Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: Investiční fórum cestovního ruchu 2022

Sýrie: Investiční fórum cestovního ruchu 2022

Za účasti syrského premiéra inženýra Husajna Arnúse a řady domácích i zahraničních společností, podnikatelů a investorů se ve dnech 16. a 17. října konalo na půdě damašského hotelu Dama Rose Investiční fórum cestovního ruchu 2022. Akci pořádalo ministerstvo turismu ve spolupráci se Syrským investičním úřadem.

Součástí fóra byla vernisáž dvou výstav fotografií projektů nabízených k investování v syrských guvernorátech, po níž následovalo promítání dvou filmů, z nichž jeden se týkal přímo Investičního fóra cestovního ruchu 2022 a druhý Syrského investičního úřadu v souvislosti s turistickými lokalitami nabízejícími příležitosti k investování.

Během dvou dnů bylo představeno pětadvacet investičních projektů, které mají za sebou všechny právní a regulační náležitosti, mají jasně stanoveny podmínky a jsou připraveny k realizaci, jakmile bude podepsána smlouva s investorem. Vše probíhá v koordinaci s veřejnými orgány, správními jednotkami a lidovými organizacemi, které vlastní pozemky a chtějí je nabídnout pro investice.

Předseda vlády ve svém projevu během slavnostního zahájení potvrdil, že se fórum koná v souladu s konstruktivní investiční vizí a za plodné spolupráce mezi ministerstvem cestovního ruchu a Syrským investičním úřadem. Jejím cílem je dle premiéra dosáhnout optimální ekonomické proveditelnosti investic do majetku a budov patřících veřejným orgánům, odborům a lidovým organizacím, obnovit terorismem narušené aktivity týkající se projektů cestovního ruchu, a nabídnout nové propagační příležitosti. Inženýr Arnús dále uvedl, že vláda usiluje o rozvoj investic do turismu takovým způsobem, aby byly splněny podmínky udržitelnosti odvětví, posílena jeho rozvojová role, zajištěny pracovní příležitosti a poskytnuty atraktivní podmínky pro investory. V tomto ohledu je třeba zmínit zejména investiční zákon č. 18 z roku 2021, který poskytuje velké výhody a výjimky investorům ve všech hospodářských odvětvích. Premiér zdůraznil, že rozhodnutí vydaná Nejvyšší radou pro investice přispívají k oživení odvětví hospodářství a služeb, včetně odvětví cestovního ruchu, a uvedl, že investiční fóra, která od roku 2017 pořádá ministerstvo turismu, měla jako jeden ze svých výstupů uzavření smluv s místními investory o realizaci řady různých projektů. Výsledkem těchto fór bylo také dokončení a otevření kvalitních turistických zařízení, řešení příčin neúspěchu řady kvalitních projektů a opětovné zahájení práce na nich ve zrychleném tempu. Jedním z nejdůležitějších cílů je vytvoření pracovních příležitostí pro příslušníky mladé syrské generace disponující akademickou a odbornou kvalifikaci, která bude garancí výrazného navýšení úrovně služeb poskytovaných v turistických zařízeních.

Inženýr Arnús také řekl: „Vzhledem k významu odvětví cestovního ruchu pro celkový rozvoj byl vydán zákon č. 23/2022, který stanoví povinnost všem turistickým zařízením zaměstnávat určitý počet pracovníků z řad absolventů fakult cestovního ruchu, institutů, hotelových škol a licencovaných školicích středisek stanovených ministerstvem turismu. Je nutné zajistit budování tohoto odvětví v souladu s vědeckou a technickou metodikou, díky níž bude držet krok s nejnovějším vývojem v oblasti managementu a služeb na světové úrovni. Snahou vlády je aktivní účast na mezinárodních akcích a fórech cestovního ruchu, zejména těch, které zastřešuje Světová organizace cestovního ruchu.“ K tomu premiér Arnús dodal: „Vláda je pevně přesvědčena o svém partnerství se soukromým sektorem a chce toto partnerství efektivně směrovat způsobem, který zaručuje optimální investování národních zdrojů, ať už veřejných, nebo soukromých, způsobem, který je ve společném zájmu, jímž je služba občanům, ať už prostřednictvím přímých služeb nebo vytvářením pracovních příležitostí a rozhýbáním kolotoče výroby, ať už přímo, nebo nepřímo“.

