Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: postupující digitální modernizace země

Sýrie: postupující digitální modernizace země

Zájemcům nabízíme komplexní studii o syrských opatřeních ke srovnání kroku s globálním vývojem v digitální oblasti. Mimo jiné nabízíme přehled národní strategie pro digitální transformaci zahájené vládou v roce 2021 s předpokládaným koncem v roce 2030.

  • Studie popisuje jednotlivé body plánu, stejně jako rozsah připravenosti vhodné infrastruktury a příslušných vládních agentur.
  • Přinášíme informace o skutečném počátku implementace elektronické fakturace ve zdravotnictví, průmyslu a službách i dalších oblastech, podobně jako…
  • … podrobné údaje o spuštění regionální pobočky celoarabské kanceláře pro elektronický obchod, digitální měně, a investičních příležitostech.

Related posts