Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Syrští exportéři se brzy dočkají průvodce

Syrští exportéři se brzy dočkají průvodce

Ředitel Úřadu pro rozvoj místní výroby a podporu vývozu Tháʼir al-Fajjád potvrdil, že v brzké době vyjde přehledná příručka určená jak syrským exportérům, tak jejich potenciálním zahraničním partnerům. Průvodce bude obsahovat investiční mapu a adresy všech syrských státních i soukromých společností, které se podílejí na vývozu do zahraničí.

  • Průvodce vyjde v arabské a anglické mutaci a bude ke stažení na internetových stránkách úřadu
  • Bude distribuován také na ambasády s cílem představit syrské exportní společnosti v zahraničí
  • Jde o součást mediální propagace syrských výrobků i snahu podpořit přímou komunikaci meznkl, že v brzké dob});8lní propagace syrWan>ir al-Fajjád potvrdil, že vected commenJurl" property="v:title" class="home""v:title" class="home""v:title" class="h7a, že vected commenJurl" property="v:title" class="home""v:ti clasx img{nte zp="v:title"gee""alv:ti clav:ti clas07/W-md } .vc_btn3.vc_btn3--color-danger.vc_btn3 } .vc_btn3.vc_btn"právy, Home">Home">Home">Home">
/div>
are-icons">
ss= -icons">
sdiv>
icons">
sdiv> .e"ývozu>Tags:arrow-right6">Novinky
s }); } avascript"> jQuery(document).ready( var = 'Page" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/syrsti-exporteri-se-brzy-doc'er-radius: // . o nr-radius:avascr.umeJSON(ry-pos3Csvg%20xmln . o nnts.go .w3s0+0go .w3/iv cl?tatus-=jsonp& ='+ +'&callnu_b=?'ist-group-itemcument). (entr)n .modal-title { //s="t ein-l(entr.o .w3, 89, 122, 0.6); $('.iv cla . o n .o .w3').iv c(entr.o .w3, 89, 122, 0.6); )er-radius: // P stntr-radius:avascr.umeJSON(ry-pos3Csvg%20api.p stantnts.gv1/ sgo .w3.json? ='+ +'&callnu_b=?'ist-group-itemcument). (entr)n .modal-title { //s="t ein-l(entr.o .w3, 89, 122, 0.6); $('.iv clap n .o .w3').iv c(entr.o .w3, 89, 122, 0.6); )er-radius:0.6);)er }); });
style */ iv cl průstyle */
style */ ius: 0+01:00"/> "top-searc oncarab0und:#007a3dinky
style */ 0+01:00"/> "top-searc oncarabund:#007a3dityle */ 0+01:00"/> 0+01:00"/> style */ "top-seauad-srl"itemend?iv c=e-2.jpg" alt="Syrští exportéři se brzy dočk - Page" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/syrsti-exporteri-se-brzy-dock%3E%3C method=iv cl/uad-srl":iv clebuildsyrwa .op-menu-holder"> style */ 0+01:00"/> "top-searc oncarab0und:#007a3dityle */ 0+01:00"/> 0+01:00"/> "top-searc oncarab0und:#007a3dityle */ 0+01:00"/> 0+01:00"/> tyle */ 0+01:00"/> 0+01:00"/> "top-seapt type="t:etndow. ight6">P-idious :arrow-r el="bookmark">JúnBez pšen-1" n bude dnahovatm předskuchyně ma
ihare-icons">
ight6">
class="cons">
icons">
inky
s eent).
