a long time ago to know that we are ruled by a corrupt political cast that’s doing nothing for the country… the country is a big failure because of them, they are ruling but they don’t want to take responsibility for their acts…. they just want to tell their people that it’s not them to blame it’s the other to blame, they keep holding on to power…holding on to their seats and they do nothing… they don’t even have the decency of resigning.

Concerning the next upcoming parliamentary elections, on last Sunday, Patriarch Beshara al- Rai’ considered that the politicians shouldn’t waste more time for the preparation a new electoral law while stressing for the necessity on holding early elections under the current electoral law. Would you agree with him, especially that according to several “revolutionary” groups, conducting parliamentary elections under the current law would bring back the same figures and parties into the Parliament?

Under any law you need an “awakening”, a new citizen who knows how to vote. Under any law if the citizen is blinded, fooled, the result would be the same, so no matter what is the law we have to work on the constituency….we have to make sure that our people are aware of the political scheme, the Ponzi scheme is not only about the financial system and banking, it’s also in politics…we’re living a big fat lie just like how they did in the financial sector – it’s the same in the political sector, so I think what’s important is the voter is more important than the law.

Speaking of Lebanon’s severely divided political camps, some parties and movements are insisting on forming an independent non-political “technocratic” government (Such as the Future movement), while the opposing camp (such as Hezbollah) is pressing for a political government and considers that forming an independent technocratic one is a waste of time. In your opinion, which type of government would best serve Lebanon and help it efficiently deal with its several crises?

The only type of government is the government where we can have people who are not in any matter related to the political cast. You want independent, not neutral but an independent government. Hassan Nasrallah talked about “neutral people” to mislead the Lebanese more… we did not ask for neutral Lebanese to be in the government, we asked for independent from the political parties and there are thousands of people who are independent and against the political parties, these are the people that we can trust to rule the country better than this cast.

Without a doubt, Lebanon has already entered a critical phase and it’s no secret that the tensions between the opposing parties and factions is on the rise… Speaking of tensions, many groups -including pro-resistance- ones have found Hassan Nasrallah’s last speech quite “aggressive” if not threatening… In your opinion what is the key message which Hezbollah is trying to deliver?

Fear mongering… it’s the same message from all political parties, all they do is make us afraid from one another, they plant and grow hatred, they want us to live in hatred and to live divided because this is how they can rule… it’s divide and conquer, the same thing since a thousand years ago…same politics, they don’t want a one Lebanese nation because they will lose, each one of the political cast is looking how to secure its base and its base is sectarian and that’s how they can survive by dividing us.

During Lebanon’s last year October protests, countless parties and movements were demonstrating against the country’s sectarian based political system, which according to “revolutionaries” is responsible for the nation’s severe economic crisis. Some protesting groups have mainly held responsible the elite figures of Lebanon’s political establishment, while other groups consider the Banks along with Riad Salameh also responsible for the country’s economic crash and they should be held accountable as well. Mrs. Paula, as a prominent revolutionary figure, what is your opinion on the matter?

Now let me tell you…yes everyone is trying to or doing the “blame game”, every political party is trying to say it’s not me it’s the other, so Hezbollah wants to blame the banks and Riad Salameh, others blame Hezbollah and its arms…and everyone is trying to see how to enter the revolution and how to infiltrate the revolutionaries….so it’s the blame game and very well known to everyone, until today there are many factions of the revolution, the opposition…we know that there are-they either work with Hezbollah or with some political parties of March 14, everyone is trying to infiltrate the revolution and they are trying to kill it or they’re trying to own it, but the Lebanese people are united against them even if they don’t take to the streets…..in their houses if you talk to most Lebanese, most of them are against the parties right now.

Speaking of Lebanon’s “revolution”, according to many political experts and analysts, the October 2019 protests could not reach its main goals (such as bringing down Lebanon’s sectarian based political system) the main reason being is the absence of a “revolutionary council” whose aim is to coordinate and bridge the views of the many and various revolutionary groups. Mrs. Paula, do you agree on the following statement? And according to your knowledge are there any similar plans for forming such council?

Yes definitely, the revolution could not reach its goals that’s for sure, we are fighting a system that’s hundred years old….it’s not just the last thirty years, you are fighting a system that’s entrenched in our society…we are fighting a mafia that owns everything, not only the money, media, services and ministries, they also own the narrative they use every day, so it’s not easy just to take to the streets for a few months and get rid of the mafia- it’s a long struggle- that we must keep fighting and shouldn’t give up.

Concerning the French President Emmanuel Macron’s last visit to Lebanon, could you please further explain the reason which made you withdraw your thanks on Twitter?

Yes I withdrew my twitter message since I wanted to thank him because he came and said he will support the Lebanese people and then all of a sudden we saw him trying to get all the old figures and parties that the Lebanese rejected- he’s trying to legitimize them…we were hoping that they will de-legitimize them- this country needs the international community to de- legitimize the corrupt junta like they did in Germany through denazification- we need the same here, we need them to know that not only de-legitimize in the “Lebanese street”…that the international community is also holding them accountable, but apparently each and every country has its own people and they want to keep them in power-to help them restore their popularity-for me it’s lost forever because they proved to be tools for external powers.

Without a doubt, Beirut’s tragic and catastrophic explosion have drawn the attention of regional and international powers to the country where some political parties, due to the devastating nature of the explosion, are calling for an international investigation while others are insisting that internationalizing the catastrophe would complicate and undermine the investigating process since there are high chances that it might be politicized and taken advantage of. What is your opinion (are you with or against)?

I am with the international investigation because in this country we can never know anything. The mafia system is not only the 5 or 6 Mafiosi godfathers, it’s also a whole system- they place the judge, they place the services- it’s an ecosystem.

Thank you, Mrs. Paula, for the wonderful interview!

Related posts