Programová podpora investic do cestovního ruchu zaměřená na kvalitu hraje dle Arnúse klíčovou roli při naplňování vůle a možností vystavovatelů a zájemců o investice. Vyjádřil naději, že fórum bude vhodnou platformou pro komunikaci mezi subjekty, které se tímto odvětvím zabývají. Fórum je ve své mnohostrannosti vynikající příležitostí k naplnění aspirací všech zúčastněných, a to skrze seznam investičních projektů, které budou prezentovány na základě standardního soupisu podmínek a v souladu s ustanoveními investičního zákona č. 18 z roku 2021, a seznam propagačních projektů, na jejichž doplnění pracuje ministerstvo turismu, a požadavků na prezentaci investic. Připravují se dále nabídky investic mimo fórum či na některém z příštích fór, jež budou rovněž prezentovány spolu se soupisy jejich specifických podmínek.

Premiér uvedl, že navzdory více než desetiletému utrpení země v důsledku teroristické války, jež byla zaměřena na základy národního hospodářství, jeho infrastrukturu a základy jeho růstu a rozvoje, a navzdory všem škodám na ekonomice a základních zdrojích a navzdory nespravedlivým sankcím zůstala syrská ekonomika stabilní a schopná zvládnout otřesy, vypořádat se s nimi a pružně reagovat na mimořádné změny díky společnému úsilí vládního týmu a produktivního národního podnikatelského sektoru, který věří v budoucnost Sýrie, skvělé země s jejími lidmi a schopnostmi.

Ministr turismu Muhammad Rámí Martíní potvrdil, že jedním z cílů fóra je obnova budov a míst zničených terorismem během válečného období a zajištění slibných investičních příležitostí v odvětví cestovního ruchu, zejména pro zajištění hospodářské a vědecké budoucnosti Sýrie v souladu s plány mladé generace. Ministerstvo dle něj pracuje na předložení nových základů pro podporu investic a vytvoření nové vize, která přispěje k využití budov, areálů či pozemků, aby mohly být prezentovány rezidentům a zahraničním státním investorům, arabským bratrům a spřáteleným společnostem. Dle ministra Martíního se aktuálně nabízí sedmdesát investičních příležitostí v oblasti lidového turistického průmyslu, který poskytuje služby za snížené ceny, přičemž upozornil na spolupráci investorů na projektech realizovaných na syrském pobřeží v rámci investiční mapy zaměřené na budování syrské ekonomiky.

Ministr hospodářství a zahraničního obchodu Muhammad Sámir al-Chalíl uvedl, že letošní fórum je charakteristické velikostí projektů, které jsou prezentovány jako slibné investiční příležitosti, zejména s ohledem na škody v odvětvích výroby, cestovního ruchu a služeb způsobené válkou, a poukázal na množství úlev poskytovaných prostřednictvím investičního zákona, jako je osvobození od daně, snížení daní a cel a administrativní a procesní úlevy. Al-Chalíl vysvětlil, že turismus je jedním z důležitých odvětví, která poskytují nezbytné služby všem segmentům, počínaje cestovním ruchem s vysokou úrovní a konče lidovými odvětvími cestovního ruchu Vedle toho poskytuje pracovní příležitosti pro velký počet lidí díky svému spojení s jinými odvětvími.

Guvernér Damašku inženýr Muhammad Táriq Kríšátí řekl, že hlavním cílem fóra je upozornit na investiční příležitosti, které existují ve všech syrských guvernorátech a stojí za nimi vedle soukromých vlastníků také odbory a lidové organizace. Kríšátí zdůraznil, že damašský guvernorát se fóra účastní prostřednictvím tří projektů připravených k přímé investici, jimiž jsou projekt na novém předměstí aš-Šám o rozloze 97 dunamů, který zahrnuje turistický hotel a zábavní a stravovací zařízení, dále čtyřhvězdičkový hotel v centru Damašku v sousedství dalších čtyř a pětihvězdičkových hotelů, a restaurace ve Starém Damašku.

