Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Syřané a Íránci chtějí posílit spolupráci soukromého sektoru

Syřané a Íránci chtějí posílit spolupráci soukromého sektoru

Jednání Syrsko-íránského smíšeného ekonomického výboru, které se uskutečnilo v polovině června v Damašku, potvrdilo vůli obou stran dále prohlubovat vzájemné obchodní vztahy a investice. Zvláštní důraz byl přitom během setkání kladen na nezbytnost větší podpory pro zapojení soukromého sektoru v obou zemích do společných projektů.

  • Írán představuje pro Sýrii jednoho z hlavních partnerů nejen z politického, ale i ekonomického hlediska
  • Jednání výboru se i tentokrát zúčastnili představitelé obou státu na úrovni klíčových ministrů
  • Větší zapojení „národního soukromého sektoru“ do poválečné obnovy je nyní v Sýrii velkým tématem

Related posts