Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Studie: (nejen) regionální dopady konfliktu v Gaze

Studie: (nejen) regionální dopady konfliktu v Gaze

Pro zájemce přinášíme unikátní místní analýzu možných dopadů aktuálně probíhajícího konfliktu mezi Izraelem a palestinským odbojem soustředěným zatím především v oblasti Gazy. Přes zdánlivě lokální povahu střetu je již nyní prakticky jasné, že jakýkoli jeho výstup bude mít zásadní dopad na další podobu celé oblasti.

  • Námi nabízená studie představí nejdůležitější dopady války v Gaze na Sýrii, země regionu a velké východní mocnosti, stejně jako deklarované politické postoje a praktické postupy pro každou z nich
  • Stranou pozornosti tak nezůstanou motivy, reakce, přístupy a strategie jak zemí Zálivu, tak velkých hráčů jako Ruska, Číny či Indie
  • V závěrečné části text objasní, proč má tento relativně omezený konflikt v geograficky poměrně velmi úzké oblasti potenciál změnit regionální rozložení sil a vnést zásadní změnu i do globální geopolitiky

Related posts