Generální ředitel Syrského investičního úřadu Madjan Dijáb zase potvrdil, že fórum je pro investory úžasnou příležitostí, protože prezentuje 25 investičních projektů s kompletními údaji a dostává plnou podporu od Rady a ministerstva turismu, takže investiční licenci je možné získat do méně než 30 dnů, včetně všech schválení, která jsou považována za povolení k zahájení realizace projektu. Dijáb uvedl, že úřad bude investora postupně sledovat ve všech fázích realizace projektu, a poznamenal, že navzdory všem překážkám bylo doposud vydáno 47 licencí na investiční projekty v různých odvětvích, čímž bylo vytvořeno přibližně 4 100 pracovních příležitostí. V poslední době byly vydány 3 investiční licence na projekty v oblasti cestovního ruchu.

Generální tajemník Asociace arabských specialistů na cestovní ruch doktor Abdulláh aš-Šajbání ze Spojených arabských emirátů vysvětlil, že toto fórum přispívá k otevření cest spolupráce v oblasti turismu mezi arabskými zeměmi, a uvedl, že Sýrie je dnes v lepším stavu, než byla, a navrhované projekty přinesou pozitivní výsledky jak pro Sýrii, tak pro investory.

Akce se rovněž zúčastnila řada velvyslanců arabských i nearabských zemí.

Jako bonus předložil předseda vlády inženýr Husajn Arnús základy dvou projektů v oblasti cestovního ruchu: prvním je komplex Nirvana, což je komerční turistické zařízení v oblasti Hidžázu v centrálním Damašku, přičemž byla podepsána investiční smlouva mezi Generální společností pro železnici Hidžáz a společností Hidžáz, a druhým je projekt hotelu Victoria, jehož pozemek je ve vlastnictví damašského guvernorátu. V prohlášení pro novináře předseda vlády potvrdil, že položení základního kamene projektů turistického komplexu Nirvana a hotelu Victoria se shoduje s konáním Investičního fóra cestovního ruchu, a zdůraznil, že investory obou projektů jsou syrští občané, kteří se rozhodli zůstat v zemi a nést část břemene v rámci procesu obnovy země.

Veletrh navštívil a reportáž pořídil náš damašský korespondent Júnus al-Násir.

سورية تروج لمشاريعها السياحية عبر ملتقى الاستثمار السياحي 2022

دمشق – يونس أحمد الناصر

على مدى يومين 16-17/10/ 2022 استمرت  فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي 2022، الذي أقامته وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وبمشاركة عدد من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، وذلك في فندق داماروز بدمشق.

وتخلل الملتقى افتتاح معرضين مصورين للمشاريع المطروحة للاستثمار في عدد من المحافظات، تلاه عرض فيلمين، أحدهما خاص بملتقى الاستثمار السياحي 2022، وآخر لهيئة الاستثمار السورية عن المواقع السياحية المطروحة للاستثمار.

وطرح الملتقى على مدى يومين عدداً من المشاريع المعدة للاستثمار، وهي 25 مشروعاً مستكملة لكل الإجراءات القانونية والتنظيمية بدفاتر شروط محددة، وجاهزة للتنفيذ فور توقيع العقد مع المستثمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمنظمات الشعبية المالكة للأراضي التي ترغب بطرحها للاستثمار السياحي.

وفي كلمة له خلال افتتاح الملتقى أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملتقى الاستثمار 2022 يعقد وفق رؤية استثمارية بناءة وتعاون مثمر بين وزارة السياحة وهيئة الاستثمار السورية، ويهدف لتحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى لاستثمار الأصول والمباني العائدة للجهات العامة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية، ولإعادة العمل في المشاريع السياحية التي تعطلت قسراً بسبب الإرهاب، وعرض فرص ترويجية جديدة.

المهندس عرنوس أشار في كلمته  إلى أن الحكومة تسعى لتطوير وتنمية الاستثمارات السياحية، وبما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة وتعزيز دوره التنموي، وتأمين فرص العمل وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والذي منح ميزات وإعفاءات كبيرة للمستثمرين في كل القطاعات الاقتصادية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار تسهم بتعافي القطاعات الاقتصادية والخدمية بما فيها القطاع السياحي، مبيناً أن وزارة السياحة منذ العام 2017 أقامت ملتقيات الاستثمار السياحي، والتي كان من مخرجاتها التعاقد مع مستثمرين محليين على تنفيذ عدد من المشاريع، وبسويات تصنيفية مختلفة، وكان من نتائج هذه الملتقيات أيضاً إنجاز وافتتاح منشآت سياحية نوعية، إضافة إلى التعاقد على عدد من المشاريع خارج ملتقيات الاستثمار السياحي، ومعالجة أسباب تعثر عدد من المشاريع النوعية، وإعادة انطلاق العمل فيها من جديد وبوتيرة متسارعة، والتي تعمل على توفير فرص عمل لجيل الشباب السوري الذي يمتلك مؤهلات علمية ومهنية تمكنه من تحقيق نقلة مهمة في سوية الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية.