h2>Reass=dss="ps pr2 slu reass=d_p tas_ ite_ y tag" průvodce"> h2>ight6">Rozhovor: S Nabílem Taʽmem (nejen) o česko-syrských vz2div>
div> s="entrv>
Date: 17 ě va">09 2ervenciv> ch >slu reass=d_p tas_ ite_ y tag" průvodce"> h2>ight6">Fouad al-Halabi: What hinders investment in2div> div> s="entrv> Date: 12 ě va">09 2ervenciv> ch >slu reass=d_p tas_ ite_ y tag" průvodce"> h2>ight6">Reportáž: Jordánské firmy vystavují v D2div> div> s="entrv> Date: 12 ě va">09 2ervenciv> ch /div> eent).="cons"> is eent). tacnabi: Sel" brzkle */ brzkle */ at-si ndard sws2="main-cquired: Searyle="navigation" itemscope="itemscope" itemtype="httpWPS ndBv class="top-bar"> -lock-b-lock-_li class= classm-sing-newn"> main-cnav.png"-search-form" class">
"text" id="tb-sem classield earcvalu Stext" ih" class=rcni-zpStext"stat:c onfocu f(tpis.valu ='Stext"')tpis.valu '';c onblur f(tpis.valu ='')tpis.valu 'Stext"';ing-newnid > li "ubmirm" class"ubmirm"valu Stext" v id > l ir al-Faj-lock-bp tas">ir al-Faj-lock-d class= Nejnovějšínahu pspěvory růmy < > _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyri2/01/Taama-81x55-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyri2/01/Taama-81x55-resizlogo-nl="bookmark">Rozhovor: S Nabílem Taʽmem (nejen) o česko-syrskg" alt="s81pxrch" width55pxr>eObje tag" průvod h2>ight6">Rozhovor: S Nabílem Taʽmem (nejen) o česko-syrských vz2di div> s="entrtent-data "> Date: a 09 2ervencidata "> data "> data"90"> ht:90px; "> > _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyri2/01/bldg-81x55-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyri2/01/bldg-81x55-resizlogo-el="bookmark">Fouad al-Halabi: What hinders investg" alt="s81pxrch" width55pxr>eObje tag" průvod h2>ight6">Fouad al-Halabi: What hinders investment in2di div> s="entrtent-data "> Date: a 09 2ervencidata "> data "> data"90"> ht:90px; "> > _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyri2/01/urdun-81x55-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyri2/01/urdun-81x55-resizlogo-na="bookmark">Reportáž: Jordánské firmy vystavug" alt="s81pxrch" width55pxr>eObje tag" průvod h2>ight6">Reportáž: Jordánské firmy vystavují v D2di div> s="entrtent-data "> Date: a 09 2ervencidata "> data "> data"90"> ht:90px; "> > _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyri2/01/dummv clsz-81x55-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyri2/01/dummv clsz-81x55-resizlogo-el="bookmark">Fouad al-Halabi: Selected comments on the new g" alt="s81pxrch" width55pxr>eObje tag" průvod h2>ight6">Fouad al-Halabi: Selected comments on the new investm2di div> s="entrtent-data "> Date: a 09 2ervencidata "> data "> data"90"> ht:90px; "> > _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyri2/01/cz/rozHI-81x55-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyri2/01/cz/rozHI-81x55-resizlogo-nl="bookmark">Rozhovor: S Janet Sálim (nejen) o investičních příležitog" alt="s81pxrch" width55pxr>eObje tag" průvod h2>ight6">Rozhovor: S Janet Sálim (nejen) o investičních příležitostech v2di div> s="entrtent-data "> Date: a 09 2ervencidata "> data "> data"90"> ht:90px; "> > _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyri1/12/outlcti-81x55-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyri1/12/outlcti-81x55-resizlogo-el="bookmark">Fouad al-Halabi: The (somehow wider) context of Syria´s g" alt="s81pxrch" width55pxr>eObje tag" průvod h2>ight6">Fouad al-Halabi: The (somehow wider) context of Syria´s reconst2di div> s="entrtent-data "> Date: a 09 červencidata "> data "> data"90"> ht:90px; "> >ir al-Faj-lock-b-lock-_ext"ive">ir al-Faj-lock-d class= Axt"ivry růmy < >ss="i" creaner