المهندس عرنوس قال أيضاً : انطلاقاً من أهمية الأثر التنموي للقطاع السياحي صدر القانون 23 لعام 2022، والذي تضمن إلزام كل المنشآت السياحية بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدراس الفندقية ومراكز التدريب السياحي المرخصة وفق ما تحدده وزارة السياحة، على النحو الذي يضمن بناء هذا القطاع وفق منهجية علمية وفنية تجعله يواكب أحدث مفردات الإدارة والخدمة على مستوى السياحة العالمية، مؤكداً حرص الحكومة على المشاركة في الفعاليات والمنتديات السياحية العالمية، ولاسيما تلك المنضوية تحت مظلة منظمة السياحة العالمية.

وأضاف المهندس عرنوس: “نؤكد مرة أخرى على الإيمان المطلق للحكومة بشراكتها مع القطاع الخاص، وبحرصها على إدارة هذه الشراكة بكل كفاءة على النحو الذي يضمن الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية بشقيها العام والخاص، وبما يصب في المصلحة المشتركة، وهي خدمة المواطنين سواء من خلال الخدمات المباشرة، أو من خلال توليد فرص عمل، وتحريك العجلة الإنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر”.

المهندس عرنوس  نوه بأهمية الترويج للاستثمار السياحي، كونه يلعب دوراً بارزاً في لقاء إرادات وقدرات العارضين والطالبين في سوق الاستثمار السياحي، بهدف بناء قطاع نوعي، معرباً عن أمله بأن يشكل الملتقى فرصةً ترويجيةً مناسبة للتواصل بين المعنيين بهذا القطاع.

وأكد المهندس عرنوس أهمية محاور الملتقى التي تشكل فرصةً تلبي طموح جميع المعنيين، من خلال قائمة المشاريع الاستثمارية التي ستعرض بناء على دفاتر الشروط النموذجية، ووفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وقائمة المشاريع الترويجية التي تعمل وزارة السياحة على استكمال ملفاتها ومتطلبات عرضها للاستثمار، وإعداد دفاتر الشروط والإعلان عن استدراج عروض لاستثمارها خارج الملتقى أو عرضها في ملتقيات الاستثمار السياحي القادمة، إضافة إلى قائمة المشاريع المخصصة لقطاع السياحة الشعبية والتي سيتم عرضها وفق دفاتر شروط خاصة باستثمارها تتضمن شروطاً محددة لآليات الاستثمار.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه رغم معاناة بلدنا ما يزيد على عقدٍ من الزمن من الحرب الإرهابية التي استهدفت مقومات الاقتصاد الوطني وبناه التحتية ومقومات نموه وتطوره، ورغم كل الضرر الذي لحق بالقواعد الاقتصادية والموارد الأساسية، ورغم الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة بقي اقتصادنا صامداً وقادراً على استيعاب الصدمات والتعامل معها والاستجابة للمتغيرات الطارئة بمرونة، وذلك بفضل الجهود المشتركة من الفريق الحكومي وقطاع الأعمال الوطني المنتج والمؤمن بمستقبل سورية البلد العظيم بأبنائه وبمقدراته.

وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني  أكد أن الهدف من الملتقى إعادة تأهيل واستثمار المباني والمواقع التي دمرها الإرهاب خلال فترة الحرب، وتأمين فرص استثمارية واعدة في القطاع السياحي، وخاصة أن جيل الشاب يخط مستقبل سورية الاقتصادي والعلمي بكل المجالات. وأشار الوزير مرتيني إلى أن الوزارة تعمل على طرح أسس جديدة للترويج الاستثماري، وخلق رؤية جديدة تسهم في توظيف المباني أو المواقع أو الأراضي لعرضها على المستثمرين الوطنيين المقيمين والمغتربين والأشقاء العرب والشركات الصديقة .