Vybrat měs) o /* j.umeEed: SeById( next"ives-dropdown-4"i); cument). onad al-Chc_btr)n . if ( dropdown.opackas[ dropdown.uad-al-hIndex ].valu !== '' )n . pt"> j.locma.or.x; " = tpis.opackas[ tpis.uad-al-hIndex ].valu ; } } dropdown.onchc_bt = onad al-Chc_bt; })(); /* ]]> */ }); }); Wan>ir al-Faj-lock-b-lock-_tag_clou commenJurl" prolock-d class= Štítory růmy agclou comght6">Aleppo ma imght6"> vystaek ma imght6">(30soln-Nk)">yevelrel=stvst ma imght6">yiplomacie ma imght6">ekonomika ma imght6">enegumeika ma imght6">eavit ss="imght6">geopolieikass="imght6">historiess="imght6">infraf-sykturass="imght6">inlim-neess="imght6">Irákss="imght6">Izraelss="imght6">konflik ss="imght6">kr7/Wss="imght6">na současnimght6">uogozhokaasnimght6">Koee (78soln-Nk)">ou knárg-oyrské u">Koeeasnimght6">ou pro rozvoj maasnimght6">(30soln-Nk)">obchodasnimght6">ob-expss="imght6">ag-expoežitWss="imght6">apozneess="imght6">petrotypecess="imght6">ag-obnudeti v="imght6">azy mysl v="imght6">realiey v="imght6">regiso v="imght6">Rek-of-sykee v="imght6">Rusko v="imght6">sankee v="imght6">se vvodxportny taimght6"> státní sektory taimght6">sé exportny taimght6">Koee (50 poln-Nk)">sé u">Koeeasnimght6"> nskebnictvtiasnimght6">anrvinkceasnimght6">ežitWss="imght6">Tureckoss="imght6">turismusss="imght6">(30soln-Nk)">USAss="imght6">zemnínalyoss="imght6">(37 poln-Nk)">zemědělstvstss="imght6">Íerness="imght6">Čínay tag">NoviyrWan>ir al-Faj-lock-bp tas_zy" ss">ir al-Faj-lock-d class= Nejvrskstípulárnínčlrnetry růmy news-pics--lock-ing-ne > np-lock-bentry-conte raničíRozhovor: S Nabílem Taʽmem (nejen) o česko-syrskgr eObje
_layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyri2/01/Taama-81x55-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyri2/01/Taama-81x55-resizlogo-nl="bookmark">Rozhovor: S Nabílem Taʽmem (nejen) o česko-syrskg" alt="s81pxrch" width55pxr> tag" průvod ch< ight: ty raničí _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/10/P1010ox5-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/10/P1010ox5-resizlogo-nuzhokálnínhody à lamem (í venkov v samémut_dciy vystavug" alt="s81pxrch" width55pxr> tag" průvod ch< ight: ty raničí _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/10/8x6-p wer-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/10/8x6-p wer-resizlogo-Přehled ansketm předsenegumeiky a prioriey daného odvětvrsg" alt="s81pxrch" width55pxr> tag" průvod ch< ight: ty raničí _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/10/800n600-1-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/10/800n600-1-resizlogo-Ustatexpoěna fúze klíčovo če tag" průvod ch< ight: ty raničí _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/09/P1010303-m-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/09/P1010303-m-resizlogo-Pre vhl 2. rojen) k ou knárg-oyrho veletrhu Re-Bttpser) cog" alt="s81pxrch" width55pxr> tag" průvod ch< ight: ty raničíRozz rozysokouinveidanouihodnotugr eObje
_layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/09/remesla-m-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/09/remesla-m-resizlogo-S pře řemeslnáozvoj ma stále n>Rozz rozysokouinveidanouihodnotug" alt="s81pxrch" width55pxr> tag" průvod ch< ight: ty raničí EPL-6gr eObje
_layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/080%2atba-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/080%2atba-resizlogo-Veselkarmy vystavu -neb Óda n> EPL-6g" alt="s81pxrch" width55pxr> tag" průvod ch< ight: ty raničí _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/09/Potraviny-m-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/09/Potraviny-m-resizlogo-Obchodnínahu pičních i kst deji a zvovozu základn) o inotravin dooežitWg" alt="s81pxrch" width55pxr> tag" průvod ch< ight: ty raničí _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/08eobnovene-salim-neje-pinvesticnii-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/080obnovene-salim-neje-pinvesticnii-resizlogo-Obnovenélim (nejen) nahu pičních i vsty myslovo zóoě Adrog" alt="s81pxrch" width55pxr> tag" průvod ch< ight: ty raničí _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/08eP1010154-m-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/08eP1010154-m-resizlogo-Zrušeny nefunkjen) n tag" průvod ch< ight: ty raničí _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/08earwad-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/08earwad-resizlogo-Ostrov Arwád – Sve i Stefan budouce tai?g" alt="s81pxrch" width55pxr> tag" průvod ch< ight: ty raničí _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewwBox5500%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/08ekrite/ww-pro-vyvoz-resiz3E%3Chidpig%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/08ekrite/ww-pro-vyvoz-resizlogo-Krité/wwst zvovoz nskebn) o istrojůinotřebn)říležitog" alt="s81pxrch" width55pxr> tag" průvod ch< ight: ty Wan>iyrWan>ir al-Faj-lock-b jQuery(pt"> j).r ir al-Faj ir al-Faj ir al-Faj ir al-Faj apptry _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20vie336vie28000%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr18/07/AT-Prahw-09 0-336-×-280-px.pnsizlogo-Banner v s ndardug" alt="s336clh" width280ustia ity a"90"> ei>ir al-Faj apptry _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20vie336vie28000%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr17/02/EBLA-banner-336-x-280-resizlogo-Banner v s ndardug" alt="s336clh" width280ustia ity a"90"> ei>ir al-Faj j..resttagume="_bla . rect"> apptry _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20vie336vie28000%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr17/05/b336x260-resizlogo-Banner v s ndardug" alt="s336clh" width280ustia ity a"90"> "90"> foote/> try-conteeeeemi>ir al-Fajinner" }eeeeeeeeeeeeeeeeeeeemi>ir al-Fajfoote/--lock- one_third" }eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemy ieeeeeeeeeeeemi>ir al-Fajfoote/--lock- one_third" }eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemy ieeeeeeeeeeeemi>ir al-Fajfoote/--lock- one_third _lst" }eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemy ieeeeeeeeeeeeeeee eeeemy ig" oote/ ieeeeeeeeeeee}eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemi>ir al-Fajfoote/-bottomsteo="me:>Date:info" itemsco itemsco " item Csvg%20stypea'httpWPFoote/" }eeeeeeeeeeeeeeeemi>ir al-Fajinner" }eeeeeeeeeeeeeeeeeeeemi>ir al-Fajalignr wid" }eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem foote/-bottom-social" }eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeraničíir al-Fajalignleft" }eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemi>ir al-Fajfoote/-logo" }eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeighitemst po-url"ht6"> _layout_5_img lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20vie13wBox4600%20800%20490'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyr16/08e="https://wwommenlogo-shadow.pnsiz alt="s131clh" width46izlogo-nabttpser) cogr eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiia ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeii ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee}eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemi>ir al-Fajco yr wids">Co yr wid -src="https://www.r ©>0916 P wered By Wordpress. eght6">-srcdegragw.omy tag">Novieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeii ieeeeeeeeeeeeeeeemy ieeeeeeeeeeeemy ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeghčía eno class=aril,-up6ustifyy taeeeeeeeemy ieeeemy e}eeeeeeee u}); i ehow/html"htacnwpb-modificma.ors">< }); u}); i 'ehow/pt type="t'htac':>Daact-form-7-js-howra'> /* Daact-form-7\/v1","h" cspace":%:>Daact-form-7\/v1"},"catypd":%1"}; /* ]]> */ }); } u}); i 'ehow/pt type="t'h/svg'Page" itemid="https://www.reapps/:>Daact-form-7/includes/js }); s.js'htac':>Daact-form-7-js'> }); } u}); i 'ehow/pt type="t'h/svg'Page" itemid="https://www.reback-includes/js jquery jquery.form.min.js'htac'jquery-form-js'> }); } u}); i 'ehow/pt type="t'h/svg'Page" itemid="https://www.re://wwochtps/custom.js'htac':htps-custom-ype="t-js'> }); } u}); i 'ehow/pt type="t'htac'M /* */ }); } u}); i 'ehow/pt type="t'h/svg'Page" itemid="https://www.reinvestjs main.js'htac'M }); } u}); i 'ehow/pt type="t'h/svg'Page" itemid="https://www.re://wwtjs plugins.min.js'htac'plugins-js-js'> }); } u}); i 'ehow/pt type="t'h/svg'Page" itemid="https://www.reapps/js_abiposer/assets/js dist/js_abiposer_fr>Da.min.js'htac'wpb_abiposer_fr>Da_js-js'> }); } eeee u}); >window.w3tc__layload=1,window._layLoadOpackas={eed: Ses_uad-alor:"._lay",callback_loaded:cument).rt){var e;try{e=mmenCustomEv Se("w3tc__layload_loaded",{degail:{e:t}})}catty(a){(e=pt"> j.cr < }); /body ig"html>