وكشف الوزير مرتيني عن وجود 70 فرصة على خط الاستثمار في السياحة الشعبية، والذي يلبي ويقدم خدمات سياحية بأجور مخفضة، منوهاً بتعاون المستثمرين على ما نفذوه من مشاريع في الساحل السوري ضمن الخارطة الاستثمارية الهادفة لبناء الاقتصاد السوري.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل بين أن ما يميز الملتقى هذا العام حجم المشاريع التي تعرض كفرص استثمارية واعدة، وخاصة مع وجود أضرار في قطاعات الإنتاج والسياحة والخدمات بسبب الحرب، مشيراً إلى حجم التسهيلات المقدمة من خلال قانون الاستثمار كالإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية والتسهيلات الإدارية والإجرائية.

وأوضح الخليل أن القطاع السياحي من القطاعات المهمة التي تقدم خدمات ضرورية لكل الشرائح، وتبدأ من السياحة بمستويات تصنيفية عالية وحتى قطاعات السياحة الشعبية، إضافة إلى أنه يؤمن فرص عمل لأعداد كبيرة من خلال ارتباطه بقطاعات أخرى.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أكد أن هدف الملتقى الأساسي تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الموجودة بجميع المحافظات السورية والعائدة للنقابات والمنظمات الشعبية، إضافة إلى المشاريع الخاصة والشعبية.

وأشار كريشاتي إلى أن محافظة دمشق تشارك في الملتقى من خلال ثلاثة مشاريع جاهزة للاستثمار المباشر، وهي مشروع بضاحية الشام الجديدة مساحته 97 دونماً، يتضمن فندقاً سياحياً ومنشآت ترفيهية وإطعام، وهناك أيضاً فندق وسط مدينة دمشق في ساحة المحافظة من فئة أربع نجوم تحيط به مجموعة من الفنادق أربع وخمس نجوم، إضافة إلى مطعم في دمشق القديمة.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب بدوره أكد أن الملتقى فرصة ذهبية للمستثمرين حيث تعرض فيه 25 فرصة استثمارية مكتملة البيانات، وتلقى كامل الدعم من الهيئة ووزارة السياحة، بحيث يتم الحصول على إجازة الاستثمار بمجرد حصول المستثمر على العرض، وخلال أقل من 30 يوماً متضمنة كل الموافقات وتعتبر الإذن ببدء تنفيذ المشروع.

وأشار دياب إلى أن الهيئة ستتابع المستثمر خطوة بخطوة في كل مراحل تنفيذ المشروع، مبينا أنه بالرغم من كل المعوقات تم إصدار حتى تاريخه 47 إجازة لمشروع استثمار بمختلف القطاعات تحقق 4100 فرصة عمل بشكل تقريبي، كما تم إصدار خلال الفترة الماضية 3 إجازات استثمار للمشاريع السياحية.

أمين عام جمعية خبراء السياحة العرب الدكتور عبدالله الشيباني من دولة الإمارات العربية المتحدة أوضح أن هذا الملتقى يسهم بفتح سبل التعاون السياحي بين الدول العربية، مبيناً أن سورية اليوم أفضل مما كانت، والمشاريع السياحية المطروحة ستنعكس بشكل إيجابي على سورية وعلى المستثمرين.

حضر الملتقى عدد من السفراء العرب والأجانب.

و على هامش ملتقى الاستثمار السياحي، وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس جحر الأساس لمشروعين سياحيين، الأول مجمع نيرفانا وهو منشأة سياحية تجارية في منطقة الحجاز وسط دمشق، حيث تم توقيع عقد الاستثمار بين المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي وشركة الحجاز والثاني لمشروع فندق فيكتوريا وتعود ملكية الأرض لمحافظة دمشق.

وفي تصريح للصحفيين أكد رئيس مجلس الوزراء أن وضع حجر الأساس لمشروعي مجمع نيرفانا السياحي وفندق فيكتوريا يأتي بالتزامن مع ملتقى الاستثمار السياحي، مشيراً إلى أن مستثمري المشروعين مواطنون سوريون قرروا البقاء في البلد وحملوا جزءاً من الأعباء في عملية إعادة الإعمار.

Related posts